Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 11 декември 2019 г., брой 5099
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(11.12.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32635
USD   1.76567
CHF   1.79073
EUR/USD   1.1077*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Пазари - Габрово АД - Габрово
Ремонтстрой 98 АД - Плевен
СБХ Кариера АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

С 4% се покачват приходите от нощувки в страната през октомври 2019 г. спрямо същия период миналата година. Към момента достигат 51.9 млн. лв., а регистрираното увеличение се дължи главно на приходите от български граждани 10.4 %, докато тези от чужденци намаляват с 1.3 на сто, отчита Националният статистически институт (НСИ). Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври тази година е 910.4 хил., което показва покачване с 0.2 на сто от преходната година. Най-голямо увеличение (2.9 %) се наблюдава при нощувките в 4 и 5-звездни хотели. 76% от общия брой нощувки за страната са на чужденци именно в първокласните хотели. Останалите 37.9 на сто са за нощувките на българи на същите места за настаняване.

Източник: Монитор

Над половината предприемачи България посочат рушветите (51%) и покровителството над определени компании (57%) като проблеми, с които се сблъскват в своята страна, показва проучване на „Евробарометър“, поръчано от Европейската комисия. Сред лошите практики най-често (46%) се споменава финансирането на политически партии в замяна на обществени поръчки. На следващо място (39%) българските бизнесмени сочат даването на "подаръци" и пари под масата. Половината анкетирани смятат, че заради корупция не са успели да спечелят публични търгове или процедури за възлагане на обществени поръчки. С данъчни измами и укриване на ДДС са се сблъсквали 26 на сто. Всеки четвърти предприемач в нашата страна споделя, че е наблюдавал прояви на "връзкарство" – към приятели и членове на семейството в бизнеса (27%) или в обществените институции (26%).

Източник: Сега

 
Дружества
Производство на машини за обработка на метал
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Раис ООД - Пазарджик   56 190  
  2   Милко ЕООД - Асеновград   28 565  
  3   ЗММ - Сливен АД - Сливен   24 260  
  4   Машин Комерс ЕООД - Асеновград   10 076  
  5   Силома АД - Силистра   5 703  
  6   Еми АД - София   4 560  
  7   Ред стиил ЕООД - Перник   3 616  
  8   ЮМТ ЕООД - Казанлък   2 482  
  9   Устрем 03 ООД - Овощник   2 253  
  10   Анди Солид ООД - Плевен   2 177  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 10.12.2019
  Обща стойност (BGN): 407 015.30  
Брой търгувани компании: 34
Premium 127 777.93
Standard 159 034.83
АДСИЦ 39 278.54
Облигации 80 924.00
Най-голяма промяна в цените
Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София -9.32 %
Зърнени храни България АД - София 4.76 %
BaSE - Акции: 340.55

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българският стартъп "Трансметрикс", който разработва софтуерни логистични решения, е спечелил грант за 3.25 млн. лв. от програмата EIC Accelerator към Европейския съюз. Компанията е получила финансирането за създаването на софтуер, базиран на изкуствен интелект, който да повишава ефективността на транспортните компании и да намалява въглеродните емисии, които те генерират. Общата стойност на проекта е 4.65 млн. лв., като 30% от финансирането ще бъде осигурено от "Трансметрикс". От компанията съобщиха, че основният разход ще бъде за разработки и развитие на решението. "Трансметрикс" е една от 75 компании, които ще получат финансиране по програмата на EIC. Общо 1800 фирми са кандидатствали, като целият процес е отнел на българската фирма няколко години. Причината е, че нейният проект няколко пъти е преминавал прага за оценка. Кандидатстването по EIC става на фази, като "Трансметрикс" печели фаза 1 през 2018 г. В нея се предвиждат 50 хил. евро, които фирмата е използвала за разработването на текущия проект, който се води към фаза 2, и е за значително по-голяма сума.

