Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 18 май 2016 г., брой 4220
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(18.05.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.50266
USD/BGN   1.72807
CHF/BGN   1.76519
EUR/USD   1.1318*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  



Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com



WEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com



Общи събрания днес
  БМТ Инвест АД - Габрово
Декотекс АД - Сливен
Елит АД - Павликени
Ес Памексвин АД - Карабунар
Корадо България АД - Стражица
Леско АД - София
Машиноинвест консултинг АД - София
Международна компания за инвестиции и развитие АД - Русе
Репродуктор по свиневъдство АД - Калчево
Съни Ривърсайд Резиденшъл АД - София
Теком 1984 АД - София
Тексим банк АД - София
Транспорт Гарант АД - Велико Търново
Трансстрой Бургас АД - Бургас
Трансстрой холдинг АД - Бургас
УМБАЛ-Проф.д-р Ст. Киркович АД - Стара Загора
Уникредит Булбанк АД - София
 
Предстоящи общи събрания




Финансови новини

Частните съдебни изпълнители (ЧСИ) са събрали 1,025 млрд. лв. през 2015 година, съобщи председателят на камарата им Георги Дичев. През 2012 г. са били образувани нови 220 000 дела при ЧСИ, а през миналата година броят им е 171 000. Най-драстично е намалял броят на тези на банките – за две години от 39 000 е паднал на 26 000. През 2015 година вземанията на голяма стойност в полза на финансовите институции са сред основните причини ЧСИ да съберат 1,025 млрд. лв. От дейността на частните изпълнители пряко в държавния бюджет са постъпили 120 млн. лв. През 2015 г. при ЧСИ е имало 24 000 дела, по които взискател са държавни органи и броят им устойчиво се увеличава. Миналата година в полза на граждани са възстановени 154 млн. лв. От тях 9 млн. лв. са неизплатени заплати, а 3 млн. лв.са издържки за деца.

Министерството на финансите преотвори емисия от 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 27 юли 2026 година. На проведения на 16 май 2016 г. аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 100 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност от 2,41%. За сравнение, на проведения на 25 януари 2016 г. първи аукцион за емисията беше отчетена доходност в размер 2,58%. Общият размер на подадените поръчки достигна 233,1 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,33. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 228 базисни пункта. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

Източник: Money.bg



Концесии

Правителството реши да започне процедурата за отдаване на концесия на летище ”София”. Приходите за държавата ще бъдат 1,2 милиарда лева за целия 35-годишен срок на отдаване. Половината от средствата ще са авансово плащане, с което ще се покрият дълговете на БДЖ. Предстои публикация в официалния вестник на Европейския съюз.

Източник: Стандарт

Министерският съвет прие решения за предоставяне на четири концесии за добив. „Проекти XXI” ЕООД ще добива строителни материали – базалти, от находище „Атара”, разположено в землището на с. Полянец, община Джебел. Концесията се предоставя за срок от 30 години, като за този период дружеството ще инвестира минимум 279 400 лв. Очаква се постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 738 000 лева без ДДС. За срок от 35 години „Имелманстрой“ АД ще добива строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище „Плоски“ (участъци „Плоски-север“ и „Плоски-юг“), разположено в землището на едноименното село в община Сандански. За осигуряване на добива компанията ще вложи 1 094 000 лв. Очаква се концесионните плащания за срока на концесията да надхвърлят 2.6 млн. лв. От находище „Гранитово“ (участък „Гранитово-централен“) за срок от 25 години „Сакарела Мрамор и Гранит“ ООД ще добива скалнооблицовъчни материали – гранодиорити.

Източник: Profit.bg

Дружества
Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Джи Пи Груп ООД - София   149 664  
  2   ГБС-Инфраструктурно строителство АД - София   148 532  
  3   ПСТ Груп ЕАД - София   140 126  
  4   Трейс груп холд АД - София   134 751  
  5   Хидрострой (Варна) АД - София   120 774  
  6   Трейс София ЕАД - София   112 899  
  7   ИСА-2000 ЕООД - София   91 190  
  8   Щрабаг ЕАД - София   74 177  
  9   Пътстрой 92 АД - София   67 384  
  10   Агромах ЕООД - Бело поле   59 309  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 17.05.2016
  Обща стойност (BGN): 798 336.63  
Брой търгувани компании: 48
Premium 31 607.12
Standard 430 501.01
АДСИЦ 323 768.26
Облигации 12 460.24
Най-голяма промяна в цените
Фонд имоти АДСИЦ - София 33.33 %
Кораборемонтен завод - Одесос АД - Варна -9.57 %
BaSE - Акции: 3 271.03

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Два нови цеха работят във ВМЗ – Сопот. Те са разположени на територията на монтажния завод в село Иганово и с тях производственият капацитет се увеличава с 50%. Причината за разширението е засиленото търсене на военна продукция, тъй като основните пазари на компанията са в Близкия Изток и други конфликтни зони. Предприятието е осигурено с поръчки поне до края на 2018 г. В момента заводът търси да наеме поне още 500 работника до края на годината. Двете производствени мощности са реновирани съществуващи сгради, в които от години не е имало производство. В едната от тях е пренесено производството от взривилия се преди година цех. Инвестицията в тях, включително и модернизацията на трети, е около 7 млн. лв. и е финансирана изцяло със собствени средства, каза изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. В първия се произвеждат различни видове гранати, а вторият е за стартови заряди, които се влагат в гранатите. Общата им застроена площ е около 6300 кв. метра.

