Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 03 ноември 2016 г., брой 4337
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(03.11.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17162
USD   1.76280
CHF   1.81314
EUR/USD   1.1095*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Ню Вижън Мениджмънт ЕАД - София
ТЕЦ Хасково АД - Търговище
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българската стопанска камара (БСК) даде на съд таксите, събирани от Агенцията по вписванията. Първата жалба на БСК, срещу тарифата за таксите на Агенцията по вписванията, беше подадена чрез Министерския съвет до Върховния административен съд. С жалбата се настоява да бъде отменен текстът, според който се определя такса от 0.1% върху цената, по която е таксуван актът или документът. Основният аргумент на БСК да атакува начина на образуване на удръжката е, че конституционният принцип е таксите да се съобразяват с доходите и имуществото на гражданите. Бизнесът има нужда от кредити за инвестиции в съвременни технологии и оборудване. Броят на фирмите, които ползват банков кредит за стопански цели, непрекъснато расте, а съществена предпоставка за получаване на банков кредит са обезпеченията - основно чрез ипотека на недвижим имот. Банковият заем не е доход или имущество, на основата на който да бъде определяна такса, аргументират се от камарата.

Източник: Сега

Международният валутен фонд (МВФ) повиши оценката си за икономическия растеж на България за 2016 година до 3%. Предишната прогноза на фонда бе за 2,3%. За 2017 година се очаква растежът да се забави леко до 2,8%, показват данните от новия регионален доклад на фонда за Централна, Източна и Югоизточна Европа. Фондът очаква ръстът на износа на България през тази и следващата година да се забави до 3,4% спрямо предишната прогноза за 4,1% през тази година със слабо ускоряване до 4,2% през 2017 г. Вносът на България се очаква да се ускори - от прогнозираните повишения по 2,5% и за двете години в предишния доклад сега фондът смята, че ръстът ще е на ниво от 3,8% и 3,3% съответно през тази и следващата година. МВФ прави изключително сериозна корекция на прогнозата си за инфлацията в България. В предишния си доклад той очакваше инфлация, макар и слаба, от 0,2% за тази година. Новата прогноза сочи, че страната ще отчете дефлация, и то на ниво от 1,6%. През следващата година се очаква България да се завърне към ръст на потребителските цени от 0,6%.

Източник: ДумаКонцесии

Кабинетът прие решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху Интермодален терминал-Пловдив за срок от 27 години. Концесионерът ще бъде определен чрез открита процедура. Целта била да бъдат привлечени частни инвеститори за поддръжка и развитие на транспортната инфраструктура, както и да се оптимизират услугите по обработка на товари. Интермодалният терминал в Пловдив е сред обектите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, предвидени за концесия. Принципалът избра в края на миналата година "Алкор" ООД, София, за изпълнител на концесионните анализи за предоставяне на концесия върху Интермодалния терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив. Терминалът за интермодални превози се изгражда от "Трейс груп" с еврофинансиране по програма "Транспорт" в района на гара Т. Каблешков, част от жп възел Пловдив. Крайният срок е 6 декември 2016 г., възложител е НКЖИ, а бюджетът е 14 млн. лв. Изграждането на терминала започна през юни 2015 г.

Източник: Дума

Правителството ще търси концесионери на осем морски плажа – "Дюни-юг“, "Бургас-север“, "Обзор-юг“, "Поморие-централен“, "Къмпинг Оазис“, "Къмпинг Нестинарка“, "Свети Влас-изток“ и "Нов плаж Свети Влас“. Целта е да се намерят стопани на пясъчните ивици за 20 години, като срокът е оправдан с нуждата за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж. Конкурсът ще бъде обявен от министъра на туризма Николина Ангелкова и ще се проведе от назначена от нея комисия. Това е първата порция концесии за морски плажове, обявявана по новите правила в Закона за Черноморското крайбрежие, приети в началото на 2016 г.

