Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 03 февруари 2021 г., брой 5377
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(03.02.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22064
USD   1.62390
CHF   1.80961
EUR/USD   1.2044*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Финансови новини

Държавният дълг нарасна с 5,4 млрд. лв. през кризисната 2020 г. В края на декември дългът на сектор “Централно управление” възлиза на 28,968 млрд. лв., показват данни на Министерството на финансите. Вътрешните задължения са в размер на 5,99 млрд. лв., а външните са 22,977 млн. лв. Увеличението на държавния дълг се дължи на пуснатите през септември миналата година нови държавни облигации на международните пазари в размер на 2,5 млрд. евро. В края на декември съотношението на дълга на сектор “Централно управление” към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната възлиза на 24,3%.

Източник: Труд

Българската икономика се е свила с 4,6% през миналата година, а през 2021 година ни очаква възстановяване до 3,6 на сто. Това е заключението на експертите от Международния валутен фонд в рамките на традиционните консултации. Пандемията спря убедителния икономически растеж на България, е заключението на експертите от Международния валутен фонд в рамките на традиционните консултации. Очаква се подобрение през 2021-ва година, което се дължи на потреблението и фискалните стимули на правителството. От фонда препоръчват гъвкави политики, с които да се омекоти шока от пандемията, заради който и дефицитът в бюджета расте.

Източник: Банкеръ

 
Приватизация

29 общински нежилищни имота са включени в годишния план за приватизация на Община В. Търново за 2021 г. Най-високата начална цена е в размер на 672 110 лв. и е за поземлен имот в с. Ресен заедно с построените в него 12 сгради. Вторият най-скъп имот е бившето училище в Присово, чиято първоначална цена е 404 800 лв. и се продава с идеята там да бъде разкрит дом за стари хора, предвид належащата нужда от подобна социална услуга. Сред включените в списъка за приватизация обекти са имот за производствено-складови дейности в “Дълга лъка”, чиято начална цена е 69 785 лв.

Източник: Янтра - Велико Търново

Дружества
Складиране и съхраняване на товари
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Варна Сторидж ЕООД - София   2 441  
  2   Суиспорт България АД - София   2 004  
  3   Слънчев Дар АД - Варна   571  
  4   Свободна зона-Русе ЕАД - Русе   305  
  5   Ойлтанкинг-България АД - Девня   129  
  6   Транзитна търговска зона АД - Варна   60  
  7   Мост АД - София   51  
  8   Зърнени храни 99 ЕАД - Ямбол   44  
  9   Тива парк ЕООД - Русе   40  
  10   Громан България ЕООД - Бургас   37  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 02.02.2021
  Обща стойност (BGN): 336 205.53  
Брой търгувани компании: 35
Premium 55 821.04
Standard 187 388.91
АДСИЦ 21 272.91
Структурирани 71 722.66
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив 26.52 %
Индустриален капитал - холдинг АД - София -9.57 %
BaSE - Акции: 1 641.70
BaSE - АДСИЦ: 148 800.00
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

На 2 февруари 2021 г. стартира търговията на Българска фондова борса на първия за България борсово търгуван фонд, следващ цената на златото – Expat Gold. „Това е първият инструмент на БФБ, чрез който инвеститорите могат да получат експозиция към суровини, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. Expat Gold се управлява от Експат Асет Мениджмънт и дава възможност на индивидуални инвеститори да имат ликвидна експозиция към благородния метал злато. Той следва пасивно цената на златото, като се стреми да репликира възможно най-близко движението на индекса LME PM Price Reference – Gold, изчисляван и публикуван от London Metal Exchange. Търсенето на борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират в злато, се е увеличило повече от три пъти през 2020 г.

Източник: profit.bg

 За по-малко от година Евгени Филипов, собственик на група фирми в Добрич, стана притежател на четири фотоволтаични централи, изградени с подкрепата от “Енерго-Про Енергийни услуги”. Съоръженията са с инсталирана мощност от близо 30 киловатпика всяко, което гарантира по 40 000 мегаватчаса добив на електроенергия годишно. Монтажът им е в двора на производствените сгради на клиента в Добрич, върху горещо-поцинкована конструкция, предотвратяваща корозия. Наскоро “Филипов” ЕООД започна строежа на своята пета централа отново в партньорство с “Енерго-Про Енергийни услуги”. 

