Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 21 декември 2016 г., брой 4371
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(21.12.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32898
USD   1.88714
CHF   1.83010
EUR/USD   1.0364*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  АТМ - Център АД - София
ДРП АД - Баните
Пайп Систем АД - София
Проинт АД - Пловдив
Спарки АД - Русе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През третото тримесечие на 2016 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8,4% спрямо третото тримесечие на 2015 година. Увеличението в индустрията е с 8,5%, в услугите - със 7,7%, и в строителството - с 5%, съобщи НСИ. На годишна база разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8,3%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 8,8%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения на годишна база варира от 1% за "Хотелиерство и ресторантьорство" до 19,9% за "Култура, спорт и развлечения". Най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в сектор „Култура, спорт и развлечения” - 19,6%. По-съществено увеличение на тези разходи се отчита и в „Хуманно здравеопазване и социална работа” - с 10,3%, и „Операции с недвижими имоти” - с 10,2%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 0,8%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 1,9%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 4,6%. България продължава да е сред лидерите в ЕС по ръст на разходите за труд през третото тримесечие, отчете и Евростат.

Източник: Дума

София е сред най-атрактивните дестинации в Европа за технологичната индустрия заедно с Варшава и Хамбург, според доклад на консултантската компания CBRE. В общата класация на компанията столицата на България е класирана на 24-та позиция от общо 35 града в Европа. Очакванията са заетостта в технологичния сектор в София да нарасне с 5% за периода 2016-2020 г., което би представлявало забавяне спрямо ръста от 12,8% за периода 2010-2015 г., като това следва и общата тенденция в Европа. Според оценките на компанията около 68 хил. души в София са заети в технологичните индустрии, което поставя столицата ни на 17-то място в класацията по този показател. Лондон е водещата дестинация за технологичните индустрии в Европа с над 430 хил. заети в сектора. На второ място консултантската компания поставя Париж, а на трето – Берлин. Топ 10 се допълва от Мюнхен, Мадрид, Дъблин, Будапеща, Букурещ и Истанбул. В дъното на класацията са Санкт Петербург, Манчестър и Атина.

Източник: investor.bg

Дружества
Производство на минерални води и безалкохолни напитки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД - София   347 516  
  2   Девин АД - Девин   76 879  
  3   Бутилираща компания-Горна Баня ООД - София   46 808  
  4   Нова Трейд ЕООД - Съединение - Пд   42 859  
  5   Куадрант Бевъриджис АД - Лозен - СГ   28 622  
  6   А и Д Комерсиал ЕООД - Перущица   12 944  
  7   Пантелей Тошев ООД - Лозен - СГ   10 157  
  8   Аспазия 92 ООД - София   9 057  
  9   Булминвекс ГБ ЕООД - София   6 156  
  10   Атлантик дивайн ЕАД - Девин   5 427  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 20.12.2016
  Обща стойност (BGN): 2 126 053.67  
Брой търгувани компании: 44
Premium 179 426.41
Standard 1 915 655.99
АДСИЦ 30 478.97
Структурирани 492.30
Най-голяма промяна в цените
Ломско пиво АД - София -14.75 %
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив 5.66 %
BaSE - Акции: 2 142.78
BaSE - АДСИЦ: 3 848.18

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Швейцарската EuroChem Trading GmbH е подала заявление до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за покупката на „Агрикола България“. Двете компании са активни на пазара за производство на минерални торове. Обединението ще се отрази на пазарите за производство и продажба на торове, както и на дистрибуцията на торове в страната. По тази причина и КЗК ще извърши оценка на въздействието на сделката върху конкуренцията на пазара. EuroChem е един от водещите производители на минерални торове в световен мащаб. Централата на компанията е в Швейцария. От последните данни във финансовия й отчет е видно, че обемът на продажбите за първите девет месеца на годината намалява с 5% до 3,3 млрд. долара. Причината за снижението са по-ниските цени на торовете. Базираната в Плевен „Агрикола България“ годишно произвежда между 70 хил. и 80 хил. тона минерални торове. Оборотът на компанията е около 18-22 млн. лева.

Източник: investor.bg

Най-големият производител и дистрибутор на бутилирана вода в България "Девин" АД ще има нов собственик. Белгийската "Спадел груп" съобщи, че е постигнала споразумение за покупка на мажоритарния пакет акции (93,29%) от българското дружество. Продавач е инвестиционният фонд Advent Central & Eastern Europe IV, управляван от американската компания "Адвент интернешънъл". Сделката оценява "Девин" на 120 млн. евро, като в тази сума се включват дълговете, които се поемат от купувача. Към 31 декември 2015 г. българското дружество има 40 млн. лв. пасиви, вкл. кредити от финансови институции, търговски задължения и концесионно възнаграждение. Очакванията са "Девин" да реализира 237 млн. литра вода през тази година - минерална, изворна и трапезна. Продуктите й се доставят в 35 000 търговски обекта в цялата страна. Предварителните данни за 2016 г. са за 90 млн. лв. приходи и 20,9 млн. лв. оперативна печалба преди лихви, данъци, отписвания и амортизации (EBITDA). "Спадел груп" е производител на минерални и изворни води, както и на освежаващи плодови напитки. Групата е пазарен лидер в Бенелюкс, има силни позиции във Франция и Великобритания.