Източник: Дума

Дружества
Производство и разпределение на електрическа енергия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Национална електрическа компания ЕАД - София   3 017 364  
  2   Чез Електро България АД - София   1 401 593  
  3   АЕЦ Козлодуй ЕАД - Козлодуй   851 105  
  4   ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ   630 353  
  5   Електроенергиен системен оператор ЕАД - София   625 550  
  6   КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - София   559 663  
  7   ЧЕЗ Разпределение България АД - София   384 899  
  8   Енерго-про енергийни услуги ЕООД - Варна   165 511  
  9   ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село   146 636  
  10   Аркадия Сървис АД - София   141 077  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 02.11.2016
  Обща стойност (BGN): 926 631.80  
Брой търгувани компании: 50
Premium 152 890.10
Standard 387 240.93
АДСИЦ 133 272.31
Структурирани 154 993.57
Облигации 87 988.63
Права 10 246.25
Най-голяма промяна в цените
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София -10.00 %
Адванс Екуити холдинг АД - София 2.27 %
BaSE - Акции: 37 534.40
BaSE - АДСИЦ: 59 791.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

През 2016 година НЕК реализира по 50 млн. лв. загуба на всеки три месеца. Дружеството продава по-малко и дълговете растат. Компанията беше осъдена да плати над 1 млрд. лв. за поръчаното оборудване за "Белене". Променя се и основният кредитор, като НЕК вече дължи още пари на собственика си БЕХ и по-малко на двете американски централи. Компанията продължава да отчита загуба от 154 млн. лв., но тя е със 101 млн. лв. по-ниска в сравнение с деветмесечието на 2015 г. Това се дължи на намалението на общите разходи със 154 млн. лв. (6%) и на приходите с 2.3%. Подобрението на резултата е заради предприетите законодателни и регулаторни мерки. Тяхното положително отражение се намалява от по-малките продажби на ток - спад с 25%. Финансовото положение на компанията леко се влошава спрямо шестмесечието на 2016 г., когато загубата е била 95.2 млн. лв. Това се дължи основно на увеличението на финансовите разходи и съдебните разноски, свързани с арбитражното дело за "Белене".

Източник: Капитал

С промяна в контрола върху държавния дял над "Транзитна търговска зона" АД - Варна Министерството на икономиката разшири собствеността в капитала на държавните предприятия, на които е принципал. Основният акционер в "Транзитна търговска зона" сега е Министерството на транспорта, което държи 46% от капитала, заедно с други основни акционери като Българската търговско-промишлена палата, "Деспред" АД - София, Строително-техническа флот Варна и техническата флот "ООД - Варна, Gencom Ltd. и няколко други. Останалите акционери притежават останалите акции, които са по-малко от 5 на сто. Прехвърлянето на управлението към Министерството на икономиката е във връзка с повишения инвестиционен интерес в района на "Транзитна търговска зона" АД. Дружеството е с регистриран капитал от 1 млн. лева.

Източник: Банкеръ

Приходите на “Мтел” за деветмесечието са се увеличили с 4,5% на годишна база до 106,4 мн. евро, според финансовия отчет на “Телеком Австрия”. Това е и второ поредно тримесечие с ръст, след като телекомът е с ново ръководство. От ноември 2015 г. главен изпълнителен директор е българинът Александър Димитров. От финансовите резултати става ясно, че показателите през 2016 г. се подобряват и “Мтел” тръгва нагоре през тази година за първи път от 2008 г., когато започна световната криза. Българският оператор е и един от най-добре представящите се в групата на “Телеком Австрия” като приходи и брой абонати. Единствено операторът “Випнет” в Хърватска има по-големи приходи, като са едва с 2 млн. евро повече, а в Беларус абонатите са по-голям брой.