Източник: 24 часа

Търгът за продажбата на честоти за развитието на 5G технологията ще се състои на 15 март 2021 г. Наддаването за всеки от трите предлагани блока от 100 мегахерца ще започне от 4 млн. лв. със стъпка над началната цена от 100 хил. лв. Търгът е за три разрешителни за национално покритие за ползване на ленти 3500-3600 MHz, 3600-3700 MHz и 3700-3800 MHz, със срок от 20 години. От кандидатите се иска да имат издадени разрешения с предоставен радиочестотен спектър за наземни мрежи в България и да са инвестирали в GSM, UMTS и LTE мрежи поне 25 на сто от приходите си в последните пет години от дейността си. Очакванията са трите телекома – А1"Виваком" и "Теленор", да участват в наддаването. Този радиочестотен ресурс бе освободен от правителството още през септември 2019 г., но търгът за него се обявява едва сега.

Източник: mediapool.bg

Върховният административен съд потвърди окончателно решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което са установени нарушения, извършени от дружества от групата на ЧЕЗ. Комисията наложи санкции, след като установи, че предприятията прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени. Заради това регулаторът наложи имуществена санкция в размер 1 057 140 лв. на “ЧЕЗ разпределение България” за нарушението, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, с която се ограничава търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени.

Източник: Труд

Ниските цени свиха продажбите и приходите на „Проучване и добив на нефт и газ”. През 2020 год. дружеството продължи основната си дейност, свързана с експлоатация на находища за добив на нефт и природен газ съобразно издадените 13 концесии. Основната причина за спада в приходите и печалбата през миналата година спрямо 2019 г. е значителното намаление на цените на петролните продукти и свиването на обемите на продажби на продукция и съответно на приходите, произтичащи от влиянието на коронавируса (Covid-19). Акциите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД са притежание на 321 акционери – фирми и индивидуални инвеститори, като няма отделни класове. От 2004 г. дружеството е част от групата "Химимпорт""Зърнени храни България" АД е най-голям акционер с 6 263 464 акции или 51.22% от книжата с право на глас.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Предстоящи събития

3 февруари: Заседание на УС на БСК

1-3 февруари: Обучение на външни потребители за работа с Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

4 февруари: Уебинар: Финансиране на иновативни проекти и достъп до инвестиционен капитал чрез финансовите инструменти на Фонда на фондовете

8-12 февруари: Професионално обучение за придобиване на Професионална квалификация по професията “Техник-технолог по качеството на храни и напитки”

11 януари – 12 февруари: Анкета относно програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г.

23 февруари: Уебинар „Невербална комуникация по време на преговори в дигитална среда“Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 13 февруари 2021, съботно-неделен
DevNet – 28 март 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Икономиката на еврозоната се свива по-малко от очакваното през последното тримесечие на 2020 г., но е на ръба на нова рецесия на фона на бавната ваксинация за коронавируса. Предварителните оценки на европейската статистическа служба Евростат показват, че брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната се свива с 0,7% в периода октомври – декември 2020 г. спрямо предходния тримесечен период след бързото възстановяване през третото тримесечие на фона на разхлабените мерки за ограничаване разпространението на коронавируса (+12,4% за БВП на еврозоната). Икономиката на ЕС регистрира спад от 0,5% през последните три месеца на 2020 г. спрямо третото тримесечие в сравнение с отчетения ръст от 11,5% през третото тримесечие. На годишна база през последното тримесечие на миналата година икономиката на еврозоната се свива с 6,8%, а на ЕС – 6,4%, сочат още данните на Евростат. Австрия е държавата в ЕС с най-голям спад на БВП през последните три месеца на годината спрямо предходните – 4,3%, следвана от Италия с 2% свиване и Франция с 1,3%. Същевременно в Литва и Латвия е отчетен най-голям икономически растеж – съответно 1,2% и 1,1%. Лидер по годишен спад на БВП за последното тримесечие на 2020 г. е Испания с 9,1%, следвана от Австрия със 7,8% и Италия с 6,6%. Най-малко е годишното понижение на БВП в Литва – 1,3%, Латвия – 1,7%, и Швеция – 2,6%.

