Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 18 юли 2016 г., брой 4261
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(18.07.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.34864
USD/BGN   1.75758
CHF/BGN   1.79450
EUR/USD   1.1128*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  


Възможност за безвъзмездно финансиране
(до 200 хил.EUR) за подобряване моделите и организацията на производствените процеси в предприятията
Срок за кандидатстване:
15 август 2016 г.
За подготовка на проектни предложения и допълнителна информация:
e-mail: sfb@bia-bg.com
тел. 0888/ 914 452
sfb.bia-bg.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Аксес новело АД - София
Алфа България АД - София
БЛ Рила метал АД - Благоевград
Верум АД - София
Интерхотел Гранд Хотел София АД - София
Карела Строй АД - София
Катрик 61 АД - Каварна
Комарс-стройинвест АД - Пловдив
Мавели АД - София
Международен младежки център АД - Пловдив
Младост Р АД - София
Пътища и пътни съоръжения АД - Варна
Релика АД - Пловдив
РМЗ Враца АД - Враца
Сирена 98 АД - София
Уника Живот ЗК АД - София
Уника Застрахователна компания АД - София
Фарм Тръст АД - Пловдив
Хидрострой (Варна) АД - София
Хидрострой Инвест-холдинг АД - Варна
Химремонт АД - София
Хлебо 2000 АД - Стара Загора
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През май балансът по текущата сметка на България отново излиза на положителна територия спрямо отрицателните стойности през април, като дори расте в сравнение със същия месец на предходната година. В петия месец на 2016 г. текущата сметка е на излишък в размер на 36,5 млн. евро спрямо дефицита от 93 млн. евро за април. Излишъкът е и малко над два пъти по-голям от положителното салдо за 16,6 млн. евро, отчетено през май 2015 г. Така делът на текущата сметка спрямо брутния вътрешен продукт расте. За първите пет месеца на 2016 г. има излишък по текущата сметка за 274,8 млн. евро, което е 0,6% от прогнозираното производство в икономиката през тази година. За сравнение – в края на 4-месечието делът беше 0,5% от БВП, докато за първите пет месеца на годината дори имаше дефицит от 0,4%. Търговското салдо – или разликата между вноса и износа – в петия месец на 2016 г. е отрицателно заради превишението на стойностния обем на вноса над този на износа. Дефицитът в търговията ни с останалия свят възлиза на 177,6 млн. евро през май и на близо 500 млн. евро през първото 5-месечие.

Източник: Econ.bg

През юни безработицата в България продължава да намалява и стига равнище от 8,4%. В сравнение с юни 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,2 процентни пункта. Намалението на месечна база е с 0,3 процентни пункта, като тенденцията на понижение, характерна за активния летен сезон, се запазва за трети пореден месец. Към 30 юни в бюрата по труда са регистрирани 274 276 безработни лица, или с 11 970 лица по-малко спрямо края на май. На годишна база безработните са с 41 425 лица по-малко. На работа през юни 2016 г. са постъпили общо 22 535 безработни, от които 20 798 – на първичния пазар на труда. 1 737 лица са включени в субсидирана заетост. Най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от работодатели в сезонно зависимите дейности – преработващата промишленост (5 653 места), търговията (2 912 места), хотелиерството и ресторантьорството (2 174 места).

Източник: Investor.bgКвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 07.09.2016 – 17.09.2016 г.
Модул 2: 26.09.2016 – 07.10.2016 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси

Първи модул: “Организация на работни системи и процеси”
Тема: Организация на работното място/ергономия
 • Ергономия на работното място
 • Натоварване, напрежение и последствия от тях
 • Организация на работното място – антропометрия и работни средства, Работна среда

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Дружества
  Хотели и ресторанти
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Печалба
  за 2014 г.
  (хил. лв.)
    1   Галакси инвестмънт груп ООД - Пловдив   36 483  
    2   Бора Консулт 2002 ООД - София   4 616  
    3   Сейл Комерс АД - София   4 249  
    4   Дит хотели ООД - София   3 778  
    5   Тримонциум Принцес хотел АД - Пловдив   3 733  
    6   Хотелско мениджърска компания ЕООД - Варна   3 595  
    7   Сънфууд България ЕООД - София   3 324  
    8   Онда Билд ЕООД - София   3 229  
    9   Академика Сий Палас АД - София   2 951  
    10   Булкар ЕООД - Бургас   2 763  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 15.07.2016
    Обща стойност (BGN): 408 241.41  
  Брой търгувани компании: 32
  Premium 271 506.41
  Standard 55 005.32
  АДСИЦ 81 729.64
  Права 0.05
  Най-голяма промяна в цените
  Застрахователно дружество Евроинс АД - София 8.81 %
  М+С Хидравлик АД - Казанлък -4.99 %
  BaSE - Акции: 8 692.71
  BaSE - АДСИЦ: 1 490.00

