Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 28 март 2016 г., брой 4185
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(28.03.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.47768
USD/BGN   1.75348
CHF/BGN   1.79846
EUR/USD   1.1154*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Акварекс В АД - София
Балкан юръп бизнес АД - София
Винарска изба Лесичово АД - София
Вулкан цимент АД - Димитровград
Домат АД - Джулюница
Дунапак Родина АД - Пловдив
ЗСК-Лозово АД - Бургас
Кепитъл Консепт Лимитед АД - София
П.М.К. АД - Бургас
Планет суис АД - София
ПФК Спартак-С94-Пловдив АД - Пловдив
Холидей ОН АД - Бургас
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През януари 2016-а година брутният външен дълг на България е в размер на 33,8518 млрд. евро (73% от прогнозния БВП), като се е понижил с 239,2 млн. евро (с 0,7%) спрямо края на 2015 година, когато дългът е бил в размер на 34,0909 млрд. евро (77,2% от БВП), показват данни на Българската народна банка. Дългосрочните задължения в края на януари са в размер на 26,105 млрд. евро (56,3% от БВП и 77,1% от брутния външен дълг), като намаляват с 103,3 млн. евро (понижение с 0,4%) спрямо края на 2015-а година. Краткосрочните задължения на България възлизат на 7,7467 млрд. евро (16,7% от БВП и 22,9% от брутния външен дълг), свивайки се с 135,8 млн. евро (понижение с 1,7%) спрямо края на миналата година, когато краткосрочните задължения бяха в размер на 7,8826 млрд. евро. 

Източник: БНР

Близо 13 млрд. лв. е общата сума на парите в обращение, като само за година тя е нараснала с близо 10 на сто, съобщиха от БНБ. 98% от тази сума са банкнотите, от които в паричния оборот има общо 413 млн. броя. Най-много има банкноти от 20 лв., като в края на декември 2015 г. в обращение са 130 млн. броя книжни пари от този купюр. Най-голяма стойност в паричното обращение - 4.5 млрд. лв. имат банкнотите от 50 лв. Общата стойност на стотинките е 246 млн. лв., а броят им е 1.934 млрд. брой. Най-многобройни са монетите от 1 стотинка, а най-малко – от 50 стотинки, като след нея се нарежда монетата от 2 лв., която БНБ пусна в обращение от 7 декември 2015 г. Хванатите фалшиви банкноти през изминалата година са над 5 хил., като най-голям е броят на неистинските евро - 2 263. Левовете се нареждат на второ място – с 1 126 фалшиви копия. Задържаните щатски долари пък са 763.

Източник: МониторКонцесии

Чуждестранни компании проявяват сериозен интерес към предстоящото отдаване на Летище София на концесия. Една от тях е огромната испанска финансово-икономическа група Ferrovial, която неотдавна изпратила официално запитване до транспортното министерство какви ще бъдат условията за концесиониране на аеропорта. Кандидат за концесионер на Летище София е и Мюнхенското летище. Южнокорейска компания също е засвидетелствала силен интерес към аеропорта. Подготвя се обявяването на процедура за отдаване на концесия на Летище София като тръжната процедура ще стартира с начална цена от 550-580 млн. лв. авансово плащане на концесионно възнаграждение, като ще спечели този оператор, който предложи най-висока цена. Целта е приходите от концесията да се използват за изплащане на дълговете на "Холдинг БДЖ", които са около 460 млн. лв.

Източник: Стандарт

Дружества
Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводния
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Булгартрансгаз ЕАД - София   363 529  
  2   ПИМК ООД - Марково - Пд   221 567  
  3   Гопет Транс ЕООД - Казичене   209 456  
  4   БДЖ Товарни превози ЕООД - София   133 651  
  5   Силвъртранс ЕООД - Пловдив   107 871  
  6   Петко Ангелов БГ ЕООД - Пловдив   89 446  
  7   Столичен автотранспорт ЕАД - София   85 380  
  8   БДЖ Пътнически превози (БДЖ-ПП) ЕООД - София   77 042  
  9   Нова Експорт ЕООД - София   71 583  
  10   Метрополитен ЕАД - София   56 112  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 24.03.2016
  Обща стойност (BGN): 451 507.95  
Брой търгувани компании: 36
Premium 160 117.38
Standard 272 700.30
АДСИЦ 18 690.27
Най-голяма промяна в цените
Булгартабак холдинг АД - София -14.00 %
Индустриален капитал - холдинг АД - София 4.32 %
BaSE - Акции: 105 877.54

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Телекомуникационният оператор Макс обяви, че е заплатил над 2 милиона лева на държавата в лицето на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за използваните от него 2х10 MHz радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz. От тях 1 500 000 лева покриват таксите за разрешението на компанията да използва спектъра през изминалата половин година. Останалите повече от 500 000 лева Макс предплаща за използването на честотите през следващото тримесечие като категоричен знак за стабилното си присъствие на телеком пазара в България. През месец февруари Комисията за регулиране на съобщения започна процедура по отнемането на лиценза на оператора с мотив незаплатени лицензионни такси, а през януари тази година, стана ясно, че КРС ще разпредели между операторите освободен честотен ресурс в обхвата 1800 MHz, като Макс ще получи допълнителни 2х5 MHz към използваните вече 2х10 MHz.

