Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 16 януари 2023 г., брой 5861
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(16.01.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20251
USD   1.80861
CHF   1.94591
EUR/USD   1.0814*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   1.42%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  В и К АД - Ловеч
Златен лев холдинг АД - София
Форуком Фонд Имоти АДСИЦ - Севлиево
Хевея-ким 98 АД - Мадан
Холсим Кариерни материали Рудината АД - София
Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Промишленото производство в България е нараснало с 4.7% през ноември 2022 година на годишна база спрямо същия месец на 2021 година, докато на месечна база – спрямо октомври, нарастването е с 0.7 на сто. По този показател на годишна база страната ни запазва петото си пето място в ЕС, регистрирано през октомври, докато на месечна – на 11-то място. Промишленото производство в Европейския съюз (ЕС) нараства през ноември 2022 г. с 0.9 процента спрямо октомври 2022 г., сочат сезонно коригираните данни на Евростат.

Източник: 3e News

През януари 2023 година стартира кандидатстването за получаване на безвъзмездна финансова помощ за модернизация на семейни предприятия и фирми от творческите индустрии и занаяти. То е възможно по процедура за Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия, с бюджет над 117 млн. лева по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) 2021-2027. Процедурата е насочена към малки и средни предприятия и по-точно семейни фирми – предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство. Допустимите разходи ще са насочени към придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията.

Източник: 24 часа

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (05.03 - 17.03.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(27.03 - 07.04.2023)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Дружества
Отглеждане на домашни птици
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Градус - 98 АД - Стара Загора   70 729  
  2   Милениум 2000 ЕООД - Стара Загора   69 777  
  3   Камчия ЕАД - Шумен   59 049  
  4   Яйца и птици - Зора АД - Дончево   26 262  
  5   Еко Фарм 2005 ЕООД - Сливен   26 014  
  6   Жюлив ЕООД - Стара Загора   25 310  
  7   Авис ЕООД - Завет   21 417  
  8   Лора 2004 ЕООД - Стара Загора   18 858  
  9   Консорциум Агробизнес АД - София   12 549  
  10   Ангелов - Иван Ангелов ЕТ - Пещера   12 296  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 13.01.2023
  Обща стойност (BGN): 831 411.96  
Брой търгувани компании: 40
Premium 359 879.98
Standard 414 978.72
АДСИЦ 3 072.00
Структурирани 5 551.04
BEAM - Акции: 47 930.22
BaSE - Акции: 1 812.00
BaSE - АДСИЦ: 365.00
Най-голяма промяна в цените
АДСИЦ ФеърПлей Пропъртис-София 25.00 %
Петрол АД - Ловеч -19.50 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

След 10-годишно забавяне "Главболгарстрой" АД започва строителството на газовата връзка България - Сърбия. Тя ще разшири достъпа на България до европейския газов пазар. Общата дължина на проекта на газовото трасе е около 170 км. От град Нови Искър край София до град Ниш в Сърбия. В България трасето е с дължина 62 км. След изграждане на газовата връзка капацитетът й ще бъде до 1,8 млрд. кубични метра газ на година. Тръбите за интерконектора вече са на пристанището в Бургас. Те са внос от Индия. Очаква се до месец октомври трасето на българската територия да бъде завършено.

Източник: 24 часа

Във гр. Враца успешно завърши 4-дневното практическо обучение на 8 служителя на МД Електроник ЕООД на тема: „Хронометриране на работно, разпръснато и подготвително-заключително време". Участниците в обучението придобиха теоретични и практически умения на работните си места по хронометриране и нормиране на работните времена. Обучението се проведе от квалифициран консултант на СФБ Капиталов пазар АД. За повече информация и заявки за обучения, можете да се обръщате на адрес: sfb@bia-bg.com или на тел. 02/9803853.

Източник: Фирмена информация

„Телематик Интерактив България“ АД е придобило ново дружество, регистрирано в Перу. Дружеството е придобило 99,9% от капитала (999 акции) на TIB Consult Sociedad Anonima Cerrada (TIB Consult S.A.C.). Акциите са придобити за 999 щатски долара без ДДС, т.е. по 1 долар за всяка акция. В края на октомври „Телематик Интерактив България“ придоби 100% от капитала на новоучреденото дружество в Кюрасао PALMSBET CURACAO B.V., с к. Дъщерното му дружество „СиТи Интерактив“ ЕООД и компанията PALMSBET CURACAO B.V. сключиха договор за правата върху хазартните игри, предлагани от „СиТи Интерактив“, и платформа за онлайн игри. Договорът за лиценза за игрите предвижда изплащане на възнаграждение в размер на 9% от брутните приходи от игрите, а за платформата – 1,5%.

