Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 12 юли 2021 г., брой 5484
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(12.07.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28064
USD   1.64938
CHF   1.80228
EUR/USD   1.1858*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Агротехника Троян АД - Троян
Агротранс 98 АД - Банкя
Балнеоложки комплекс Хисар АД - Хисаря
Гоце Делчев Табак АД - Гоце Делчев
Електростарт АД - Вършец
ЗСК-Лозово АД - Бургас
Инвестпрес АД - София
Искра София АД - София
Карекс 2003 АД - София
КПЗ 99 АД - Царева ливада
Млин 97 АД - Разград
Полиграф Комерс 97 АД - София
Полиграфснаб АД - София
Ремонтстрой АД - Бургас
Република холдинг АД - София
Россбултранс АД - Варна
Сирма солюшънс АД - София
Стримона-шипинг АД - София
Строителни материали АД - Бургас
Такси С Експрес АД - София
Трейс Ямбол АД - Ямбол
Университетска многопрофилна болница за активно лечение Kанев АД - Русе
Хисар голф и спа резорт АД - Хисаря
Централ Пловдив АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През май промишленото производство в България нараства с 16,5% спрямо съответния месец на миналата година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес. Увеличението на показателя е третото след 16 поредни месеца на спад. От статистиката става ясно още, че индексът на промишленото производство през май намалява с 1,2% в сравнение с април. През май понижение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,7%, и при преработващата промишленост - с 1,1%, а повишение има в добивната промишленост - с 3,3%. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 25,8%, производството на превозни средства, без автомобили – с 18,2%, на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 14,5%, обработката на кожи; на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 12,7%.

Източник: investor.bg

Предварителни данни на Националния статистически институт сочат, че през май 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.4% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение от 4.6% на строителната продукция през май 2021 г., в сравнение със същия месец на 2020 г. През май 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 2.5%, а от сградното строителство - с 2.3%. На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през май 2021 г. се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство с регистриран ръст от 8.8%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 1.5%.

Източник: econ.bg

 
Дружества
Други специализирани строителни дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Ему АД - Разбойна - Тщ   76 718  
  2   Агроконсулт ЕООД - Стара Загора   26 120  
  3   Монтажи ЕАД - София   25 053  
  4   Коникс Трейд ООД - Горни Богров   8 377  
  5   Евро Алианс Инженеринг ЕАД - София   8 168  
  6   Би Ейч Хели ЕООД - София   7 912  
  7   Партрейд ООД - София   6 962  
  8   Евро Алианс Геотехника АД - София   5 548  
  9   Егнатия О.България ЕООД - София   5 315  
  10   Евро алианс кънстракшън АД - София   5 269  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 09.07.2021
  Обща стойност (BGN): 781 023.19  
Брой търгувани компании: 42
Premium 29 943.43
Standard 505 406.88
АДСИЦ 179 815.18
Структурирани 54 153.96
Облигации 1 016.16
BEAM - Акции: 10 687.57
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив -13.04 %
Елхим - Искра АД - Пазарджик 8.11 %
BaSE - АДСИЦ: 576.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Еврохолд България" обяви, че е привлякъл над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) чрез публично предлагане на нови акции на Българската фондова борса (БФБ) - 80% от предложеното, но с една четвърт над необходимото за сделката за българския бизнес на чешката CEZ. Между 9 юни и 7 юли международни и местни инвеститори са записали и платили близо 63 млн. нови акции, се казва в съобщението. Мажоритарният собственик на холдинга - "Старком холдинг" АД, е записал и платил близо 47 млн. нови акции, като ще запази контрол в компанията с над 50% дял. Водещо в света американско дружество за управление на активи е придобило 9% и ще бъде третият по големина акционер в компанията след "Старком холдинг" и финландския фонд KJK. "По този начин "Еврохолд" набра приблизително 24% по-голяма сума от необходимите собствени средства (65 млн. евро) за придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и ще увеличи капитала си до 260.5 млн. акции. След регистрирането на новите акции пазарната капитализация на "Еврохолд" при текущата борсова цена ще достигне близо 650 млн. лв. (332 млн. евро), се казва в съобщението.

