Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 03 октомври 2016 г., брой 4314
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(03.10.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27150
USD   1.75238
CHF   1.79830
EUR/USD   1.1161*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Алфабул ЕАД - София
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Безработицата в България е продължила плавното си понижение през август спрямо юли, докато в Европейския съюз (ЕС) и еврозоната е останала стабилна, съобщи Евростат. През август нивото на безработицата у нас е било 7,7% спрямо 7,9% месец по-рано и 8,8% през август 2015 г., отчита евростатистиката. Разликата между нейните данни и данните на Агенцията по заетостта идва от различната методология на отчитане – съответно на базата на икономически активните лица за Евростат и спрямо регистрациите в бюрата по труда за Агенцията. Общо 255 хил. души в България са били без работа през август 2016 г., сочат данните. През юли броят на безработните е бил 259 хил. души, а през август 2015 г. - 294 хил. души. Безработицата сред младежите до 25 години също продължава да се понижава плавно както в България, така и в ЕС. През август младежката безработица у нас е била 14,8% спрямо 14,7% през юли и 21,3% през август миналата година. Нивото на младежката безработица в ЕС през август е 20,7% спрямо 20,8% през юли и 22,3% през август 2015 г.

Източник: Investor.bg

През август 2016 г. продължава нарастването на депозитите, на печалбата и на балансовия капитал на банковата система. Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, остава висок – 37.58%. В края на месеца размерът на ликвидните активи достига 29 млрд. лв., а в структурата им най-голям дял продължават да заемат паричните средства и паричните салда при БНБ (48.7%). Към 31 август печалбата на банковата система е 1.04 млрд. лв., или с 327 млн. лв. повече спрямо реализираната за осемте месеца на предходната година. Натрупаните от началото на 2016 г. разходи за обезценка по кредити и вземания възлизат на 426 млн. лв. (при 535 млн. лв. за същия период на миналата година). Спрямо края на юли активите на банковата система нарастват с 0.8% до 90.1 млрд. лв. При позицията пари и парични салда в централни банки и други депозити на виждане увеличението е с 3.5% (595 млн. лв.), като делът ѝ в общите активи се повишава до 19.5%. Общата балансова сума на кредитите и авансите остава почти непроменена, а делът ѝ в активите се понижава до 61.4%.

Източник: Profit.bgПриватизация

С 380 хил. лв. падна продажната цена за "Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство" в Бяла Слатина, обособена част от едноличното акционерно дружество "Сортови семена - Елит", София. Агенцията за приватизация (АП) пуска станцията повторно на публичен търг с явно наддаване, но този път началната цена е 1.55 млн. лв. без ДДС. Тя притежава терен с площ от 420 005 кв. м, с построени върху него административни и други сгради. Общата балансова стойност на дълготрайните й материални активи е 286 306 лева. През февруари 2016 г. АП направи неуспешен опит да се освободи от тази част от държавната фирма. Нито един участник не закупи документация до изтичането на крайния срок. Софийското дружество се занимава със селекция, производство, заготовка и съхранение на семена и на посадъчен материал.

Източник: Банкеръ

Дружества
Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Пилко ЕООД - Разград   130 035  
  2   Градус 1 ООД - Стара Загора   67 243  
  3   Брезово АД - Брезово - Пд   49 411  
  4   Галус 2004 ЕООД - София   27 282  
  5   Алианс Агрикол АЛАГ ООД - Окоп   19 599  
  6   Хепи Лейди ЕООД - Варна   15 741  
  7   Пимел Фудс ЕООД - Димитровград   14 306  
  8   Агропласмент 92 В АД - Варна   13 188  
  9   Макси Чикън ЕООД - Костинброд   12 879  
  10   Булиън ЕАД - София   11 383  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 30.09.2016
  Обща стойност (BGN): 2 375 664.47  
Брой търгувани компании: 54
Premium 1 612 513.47
Standard 543 735.69
АДСИЦ 99 397.03
Структурирани 118 286.44
Облигации 1 731.84
Най-голяма промяна в цените
Хидроизомат АД - София -37.31 %
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София 33.33 %
BaSE - Акции: 32 365.44
BaSE - АДСИЦ: 34 915.62