Източник: investor.bg

Америка

Exxon Mobil Corp. формира бизнес звено, което ще се фокусира изключително върху технологиите за намаляване на въглеродните емисии, тъй като петролният гигант е изправен пред нарастващ натиск да увеличи инвестициите си в устойчивост. Exxon заяви в понеделник, че новият бизнес, наречен „нисковъглеродни решения“, ще инвестира 3 милиарда долара до 2025 г. в енергийни технологии с по-ниски емисии, главно в проекти за улавяне и съхранение на въглерод, които събират въглеродни емисии от индустриални процеси или директно от въздуха и ги депозира под земята. Тези инвестиции биха представлявали приблизително 3% до 4% от планираните годишни капиталови разходи на Exxon. Exxon има голямо подразделение за научноизследователска и развойна дейност, което инвестира в улавянето на въглерод в продължение на години, а Exxon казва, че е уловило повече въглерод от всяка друга компания. Понастоящем единственото широкомащабно използване на уловения въглерод е да се помогне за производството на повече изкопаеми горива чрез изпомпване на газ, за ​​да се изцедят повече петрол и газ от земята. Очаква се Exxon да отчете четвърта поредна тримесечна загуба за първи път в съвременната история във вторник, след като преди това оповести, че ще отпише до 20 млрд. долара активи. Exxon изтърпя едни от най-лошите си финансови показатели през 2020 г. и вече отчете над 2 милиарда долара загуби през първите три тримесечия на 2020 г. 

Източник: Wall Street Journal

Азия

Усилията на Китай да попречи на хората да пътуват за китайската Нова година заради няколко огнища на вируса COVID-19 принуждават анализаторите да преразгледат прогнозите за търсенето на гориво за първото тримесечие, но не се очаква да провалят възстановяването му след пандемията. Китайското министерство на транспорта заяви, че пътуванията през 40-дневния пролетен туристически сезон могат да намалеят с 40% спрямо нивата преди пандемията през 2019 г. Това е накарало анализаторите да свият прогнозите за търсенето на петрол през първото тримесечие с до 400 000 барела на ден (bpd), ако приемем, че това означава, че ще се консумира по-малко бензин и реактивно гориво. Вероятно това също сочи към тримесечен спад в потреблението на петрол в Китай, според Международната енергийна агенция, първият такъв, след като търсенето бързо се върна от миналогодишното свиване на пандемията. Но това няма да отмени възраждането на потреблението и растежа на петрола през втората половина на 2020 г. Очаква се бензинът и реактивното гориво да понесат най-голям удар през периода на пътувания, казват анализатори, докато дизелът и другите индустриални горива се очаква да прескочат тази тенденция, тъй като работниците мигранти остават в големите градове, позволявайки на фабриките и строителните обекти да възобновят работата си бързо след ваканциите./

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
02.02.2021
Dow Jones Industrial
30 687.48 (475.57)
Nasdaq Composite
13 612.80 (209.38)
Стокови борси
02.02.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)55.00
Heating oil ($US/gal.)1.6800
Natural gas ($US/mmbtu)2.8200
Unleaded gas ($US/gal.)1.6400
Gold ($US/Troy Oz.)1 841.90
Silver ($US/Troy Oz.)27.02
Platinum ($US/Troy Oz.)1 106.00
Hogs (cents/lb.)78.08
Live cattle (cents/lb.)122.52

       Опознай България

Зимен Симеоновден

Два дни след Трифоновден според българските народни обичаи е Зимният Симеоновден. Това е типичен български празник, когато според поверието вълците бесуват и е един от най-лошите дни в годината. В различните краища на България празникът се отбелязва по различен начин, но най-важното за този ден е, че жените не трябва да предат, да плетат и да отварят ножици, за да не отворят устата на вълка. На третия Вълчи празник не се изхвърля пепел и смет навън, за да не се разсърдят вълците. В района на Родопите младите жени, които нямат деца, почитат празника като пекат големи обредни пити и раздават парчета на съседите си. Там празникът се нарича Божа майка. В северна България хората гадаят за реколтата през годината – ако времето е хубаво, така ще е още 40 дни; ако вали сняг на парцали – пчелите ще се роят добре. Хората вярват, че, ако на днешния ден вземеш пари – ще взимаш през цялата година, а ако дадеш – все ще плащаш.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.02.2021
Българска версия: 30021, Английска версия: 2876

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999