Източник: Дневник

Германската компания Next.e.GO официално стъпва на българския пазар и до 2023 г. се очаква да започне да произвежда електрически автомобили в Ловеч. Служебният министър на икономиката Кирил Петков и представителите на компанията подписаха меморандум за изграждането на завода. Инвестицията е на стойност 140 млн. евро и се очаква да ще осигури над 1000 работни места. „Цялата алуминиева конструкция ще бъде произведена в България от фирмата „Етем“. Кабелите на целия автомобил ще бъдат произвеждани в Ямбол от фирмата „Язаки“. Имаме още няколко български доставчика, които ще работят с тях и всичко това нещо ще се случва в Ловеч“, коментира Петков и допълни, че градът има нужда от такива работодатели и експортно предприятие, което да расте и да стане водещ хъб за производството на електрически автомобили.

Източник: economic.bg

Работна група „Иновации в енергетиката“ е създадена в Българския енергиен холдинг (БЕХ) със заповед на изпълнителния директор Валентин Николов. По този начин се цели засилено развитие на иновационния потенциал на енергийните дружества в България. Основен фокус се поставя върху внедряването на иновативни енергийни технологии, цифровизация и осигуряването на плавен енергиен преход към използване на чиста и нисковъглеродна енергия. Форматът трябва да идентифицира подходящи проектни идеи и ще съдейства в изготвянето на проектни предложения до финансиращи институции и организации за реализация на енергийни иновации и изследвания с цел постигане на конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор в страната ни. В състава на работната група са включени представители на енергийните дружества от групата на БЕХ, като се предвижда привличане на заинтересовани страни, участващи в национална, европейска и международна екосистема, с цел обмяна на опит, експертиза, знания, добри практики и ноу-хау в областта на енергийните иновации.

Източник: economic.bg

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 1,5 млн. евро в подкрепа на малките и средни предприятия, занимаващи се с отглеждане на маслодайни рози, засегнати от пандемията от коронавирус. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. Подпомагането в рамките на схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Схемата има за цел да смекчи недостига на ликвидност, пред който са изправени бенефициерите поради пандемията от коронавирус и ограничителните мерки, които българското правителство трябваше да приложи, за да ограничи разпространението на вируса. Допустимите бенефициери ще бъдат компенсирани за загуби, понесени между март 2020 г. и декември 2021 г. до приблизително 50 евро на хектар рози. Очаква се от мярката да се възползват между 500 и 1000 земеделски дружества. Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. Помощта няма да надвишава 225 000 евро на бенефициер и ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември 2021 г. 

Източник: expert.bg

Канадската златодобивна компания Dundee Precious Metals отчете рекордни резултати за поредно тримесечие. До голяма степен резултатите на компанията за периода април - юни се дължат на мината „Челопеч“, която почти удвоява добива си на злато спрямо първото тримесечие на годината. За второто тримесечие на годината производството на злато на Дънди Прешъс Металс Крумовград в „Ада тепе“ леко намалява спрямо периода януари - март и достига 32 500 унции в съответствие с плана за мината. Въпреки това мината, макар и минимално, успява да подобри резултатите си на годишна база. За сметка на това обаче златодобивът и медодобивът в „Челопеч“ отскачат сериозно през пролетните месеци до съответно 52 600 унции злато и 4.5 хил. тона мед. Резултатите на Дънди Прешъс Металс Челопеч са доста над тези от началото на годината, но освен това надскачат и тези за второто тримесечие на 2020 г., когато въпреки извънредното положение Dundee успя да не преустановява дейността си. Значителният обем на медодобивът пък съвпадна с период, в който цените на металите и особено на медта достигнаха многогодишен връх.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

ВУЗФ: конкурс за есе за пълна стипендия Срок за кандидатстване – 31 август!


Предстоящи събития

18 юни – 19 юли: Cъстезания за иновации „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021

9 септември: Тук-Там Кошер 2021 с отстъпка за членове на БСК.Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

ЕС ще инвестира 300 млн. eвро през 2021 г. в научни изследвания в областта на атомната енергия. Средствата са част от 5-годишната програма на Euratom на стойност 1,38 млрд. евро, съобщи Science Business. Една трета от финансирането тази година - 102 млн. евро, ще бъде насочено към областта на ядрения синтез. 532 милиона евро ще бъдат предоставени за проучвания в Съвместния изследователски център на Европейската комисия Joint Research Centre. Еврокомисарят по научните изследвания Мария Габриел заяви, че е доволна от факта, че Euratom „преминава отвъд традиционните енергийни въпроси от голямо значение, като ядрената безопасност, за да се справи и със социалните проблеми като здравеопазването и образованието“. Финансирането на научните изследвания за ядрен синтез на Euratom ще бъде насочено най-вече към международния проект ITER - експериментален реактор, който има за цел да покаже, че термоядреният синтез може да бъде безопасен източник на енергия на Земята.

