Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 29 ноември 2022 г., брой 5831
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(29.11.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25831
USD   1.86928
CHF   1.98119
EUR/USD   1.0463*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.59%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

16 години доверен партньор за дигитализация на 320+ компании
Предлагаме софтуерни решения за:
  • (BI) Бизнес анализи
  • (ERP) Цялостно управление на бизнеса
  • (FPM) Финансово планиране и консолидация
  • Годишни отчети в XBRL формат
Изслушваме с внимание и съветваме за избор на точната бизнес система.
Научете повече >>


Общи събрания днес
  Биндер АД - Сливен  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Производството на мебели за 2021 г. в България възлиза на 600 млн. долара. За сравнение през 2012 г. е било 397 млн. долара. Така страната ни се нарежда на 55 място в света, съобщи Васил Живков, председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост. Над 85% от продукцията отива за износ. По износ на мебели страната ни заема 38 място в света за 2021 г. Българска продукция се изнася основно за Румъния, Гърция, Франция, Германия, Чехия, Дания и Нидерландия. По потребление на мебели България заема 66 място в света за 2021 г. с близо 420 млн. долара.

Източник: mediapool.bg

Размерът на необслужваните бързи кредити е достигнал до 346,4 млн. лева в края на септември. Това е с 23,2% (65,3 млн. лв.) повече спрямо миналата година, показва статистиката на Българска народна банка. Търсенето на бързи кредити се активизира през последната година и отново достига нивата от преди пандемията. Към края на септември дружествата, специализирани в кредитиране, отчитат предоставени потребителски заеми за 4,295 млрд. лв. при 3,488 млрд. лв. година по-рано. Увеличението е с 23,1% спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. - почти колкото е ръстът и на необслужваните заеми.

Източник: Сега

Дружества
Производство на канцеларска и електронно-изчислителна техника
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Датекс ООД - София   37 664  
  2   Телетек Електроникс ЕАД - София   4 990  
  3   Елтрейд ООД - Ботевград   3 255  
  4   Тремол ООД - Велико Търново   3 202  
  5   Щайнер електроник ЕООД - Русе   2 567  
  6   ГоуДеди България ЕООД - София   1 333  
  7   Ар Би София ЕООД - София   982  
  8   Интеркапитал Груп АД - София   871  
  9   Форт България ЕООД - София   867  
  10   АК Пластроник АД - Велико Търново   615  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 28.11.2022
  Обща стойност (BGN): 6 566 979.67  
Брой търгувани компании: 45
Premium 42 161.70
Standard 6 457 129.74
АДСИЦ 46 045.53
Структурирани 6 992.87
BEAM - Акции: 14 649.83
BaSE - Акции: 40 472.45
BaSE - АДСИЦ: 119 122.20
Най-голяма промяна в цените
Синергон холдинг АД - София 42.50 %
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София -5.56 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 

 

 

Конституционният съд съобщи, че единодушно обявява за противоконституционно решението на Народното събрание, с което бяха стопирани плащанията към пътните фирми от страна на агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Става въпрос за решение за предприемане на действия от АПИ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, прието на 20 април тази година и публикувано в Държавен вестник брой 32/26 април 2022 г. Така парламентът даде картбланш за плащане на половината от парите за свършена от тях работа по договорите за текущ ремонт и поддържане. Другата половина трябваше да бъде платена въз основа на доклад на междуведомствена работна група за установяване на изпълнените дейности и становище на парламентарната комисия по регионална политика.

Източник: mediapool.bg

„София Хотел Балкан“ АД увеличава печалбата си за деветмесечието, а приходите на компанията са повече в сравнение с деветмесечието на 2019 г. Общите приходи на дружеството възлизат на 25,028 млн. лева в сравнение с 13,259 млн. лева година по-рано, което е два пъти повече на годишна база. За деветмесечието на 2019 г. приходите са под 25 млн. лева. Само за тримесечието приходите възлизат на 10,175 млн. лева в сравнение с 9,5 млн. лева през второто тримесечие и 6,471 млн. лева за третото тримесечие на 2021 г. В сравнение с второто тримесечие увеличението е със 7,1%, а на годишна база – 57,23%.