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за енергийно и водно регулиране реши цената на природния газ от 1 октомври 2016 г. да поскъпне с 1.97 на сто. Поисканото от "Булгаргаз" поскъпване беше 3 на сто. Според компанията необходимостта от повишение се дължи на очакваните по-високи цени за доставка на синьо гориво през четвъртото тримесечие на годината, както и на курса на лева към щатския долар. "Булгаргаз" не е отправяла искане за скок на цените от края на 2014 г. Държавната газова компания ще продава синьото гориво от началото на следващия месец за 286.60 лв./1000 куб. м., или 30.80 лв./MWh, без акциз и ДДС. Към цената за четвъртото тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ, се добавя цена за пренос на природен газ по газопреносна мрежа ниско налягане в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС). Така крайната цена става 294.32 лв./1000 nm3 или 31.63лв./MWh (без акциз и ДДС).

Източник: Банкеръ

"Волво груп България" започна изграждането на сервизен център на територията на Бургас. Инвестицията е 1.66 млн. лв., а площта е близо осем хиляди кв.м и се намира в Индустриален и логистичен парк Бургас. В центъра ще се извършват обслужване, сервизни дейности и продажба на пълна гама товарни автомобили от марките Volvo и Renault. Самият сервиз ще бъде с площ малко над 1300 кв.м, като разполага с модерно оборудване по стандартите на компанията по света. Капацитетът на обслужването ще бъде 3040 камиона годишно, като в сервиза ще могат да се извършват дейности по 6 камиона едновременно. Сервизът ще разполага с екип от 10 специалисти и мобилна група.

Източник: Капитал

Белгийската банкова група KBC е заявила интерес да придобие четвъртата по големина на активите в България банка - ОББ, съобщиха белгийските медии. KBC се е обърнала към международната финансова компания JP Morgan да й помогне с процедурата. По време на икономическата криза през 2008 г. на KBC бе забранено да участва в придолбивания от европейските власти, тъй като банката бе заета с децентрализация. Забраната бе отменена през ноември 2014 г., но банката все още не е участвала в голяма сделка. ОББ е част от финансовата група на Националната банка на Гърция. В България KBC притежава СИБанк и застрахователната компания ДЗИ.

Източник: 24 часа

Немската верига Lіdl отвори първия си магазин в мол в София.Търговският обект се намира в Sоfіа Rіng Маll. С него магазините на компанията в столицата стават 21, а в страната – 82. Веригата е на пазара в България от 2010 година, като преди година от компанията обявиха, че ще строят най-големия си логистичен център у нас. Той трябва да бъде изграден край Кабиле, като планираната площ е 188 декара. Инвестицията за обекта е около 80 милиона лева. Lіdl имa дpyг лoгиcтичeн цeнтъp в c. Paвнo пoлe дo Coфия.

Източник: Money.bg

Продажбите на шведската верига за облекла Hennes & Mauritz (H&M) в България растат с 29% на годишна база през третото тримесечие и достигат 181 млн. шведски крони (36.8 млн. лв.). Изразено в левове, нарастването е с 28%. Общо за фискалното деветмесечие на шведската компания, което обхваща периода от 1 декември 2015 г. до 31 август 2016 г., оборотът в страната е бил 460 млн. крони (93.6 млн. лв.). Това е 27% повече в сравнение със същия период година по-рано. Докато резултатите на местния пазар растат с двуцифрени темпове, в глобален план подобряването на продажбите е доста по-умерено. За периода 1 юни – 31 август отчетеното нарастване е с 6% до 56.8 млрд. крони (5.9 млрд. евро), а общо за деветмесечието приходите се повишават с 5% до 161.7 млрд. крони (16.8 млрд. евро).

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

България да кандидатства за преместване на Европейската агенция по лекарствата в София, предлага БСК

Проучване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и обществените и частни организации в Европа


Предстоящи събития

Търговия с химически вещества - БСК София, 11.10.2016 г.

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Дефицитът по текущата сметка на Великобритания се разширява през второто тримесечие. Разликата между парите, които влизат в Обединеното кралство, и парите, които излизат, е 28,7 млрд. паунда, сочат данни на Националната статистическа служба. Това възлиза на 5,9% от БВП на фона на 5,7% през първото тримесечие. Дефицитът достигна рекордните 7% от БВП в края на миналата година. Референдумът за излизане от Европейския съюз насочи вниманието към дефицита по текущата сметка, като някои анализатори предупреждават, че чуждестранните инвеститори няма да проявяват охота да финансират дупката, купувайки британски активи. Трупащите се опасения доведоха и до голям спад в лирата след вота на 23 юни. Управителят на Английската централна банка Марк Карни предупреди, че не бива да се разчита на „любезността на непознати“. Освен това редица рейтонгови агенции предупредиха, че дефицитът е основна слабост. В четвъртък министърът на търговията Лиам Фокс разкритикува британските компании, че не изнасят прекалено малко.