Източник: investor.bg

Гаранционният фонд организира следващо второ плащане на обезщетения по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на ЗК “Олимпик” (в ликвидация). В тези плащания са включени дължимите обезщетения за имуществени и неимуществени вреди на база на предоставен от ликвидаторите на ЗК „Олимпик“ списък на претенции. Вторият етап на плащания ще се извърши в началото на февруари 2023 г. С плащането и по втория списък на ликвидаторите се удовлетворяват общо 335 броя претенции към българския клон на “Олимпик”. Общата стойност по тях възлиза на 7. 561 млн. лева.

Източник: Банкеръ

Парламентът прие окончателно пакет от мерки, свързани с бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим". От 5 февруари 2023 г. се забранява износът на произведени от руски петрол суров нефтопродукти. При необходимост държавата ще назначава "особен търговски управител" в компанията. Най-късно месец след влизането в сила на приетия сега Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, държавата ще си върне пристанището "Росенец", на което се разтоварва суровината за бургаската рафинерия. Според приетите текстове след три седмици ще са забранени трансферът, транспортът и продажбата на продукти от внесения по силата на дерогацията у нас руски суров петрол. Изключение ще се допуска само за сделки с Украйна и и то за изброени в приложение от еврорегламента нефтопродукти.

Източник: mediapool.bg       Българска стопанска камара

 

Предстоящи събития

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 20.01.2023: Правосъдие и вътрешни работи: размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта

До 21.01.2023: Финанси и данъчна политика:ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

До 21.01.2023: Образование: актуализиране на списъците на защитените от държавата специалности от професии

До 24.01.2023: Транспорт: ЗД на Закона за пътищата

До 05.02.2023: Култура: награждаването на български културни дейциБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Нов регламент за защита на икономиката на Европейския съюз срещу изкривявания на пазара, причинени от отпусканите субсидии на компании от страна на държави извън Европа, най-вече Китай, влезе в сила в четвъртък
ЕС слага преграда за придобиване на компании от фирми, субсидирани от други държави. Регламентът има за цел да гарантира, че "всички компании, които правят бизнес в ЕС, имат равен старт", посочи в специално изявление еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер. По силата на новите правила придобиването на европейски компании от субсидирани от държавата фирми от страни извън Европа може да бъде забранено при определени условия. В центъра на казуса е сериозната държавната подкрепа за бизнеса в Китай, който от десетилетия упражнява строг контрол върху местните компании. Според новите правила в бъдеще всяко голямо придобиване и сливане ще бива одобрено, едва след като компаниите докажат, че не са получавали субсидии на стойност повече от 50 милиона евро през последните години. В обсега на новата регулация попадат всички компании в ЕС, чийто оборот надхвърля 500 милиона евро. Освен това компаниите, подкрепяни с държавни средства, могат да бъдат изключени от обществените поръчки в ЕС. При кандидатстването за такива поръчки всички субсидии, надхвърлящи 250 милиона евро, ще трябва да бъдат декларирани. Европейската комисия си запазва и правото по своя собствена инициатива да разследва придобивания и сливания под така определените прагове. На компаниите, които не се съобразят с новите правила, могат да бъдат налагани глоби в размер до 10 на сто от годишния им оборот. Регламентът беше предложен от Еврокомисията през май 2021 г. и одобрен от Европейския парламент и Съвета през юни 2022 г. - рекордно кратък срок. Той се прилага за всички икономически дейности в ЕС и обхваща: концентрациите (сливания и придобивания), процедурите за възлагане на обществени поръчки, всички други пазарни ситуации.
Регламентът се състои от три вида мерки, които ще се прилагат от Еврокомисията:
- задължение за дружествата да уведомяват Комисията за концентрации, включващи финансова помощ от правителство на държава извън ЕС, при които придобитото дружество, една от сливащите се страни или съвместното предприятие генерира оборот в ЕС от най-малко 500 милиона евро и чуждестранната финансова помощ е най-малко 50 милиона евро;
- задължение за дружествата да уведомяват Комисията при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, при които прогнозната стойност на поръчката е най-малко 250 милиона евро и чуждестранната финансова помощ е най-малко 4 милиона евро на държава извън ЕС. Комисията може да забрани при такива процедури да бъдат възложени обществени поръчки на дружества, които се ползват от нарушаващи конкуренцията субсидии.
- при всички други пазарни ситуации Комисията може да започне разследвания по собствена инициатива (ex officio), ако подозира, че са намесени чуждестранни субсидии, нарушаващи конкуренцията. Това включва възможността да се изискват ad hoc уведомления процедури за възлагане на обществени поръчки и за по-малки концентрации.
Регламентът ще започне да се прилага след шест месеца, считано от 12 юли 2023 г. От тази дата, Комисията ще може да започва разследвания ex officio. На 12 октомври 2023 г. ще влезе в сила задължението дружествата да подават уведомление.