Източник: 24 часа

Обединение "Геометро Земляне" победи в търга за метродепо "Земляне" и ще строи съоръжението в кв. Красно село през следващите две години. Консорциумът предложи втората най-ниска цена- почти 50.6 млн.лв. без ДДС, но получи максималния брой точки за техническа оферта. Обединението заедно със следващите два кандидата в класирането трябваше да предоставят финансови обосновки за предложените си цени. Причината е, че в търга се регистрираха рекордни разлики в цените на отделните кандидати, достигащи до почти 40 млн. лв., при положение че прогнозната стойност за цялата поръчка е 58 млн. лв. без ДДС.Най-ниската цена предложи "Трейс груп холд" - 49.89 млн.лв. По техническия показател обаче те получиха по-малко точки и останаха на трето място в класирането. Второто място зае компанията "ИСА 2000". Консорциумът победител е с участници "Геострой"- с 93%, "Трансремонтстрой" - с 5% (и двете са част от групата на "Геотехмин" на Цоло Вутов) и проектантската компания "Биас-М"- с 2%. "Геострой" заедно с "Геотехмин" и "Метропроект" изградиха участъка от софийското метро до "Бизнес парк София", който включва метростанция 16 и тунел с дължина 0.9 км.

Източник: Капитал

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – оператор на летище Бургас, официално даде началото на мащабни инфраструктурни проекти за реконструкция и рехабилитация на пътеки за рулиране „А“ (алфа) и „H“ (хотел) на бургаското летище. Проектите включват рехабилитация на около 50 000 кв.м. от пътека за рулиране „H“ и пътека за рулиране „А“, както и зоната до предварителен старт на пистата. Ще завърши и подмяната на системата за управление и контрол на светотехниката на летище Бургас, и оборудването на светлинните подходи. Изпълнението на проектите е от ключово значение за работата на аеропорта и развитието на целия регион. Общата стойност на инвестицията на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД в посочените проекти е повече от 12 милиона лева, а в изпълнението на проектите се очаква да бъдат заети над 200 работници и служители само на територията на летището. За осъществяване на строително-ремонтните работи в близост до пистата за излитане и кацане, летище Бургас ще бъде затворено до 30 декември 2016 г.. За периода 2006 – 2016 година Фрапорт Туин Стар инвестира повече от 350 милиона лева в летищата в Бургас и Варна.

"Инвестбанк" АД ще обслужва още девет офиса на НАП. Банката ще отговаря за плащането на данъци и осигурителни вноски в 15 от общо 28 областни центъра на приходната агенция. От 1 ноември 2016 г. десет териториални структури ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски. Единствено в София-град плащанията към бюджета няма да се обслужват от "Инвестбанк", а от "СИбанк". Досега десетте офиса бяха обслужвани от "Райфайзенбанк (България)", но банката е поискала да прекрати договора си с приходната агенция.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София

Втора национална кръгла маса „Производство и маркетинг на български биопродукти“

Java2Days, CodeMonsters, BusinessBooster и Technology4Business 2016 с подкрепата на Българска стопанска камара

Подготовка на проекти по Фаза 1 на Инструмента за МСП, Хоризонт 2020

Иновации от природата „Отговор на социалните предизвикателства чрез иновации в природния и културен туризъм“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 16-20 ноември, 5-дневен, 35 часа
  • Основи на управление на проекти- PM Foundations with PMI Standards 2-дневен, 16 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 19 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
26 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 1 - м. ноември 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Молбите за помощи при безработица в Германия регистрираха през октомври по-голям от очакваното спад, докато нивото на безработица достигна ново историческо дъно от 6 на сто, показва доклад на Федералната агенция по заетостта (BA), циментирайки по този начин немската позиция като най-силен трудов пазар в еврозоната. Заявките за помощи при безработица се понижиха през октомври с 13 000 броя при очаквания за доста по-скромен спад с 1000 след техен слаб растеж с 1000 броя месец по-рано (първо тяхно повишение от юли 2015 година насам). Безработицата в Германия на сезонно коригирана база се понижи изненадващо до ново рекордно дъно от 6,0%, като това е нейното най-ниско ниво от Обединението на Германия в края на 1990 година, показва докладът на BA. Броят на германците без работа (на сезонно коригирана база) се понижи до 2,662 милиона от 2,676 милиона месец по-рано, задържайки под нивото от 2,7 милиона за шести пореден месец, след като до месец май техният брой не се беше понижавал под това важно ниво от Обединението на Германия насам.

