Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 23 юни 2020 г., брой 5225
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(23.06.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16525
USD   1.74425
CHF   1.83577
EUR/USD   1.1213*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

ОНЛАЙН УЕБИНАР: ПОСТОЯНЕН РАСТЕЖ – КАК СЕ СЪЗДАВАТ УСПЕШНИ БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ
25 юни 2020 година, 10:30 часа
В новата реалност:
кои са секторите, в които има растеж и печалба?
Опитът и резултатите на Алтерко АД.
Как се правят 1 милион продажби на уреди в 120 страни за 3 години?
Регистрирайте се безплатно за Постоянен растеж на 25 юни.

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Албена С АД - Сливен
Асетс груп АД - Сливен
Вета Фарма АД - Велико Търново
Горубсо - Мадан АД - Мадан
Демеа Инвест АД - Сливен
Дунав АД - Русе
Лавена АД - Шумен
Метикар АД - Медковец
Оптикоелектрон груп АД - Панагюрище
Панавтотрейд АД - София
Родина-91 АД - Добрич
Славянка АД - Бургас
Совис корпорейшън ЕАД - София
Солвей Соди АД - Девня
СФБ Капиталов пазар АД - София
Технолоджи инвест АД - Сливен
Тракия КООП АД - Хасково
Устра холдинг АД - Кърджали
Юнайтед инвестмънт АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.2% спрямо първото тримесечие на 2019 година. Увеличението в индустрията е с 9.0%, в услугите - с 9.2%, и в строителството - с 8.1%. По икономически дейности през първото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование“ - с 25.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 23.2%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 13.5%. През първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10.3%.

Източник: Банкеръ

За четири месеца, два от които под карантина, банките са увеличили таксите, които събират от клиентите си общо с 4%. Най-голям ръст е отбелязан през април 2020 г. - 1,7%, а увеличението е засечено и от статистиката през индекса на потребителските цени за април 2020 г. Проверка на 10-те водещи банки у нас показа, че почти всеки месец има промени в тарифите им. Те не се съобщават на клиентите, а се обявяват като съобщения на техните сайтове.Таксите за обслужване на гише продължават да поскъпват, докато тези за онлайн банкиране намаляват. Най-използваните банкови услуги - такса за откриване на сметка, такса за месечно обслужване и такса за закриване на сметка са с най-често променящите се размери.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Рязане, профилиране и обработване на скални материали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Ейч Би Минералс ООД - София   8 273  
  2   Хемус-М АД - Мездра   6 844  
  3   Декор ООД - Хасково   4 536  
  4   Балканстон ЕООД - София   4 507  
  5   Попчев Стоун Дизайн ЕООД - Слънчево   4 409  
  6   Йотов Стоун ЕООД - Мездра   3 423  
  7   Стоа ООД - София   3 326  
  8   Копривлен мрамор ЕООД - Копривлен   2 181  
  9   Булстоун ООД - Варна   2 062  
  10   Родопастрой ООД - Момчилград   1 691  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 22.06.2020
  Обща стойност (BGN): 677 174.79  
Брой търгувани компании: 25
Premium 485 776.45
Standard 135 130.89
АДСИЦ 55 724.94
Структурирани 542.50
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Света София АД - София 5.56 %
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив -3.93 %
BaSE - Акции: 129 098.74
BaSE - АДСИЦ: 476.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

ТЕЦ “Варна”, чийто мажоритарен собственик е Ахмед Доган (чрез компанията “Сигда”), очаква за 2019 г. печалба от 37,44 млн. лв., при загуба през 2018 г. от 22, 89 млн. лв, според бизнесплан на компанията за 2020-2024 г., внесен за одобрение в КЕВР. Финансовият резултат е подобрен вследствие на ръста на приходите със 152,54% и спад на разходите за дейността с 19,21%. Компанията е внесла и искане за удължаване на лиценза до 2035 г. Дружеството планира да е на загуба за 2020-2021 г., а до края на периода - 2024 г., да е на печалба. То разчита на предоставяне на два блока за студен резерв за 2020-2021 г., а за следващите две години - и на още един. В заявлението за удължаване на лицензията е записано, че от 1 април в “ТЕЦ Варна” е започнала програма за поетапно спиране на блокове 4-и,5-и и 6-и за подмяна на горелките с нискоемисионни и високоефективни. С тях ще се намали консумацията на природен газ. Инвестиционните разходи за модернизацията са 53 млн. лв.

