Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 11 октомври 2019 г., брой 5056
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(11.10.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16941
USD   1.77319
CHF   1.78647
EUR/USD   1.1030*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Динамика АД - Кубрат
Констръкшън ентърпрайзис АД - София
Система за електронни плащания/СЕП България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Инвестициите на бизнеса в имоти нарастват най-бързо, отчита НСИ. Годишните разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в сектора операции с недвижими имоти са на стойност 1,865 млрд. лв., което е увеличение с 20%. В сектора на недвижимите имоти са вложени над 10% от всички инвестиции в ДМА, направени от опериращите в страната компании. Общият обем на годишните разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в страната са 17,6 млрд. лв. Най-много вложения има в индустрията – 5,483 млрд. лв. Това са над 31% от всичките инвестиции в страната, но в сектора има спад на вложенията с 3,66% спрямо предходната година. На второ място с 26% дал от инвестициите е търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството. В този сектора са вложени 4,57 млрд. лв. за година, но също има спад от 3,64%. Най-голям е спадът на инвестициите във финансовите и застрахователните дейности – с 27% до 293 млн. лв.

Източник: Труд

Българската стопанска камара (БСК) се обяви против предложената от финансовото министерство законова поправка, с която се затяга режимът за регистрация по ДДС. Според бизнеса в опит да пресекат измамите с избягване на регистрацията чрез формална смяна на собствеността МФ ще затрудни коректните фирми. Депутатите от бюджетната комисия в парламента гласуваха на първо четене промени в закона за ДДС заедно с пакета данъчни изменения за 2019 г. Според новия текст, когато две или повече свързани фирми извършват една след друга еднородна дейност в един и същ търговски обект, в облагаемия оборот ще се включват приходите от всички фирми, работили в обекта за последните 12 месеца. Под еднородна дейност се разбира предлагането на идентични стоки и услуги, едни и същи активи, персонал, търговски марки, доставчици, клиенти или наименование на обекта. От БСК се притесняват от текста, че оборотите ще се обединяват и когато лицата действат съгласувано и уговарят условия, различни от обичайните.

Източник: Сега

 
Концесии

Сделката за концесията на Летище София, е блокирана от 44 дни. Причината е, че Комисията за защита на конкуренцията все още не се е произнесла по жалбите на отпадналите кандидати. Първото производство от регулатора по тях бе образувано преди месец и половина - на 27 август.От КЗК заявиха, че поради големия обем информация и множеството документи, свързани с жалбите, не могат да определят точен срок за решение. Концесията на летището бе обявена през 2017 г., но бе спряна от служебното правителство на Огнян Герджиков. При третия кабинет на Бойко Борисов - през юни 2018 г., тя бе обявена отново. Срокът за оферти бе удължаван два пъти по искане на кандидат концесионери. Така на 5 април пет консорциума подадоха предложения и започна процедурата по отварянето, разглеждането и оценяването им. На 17 юли за победител бе обявен консорциум “Соф Кънект”, в който са френската “Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс”, операторът на летище Мюнхен “Флугхафен Мюнхен” и “Щрабаг”. Консорциумът оферира годишно концесионно възнаграждение за държавата от 32% от приходите. За 35 г. това са близо 858,9 млн. евро.

Източник: 24 часа

Дружества
Издаване на стандартен софтуер
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Атос България Компетънси Център ЕООД - София   31 578  
  2   ЕГТ Интерактив ЕООД - София   20 231  
  3   Опенкод Системс ООД - София   18 330  
  4   Софтуер АГ Дивелъпмънт Център България ЕООД - София   17 878  
  5   ТехХъдъл ЕООД - София   17 711  
  6   ЕПАМ Системс България ЕООД - София   16 982  
  7   Софтуер Груп БГ АД - София   16 412  
  8   Адастра България ЕООД - София   15 382  
  9   ТехноЛогика ЕАД - София   13 696  
  10   Ен Ди Би ЕООД - София   12 971  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 10.10.2019
  Обща стойност (BGN): 2 100 589.87  
Брой търгувани компании: 28
Premium 19 048.89
Standard 49 738.74
АДСИЦ 3 237.76
Структурирани 357.81
Облигации 720 992.84
ДЦК 1 307 213.83
Най-голяма промяна в цените
Авто Юнион АД - София -5.91 %
Адванс Терафонд АДСИЦ - София 1.05 %
BaSE - Акции: 4 554.70
BaSE - АДСИЦ: 3 442.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Бяха подписани всички договори, необходими за стартиране на строителството на газовата връзка с Гърция. Пакетът се състои от 4 документа. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова и гръцкият ѝ колега Константинос Хадзидакис подписаха междуправителствено споразумение, което гарантира, че в продължение на 25 г. данъчно-правният статут на дружеството, което ще експлоатира съоръжението - “Ай Си Джи Би”, няма да се променя. Преди това са били подписани и договори с гръцките “Коринт Пайпуъркс” за доставка на тръби и с “Джей енд Пи Авакс” за проектиране и строително-монтажни работи. Изграждането на междусистемната връзка от Стара Загора през Хасково до Комотини ще стане за 12 вместо за 18 месеца и газопроводът трябва да заработи към края на 2020 г. Окончателният бюджет на съоръжението е 240 млн. евро. 110 млн. от тях бяха отпуснати като заем от ЕИБ, договорът за който също бе подписан между представител на банката и двамата изпълнителни директори на “Ай Си Джи Би” - Теодора Георгиева и Константинос Караянакос. Заемът ще бъде усвоен от Българския енергиен холдинг и е обезпечен с държавна гаранция.