Източник: FT

Америка

Американският производител на чипове Qualcomm и холандската NХР Semiconductors са на път да осъществят една от най-големите сливания в технологичния сектор за тази година. Сделката между двете компании ще достигне сума от 30 милиарда долара. Очаква се те да стигнат до споразумение в следващите два до три месеца, твърдят запознати. В публикацията обаче се посочва, че има вариант и NХР да не спечелят сделката, тъй като от Qualcomm водят преговори и с други представители на индустрията. Акциите на холандския производител поскъпнаха със 17% вчера, като така нейната пазарна капитализация достигна 33 милиарда долара. Книжата на Qualcomm също се изкачиха нагоре, след като инвеститорите дадоха своето съгласие за консолидация. Те нараснаха с 6,3%, като така компанията възлиза на 100 милиарда долара.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Индустриалното производство в Япония се възстановява през август, когато търсенето на електронни компоненти се повишава преди представянето на новия модел iPhone. Ръстът на индустриалното производство на месечна база възлиза на 1,5%, след като през юли беше отчетен спад от 0,4 на сто, сочат данни на Министерството на икономиката , търговията и индустрията. Очакванията на икономистите, анкетирани от всекидневника Nikkei, бяха за ръст от 0,5%. Министерството очаква производството да се повиши с 2,2% през септември и с 1,2% през октомври. Икономиката на Япония показваше сигнали за слабост през първото полугодие, тъй като и слабата глобална икономика помрачи бизнес доверието и потисна ръста на бизнес инвестициите и заплатите. За да даде стимул на икономиката премиерът Шиндзо Абе обяви мащабен пакет стимули, а Японската централна банка през септември изяви готовност да въведе още облекчения, докато постигне целта си за 2% инфлация.

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
30.09.2016
Dow Jones Industrial
18 308.15 (164.70)
Nasdaq Composite
5 312.00 (42.85)
Стокови борси
30.09.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)47.96
Heating oil ($US/gal.)1.5300
Natural gas ($US/mmbtu)2.9100
Unleaded gas ($US/gal.)1.4500
Gold ($US/Troy Oz.)1 317.30
Silver ($US/Troy Oz.)19.13
Platinum ($US/Troy Oz.)1 027.10
Hogs (cents/lb.)0.44
Live cattle (cents/lb.)1.00

       Опознай България

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище. През 1880 г. Министерството на просвещението внася в Народното събрание проект за Основен закон за училищата в Българското княжество. В него се предвижда "след изпълване курса на реалните и класическите гимназии да се отвори българско висше училище (университет), което да обнеме юридическите, философските, естествените, медицинските и техническите науки". Седем години по-късно, през 1887 г., е издадена наредба за откриване на педагогически клас към Първа мъжка гимназия в София. На заседанието си от 8 декември 1888 г., отчитайки доброто начало на Висшия педагогически курс, Народното събрание взема решение за преобразуването му във Висше училище. Големият финансист, търговец и банкер Евлоги Георгиев от Карлово, изпълнявайки волята и на своя брат Христо Георгиев, дарява и завещава място от 10 200 кв. м и 6 800 000 златни лева за построяване на сграда и издръжка на Висше училище в София. Занятията на Висшия педагогически курс започват на 1 октомври 1888 г. За пръв ректор е избран Александър Теодоров-Балан. В приетия временен правилник се предвижда функционирането само на Историко-филологическо отделение. През учебната 1889/1890 г. се открива Физико-математическото отделение, а през 1892 г. се открива Юридическият факултет. През 1904 г. Висшето училище се преобразува в университет под името “Български университет братя Евлогий и Христо Георгиеви от Карлово”. На 3 октомври 2016 г. в аулата на университета ще бъде официално открита академичната година. (Снимка: bg.wikipedia.org)

 

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.10.2016
Българска версия: 28164, Английска версия: 3024

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999