Източник: Money.bg

Монбат АД отчита консолидирани нетни приходи от продажби през февруари за 20.66 млн. лв. Това представлява увеличение от 12.2%, в сравнение с продажбите през същия месец на година по-рано. Обобщените данни за първите два месеца на 2016 г. сочат, че Монбат АД има консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 41.803 млн. лв., което представлява намаление от 0.7%, в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2015 г. Реализираната консолидирана печалба на Монбат АД за месец февруари 2016 г. е 2.69 млн. лв., което представлява понижение на печалбата с 0.4 %, в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец февруари 2015 г. Печалбата за първите два месеца на 2016 г. възлиза на 5.314 млн. лв., което е с 23.6% по-малко, в сравнение с периода 1 януари – 28 февруари на 2015 г.

Източник: Profit.bg

Григор Фиданов е купувач на един от най-големите хотели на Златни пясъци при оценка от 31 млн. лв. Новият собственик притежава верига от четири хотела Grifid в курорта. Сделката става чрез дружеството му "Хотелско мениджърска компания", а обект са двата свързани помежду си с топла връзка "Обзор" и "Изгрев". Те работят под бранда Sentido, намират се на първа линия и разполагат с обща база от 509 стаи. Със сделката купувачът Григор Фиданов става най-големият хотелиер в Златни пясъци, а и по Северното Черноморие, като изключим курорта Албена. Продавач е "Хермес тур". Сделката е за 100% от капитала на "Изгрев-Обзор", оценени на 28.8 млн. лв., но с допълнителното заплащане на дълготрайни материални активи, общата стойност достига 31 млн. лв. Основната част от сумата всъщност е по стар кредит на бившия собственик към Райфайзен банк (България).

Източник: Капитал

През януари 2016 г. компаниите от общото застраховане в страната отчитат спад на брутните премийни приходи от малко над 5%, сочат данни на Комисията за финансов надзор. Съвкупните премийни приходи възлизат на 138.33 млн. лв. спрямо 146 млн. лв. за първия месец на 2014 г. Спад бележат и изплатените обещетения – от 72 млн. лв. на 67 млн. лв. Общо 5 компании в края на януари държат по над 10% от пазара. Лидерът Булстрад Виена Иншурънс Груп, както и в предходните години, започна годината с близо 20 млн. лв. брутни премийни приходи, съответстващи на 14.5% пазарен дял. Следват Лев Инс и Бул Инс с по 12.7 и 10.7 на сто, както и ДЗИ Общо застраховане и Армеец с респективно 10.1 и 10 на сто. Дженерали България, която в началото на годината официално обяви придобиването на Виктория, вече е с дял от 8.3%, колкото и Алианц България. Над 5% от пазара държи и Евроинс България – 5.7 на сто, докато ОЗК Застраховане и Уника са с по 4.6 и 4.2 на сто.

Източник: Profit.bg

ТЕЦ "Бобов дол " получи разрешение да разшири производството си, като изгаря неопасни отпадъци, каза директорът на енергийното дружество инж. Емил Христов. Ще се използват за гориво отпадъци, които нямат никакво вредно въздействише за въздуха и каквото и до е отделяне на вредни емесии. Отпадъците ще заместят 0.5% от използваните от централата въглища - при нормално натоварване на мощностите централата гори по около 250 тона въглища на час, по около 5 хил. тона за денонощие. Едва 96 тона на денонощие в пещите на централата занапред , или малко над 30 хил. тона годишно, ще са отпадъци.

Източник: Труд       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Семинар “Как се прави бизнес с Филипини, Виетнам и Индонезия?”