Източник: 24 часа

Едно от най-големите споделени работни пространства в България Puzl CowOrKing обяви поредното си разширение. Нови 350 работни места ще бъдат достъпни поетапно до началото на следващата година. Този път те ще бъдат насочени към големи компании и корпорации от IT сектора, като общата инвестиция в новия проект възлиза на 1.5 млн. лв. Новото пространство на Puzl CowOrKing ще се помещава отново в бизнес център "Витоша", но за първи път мястото ще предлага офиси за компании с над 50 служители. Разширението на пространството ще се случи на три етапа. През август ще отвори първата зона с капацитет 70 работни места, като единствено тя ще предлага и индивидуални работни места. Паралелно, в рамките на следващите 4 месеца, екипът ще работи върху обособяването на нови 90 работни места. Те вече са наети от голяма IT компания, която ще се нанесе в началото на октомври.

Източник: Капитал

Близо 40 млн. лв. достигат одобрените безлихвени кредити по програмата за подпомагане на физически лица, по която гарант е Българската банка за развитие (ББР). Ръстът спрямо седмица по-рано е с 5,3 млн. лв. До момента са постъпили 16 522 искания за кредити, от които потвърдени са общо 9 576, а обработващи се – 1 616. Средната стойност на заемите е малко над 4 000 лв. Двете трети от исканията са на лица на трудов договор, а останалата една трета са на самоосигуряващи се. От 22 юни и Пощенска банка също започва да приема заявления за кандидатстване за безлихвен кредит. По програмата работят още: Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Търговска банка ДЦентрална кооперативна банка и УниКредит БулбанкИнтернешънъл Асет Банк и Общинска банка първи усвоиха финансовия си ресурс по програмата, чрез предоставяне на заеми. Програмата за безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19.

Източник: Банкеръ

"Булгаргаз" предлага намаляване на цената на природния газ от в следващите два месеца. От 1 юли 2020 г. държавният газов доставчик предлага синьото гориво да поевтинее до 19.49 лв. за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е намаление в сравнение с действащата цена с 0.84 лв./мВтч, или с 4.13%. Компанията предлага ново поевтиняване и от началото на август с 1.03% до 19.29 лв. с уточнението, че заради движението на цените на горивото на борсите окончателно предложение ще бъде внесено при регулатора на 10 юли. Комисията за енергийно и водно регулиране ще разгледа ценовата оферта на "Булгаргаз" за месец юли. И в двата случая обаче цените няма да повлияят на тези на парното, тъй като според новите правила на комисията топлоснабдяването се коригира, когато изменението в цената на синьото гориво е над 15%, а не над 5%, както беше до неотдавна.

Източник: Сега

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ предлага да разпредели 93,43% от печалбата си за 2019 г. за дивидент. Това са по 0,14 лв. брутно на акция, или общо 11,9 млн. лв. Събранието е свикано за 3 август 2020 г. Минимумът за дивидент е 0,1349 лв. на акция, което е 90% от печалбата. А тя е формирана от продажба на земеделски земи. Предишните дивиденти бяха от 0,047 лв. за 2018 г. и 0,106 лв. за 2017 г. От началото на 2020 г. до края на май фондът има продажби на разсрочено плащане на 371 дка при 1 700 лв. на декар. По договор те ще се изповяват нотариално след 5 години. През април 2020 г. са изповядани нотариално 204 дка по договор от 2015 г. Цената е 1 500 лв. на декар. От началото на 2020 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ има покупки на земеделски земи за 2 451 дка на средномесечни цени от 1 006 лв. до 1 110 лв. на декар. Акциите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ поскъпват с 2,44% за последните 12 месеца до 1,89 лв. за акция и 160,9 млн. лв. пазарна капитализация.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

24-26 юни: Годишна конференция на БАУХ: Re:Start HR

25 юни: Уебинар: "Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност"

29 юни: Обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

02 юли: Конференция ”Корпоративна социална отговорност: устойчиво развитие за българския бизнес“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19
Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британската индустриална продукция отбеляза най-големия си тримесечен спад през трите месеца до юни, тъй като COVID-19 прекъсна операциите, а през следващите месеци е възможен по-нататъшен спад, показа проучване. Основният показател за индустриалните поръчки на Конфедерацията на британската индустрия (КБИ) достига до ниво от минус 58 пункта през юни в сравнение с 38-годишния минимум от минус 62 пункта през май. Въпреки това измерителят остава далеч под нивото си преди COVID-19, докато поръчките за износ спаднат до ниво от минус 79 пункта, или с най-много от началото на водене на статистиката през 1977 г. Показателят на КБИ за промишлено производство през последните три месеца спада до най-ниското си ниво, откакто се събират тези данни от юли 1975 г. - минус 57 пункта. „Кризата от COVID-19 е изключително предизвикателна за производствения сектор и тези цифри отразяват тежките обстоятелства, с които се сблъскват фирмите в цялата страна“, казва Том Кроти, директор на групата на производителя на химикали INEOS и председател на производствения съвет на КБИ.