Източник: Капитал

„Феста Холдинг“ е новият съсобственик на един от най-реномираните русенски хотели - „Дунав Плаза“. 100% от капитала на „Дунав Плаза“ ООД са продадени в две сделки, сключени на 1 ноември срещу сумата от общо 4000 лева. Така новите акционери в дружеството с по 50% от капитала вече са „Еф Асет“ ЕАД и „РГС“ ООД. Собственик на първото е „Феста Холдинг“ на Петя Славова, председател на надзорния съвет и мажоритарен акционер в „Инвестбанк“ АД. В другото с останалите 50% от акциите остават досегашните собственици Светослав Радев и Анатолий Радев. „Дунав Плаза“ ООД през последните две години е на печалба, но задълженията му надхвърлят стойността на активите с 1,5 млн. лева и собственият му капитал е отрицателен. Основната тежест е ипотечен кредит, по който към 31 декември 2018 година остават за изплащане 7,5 млн. лева. В края на ноември 2018 г. капиталът му е увеличен с 2 милиона лева, които вече са внесени по сметката му в Инвестбанк. По 1 млн. за гласуваното увеличение на капитала са внесли двете дружества съсобственици „Еф Асет“ ЕАД и „РГС“ ООД. (Източник: utroruse.com)

Синдикът на дружеството "Агробиохим" АД (Азотно-торов завод) в Стара Загора е обявил осем търга за продажба на имоти, които са били собственост на предприятието. След десетките опити за продажба цената им вече е много намалена. Например 18 132 кв.м. земеделски терен в землището на село Хрищени край Стара Загора, ще се търгува на цена от 9 660 лева. Или за по два декара за...лев. Същата е ситуацията с още 15 042 кв.м., които ще бъдат продавани за 7 980 лева. Други 3 878 кв.м. в същото землище ще се продават за 60 % от последната им оценка или за 1800 лева. Още три терена в урбанизирана територия на същото място с обща площ от близо 7.5 дка са оценени на 9024 лева. Остатъкът от предназначената за химическа и каучукова промишленост имот (така е определен в обявлението) с площ от 111 кв.м. е оценена на 768 лева. По-скъпи тук са имотите, които имат статут на т.нар. „територия за транспорт“. Четирите поземлени имота в нея с обща площ около 8 дка са с оценка 120 912 лева. Още 5920 кв.м в село Дълбоки се предлагат за 2160 лева.

Източник: Банкеръ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) постанови санкции за дружества, участници в обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Общият размер на наложените санкции е 398 174 лв., от които 147 761 лв. е общият размер на санкциите на участниците в обществената поръчка на община Търговище, а 250 413 лв. е общият размер на санкциите на участниците в обществената поръчка на община Гоце Делчев. Санкционираните дружества са: "Мултиплекс инженеринг" ЕООД, "ВМЛ - консулт" ЕООД, "Димитров и син" ЕООД, "Адапт" ЕООД, "Архкон Проект" ООД, "Евиданс инженеринг" ЕООД, "Тобо инвест" ЕООД, "Фрибул" ООД, "Корект" ЕООД, "Инфрам" ЕООД, "Интконс" ЕООД, "Ен Екип" ООД, "Протико Ил" ООД, "Консултантска Инженерна група" ООД, "Кимтекс - ЛС" ООД, "Експрес Консулт" ЕООД, "Соларват" ЕООД, "БОАЛ" ООД, "Пешев" ЕООД, "Джи Ер Ен Пауър България" ООД, "Пловдивинвест" АД, "Стройконтрол" ООД, "Си Енд Би Енерджиконсулт" ЕООД и "Енерджи Про Дм" ЕООД". От Комисията установили картелза манипулиране на обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност на общините Търговище и Гоце Делчев.

Източник: news.bg

Близо 67% от основните хранителни стоки в големите търговски вериги у нас са българско производство. Родните стоки са най-много при месните изделия - 76%, при хляба и хлебните изделия - 73%. Делът на млечните продукти, произведени от български мандри, е 64%, а родните плодове и зеленчуци са 57%, според анкета на Сдружението за модерна търговия (СМТ), направена сред четирите най-големи търговски вериги у нас - Billa, KauflandLidl и T MARKET. Те държат над 30% от търговията с бързооборотни стоки и имат над 360 магазина в страната. В момента всяка от тези компании работи с между 120 и 200 български производители, като 40% от стоките им се продават под собствени марки. През последната година само четирите големи вериги са изкупили над 111 000 т плодове и зеленчуци, отгледани в България. Сред тях са над 15 000 тона ябълки, което е 30% от годишното производство на този плод у нас. Хипермаркетите са продали почти 28 000 т наши картофи, което е 20% от цялото местно производство. В магазините на четирите компании са продадени близо 27 000 т български дини и пъпеши, над 10 000 т домати, повече от 5 млн. броя листни зеленчуци.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Позиция на АОБР относно ЗИД на ДОПК

Регистрирайте се за участие в конкурса "Наградите на БАИТ" за 2019 г.!