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  В периода 2016 – 2018 година газопреносната компания „Булгартрансгаз“ планира да вложи общо 658,4 млн. лева в годишните програми за прединвестиционна подготовка и за инвестиции. Това е записано в десетгодишния план за развитието на компанията, изпратен за одобрение до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). „Булгартрансгаз“ планира в следващите години да развие националната и транзитната мрежа, както и да удвои капацитета на газовото хранилище в Чирен. Компанията ще модернизира компресорни станции и ще строи нови отклонения на газопреносната мрежа до отделни градове, което има за цел да ускори газификацията в страната. От компанията посочват ключовите проекти, върху които ще съсредоточат вниманието си до 2025 година – изграждането на газовите връзки със съседните държави, което ще е от ключово значение за подобряване на сигурността на доставките на природен газ в страната. Увеличеният капацитет на „Чирен“ до 1 млрд. куб. метра пък е от интерес не само за страната, а и за сигурността на доставките в целия регион, посочват още от компанията.

  Източник: Investor.bg

  Няколко проекта, ключови за изграждането на бъдещия енергиен съюз, получиха европейско финансиране по линия на Механизма за свързване на Европа. Държавите от Европейския съюз (ЕС) одобриха предложението на Европейската комисия (ЕК) да бъдат отпуснати общо 263 млн. евро за девет проекта в областта на газовата и на енергийната инфраструктура. Два от тях са български. Единият е за изграждането на далекопровод 400 киловолта между Добруджа и Бургас. Дължината на трасето е от 100 км, като то ще подобри сигурността на доставките на електроенергия в региона, посочват от Брюксел. Изпълнител на този проект е Електроенергийният системен оператор (ЕСО), а средствата, които отпуска ЕК за него, са малко под 30 млн. евро. Със 130 хил. евро пък ще бъде подпомогната работата по разширяването на газохранилището „Чирен“. Проектът се реализира от „Булгартрансгаз“.

  Източник: 3e

  Националната електрическа компания (НЕК) ще спестява средно 96 млн. лева на година от предоговарянето на цените на изкупуваната енергия с двете американски централи в комплекса "Марица–изток". Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол в петък. През пролетта бе подписано споразумението с централите за намаление на изкупуваната енергия съответно с 14% и с 15%. В числово изражение ефектът ще е близо 1 млрд. лв. за оставащия период на действие на споразуменията с централите, каза още Петкова. Намалението на цената бе договорено, след като НЕК покри дълговете си към двете дружества. За целта Българският енергиен холдинг (БЕХ) изтегли мостов заем от банков консорциум.

  Застрахователният холдинг Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) регистрира 19,3% ръст на премийния си приход през юни до 19,1 млн. евро спрямо 16 млн. евро през същия месец на 2015 г., издават месечните резултати на компаниите от групата на Еврохолд България АД. По предварителни данни за първите шест месеца на 2016 г. групата отчита 3,3% ръст на приходите, които са в размер на 119,8 млн. евро спрямо такива за 116 млн. евро, реализирани през първото полугодие на 2015 г. Дъщерното Евроинс България отчита спад на премийния приход през първата половина на 2016 г. с над 14% до 27,4 млн. евро., което е в резултат на осчетоводените през май 2015 г. 11,6 млн. евро от активно презастраховане. Ако се елиминира описаният еднократен ефект от презастраховането, то директният бизнес на Евроинс България бележи приблизително 37% ръст за първите шест месеца на 2016 г. спрямо същия период на миналата година.

  Източник: БТА

  Американската компания Woodward откри днес в София предприятие за производство на компоненти за авиационната индустрия. Предприятието, както и офисът на компанията, са базирани в комплекса Sofia Airport Center. Заетите площи са над 3 хил. кв.м, от които 2 хил. кв.м са за производствените дейности на компанията. Инвестицията е в размер на около 9 млн. лева. Компанията ще се занимава с развойна и сервизна дейност в сферата на възобновяемата енергия, както и производство на компоненти за авиоиндустрията – стартери, ротори, двигатели и сензори и различни системи за управление, приложими в авиацията. В момента в предприятието работят 70 души, а през следващите две - три години плановете са броят на служителите да бъде увеличен почти до 200 души. От наетия в момента персонал 50 души са заети с дейностите, свързани с възобновяемата енергия. От тях половината се занимават с развойна дейност, а останалите – със сервизно обслужване на турбини по целия свят.