Източник: AFP

Америка

Продажбите на стари жилища в САЩ достигнаха най-ниското си ниво от над 9,5 години насам през май, засилвайки очакванията за рязко свиване на активността на жилищния пазар през второто тримесечие заради пандемията от COVID-19. Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти съобщи в понеделник, че продажбите на съществуващи жилища са намалели с 9,7% до сезонно изгладен годишен темп от 3,91 млн. единици миналия месец спрямо април, най-ниското ниво от октомври 2010 г. Продажбите миналия месец са отразявали финализирането на договори, подписани през март и април. Анкетирани от Ройтерс икономисти прогнозираха, че продажбите на съществуващи жилища ще намалеят с 3% до годишен темп от 4,12 млн. единици през май. Продажбите на съществуващи жилища, които съставляват около 90% от продажбите на домове отвъд океана, са намалели с 26,6% на годишна основа през май, най-големия годишен спад от 1982 г. насам.

Източник: Reuters

Азия

След като Такахиро Хачиго пое ръководството в Honda Motor през 2015 г., японският автомобилен производител извърши редица реформи, за да засили автомобилния си бизнес. Компанията затвори редица свои заводи както на родна земя, така и в чужбина, като в същото време реформира и своите вериги на доставка. Но концернът остави едно звено непокътнато – това за проучвания и разработки, някога оглавявано от легендарния основател Соичиро Хонда преди повече от половин век. Но и това остана в миналото. През април Хачиго обяви плановете Honda да абсорбира изследователското звено. Много анализатори гледат на този ход като знак, че компанията е решена да възстанови автомобилния си бизнес, който се сблъска с недостатъчна ефективност и анемична печалба. На 1 юли Honda планира да създаде съвместно предприятие с Neusoft, отдел на голяма китайска технологична компания, с фокус върху изкуствения интелект. Предприятието ще разработи Honda Connect, услуга, която може автоматично да предупреждава служителите, когато превозно средство е замесено в произшествие.

Източник: Nikkei

 
Индекси на фондови борси
22.06.2020
Dow Jones Industrial
26 024.96 (153.50)
Nasdaq Composite
10 056.50 (110.35)
Стокови борси
22.06.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)40.55
Heating oil ($US/gal.)1.2300
Natural gas ($US/mmbtu)1.6600
Unleaded gas ($US/gal.)1.2900
Gold ($US/Troy Oz.)1 763.40
Silver ($US/Troy Oz.)17.78
Platinum ($US/Troy Oz.)834.80
Hogs (cents/lb.)51.10
Live cattle (cents/lb.)95.12

       Опознай България

Международен ден на SOS детските селища

На 23 юни се отбелязва Международния ден на SOS детските селища. Това е рождената дата на Херман Гмайнер /1919-1986/, създателят на проекта „SOS Детски селища”. Денят се чества от 1987 година. Програмата „SOS Kinderdorf” възниква през 1949 г. в Австрия. След опустошителната война, в която хиляди мъже са загинали на фронта, много жени остават вдовици и още толкова деца сираци. Тогава на австрийския лекар-хуманист, д-р Херман Гмайнер му хрумва проста, но гениална идея – той решава да даде на всеки по нещо – на жените - деца, за да реализират вътрешното майчинство, което носят в себе си, а на децата – дом, сигурност и родител в лицето на „SOS-майка” - майка в помощ в беда. Първото SOS детско селище е построено в Имст, Австрия, a по-късно моделът се пренася в Германия, и в други страни в Европа. Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 1,000,000 деца в 134 страни по света. В България Сдружението започва дейността си през 1990 г. То е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. За първи път след демократичните промени Сдружението предлага алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство. Дейността му е концентрирана в две локации, където се прилага програмата “SOS Детско селище”. Първата локация обхваща София – Перник, а втората – Велико Търново – Габрово – Трявна. (Източник: sosbg.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.06.2020
Българска версия: 30000, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999