Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 10 юни 2020 г., брой 5216
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(10.06.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19460
USD   1.73174
CHF   1.81600
EUR/USD   1.1294*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алианц Банк България АД - София
Група за научни изследвания и сервиз АД - София
Добруджа холдинг АД - Добрич
Ем Джи АД - София
Зарена АД - Марково - Пд
Инкомс Телеком Холдинг АД - София
Искра 95 АД - Първомай
Легия АД - Раковски
Либела Инвест АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение Св.Пантелеймон - Ямбол АД - Ямбол
Многопрофилна болница за активно лечение-Св.Иван Рилски-Разград АД - Разград
Мусала АД - Самоков
Обществено строителство-Агробилд АД - София
РИС Ръбър България АД - Кула
Токсикалити АД - София
Химекс 96 АД - Бургас
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Световната банка понижи драстично прогнозата за българската икономика през тази година. Брутният вътрешен продукт на страната ще се свие с 6,2% през 2020 г. заради последствията от разпространението на коронавируса, се посочва в последния доклад на финансовата институция. В доклада си от април банката прогнозира икономиката ни да се свие с 3,7 на сто. Очакванията са през 2021 г. икономиката на страната да започне да се възстановява от ударите на пандемията и да отбележи ръст от 4,3%. България ще бъде втората държава най-силно пострадала от кризата в региона на “Европа и Централна Азия”. Подобен на нашия е спадът в Румъния и Русия, а по-зле от нас е единствено Хърватия - с очакван спад от 9,3 на сто. Световната икономика ще отчете най-големия си спад от края на Втората световна война през тази година, като БВП на развиващите се страни ще се свие за първи път от над шест десетилетия заради пандемията от коронавирус.

Източник: Труд

Производството на лекарства и медицински изделия в България през април 2020 година е единственото, в което има ръст. Той е много малък - само 3,8%, но на годишна база е 19,3%, показват данните на НСИ за индексите на промишлено производство, търговия и строителство за втория месец, в който бяхме в извънредно положение. През март производството на лекарства също бележеше ръст и то от цели 14,4% в сравнение с февруари 2020 г., като отново беше единственият отрасъл без проблеми. Продажбите на лекарства през април обаче бележат спад от 17,9% в сравнени ес март, когато имаше леко увеличение от 1,9% на месечна база. Продажбите само на един вид стоки бележат силен ръст в България през април - на компютърна и комуникационна техника. Те са се увеличили със 17,8% в сравнение с месец по-рано, макар че на годишна база все пак отбелязват спад от 27,7%. Той обаче е нищо в сравнение с годишния спад в продажбите на облекла и обувки, който през април е достигнал 72%.

Източник: 24 часа

От основен производител, България се превръща във вносител на плодове и зеленчуци
Борислав Георгиев - експерт по външна търговия

Световните външнотърговски данни са една добра основа за последващ цялостен анализ за развитие на производството на плодове и зеленчуци в Бължгария след 2020 г., като част от световния пазар. Пълен текст на анализа
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

 
Дружества
Производство на фурнир и дървесни плочи
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Кроношпан България ЕООД - Бургас   190 886  
  2   Кастамону България АД - Горно Сахране   109 384  
  3   Велде България АД - Троян   50 021  
  4   Фазерлес АД - Силистра   12 690  
  5   Фурнир Пласт ЕООД - Симитли   2 704  
  6   Медбио Фарма ООД - София   2 433  
  7   Форест трейд ООД - Пролеша   2 136  
  8   Фърничър ООД - Троян   1 892  
  9   Транс Ванков ЕООД - Първенец   1 073  
  10   Господинов ООД - Бяла-Вн   801  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 09.06.2020
  Обща стойност (BGN): 2 172 861.94  
Брой търгувани компании: 37
Premium 120 275.66
Standard 1 337 151.80
АДСИЦ 709 498.88
Структурирани 5 935.60
Най-голяма промяна в цените
Еврохолд България АД - София 11.21 %
Алтерко АД - София -6.09 %
BaSE - Акции: 77.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

IT компания "Алтерко" планира да улесни достъпа на инвеститори от Германия и Италия до новата си емисия акции, които предстои да пласира. В тази връзка дружеството е подало допълнение към проспекта си за публично предлагане, който беше одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН) през февруари. Идеята е книжата да се предлагат от посредник за българския пазар на място, като за целта "Алтерко" работи с германска компания. В края на миналата седмица "Алтерко" съобщи, че е представила за одобрение от КФН допълнение към проспекта си за публично предлагане на 3 млн. броя нови акции, с които компанията ще може да увеличи капитала си с до 9 млн. лв. Съгласно условията емисията ще се смята за успешна, ако бъдат записани най-малко 1 млн. броя ценни книжа с номинал 1 лв. и емисионна стойност 3 лв. Съветът на директорите е взел решение публичното предлагане на акции да се осъществи освен в България и на територията на Германия и Италия, като това ще стане, без акциите да бъдат регистрирани за търговия на пазарите там.