Източник: econ.bg

Америка

Департаментът по здравеопазването на САЩ удължи статута на пандемията Covid-19 като извънредна ситуация за общественото здраве, позволявайки на милиони американци да продължат да получават безплатни тестове, ваксини и лечения в сряда (11 януари). Извънредното положение беше обявено за първи път през януари 2020 г., когато започна пандемията от коронавирус, и оттогава се подновява всяко тримесечие. То трябваше да приключи тази седмица, уточнява „Ройтерс“. Повишената наличност на ваксини и лекарства значително намали броя на смъртните случаи от Covid-19 от началото на мандата на президента Джо Байдън, когато повече от 3000 американци умираха на ден. Въпреки това стотици хора продължават да умират от коронавируса в Съединените щати ежедневно, според американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC). Ежедневните случаи в САЩ, макар и доста под рекордните нива по време на Омикрон вълната от миналия януари, се покачиха до средно над 67 000 към 4 януари, с около 390 смъртни случая, свързани с Covid, на ден, според последните данни на CDC. Когато извънредното положение приключи, частните застраховки и държавните здравни планове ще поемат разходите за здравни грижи за Covid за повечето американци.

Източник: economy.bg

Азия

Търговският излишък на Китай през 2022 г. нарасна с 29,7% до рекордните 877,6 милиарда долара, след като износът се увеличи въпреки отслабването на търсенето в САЩ и Европа и политиката за "нулев ковид" в азиатската страна, която временно затвори Шанхай и други индустриални центрове, съобщи Асошиейтед прес. За миналата година износът на Китай се е повишил със 7% спрямо предходната година до 3,95 трилиона долара, забавяйки се от експлозивното увеличение от 29,9 на сто през 2021 г. Вносът за 2022 г. нараства с 1,1% до 2,7 трилиона долара, охлаждайки се спрямо ръста от 30,1 на сто през предходната година, тъй като икономическият растеж се забави и потребителските разходи намаляха.

Източник: Труд

 
Индекси на фондови борси
13.01.2023
Dow Jones Industrial
34 302.61 (112.54)
Nasdaq Composite
11 079.20 (78.05)
Стокови борси
13.01.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)80.06
Heating oil ($US/gal.)3.2662
Natural gas ($US/mmbtu)3.2300
Unleaded gas ($US/gal.)2.5375
Gold ($US/Troy Oz.)1 923.00
Silver ($US/Troy Oz.)24.42
Platinum ($US/Troy Oz.)1 075.00
Hogs (cents/lb.)78.75
Live cattle (cents/lb.)157.58

       Опознай България

Ден на растителнозащитника

На 16 януари Националната служба по Растителна защита празнува професионалния си празник - Деня на растителнозащитника. Преди 113 години VІІІ-то Обикновено народно събрание приема “Закон за мерките против филоксерната зараза и за възстановяването на опустошените от нея лозя”. Законът, утвърден с Указ на княз Фердинанд на 16 януари 1896г., постави официално началото на растителнозащитната дейност у нас. Този ден бе утвърден за професионален празник с решение на МС от 30 септември 2005г. и бе честван за първи път на 16 януари 2006 г. в аулата на Аграрния университет- Пловдив. Националната служба за растителна защита e създадена в сегашния си вид с Постановление № 131 от 15 юли на МС и последвала Заповед на министъра на земеделието и хранителната промишленост от 14 октомври 1992 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.01.2023
Българска версия: 30414, Английска версия: 3206

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999