Източник: Дума

Регистрираното в Швейцария дружество "Мечел интернешънъл холдингс", чрез което руската компания притежаваше "Топлофикация Русе", е обявило за продажба общо 13 891 084 обикновени поименни акции с право на глас от капитала на централата. Това представлява 49% от капитала на дружеството. Продажбата ще стане чрез пряко договаряне, като кандидатите могат да заявят интерес до края на януари 2017 г. Акциите са заложени в полза на "Мечел" покрай продажбата на ТЕЦ-а преди четири години. Сега се предлагат, тъй като купувачът "Топлофикация Плевен" не е погасил пълната сума. Неизплатената сума е приблизително 1.3 млн. евро без лихвите. Договорът за продажба на 100% от акциите на "Топлофикация Русе" беше сключен в края на 2012 г. Според него "Топлофикация Плевен", която е свързана с Христо Ковачки, трябваше да плати общо 29 млн. евро за акциите. Отделно купувачът се е ангажирал да покрие стари задължения на централата към "Мечел карбон" за доставка на въглища на стойност 18.8 млн. долара. Този ангажимент също не е изпълнен. Освен това не са платени и стари доставки на въглища към "Мечел", заради което вече са предприети действия за получаване на сумите от плащанията на НЕК към русенската централа и ТЕЦ "Бобов дол".

Източник: Дневник

До края на октомври 2016 година във Фонда за сигурност на електроенергийната система са набрани 264,1 млн. лева. Направените разходи са в размер на 198,5 млн. лева. Фондът беше създаден със законодателни промени през юли 2015 година. В него внасят 5% от приходите от дейността си производителите и търговците на електроенергия, както и „Булгартрансгаз“, и Електроенергийният системен оператор (ЕСО). Във фонда влизат и приходите от търговия с квоти на въглеродни емисии. Събраните средства се използват за покриване на разходите, направени от Националната електрическа компания (НЕК) в качеството й на обществен доставчик. Фондът е спасителен за НЕК, но се оказва в тежест на други в държавната енергетика. В началото на месеца ТЕЦ "Марица изток" 2 съобщи, че за първите девет месеца на годината е внесла 33 млн. лева във Фонда. Очакванията са, че до края на годината вноската ще нарасне до 44 млн. лева. От централата поискаха заем от Българския енергиен холдинг (БЕХ), за да могат да плащат своите задължения, включително и към Фонда за сигурност на електроенергийната система.

Източник: Дума

Надзорният съвет на Райфайзенбанк (България) ЕАД избра Недялко Михайлов за член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк. Михайлов поема ресора Операции и Информационни технологии в банката, като назначението му влиза в сила от 1 януари 2017 г. Недялко Михайлов поема поста от Ценка Петкова, която излиза в заслужена пенсия след повече от 20 години, посветени на Райфайзенбанк.

Източник: Банкеръ

Към края на октомври Агро Финанс АДСИЦ отдава под аренда и наем 135 хил. дка земя (96% от притежаваната земя) при средна цена от 48,60 лева на декар. Средната договорена от дружеството рента за стопанската 2016/2017 година към 30 ноември е в размер на 48,60 лева на декар. Към 30 ноември 2016 г. инвестиционният портфейл на Агро Финанс е формиран от 140 647 декара земеделска земя. Инвестираните от дружеството средства са в размер на 43,989 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,76 лева на декар. Дружеството поддържа относително постоянна структура на закупените имоти по категории и райони на планиране в страната, като продължава политиката си да инвестира в качествени и плодородни земи в региони с развити арендни отношения. Към края на ноември инвестиционните имоти включват 96,92% земеделска земя с качество от първа до шеста категория (при общо 10 категории, като първа е с най-добри характеристики), в които компанията инвестира с приоритет, и 3,08% земя с по-ниска категория.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Специализиран тренинг за малки и средни предприятия "Иновации чрез дизайн" - 18-19 януари 2016 г., БСК