Източник: 24 часа

Трябва да се намери спойката между търсене и предлагане при ниската ликвидност на Българска фондова борса (БФБ), каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. „Имаме 10 ЕTF-и и сме на първо място в Централна е Източна Европа, след нас е Полша с пет, това е възможност да се заобиколи риска за ликвидност, посочи той какви са възможностите да се печели през борсово търгувани фондове и подчерта ролята им като инвестиционни продукти създадени за индивидуални инвеститори. Моравенов отчете, че над 30% от акциите, регистрирани на БФБ, са дивидентни, а за емитентите е трудно да намерят пари, но има и успешни примери като "Браво Пропърти Фонд АДСИЦ", за които се събра ресурс, защото „стана ясно как ще изплащат дивидент“. По думите му, когато се инвестира в капитал, е по-трудно, защото не може да се прогнозира какъв ще е дивидентът и се търсят варианти за договаряне.

Източник: investor.bg

BILLA България отвори единадесети обект във Варна. Супермаркетът е разположен на 640 кв. м. търговска площ. Инвестирани са над 1 млн. лв. в новия обект и са разкрити 36 нови работни места. Подобно на останалите новооткрити обекти, и този е оборудван с хладилна техника от най-висок клас, светодиодно осветление в търговска зала и хладилни витрини и система за сградна автоматизация – BMS, която ще се грижи за ефективното управление на отоплението, вентилацията, климатизацията и осветлението в магазина.

Източник: econ.bg

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде три решения, с които одобри одитори на застрахователни компании. Надзорът утвърди "Мазарс" ООД и "Захаринова Нексиа" ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на застрахователно дружество "Евроинс" АД, както и на "Евроинс Иншурънс Груп" АД. Регулаторът утвърди и "Грант Торнтон" ООД и "РСМ БГ" ЕООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на застрахователно дружество "Армеец"АД.

Източник: Банкеръ

Нов проект предвижда столичния бул. "Мария Луиза" да стане пешеходна зона, подобно на бул. "Витоша. Предвижда се на първия етап зоната да се изгради от Централната гара до Лъвов мост, а в следващ етап - и до площад "Св. Неделя". Това е една от целите на проекта за обновяване на Предгаровия площад, обсъден на Общинския експертен съвет по устройство на територията към направление "Архитектура и градоустройство". Идейният проект е на архитектурно студио "А и А Архитекти" с водещи арх. Ангел Захариев и арх. Асен Милев. Те спечелиха конкурса на Столичната община и фондация "Визар" за втори градски център през 2018 г. Според проекта уличните платна на бул. "Мария Луиза" пред гарата ще се свият двойно, като за автомобилното движение ще остане само сегашното северно платно. Южното ще бъде превърнато в озеленено парково пространство за пешеходци. То ще се развие в посока Лъвов мост. До там автомобили ще се движат само в сегашните локални платна на булеварда.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

11 октомври: Втори регионален форум за социално предприемачество - Варна

16-17 октомври: Участие на Радосвет Радев в заседания на секции TEN и ECO на ЕИСК

18 октомври: „Leading HR Transformation“

2 - 19.10. 2019 г.: Включете се в безплатни практически обучения за онлайн търговия в Пловдив, Хасково, Ямбол, Монтана, Ловеч и Габрово

22 октомври: Дискусия „Проблеми на информационната сигурност“

22 октомври: Robotics Strategy Forum 2019

28-31 октомври: Бързи интервюта срещат топ работодатели с квалифицирани кадри в София, Пловдив и Варна

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Финансовите министри на Европейския съюз се съгласиха да премахнат Обединените арабски емирства, Швейцария и Мавриций от списъка на блока с държави, за които се смята, че действат като данъчни убежища. 28-членният ЕС създаде "черен списък" и "сив списък" на данъчните убежища през декември 2017 г. след многократните разкрития за схеми, чрез които през офшорни зони се избягват данъци, от компании и богати хора. Държавите, които попадат в "черния списък" са изправени пред по-строг контрол върху трансакциите с ЕС. Като част от редовния преглед на списъците министрите решиха да изключат ОАЕ от "черния списък" на ЕС, който обхваща юрисдикции, които не успяха да сътрудничат на ЕС по данъчни въпроси. Маршаловите острови също са премахнати от този списък, който все още включва девет юрисдикции извън ЕС - предимно тихоокеански острови с ограничени финансови отношения с ЕС. ОАЕ, най-големият финансов център, беше също премахнат, заради "приетите през септември нови правила за офшорните структури", посочиха от ЕС.