Източник: expert.bg

Америка

Новата изпълнителна заповед на американския президент Джо Байдън за насърчаване на по-голяма конкуренция в САЩ ще бъде насочена срещу масовите сливания на банки, пише Reuters. За въпросната политика всъщност настояват от Федералния резерв и Министерството на правосъдието. Именно те трябва да актуализират насоките за предстоящите сливания и да увеличат контрола върху сделките. Вашингтон ще поиска от Бюрото за финансова защита на потребителите да издаде правила, даващи на потребителите пълен контрол върху техните финансови данни, за да улесни клиентите да сменят банките. Новата заповед най-вероятно ще намали много от сливанията и придобиванията в банковия сектор след бума на подобни сделки, развързани от по-благоприятната регулаторна политика на администрацията на президента Доналд Тръмп. Сред тях са BB&T Corp и SunTrust с 28 милиарда долара - най-голямото сливане на банки от времето на финансовата криза през 2007-2009-а година насам, както и покупката на MB Financial от Bancorp за $4,7 милиарда.

Източник: money.bg

Азия

Китайската централна банка намали количеството пари в брой, което повечето банки трябва да държат в резерв, за да стимулира кредитирането и да подпомогне икономическото възстановяване, което започва да отслабва. Китайската народна банка ще намали съотношението на задължителните резерви с 0,5 процентни пункта за повечето банки, казва се в изявление, публикувано в петък. Това ще отприщи около 1 трлн. юана (154 млрд. долара) дългосрочна ликвидност в икономиката. Мярката ще влезе в сила на 15 юли, обяви централната банка. За своето намерение банката сигнализира по-рано тази седмица, когато Държавният съвет намекна, че централната банка ще предостави повече ликвидност на банките, за да могат да отпускат заеми на по-малки фирми, пострадали от нарастващите разходи. Времето и мащабът на мярката, идващ седмица преди данните за растежа през второто тримесечие, предполага нарастващи опасения относно перспективите на икономиката.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
09.07.2021
Dow Jones Industrial
34 870.16 (448.23)
Nasdaq Composite
14 701.90 (142.13)
Стокови борси
09.07.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)74.48
Heating oil ($US/gal.)2.1500
Natural gas ($US/mmbtu)3.6600
Unleaded gas ($US/gal.)2.2800
Gold ($US/Troy Oz.)1 803.20
Silver ($US/Troy Oz.)26.14
Platinum ($US/Troy Oz.)1 090.10
Hogs (cents/lb.)85.43
Live cattle (cents/lb.)119.23

       Опознай България

Годишнина от приемането на Конституцията

На 12 юли 1991 г. Седмото Велико Народно събрание гласува Конституция на Република България. Конституцията постановява, че България е република с парламентарно управление и е демократична, социална и правова държава. Утвърдени са и принципите на разделение на властите, правата и свободите на гражданите, върховенството на Конституцията. Народното събрание, което се избира на 4 години в състав от 240 избираеми народни представители, осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. За разлика от предшестващите основни закони, Конституцията от юли 1991 г. постановява, че Народното събрание е постоянно действащ орган. Първата българска конституция е Търновската конституция, приета от Учредителното народно събрание на 16 април 1879 г. Съчетавайки най-напредничавите идеи на европейската обществена мисъл с демократичните традиции на българското общество, тя поставя основите на правната уредба на Княжество България като модерна светска национална държава с буржоазно-демократично управление. Конституцията провъзгласява Княжеството за конституционната монархия с парламентарно представителство; урежда държавното устройство в духа на принципа на разделение на властите; предоставя широки права и свободи на гражданите. Тя остава в сила до 1947 г., когато е приета "Конституция на Народна република България", или още известна като Димитровска конституция, по-късно заменена 1971 г. от т.нар. Живковска конституция. В началото на демократичните промени започнали след ноември 1989 г. и решенията на Националната кръгла маса, през април 1990 г. Народното събрание приема изменение на Конституцията от 1971 г., в сила до приемането на сега действащата Конституция. До сега в Конституцията на Република България са извършени общо 6 промени, една от които е частично обявена за извършена извън правомощията на Обикновено народно събрание и оттам - противоконституционна.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.07.2021
Българска версия: 29961, Английска версия: 2876

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999