Източник: AFP

Америка

BlackBerry и Ford са сключили споразумение за разработването на софтуер, който ще е поредна крачка напред към развитието на работеща и безопасна система за безпилотно управление на автомобили. Така BlackBerry става поредната компания, която ще насочи част от ресурсите си към еволюцията на автоиндустрията. Двете компании работеха заедно и досега, като Ford използваше софтуер, създаден от подразделението на BlackBerry QNX. Той обаче беше не беше специално създаден за Ford и автокомпанията си го осигуряваше чрез Panasonic. Според главния мениджър на QNX Джон Уол премахването на посредници ще позволи на BlackBerry да разработва по-добри продукти за Ford и ще се отрази добре на комуникацията между двете компании. Почти всички разработки на QNX са насочени към разработването на системи за информация и забавление (наричани накратко "инфотейнмънт"), но отскоро компанията започна да говори и за включване в разработките за самоуправляваща се кола.

Източник: Блумберг

Азия

Китайската държавна компания Commercial Aircraft Corp. of China Ltd. разкри планове за производство на самолет, който може да лети до 12 хил. километра – което е приблизително равно на разстоянието между Ню Йорк и Пекин. Компанията, която е известна и под името COMAC, си партнира с руската Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), за да успее да произведе въпросния самолет. Това бе оповестено на авиошоу в южния китайски град Джухай и за първи път бяха разкрити детайли за самолета, след като партньорството с Русия бе оповестено преди 2 години и се появи въпреки забавянето с първия полет на малкия самолет на компанията C919. Новият самолет ще има капацитет от 280 души и ще се явява конкурент на лайнерите на Boeing Co. и Airbus Group SE като например моделите B777, B787, A330 and A350. COMAC се надява първият полет на новия самолет да се осъществи до 7 години, а масовото му производство да бъде осъществено до 3 години след първия полет. Поточна линия ще бъде изградена в Шанхай, с надежда самолетът да се изнася и на други пазари в бъдеще, каза експертът от COMAC Гуо Боджъ, който е отговорен за развитието на проекта.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
02.11.2016
Dow Jones Industrial
17 959.64 (-77.46)
Nasdaq Composite
5 105.57 (-48.01)
Стокови борси
02.11.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.74
Heating oil ($US/gal.)1.4700
Natural gas ($US/mmbtu)2.7700
Unleaded gas ($US/gal.)1.4500
Gold ($US/Troy Oz.)1 304.80
Silver ($US/Troy Oz.)18.59
Platinum ($US/Troy Oz.)994.50
Hogs (cents/lb.)0.48
Live cattle (cents/lb.)1.05

       Опознай България

Римски военен кастел „Димум“

Останките от римския военен кастел „Димум“ се намират в северния край на град Белене. Античният Димум е бил част от укрепителната система на дунавския лимес на Римската империя. При археологически проучвания са открити останки от първия, най-древен митнически пункт в Мизия, когато река Дунав става граница на Римската империя. Димум е бил входна търговска врата за региона (І-ІV век след Хр.) и един от най-ранните военни кастели, важен военен пункт от римската епоха (9-14 г. след Хр.), включващ и база на дунавската флота. Още по времето на първия римски император Октавиан Август крепостта се е явявала най-североизточната точка и граница на Римската провинция Мизия и тракийското царство. В началото на II до края на III век тук е бил лагер на стационирана конна военна част на Римската войска. В периода 325-337 г. Димум е един от големите градски крайдунавски центрове и последната, най-северна митническа станция на диоцеза Илирик. В непосредствена близост се е развил и голям тракийски център с резиденция на тракийски владетел (І хил. пр. Хр.). Дотук е стигнал в похода си през Тракия и Александър Македонски. Римският кастел Димум е обявен за паметник на културата от национално значение през 1965 г. (Снимка: belene.bg)

 

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.11.2016
Българска версия: 28380, Английска версия: 3024

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999