Предстоящи събития

13 декември: Бизнес форум за Дунавския регион на тема „Съвременните предизвикателства пред осъществяването на регионалните политики 2021-2027 г.“

16 декември: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: „2019 Г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Босна и Херцеговина не изпълнява главния критерий за членство в ЕС, без което не може да започне преговори. Това става ясно от приетите заключения на Съвета на ЕС. Западнобалканската страна засега не изпълнява в достатъчна степен Критериите от Копенхаген. Властите в Сараево трябва да положат сериозни усилия за стабилизиране на институциите си с цел гарантиране на демокрацията, върховенството на закона, човешките права, зачитането и защитата на малцинствата. Такива са заключенията на Съвет „общи въпроси“, който се провежда в Брюксел. Те са относно становището на Еврокомисията от 29 май за членството на страната в ЕС. Този критерий е един от трите критерия от Копенхаген, приети през 1993 г. За да започне преговори за членство в ЕС, една страна трябва да отговаря на него. Що се отнася до икономическите критерии, Босна е постигнала известна макроикономическа стабилност, макар да е все още в начален стадий на изграждане на функционираща пазарна икономика и тепърва става конкуренто способна на световния пазар.

Източник: Клуб Z

Америка

Топ-платформата за стрийминг на филми и сериали Netflix трябва да вземе сериозни мерки или ще загуби 4 милиона потребители в следващата година, смятат анализатори от Needham&Co. Въпреки успехите на собствените продукции на компанията, от които 32 бяха номинирани за януарския "Златен Глобус", новите играчи на пазара - Apple TV+ и Disney+ - сериозно ще ударят членската маса на най-старата и известна стрийминг услуга. Според Лаура Мартин, анализатор от Needham, едно от решенията е Netflix да предложат по-евтина версия на абонамента си. В момента в САЩ HBO иска 15 долара месечно, Netflix - 9 долара, Disney - 7, Apple TV - 5. Засега Apple има най-бедния каталог, но това със сигурност ще се промени, а услугата на Disney пък привлича семействата с деца. По последни данни Netflix има 60,62 млн. абонати.

Източник: Reuters

Азия

Потребителската инфлация в Китай се покачи до почти осемгодишен връх през ноември, когато цените на свинското месо се удвоиха. Производствените цени, в същото време,падат, което добавя допълнителен щрих към несигурността дали производственият сектор не намалява, тъй като търговските рискове продължават. Пекин е под натиск да използва повече стимули за засилване на индустриалната активност, но високата инфлация преди Лунната нова година може да е проблем за управляващите, които се опитват да засилят растежа, който е спаднал до най-ниските си нива за почти 30 години. Потребителските цени през ноември са се повишили с 4.5% на годишна база, показаха данните на Националното бюро за статистически данни (НБС), което е най-бързият темп от януари 2012 г., движен най-вече от скока при цените на свинското месо. То беше засегнато от африканската чума по свинете, която опустоши фермите в страната. Данните надхвърлиха очакванията на анализаторите за 4.2%.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
10.12.2019
Dow Jones Industrial
27 881.72 (-27.88)
Nasdaq Composite
8 616.18 (-5.64)
Стокови борси
10.12.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.94
Heating oil ($US/gal.)1.9500
Natural gas ($US/mmbtu)2.2900
Unleaded gas ($US/gal.)1.6400
Gold ($US/Troy Oz.)1 467.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.68
Platinum ($US/Troy Oz.)921.70
Hogs (cents/lb.)67.98
Live cattle (cents/lb.)124.58

       Опознай България

Кемеров мост

Кемеров мост е наричан още Римски, защото според някои изследователи датира от римско време. Намира се в Родопите, близо до гр. Девин. Дъгата на моста представлява идеален полукръг, откъдето идва и името му – кемеров, т.е. сводест , сводообразен. Мостът е иззидан от перфектно подредени речник камъни, без да се използва какъвто и да било свързващ материал. Високата част на дъгата на моста се крепи само на няколко полуобработени четвъртити камъни. В Древността през Кемеров мост е минавал важен път, свързващ Тракийската низина със Солун.  На север от моста, по склона личи трасето на каменен римски път, свързвал преди векове Филипопол с егейските пристанища. До 1912 г. той е бил гранична линия – западната му половина е била българска, а източната – турска. Днес мостът е историческа забележителност.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.12.2019
Българска версия: 29948, Английска версия: 2889

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999