Източник: Капитал

Сайтовете на Търговския и на Имотния регистър се сливат на 27 юни 2020 г. Двете бази данни ще бъдат обединени и достъпът до тях ще става през единен портал, съобщи Агенцията по вписванията (АВ). Порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и браузъри. Рortal.registryagency.bg ще работи с актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (над Windows 8 или MacOS 10 и др.). Интернет браузърите - Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari, също трябва да са съвременна версия. Проектът на стойност близо 2 млн. лв. се изпълнява по ОП „Добро управление“. На следващия етап - на 27 юли, старите сайтове ще бъдат затворени. В периода от 9 юни до 27 юли в модернизирания портал portal.registryagency.bg ще могат да се извършват следните дейности: да се регистрира потребителски профил и към него да се присъедини средство за идентификация, да се направи тестово подписване.

Източник: Сега

Фондът на фондовете (ФнФ) подписа договор с “Витоша Венчър Партнърс” за създаване на нов Фонд за ускоряване и начално финансиране за стартиращи компании. Фондът на фондовете осигурява 35,6 млн. лв. от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, а допълнително 2,4 млн. лв. са предоставени от частно съфинансиране. “Витоша Венчър Партнърс” е избраният финансов посредник, който ще управлява този ресурс. С него ще се финансират повече от 100 нови стартъпа в България с между 30 хил. и 2 млн. лв. Посредникът ще предоставя и менторска и стратегическа подкрепа на компаниите и ще опита да привлече допълнителен частен капитал. Около половината от подкрепените компании ще участват в акселераторска програма, организирана от фонд мениджъра, а останалите си инвестиции екипът ще осъществи в стартъпи в по-напреднала фаза на развитие. Очаква се посредникът да реализира първите си инвестиции на пазара през лятото на тази година. На пазара вече работят четири фонда за дялово и квази - дялово финансиране.

Източник: 24 часа

Пет фирми са подали индикативни оферти за остойностяване на количествените сметки за доизграждане на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Най-ниската индикативна оферта е 38.9 млн. лв, а най-високата - 46.8 млн. лева. Цените са без ДДС. Оферти са подали "Адлер-ИН" ЕООД, "Маридел 2012" ЕООД, "Пътинженеринг" ЕООД"Сиенит строителна група" ЕООД и "ПИМК" ООД. Цялата процедура по възобновяване на строителните дейности на стадиона ще продължи до края на август или началото на септември, ако няма обжалване на някой от етапите. Реконструкцията на стадион "Христо Ботев", както и на стадиона на "Локомотив" - Пловдив в парк "Лаута", ще се изпълнява с отпуснатите от държавата средства. Стадион "Христо Ботев" е вторият по големина стадион в Пловдив с настоящ капацитет за 22 000 зрители. Намира се в квартал "Каменица".

Източник: Банкеръ

Печалба от 324,8 млн. лева е успяла да генерира АЕЦ „Козлодуй“ през 2019 година. Положително влияние върху финансовия резултат на дружеството е оказало значително по-благоприятното развитие на пазара на електроенергия, което е довело до повишаване на средните пазарни цени, устойчивата работа на блокове 5 и 6 на 104%, както и съкращаването на плановия престой за шести блок. Съществена роля за отличните резултати са рекордното количество произведена електроенергия считано от пуска на блок 5 до момента, стабилната тенденция за задържане на високи пазарни цени и ефективното управление на разходите. Основната част от приходите на централата са формирани от продажбата на електроенергия и са на обща стойност 1 312 млн.лв. с ръст от 213 млн.лв. Отчетените приходи от продажби по регулирани цени са в размер на 132 млн.лв. и не се отклоняват от същите за предходната година. Приходите от продажба на ел.енергия на нерегулиран пазар достигат 1 179 млн. лв., което е с 22 % (212 млн. лв.) над отчетените за 2018 г.