  Източник: Строителство Градът         Българска стопанска камара


  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност


  Външноикономическо сътрудничество  Enterprise Europe Network  Външнотърговски консултации


  Оферти от български и чуждестранни фирми  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Предстоящи събития

  Провеждане на ежегодна среща на ръководството на МИ със служители в СТИВ


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


  Предстоящи курсове:

  Обучение за MS Office:

  м. юни
  Обучение по мрежи в Сиско академията:

  CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 2 -
  17 септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Строителството във Великобритания се свива през май с 2,1% на месечна база, сочат данни на Националната статистическа служба. Спадът почти изцяло изтрива повишението през април, което беше 2,8%. Строителството, което генерира 6% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, ще трябва да запише повишение от 1,9% през юни, за да не натежи на икономическия растеж, посочват експертите от статистическата служба. Такъв развой на събитията обаче е малко вероятен предвид вече публикуваните частни проучвания, които показват, че секторът се свива и през юни. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спадът да възлиза на 1% през май. Резултатът от референдума във Великобритания на 23 юни предизвика опасения от рецесия и доведе до голяма несигурност за бъдещите търговски отношения между Обединеното кралство и други държави. На годишна база секторът на строителството се свива с 1,9% на фона на прогнози за понижение от 3,5 на сто. През първото тримесечие икономическият ръст във Великобритания се забави до 0,4% на тримесечна база. Частната компания Markit съобщи миналата седмица, че активността в британския строителен сектор се е забавила до 7-годишно дъно.

  Източник: Ройтерс

  Америка

  Икономиката на САЩ нараства с умерено темпо. Влияние обаче оказва решението на Великобритания да напусне Европейския, действие, станало известно като Brexit. Това може да натежи на перспективите за развитие в поне три региона, отбелязва Федералният резерв в последната си т.нар. "Бежова книга" (Beige Book) за икономическите условия в страната. Проучването на Фед, което е базирано на постъпилите икономически данни през последните седмици до 1-ви юли, показва, че в 11 области продължава икономическият растеж, като в две от тях той е относително слаб и единствено в региона на Кливланд се забелязва спиране на растежа. Икономическите перспективи в общ план са позитивни, натискът за повишение на заплатите остава скромен до умерен в повечето региони, докато ценовият натиск е слаб, допълва Българско национално радио. Потребителските разходи остават като цяло позитивни с някои сигнали за слабост, заетостта продължава да нараства скромно, но в някои региони има солидно търсене на квалифицирана работна сила. Новата "Бежова книга" определя състоянието на промишления сектор като "смесено", а растежът в нефинансовия сектор като "слаб до сдържан".

  Източник: AFP

  Азия

  Икономиката на Китай се разшири малко по-силно от очакваното през второто тримесечие на годината, запазвайки темпото на растеж от началото на годината, тъй като рекордните стимулиращи мерки, предприети от властите в Пекин, успяха поне временно да закрепят слабо представящата се втора по сила световна икономика. Брутният вътрешен продукт на Китай нарасна през второто тримесечие с 6,7% на годишна база след аналогичен растеж през трите месеца до края на март и при прогноза за по-нататъшно забавяне на растежа до 6,6 на сто. Въпреки малко по-доброто представяне на китайската икономика нейният растеж от 6,7% продължава да бъде най-слабият от последната глобална финансова и икономическа криза насам. Данните обаче са в рамките на очаквания от китайското правителство растеж през цялата настоящата година между 6,5% и 7,0%. На тримесечна база БВП на страната нарасна с 1,8% през второто тримесечие при прогноза за по-слаб растеж от 1,6 на сто. В същото време бяха оповестени по-добри от прогнозите данни за китайското индустриално производство и за продажбите на дребно през юни, но и по-слаб от очакваното растеж на дълготрайните инвестиции.

  Източник: FT

   
  Индекси на фондови борси
  15.07.2016
  Dow Jones Industrial
  18 516.55 (18.56)
  Nasdaq Composite
  5 029.59 (5.23)
  Стокови борси
  15.07.2016
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)45.92
  Heating oil ($US/gal.)1.4000
  Natural gas ($US/mmbtu)2.7800
  Unleaded gas ($US/gal.)1.4200
  Gold ($US/Troy Oz.)1 327.70
  Silver ($US/Troy Oz.)20.05
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 090.20
  Hogs (cents/lb.)0.66
  Live cattle (cents/lb.)1.10

         Опознай България

  Васил Левски

  Васил Левски е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Апостолът на свободата е роден в Карлово на 18 юли 1837 г. Истинското му име е Васил Иванов Кунчев. Левски има тежко детство, и в младините си се подготвя да стане свещеник (оттам идва и другото му прозвище – Дякона). През 1862 г., обаче, разбирайки за сформирането на българска легия на Раковски в Белград, той решава да хвърли расото и да се присъедини към силите на Раковски. След като взема участие в няколко чети, той емигрира в Румъния. Там, той стига до извода, че българите трябва да се вдигнат на организирана борба срещу Османската империя. През 1868 г., той се връща в България и започва работа по създаването на революционна мрежа на цялата територия на България. Основава множество революционни комитети и започва да подготвя народа за всеобщо въстание. Предател му попречва да постигне целта си. Той е заловен от турците в края на 1872 г. и, след като е изправен пред съд, е осъден на смърт и обесен на 19 февруари 1873 г.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.07.2016
  Българска версия: 28162, Английска версия: 3029

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999