Източник: Капитал

„Приста рисайклинг“ открива високотехнологичен завод за преработка на отработени масла в Узбекистан. Проектът е дело на смесеното дружество „Уз - Приста рисайклинг“. В него влизат българската компания „Приста рисайклинг“ с 51% и „Узнефтепродукт“, дъщерна компания на "Узбекнефтегаз", с 49%. Основни акционери и инвеститори в новото българско дружество „Приста рисайклинг“ АД са братята Атанас и Пламен Бобокови и баща и син Петър и Ивайло Манджукови. Общата инвестиция е в размер на около 19 млн. щатски долара и предвижда разкриването на пряко заети 50 нови работни места и още 150 в свързани дейности. Ръководител на успешно завършилото строителство и пуск на завода в Узбекистан е Ивайло Манджуков. Капацитетът на рециклиращия завод е предназначен за преработка на 40 000 тона отработени масла на годишна база, от които до 30 000 тона свежи базови масла, до 6000 тона дизелово гориво и до 4000 тона асфалтова фракция. Предвидено е до 60% от свежите базови масла да бъдат реализирани като износ за суровинно обезпечаване нуждите на "Приста ойл" в Централна Азия и Украйна, а другата част да бъдат усвоени в производствената програма на „Уз - Приста“.

Източник: Труд

Започна строителството на Транс-адриатическия газопровод (ТАП). Преди няколко години „Булгаргаз“ подписа договор за 1 млрд. куб. м годишно, които ще идват от азерското находище Шах Дениз 2 точно по ТАП, след което ще стигат до страната ни по българо-гръцката газова връзка. Един от основните приоритети е диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. България залага приоритетно на реализацията на интерконектора с Гърция. През януари 2014 г. бе подписан меморандум за разбирателство и сътрудничество между „Ай Си Джи Би“ и „Trans-Adriatic Pipeline” за координация и свързване на двата проекта. Газопроводът Гърция-България е проектиран с технически капацитет до 3 до 5 млрд. м3/година, с възможност за по-голямо разширение, включително и над 10 млрд. м.3/год., при наличие на търговски интерес и икономическа обосновка. В края на 2015 г. беше подписано окончателното инвестиционно решение за интерконектора. Предвидено е тръбата да влезе в търговска експлоатация в средата на 2018 г.

Източник: Монитор

Адванс Терафонд АДСИЦ е продал 312 дка при средна цена от 1 401,6 лв. на дка през април 2016 г. За първите четири месеца на 2016 г. са продадени 727 дка при средна цена от 1 392,3 лв. на дка за общо 1,01 млн. лв. Отделно са договорени и продажби на разсрочено плащане при условията на 5-годишен лизинг. Само за април това са 2 530 дка при средна цена от 1 467,9 лв., а за четирите месеца са 3 377 дка при средна цена от 1 501 лв. През 2015 г. бяха договорени 2 424 дка при средна цена от 1 490 лв. През април 2016 г. са купени 623 дка земеделски земи при средна цена от 862 лв. на дка. От началото на годината са придобити 3 423 дка и към 30 април 2016 г. фондът притежава 234 176 дка земеделска земя спрямо 231 480 дка в края на 2015 г. Към посочените числа влизат и земите, продадени на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството.

Източник: Investor.bg

Димитър Бранков е новия председател на Надзорният съвет на НОИ. Той е зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК) и досега бе представител на работодателските организации в осигурителния институт. Той поема поста на ротационен принцип от досегашния вицепремиер и социален министър Ивайло Калфин. Зам.- председател продължава да бъде изпълнителният секретар на КНСБ Ася Гонева. Според законовите изисквания председателството на Надзорния съвет на НОИ е с мандат от една година и се предава на ротационен принцип между синдикати, работодатели и изпълнителна власт.

Източник: Новинар

Европейската комисия (ЕК) няма да финансира строителството на магистрала "Хемус", докато България не завърши магистрала "Струма", заяви говорителят на ЕК по въпросите на регионалната политика и транспорта. Няма и становище на ЕК дали в Кресненското дефиле, през което минава трасето, да се строи един дълъг тунел или няколко по-къси. Причината е, че българските власти не са внесли официално документите и не са защитили искането си. Не е готова и задължителната екологична оценка. За периода 2014-2020 г. от европейските структурни фондове за България са предвидени 737 млн. евро за пътни проекти. От тях 572 млн. евро са по програма "Транспорт" и 165 млн. евро - по "Региони в растеж".