Иновационен форум - 6 април 2016 г., Интер Експо Център, София

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

B2FAIR - Двустранни бизнес срещи за създаване на партньорства в рамките на HANNOVER MESSE 2016

Двустранни срещи за създаване на партньорства по проекти и технологичен трансфер по време на HANNOVER MESSE 2016


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. април
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 05 април 2016 г., вечерен
CCNP Route - м. април 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Паундът продължава да поевтинява на фона на опасенията, свързани с вота за излизане на Великобритания от Европейския съюз (ЕС). Валутата вече е изгубила 2% от стойността си спрямо другите основни световни валути и се очаква спадът да се задълбочи през следващите три месеца до референдума, който е насрочен за 23 юни, съобщава Bloomberg. “Намираме се в ситуация, в която рискът от Брекзит доминира на пазара”, коментира Нед Румпелтин, който е експерт от Toronto Dominion Bank в Лондон. Той е убеден, че в дългосрочен план намаляващата тенденция при паунда ще се запази. Опасенията, че Обединеното кралство ще излезе от съюза “отхапаха” 4 на сто от стойността на английската валута, като в четвъртък тя се търгуваше за 1,41 долара. Преди време излезе доклад на Конфедерацията на британската промишленост (CBI), според който излизането на Великобритания от ЕС може да струва на нейната икономика 100 млрд. паунда и 950 хиляди работни места до 2020 година. Конкретно, Брутният вътрешен продукт на страната, ако напусне ЕС, към 2020 г. може да се окаже с 5% по-нисък, отколкото при оставане в евросъюза.

Източник: Блумберг

Америка

Икономическият растеж на САЩ се забави през четвъртото тримесечие на 2015 година по-сдържано от очакваното благодарение на по-добро повишение на потребителските разходи и по-слаб спад на износа, но в същото време корпоративните печалби се свиха за второ поредно тримесечие, отчитайки за цялата изминала година най-солидно понижение от края на последната Голяма депресия, показват ревизирани данни на Търговския департамент на САЩ. Брутният вътрешен продукт на САЩ, който е най-общото мерило за производството на стоки и услуги, се повиши през трите месеца до края на декември с 1,4% на годишна база. Това представлява изненадваща възходяща ревизия спрямо предварителни данни за повишение на БВП с 1,0% и доста над първоначалната оценка на Търговския департамент за растеж с едва 0,7 процентни пункта. Въпреки това растежът на водещата световна икономика в края на миналата годината се забави спрямо третото тримесечие, когато БВП се повиши с 2,0% и след експлозивен растеж с 3,9% през пролетните месеци на 2015 година.

Източник: Блумберг

Азия

Управляващата в Китай комунистическа партия одобри план за удвояване на атомния парк в страната в рамките на XIII петилетка (2016-2020 г.). В съответствие с него, през 2020 г. общата мощност на китайските АЕЦ трябва да достигне 58 ГВт при настоящите 27 ГВт. (26.6 Гвт според PRIS). Освен това към същата година в етап на строителство трябва да бъдат още 30 ГВт. Изданието цитира и някои данни от плана за развитие на атомната енергетика в Китай. Трябва да бъде завършено строителството на четирите блока с реактори АР-1000. Първият блок, който трябва да влезе в експлоатация тази година е на Sanmen-1. Предполага се, че до края на 2017 г. всички четири блока вече ще произвеждат електроенергия. До края на XIII петилетка трябва да бъде завършено и изграждането на четири блока с реактори Hualong One – два блока по версия от CNNC на площадката Fuqing и два блока по версията на CGN на площадката Fangchenggang. През XIII петилетка ще започне също така строителството на първите блокове с реактори САР-1400. Подготвителните дейности за зва блока се провеждат на площадката Shidaowan.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
24.03.2016
Dow Jones Industrial
17 515.73 (13.14)
Nasdaq Composite
4 773.51 (4.64)
Стокови борси
24.03.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)39.74
Heating oil ($US/gal.)1.2200
Natural gas ($US/mmbtu)1.7900
Unleaded gas ($US/gal.)1.5100
Gold ($US/Troy Oz.)1 212.40
Silver ($US/Troy Oz.)15.18
Platinum ($US/Troy Oz.)948.50
Hogs (cents/lb.)0.81
Live cattle (cents/lb.)1.25

       Опознай България

Археологически парк "Тополница"

Археологическият парк "Тополница" се намира в близост до село Чавдар в местността "Св. Петка". Селото е разположено в Софийска област, в Златишко-Пирдопската котловина. Паркът е открит официално на 27.10.2012г. и изграден по европейски проект. В него има неолитни жилищни сгради, които са изградени по план и реконструкция на намерените останки от раннонеолитно селище, датирано от преди 7000 години. Археологическите разкопки край река Тополница са продължили от 1968 до 1980 година. Там е намерена една от най-старите култури в Югоизточна Европа. В парка се намира музей на неолитна култура за историята на намерените седем културни пласта в селищната могила. Има пет неолитни къщички, работилници за каменни оръдия, керамични съдове, обработване на кожи. За любителите на автентичните изживявания е предоставена възможност и за нощувка в в една от къщичките. В най-високата част на местността се намира параклисът „Св. Петка“, построен през 2008 г. (Снимка: http://www.chavdar.eu)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.03.2016
Българска версия: 28023, Английска версия: 3035

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999