Източник: investor.bg

Президентството ще даде 165 951 лв. без ДДС изграждане на фотоволтаична инсталация само за собствени нужди на покрива на администрацията на бул. „Княз Александър Дондуков“ 2 в София, става ясно от регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Слънчевите панели ще са с мощност 90 kWp и ще се намират върху югозападен скат на сграда с площ 467 кв. м. Комисията вече е избрала и оферта за обществената поръчка. От двамата кандидати, които са се явили, е спечелил този с по-високата предложена сума - "Глобал-Тест ЕООД". Другата фирма "Дей Енерджи" ЕООД се е състезавала с оферта за 137 750 лв. без ДДС, но е отстранена заради несъответствие с минималните технически изисквания на поръчката. Спечелилият участник е предложил да изгради фотоволтаична инсталация за 12 дни, а гаранционният срок на слънчевите панели да е 20 години.

Източник: Сега

Главната информационна система на летище София ще бъде изцяло сменена в следващите месеци. Глобални ИТ компании, включително български, могат да подадат оферти до 23 декември 2022 г. Системата за управление на летищните операции – AOMS, е гръбнакът на дигиталните процеси на летището. Тя обхваща дейностите от регистрация за полет, управление на полетните изходи, салоните за гости, самолетните стоянки, полетната информация и много други операции на територията на аеропорта, свързани с обслужване на пътници, самолети и багаж. Това е поредната голяма ИТ система, за която летището обявява международен търг като част от плана си за дигитална трансформация на стойност над 10 млн. лева.

Източник: Банкеръ

Дружеството „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД, което притежава 27,89% от капитала и гласовете в общото събрание на акционерите на „Софарма“ АД, е отправило търгово предложение за закупуване на акции от останалите акционери. Предлаганата цена е 4,5 лева на акция. Предложителят притежава пряко 37,6 млн. акции от „Софарма“. Дружеството не притежава 89 865 700 броя акции, или 66,67% от капитала на фармацевтичната компания. Предложителят има намерение да увеличи дела си в капитала на дружеството, като придобие пряко и чрез свързани лица над една трета, а именно - до 41,49,%, от гласовете в общото събрание на акционерите. За целта „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД иска да изкупи до 11 млн. акции, или 8,16% от капитала на „Софарма“.

Източник: investor.bg

Регулирана информация


 

Запишете се за участие в квалификационния REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

 

 


       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Председателят на Арбитражния съд на БСК проф. Йосифова с награда "Юрист в медиите" от Десетите национални награди за правосъдие

Председателят на Стопанска камара - Смолян се срещна с областния управител на Смолян и представители на ГБИТК

Председателят на Стопанска асоциация - Пловдив се срещна с търговското аташе на Р. Турция в Пловдив


Предстоящи събития

29 ноември: Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции за енергийна ефективност в България

29 ноември: Регионална среща "Oт наука към иновации и практическата ползата за бизнеса" (Ст.Загора)

30 ноември: Конференция „Арбитражът в полза на българския бизнес – предизвикателства и перспективи“

6-8 декември: Бизнес форум и двустранни срещи в Скопие, Северна Македония

8-9 декември: Курс "Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи"


Актуални дискусии

До 11.12.2022: Здравеопазване: промени в Наредбата за медицинската експертизаБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 

 

Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия одобри плана на германското правителство да подпомогне финансово железопътния оператор "Дойче бан" (Deutsche Bahn) с 557 милиона евро (583,5 долара), за да компенсира натрупаните от компанията загуби, най-вече в резултат на пандемията от коронавирус, съобщи ДПА. Така германските власти вече имат правото да предоставят капиталови инжекции на дъщерното дружество на "Дойче бан" "Фернферкер" (Fernverkehr) заради щети, което е понесло между ноември 2020 г. и май 2021 г., в резултат на ограниченията за пътувания. При предоставянето на държавна помощ от страните членки на ЕС се съблюдават строги правила, насочени към осигуряване на лоялна конкуренция между членките на общността. Ограниченията за държавно подпомагане обаче бяха временно отслабени, за да позволят на страните да подкрепят своите индустрии на фона на икономическите последици от пандемията.