Източник: Сега



       Българска стопанска камара






"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничество



Enterprise Europe Network



Външнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирми



Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. април
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 05 април 2016 г., вечерен
CCNP Route - м. април 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Германската централна банка Бундесбанк очаква икономическият ръст във федералната република да се забави през второто тримесечие, но да остане стабилен, пише в месечния доклад на институцията, цитиран от Finanzen.net. Растежът на БВП ще бъде насърчен преди всичко от частното потребление и строителството. По-малко уверени са икономистите в Бундесбанк за представянето на индустрията и влиянието й върху износа. Първото четене на данните за БВП през периода януари-март показа ръст на икономиката от 0,7 на сто. „Ръстът на германската икономика може да изгуби динамика през пролетта“, пише обаче в доклада на централната банка. Институцията допуска, че покупателната способност на германците през второто тримесечие няма да расте толкова силно, колкото преди, тъй като цените на петрола са се повишили чувствително. Все пак според регулатора потребителите не са реализирали изцяло ръста на покупателната способност от предишните тримесечия, така че има все още пространство за маневри.

Източник: Associated Press

Америка

Министерството на финансите на САЩ за първи път от 40 години разкри, че Саудитска Арабия държи $116.8 млрд. от американския дълг, който надминава 19 трилиона долара. Това е с близо 10% по-малко от рекорда, установен през януари. Кралството от Персийския залив е 13-ото в списъка на най-големите американски кредитори. На първо място, както и преди, е Китай, който държи американски държавни облигации за $1.3 трилиона, а на второ – Япония с облигации за $1.1 трилиона. Според Bloomberg, публикуваните данни предизвикват повече въпроси, отколкото отговори, тъй като валутните резерви на Рияд са за около $600 милиарда. Практиката на централните банки е да държат в долари около 2/3 от резервите си. В същото време много държави държат в чужди банки американски държавни облигации, което се отразява на статистиката. Например Пекин държи американски дълг по сметки в Белгия. Така формално Брюксел държи 143 млрд. долара от дълга на Съединените щати. През април Саудитска Арабия заплаши да разпродаде дългове на САЩ и други американски активи за $750 милиарда.

Източник: Блумберг

Азия

Китайската банка ICBC Standard, най-голямата в света по размер на активите, ще закупи огромен трезор в Лондон. Хранилището, което се намира на тайно място и се продава от Barclay's, може да побере 2000 тона злато, сребро, платина и паладий. Според CNN стойността на златото, което може да бъде складирано в трезора, възлиза на 90 млрд. долара. Сейфът е един от най-големите в Европа и е изграждан в продължение на 1 година. Сделката ще донесе по-голямо влияние на ICBC в търговията, определянето на цените и съхранението на цветни метали, пише BBC. Финансовите детайли на споразумението не са известни, но то трябва да бъде окончателно сключено през юли. Китай притежава 25% от златото на световния пазар, но търговията продължава да бъде съсредоточена в Лондон и Ню Йорк. В британската столица през миналата година е имало такива транзакции за около 5 трилиона долара.

Източник: CNN

 
Индекси на фондови борси
17.05.2016
Dow Jones Industrial
17 529.98 (-180.73)
Nasdaq Composite
4 715.73 (-59.73)
Стокови борси
17.05.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.49
Heating oil ($US/gal.)1.4700
Natural gas ($US/mmbtu)2.0500
Unleaded gas ($US/gal.)1.6500
Gold ($US/Troy Oz.)1 276.60
Silver ($US/Troy Oz.)17.17
Platinum ($US/Troy Oz.)1 050.50
Hogs (cents/lb.)0.83
Live cattle (cents/lb.)1.20

       Опознай България

Борис Христов

На 18 май 1914 година в Пловдив се ражда Борис Христов – великият бас на двадесетото столетие. През 1933 г. Борис Христов се записва в Юридическия факултет в София и го завършва успешно. През 1942 г. му е отпусната царската стипендия и той решава да специализира в Италия оперно пеене. Там учи при маестро Рикардо Страчари. Оперният дебют на Борис Христов е на 12 март 1946 г. Той пее Колин в операта “Бохеми” от Пучини в Общинския театър на Реджо Калабрия. Постепенно започва да придобива известност и ангажиментите му се увеличават. Следва участие в “Борис Годунов” в Римската опера, Деветата симфония на Бетовен в Палермо, “Аида” от Верди и “Манон” от Масне в Каляри, “Месия” от Хендел в римския Театро Арджентина. През следващите години Борис Христов е един от най-обичаните и аплодираните певци на оперните сцени в Европа, Южна и Северна Америка. Репертоарът на Борис Христов излиза далеч от рамките на операта. Той е записал и безброй руски песни – както народни, така и от Римски-Корсаков, Чайковски, Бородин. Освен операта и песните има и трето направление в записите на Борис Христов – църковно-славянската музика. Тук се отнасят главно уникалните записи на поредица български и руски църковно-славянски песнопения направени през октомври 1976 г. и “Liturgia domestica” от Александър Гречанинов записана през ноември 1979 г. И двата записа са направени в “Александър Невски” и още веднъж разкриват музикалната универсалност и уникалност на Борис Христов. Последният му концерт е на 2 юни 1986 г. в Българската академия в Рим, където изпява “Многая лета” от Бортнянски заедно с хоровата капела “Светослав Обретенов”. Умира през 1993 година в Рим.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.05.2016
Българска версия: 28016, Английска версия: 3030

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999