Източник: Reuters

Америка

Потребителската инфлация в САЩ се стабилизира през септември на нивото от предходния месец в резултат на понижение на енергийните и на цените на превозните средства, което предоставя на Федералният резерв възможност отново да понижи лихвите, ако американската икономика продължава да показва признаци на слабост. Според Департамента по труда индексът на потребителските цени (CPI) остана на нивото от август, което се повиши с 0,1% при очаквания за ново слабо увеличение с 0,1%. На годишна база потребителските цени нараснаха през септември за втори пореден месец с 1,7% при осреднена прогноза на финансовите пазари за известно ускоряване на инфлацията до 1,8 на сто. Цените на бензина се понижиха през септември с 1,4% в резултат на поевтиняване на бензина с 2,4%, докато цените на автомобили и камиони втора ръка се понижиха с 1,6% спрямо предходния месец. В същото време храните поскъпнаха с 0,1% при слабо увеличение и на наемите, както и на самолетните такси и на цените за медицински грижи.

Източник: Reuters

Азия

Приоритет на Иран в оптимизирането на петролния износ на страната, въпреки наложените от САЩ санкции, е да засили темповете на развитие, първо на многобройните петролни полета в Западна Карун, и след това да стимулира добива от находищата, които споделя с Ирак. Трети приоритет е да се гарантира, че страната ще изгради алтернативни маршрути за износ на петрол, които да не преминават през особено чувствителния в политически аспект Ормузки проток, пише бившият Forex трейдър Саймън Уоткинс за Oilprice. През миналата седмица се видя, че Иран действа и по трите направления. При първото Техеран инсталира нови съоръжения при петролното находище в Северен Яран, включително ново сондажно помпено оборудване и други свързани инсталации. Въпреки че понастоящем находищата от Северен и Южен Яран се разработват без съдействието на големите чуждестранни петролни компании, по-специално през последните няколко месеца се наблюдава не само инсталирането на нова техника и оборудване за подобряване на петролните потоци, но и появата на шест нови кладенеца, които влязоха в експлоатация.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
10.10.2019
Dow Jones Industrial
26 496.67 (150.66)
Nasdaq Composite
7 950.78 (47.04)
Стокови борси
10.10.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.85
Heating oil ($US/gal.)1.9300
Natural gas ($US/mmbtu)2.2100
Unleaded gas ($US/gal.)1.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 499.50
Silver ($US/Troy Oz.)17.55
Platinum ($US/Troy Oz.)906.00
Hogs (cents/lb.)68.48
Live cattle (cents/lb.)111.42

       Опознай България

Резерват Купена

Купена (Родопите, на около 3 км югоизточно от Пещера) е обявен за резерват на 24.09.1961 г. Създаден за опазване на ландшафта, красивите пейзажи и интересните и ценни флора, фауна и биоценози. Поради сравнително ниската надморска височина (500 до 900 м) най-разпространени са белия бор и смърча, които образуват гори на възраст близо 150 години. Освен тях има и дъб, габър, храсти и др. Обитава се от зайци, белки, скални лястовици, яребици, орли и соколи, както и други животни и птици. Една от причините за обявяване на резервата е Дивата коза (Rupicarpa rupicarpa). Числеността й и през 80–те години на миналия век е достигала около 100 индивида, но поради бракониерския лов в началото на 90–те години е поставена пред прага на пълно унищожение. Сега е останало малко стадо. През резервата преминава голямото вододелно било, което започва от в. Баташки снежник и се спуска на североизток между реките Въча и Стара река. Склоновете на резервата са стръмни и трудно достъпни. В дясно от връх Купена са отвесните скали на Стенето. Под тези скали се намират отворите на пещери, които са трудно достъпни. Между Стенето и Купена се образува дивен каньон, в горния край на който се намира Водната пещера. Но главната забележителност тук е пещерата Снежанка. Тя не е голяма, но е изключително красива.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.10.2019
Българска версия: 29980, Английска версия: 2902

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      

Септември 2020
 ПВСЧПСН
36 123456
3778910111213
3814151617181920
3921222324252627
40282930    


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999