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти - 01-05 март 2017 г., 5-дневен, 35 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 4 - 21 януари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 04 февруари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
30 януари 2017 г., вечерен
CCNA 1 - м. януари 2017 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Бизнес климатът в Германия достигна през декември най-високото си ниво от над 4 години и половина. Резултатът от допитването до 7 хил. компании надскочи очакванията на анализаторите. Институтът Ifo, който изготвя проучването, отчете 111 пункта ниво на индекса на бизнес климата за декември. Според Клеменс Фуест от института 2017 г. изглежда оптимистична за германската икономика и бизнесът приключва силно тази година. Индикаторът се взема предвид от анализаторите и като барометър за развитията в тази на ЕС, на която индексът е добър предвестник. Индексът се покачва в почти всички сектори освен търговията на дребно, която остава на същото ниво от ноември. От своя страна Германската централна банка в месечния си доклад прогнозира, че икономическият ръст в страната ще се ускори значително през последното тримесечие, а инфлацията, потисната години наред, може да надвиши 1% през декември заради по-скъпия петрол. Ръстът на БВП, който беше слаб през по-голямата част от второто и третото тримесечие, вероятно ще се ускори заради по-доброто представяне на индустриалното производство, стабилното строителство и силните потребителски разходи, подкрепени от оптимистични нагласи.

Източник: Reuters

Америка

Британската компания, изработила и доставила полимера за направата на новите пластмасови банкноти с номинал 5 паунда, е закупена от канадската фирма ССL. Придобиването е договорено срещу 1.13 милиарда канадски долара, като сумата се равнява на 680 милиона паунда, пише ВВС. Преди сделката Іnnоvіа се държеше от група британски частни капиталови инвеститори, като компанията изработва повечето от полимерните банкноти, които се ползват по света. Фирмата застана в светлината на прожекторите, след като стана ясно, че новата британска банкнота съдържа известно количество животинска мазнина, като дори се стигна до организирането на петиция за забрана на парите. Канадската фирма ССL е специализирана в направата на опаковки за продукти, като новият собственик коментира придобиването като шанс за превръщане в "световен лидер" на пазара на полимерни банкноти. От ръководството на Іnnоvіа коментираха, че ССL ще бъде "отличен дългосрочен собственик" и налице е добър баланс между двете фирми.

Източник: BBC

Азия

Японската телекомуникационна и медийна корпорация Sоftbаnк ще инвестира 1,2 милиарда в стартъп компанията Оnеwеb, която се занимава с разработването на спътници. Стойността на този проект се оценява на 2,5 милиарда долара, пише Тhе Wаll Strееt Јоurnаl. Компания планира да изведе в Космоса над 640 сателита до 2030 година.Спътниците на Оnеwеb трябва да осигурят стабилен и бърз интернет по целия свят. Sоftbаnк стана съсобственик на 40% от стартъп компанията. Това партньорство ще позволи на Оnеwеb да работи едновременно върху подготовката за изстрелването на сателитите и над усъвършенстване на технологиите. От Sоftbаnк изразяват увереност, че инвестицията в Оnеwеb ще позволи да се създадат около 3 хиляди работни места, пише още деловото издание.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
20.12.2016
Dow Jones Industrial
19 974.62 (91.56)
Nasdaq Composite
5 483.94 (26.50)
Стокови борси
20.12.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.49
Heating oil ($US/gal.)1.6700
Natural gas ($US/mmbtu)3.3300
Unleaded gas ($US/gal.)1.6000
Gold ($US/Troy Oz.)1 137.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.22
Platinum ($US/Troy Oz.)920.90
Hogs (cents/lb.)64.05
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

Крепостта Туида

Крепостта "Туида" край Сливен спечели в онлайн гласуване първото място в категория "Туристическа атракция/обект" в конкурс на Министерството на туризма. Конкурсът е за Годишните награди в туризма за 2016 година. “Туида” e късноантична и средновековна крепост. Останките от крепостта са разположени на площ от 40 000 кв.м на хълма Хисарлъка в североизточната част на град Сливен. Крепостта е известна в по-късни времена като Цоида и Соида. Строителството й може да се отнесе към втората половина на ІV век. При разкопки са открити оръдия на труда и старогръцки надписи, говорещи за съществуването на светилище на Зевс. Tук е намерен и печат на княз Борис Михаил. През ХІІІ век крепостта е изоставена и никога не е използвана вече. Днес могат да се видят крепостни стени, четирите кръгли ъглови кули с оформени полукръгли преддверия, двете правоъгълни кули – порти, основите на административна сграда, базилика и кръщелня, както и фрагменти от мозайка и различни предмети и монети, съхранявани в Исторически музей-Сливен. Крепостта е отворена за посещения на 22 декември 2014 година, след модернизиране в рамките на проект за над 5 милиона лева.(Снимка: tuidacastle.sliven.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.12.2016
Българска версия: 29247, Английска версия: 3020

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999