Източник: 3e News       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Кризата не спря научните изследвания върху пивото

Преструктурирането на българския износ се случва, но твърде бавно

Напусна ни акад. Стефан Воденичаров


Предстоящи събития

10 юни: Заседание на НСТС

10-11 юни: Специализирана финансова конференция „Шумът на парите“

16 юни: Онлайн конференция: Качественият жилищен продукт - устойчив и след COVID-19

29 юни: Обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

02 юли: Конференция ”Корпоративна социална отговорност: устойчиво развитие за българския бизнес“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Спасителният план на Франция за авиационната индустрия включва милиарди евро за финансова подкрепа на доставчиците в сектора, засегнати от коронавирусната пандемия, съобщава Bloomberg. Мерките на стойност 15 милиарда евро (17 милиарда долара) също предвиждат удължаване на субсидиите за служителите на непълно работно време, както и средства за развитие на по-чист въздушен транспорт, заяви френският министър на транспорта Жан-Батист Джебари във вторник. Пакетът включва и увеличаване на гарантираните от правителството заеми за Air France-KLM. Спасителният пакет е насочен към укрепване на европейския производител на самолети Airbus и стотиците му френски доставчици, които бяха засегнати от мерките за овладяване на коронавирусната пандемия. В сектора във Франция, който генерира 58 милиарда евро годишни приходи, работят около 300 хиляди души.

Източник: Bloomberg

Америка

Аржентина ще национализира соевия гигант Vicentin, който обяви фалит. Целта е да се спасят на работни места и да се защити износа в сектора износът, заяви президентът Алберто Фернандес, съобщиха световните агенции. Всички активи на Vicentin ще бъдат поставени в тръст, управляван държавната енергийна компания YPF SA, пише Yahoo Finance. Аржентина е топ износител на соя, а Vicentin е един от основните производители в страната. Основана през 1929 г. компанията е най-големият износител на преработена соя и е емблематична марка на вътрешния пазар. През миналата година Аржентина е изнесла соево олио и соеви продукти на стойност 12,2 милиарда долара. "Всички работници в компанията трябва да бъдат спокойни, че ще продължат работата си. А също и 2600 фермери, които ще могат да разчитат на компанията за закупуване на зърно за преработка и износ", каза Фернандес. Компанията има просрочени дългове за около 1,5 милиарда долара от миналата година.

Източник: Yahoo News

Азия

Броят на фалитите в Япония се понижава през май на годишна база, след като този показател отчете ръст в осем поредни месеца, съобщава Nikkei Asia Review. Положителните данни са изненадващи на фона на негативното въздействие на временното затваряне на бизнеса и спада в потреблението на фона на коронавирусната пандемия. Компанията за финансови изследвания Tokyo Shoko Research посочва, че спадът при фалитите вероятно е аномалия и се очаква показателят да нарасне отново през следващите месеци. Дружеството съобщи, че броят на компаниите, подали заявления за защита от фалит, е намалял с 55% до 314 през май спрямо година по-рано, което е най-малкият брой от 56 години. „Числото очевидно не отразява реалното състояние на много бизнеси“, коментира данните Шигенобу Абе, анализатор в компанията за финансови изследвания Teikoku Databank. Той смята, че ключова причина за изненадващите данни е, че много адвокатски кантори и местни съдилища може да са спрели операциите си през май поради пандемията.

Източник: Nikkei

 
Индекси на фондови борси
09.06.2020
Dow Jones Industrial
27 272.30 (-300.14)
Nasdaq Composite
9 953.75 (29.01)
Стокови борси
09.06.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)38.25
Heating oil ($US/gal.)1.1400
Natural gas ($US/mmbtu)1.7300
Unleaded gas ($US/gal.)1.2100
Gold ($US/Troy Oz.)1 723.00
Silver ($US/Troy Oz.)17.82
Platinum ($US/Troy Oz.)860.90
Hogs (cents/lb.)52.98
Live cattle (cents/lb.)97.80

       Опознай България

Асенова крепост

Живописната Асенова крепост се намира на 2-3 км южно от Асеновград, в полите на Родопите. Най-ранните археологически находки в района й датират от V-IV в.пр.Хр., когато траките построяват тук свои укрепления. Обитавана е и през римската и ранновизантийската епоха. Първите писмени сведения за съществуването й са намерени в Устава на Бачковския манастир (IX в.), където е наречена "укрепеното селище Петрич”. За нея се споменава и от други хроникьори, описващи я като добре уреден красив град. Крепостта достига разцвета си по време на управлението на Цар Иван Асен II (XIII в.), което е причина и в наши дни тя да носи неговото име, както и близкият град Станимака да бъде преименуван на Асеновград. Именно в този период, по нареждане на царя, е построена и най-голямата забележителност в рамките на крепостта – църквата Св. Богородица Петричка, която е един от най-ценните примери на сакралната архитектура в България. В нея могат да бъдат видени запазени части от стенописи от XIV и XIX в. Св. Богородица Петричка е реставрирана през 1934 г. и 1985 г., а стенописите – през 1991 г., когато църквата получава статут на функциониращ храм.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.06.2020
Българска версия: 29975, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999