Източник: БТА

Америка

Въпреки че е втората по големина държава в света, Канада далеч не е най-гъсто населената, дори напротив. Канадското правителство обаче има планове да промени това. По-рано тази година федералното правителство в Отава обяви планове да привлече общо 1,5 милиона мигранти като нови постоянни жители до края на 2025 г. Това се равнява на средно около 500 000 души годишно. От години страната поддържа политика на привличане на имигранти да останат в страната за неопределен период от време, за да поддържа населението и икономиката си в линия на растеж. Според официалната статистика за миналата година Канада вече е приела около 405 хиляди постоянни жители. Това е рекорд в историята на страната, откакто е независима държава. Днес около един на всеки четирима канадци е дошъл в страната като имигрант, най-високият процент сред страните от Г-7. За сравнение, в САЩ, които са водещата имиграционна дестинация в света, жителите, родени в чужбина, са около 14%. Великобритания - друга дестинация, привлекателна за чужденците - също има имигрантско население от около 14% от общото население, живеещо в страната.

Азия

Тазгодишният брой на новородените в Япония е по-нисък от миналогодишния антирекорд. Между януари и септември са се родили общо 599 636 япончета, което е с 4,9 процента по-малко от миналогодишния брой, което предполага, че 2022 г. може да завърши с нов антирекорд по раждаемост след този миналата година, когато се родиха едва 811 000 бебета. Япония е третата по големина световна икономика, но животът там е много скъп, а същевременно заплатите растат бавно. Засега усилията на държавата да накара хората да имат повече деца не се увенчават с кой знае какъв успех въпреки възприетите мерки в тази посока като изплащането на целеви субсидии при бременност, раждане и отглеждане на дете. Много от младите японци не се решават да се женят и да имат семейство поради недобри изгледи за професионално развитие, тежкото пътуване ежедневно до работното място и някои особености на корпоративната култура в Япония, които са несъвместими с това и двамата родители да работят. Раждаемостта в азиатската страна спада неизменно от 1973 г., когато е достигнат връх от около 2,1 милиона новородени. Предвижда се през следващите десетилетия тя да намалее още повече и през 2040 г. да се родят едва 740 000 бебета. Като цяло от 14 години над 125-милионното население на Япония също намалява непрекъснато и според прогнозите до 2060 г. броят му ще спадне на 86,7 млн. души. Намаляването и застаряването на населението има огромни измерения за икономиката и националната сигурност в момент, когато страната укрепва военния си потенциал, за да противодейства на все по-настъпателните териториални амбиции на Китай, отбелязва Асошиейтед прес.

Източник: БТА

 
Индекси на фондови борси
28.11.2022
Dow Jones Industrial
33 849.46 (-497.57)
Nasdaq Composite
11 111.80 (-114.51)
Стокови борси
28.11.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)77.32
Heating oil ($US/gal.)3.2368
Natural gas ($US/mmbtu)7.3420
Unleaded gas ($US/gal.)2.2762
Gold ($US/Troy Oz.)1 741.50
Silver ($US/Troy Oz.)20.98
Platinum ($US/Troy Oz.)998.90
Hogs (cents/lb.)81.35
Live cattle (cents/lb.)154.63

       Опознай България

Константин Георгиев Фотинов (1790 - 1858)

Константин Георгиев Фотинов е български възрожденски книжовник, просветител и преводач. Роден е 1790 г. в град Самоков. От 1828 г. става учител и се занимава усилено и с книжовна дейност. В същата година създава в град Смирна (днес Измир) частно смесено елино-българско училище, в което въвежда Бел-Ланкастърската метода. Училищната програма включва български, гръцки и френски език. Редактор и издател е на първото българско списание „Любословие“, излизало в Смирна през 1842 г. (пробен брой) и после от 1844 до 1846 г. Списанието има енциклопедичен характер. В Смирна Фотинов се запознава с американския мисионер Илайъс Ригс, когото научава на български език и заедно с когото съставя „Бележки за граматиката на българския език“, предназначени за обучението по български на други американски мисионери.Във връзка с нуждите на преподавателите Фотинов издава и някои учебни помагала, като „Гръцка граматика“ (1838), „Болгарский разговорник“ (1845), превежда от гръцки „Общое землеописание“ и други. Умира на 29 ноември 1858 г. в Цариград, С цялата си дейност Константин Фотинов оставя трайни следи в културния и просветен живот на българите през средата на XIX в.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.11.2022
Българска версия: 30432, Английска версия: 3210

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999