Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 25 януари 2022 г., брой 5616
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(25.01.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.33384
USD   1.73021
CHF   1.89739
EUR/USD   1.1304*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  АК Магнит АД - Годеч
Бамекс 98 АД - Карлово
ОПСО 2000 АД - Хасково
Урвич АД - Ботевград
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Високата кредитна активност при жилищните заеми на фона на повишение на цените на жилищата и засилена конкуренция между кредитните институции налага специално внимание по отношение на рисковете, свързани с пазара на недвижими имоти, пише в изданието на БНБ “Банките в България”. При неблагоприятни промени в икономическите условия и рязко нарастване на лихвите е възможно да се влоши способността на домакинствата да обслужват кредитите си. Затова е важно политиката на банките да е съобразена с вероятността за влошаване на финансовото състояние на домакинствата при негативни промени в икономическата среда. Същевременно управителят на БНБ Димитър Радев дава отлична оценка за състоянието на банките в своя статия за бюлетина на Асоциацията на банките в България.

Източник: Труд

Политиката на сериозно увеличени бюджетни дефицити за тази и следващите две години, която правителството предлага в Средносрочната си бюджетна прогноза, неминуемо води до ръст на държавния и държавно гарантиран дълг (обединени в дълг на "Държавно управление), както в номинален размер, така и като съотношение спрямо БВП. Този ръст недвусмислено е показан в проекта за Стратегия за управление на държавния дълг, който е един от важните документи, съпътстващи проекта за Закон за държавния бюджет. Във въпросната стратегия ясно се казва, че през периода 2022 - 2024 г. е предвидена възможност за поемане на нов държавен дълг в рамките на 7,3 млрд. лв. - 9,1 млрд. лв. годишно, като размерът на дълга в обращение, който следва да бъде рефинансиран, възлиза на 3,0 млрд. лв. - 3,5 млрд. лв. годишно.

Източник: money.bg

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(07.03 - 11.03.2022 и 14.03 - 18.03.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(28.03 - 01.04.2022 и 04.04 - 08.04.2022)
Посочените периоди ще бъдат съобразени с ограниченията за провеждане на присъствени обучения.
Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, София

 

Дружества
Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Тракийски фураж ООД - Стара Загора   3 318  
  2   Фураж Росица ЕАД - Разград   1 777  
  3   Владини Трейдинг ЕООД - София   866  
  4   Рока Со ООД - Разград   776  
  5   ХЛ-ТопМикс ООД - Калояново - Сл   722  
  6   Протеин 98 АД - Варна   592  
  7   Яйца и птици АД - Дончево   398  
  8   Агро сип ООД - Генерал Тошево   316  
  9   Агроелит 1 ООД - Търговище   248  
  10   Геомекс - Инженеринг ЕООД - Ямбол   226  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 24.01.2022
  Обща стойност (BGN): 2 302 398.37  
Брой търгувани компании: 65
Premium 198 889.69
Standard 1 648 573.63
АДСИЦ 193 093.99
Структурирани 60 404.50
Облигации 11 216.99
BEAM - Акции: 190 219.58
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив -21.57 %
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София 9.80 %
BaSE - Акции: 19 222.13
BaSE - АДСИЦ: 45 125.14
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Варненският административен съд отмени отказа на варненската екоинспекция да се разреши да се търси природен газ в находище край Генерал Тошево от фирмата "Русгеоком БГ", чийто индиректен собственик е притежателят на "Овергаз" Сашо Дончев. Според съда екоинспекцията е допуснала редица съществени нарушения, дала е превес на негативните обществени мнения и е опорочила решението си по оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за проучване и добив на природен газ в четири участъка на находище "Спасово". То е част от блок "Добрич", проучван от "Русгеоком БГ" в началото на 2014 г., с оценка за залежи от 1 млрд. куб. м газ. На база на това изследване компанията иска да разработва участъците "Рогозина", "Чернооково", "Калина" и "Рогозина изток", но срещна съпротивата на активисти от Генерал Тошево.

Източник: mediapool.bg

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е подписала договор с ДЗЗД „Европа – 2022“ за строителството на последния участък от автомагистрала „Европа“. Стойността на дейностите по 16.5-километровата отсечка между Сливница и Северната скоростна тангента на София ще струва почти 222.5 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 660 календарни дни. В обединението влизат „ГБС-Инфраструктурно строителство“, „Главболгарстрой Интернешънал“ и „Обонато Билд“, които бяха предложили най-ниска цена при отварянето на ценовите предложения през ноември. Техническата им оферта също бе оценена с максимален брой точки. Oбeĸтът ce финaнcиpa пo Oпepaтивнa пpoгpaмa „Tpaнcпopт и тpaнcпopтнa инфpacтpyĸтypa“ 2014-2020 г., а зaбaвянeтo нa избopa нa изпълнитeл пocтaвяше пoд pиcĸ финaнcиpaнeтo.

Източник: economic.bg

Германският стартъп Next.e.GO Mobile SE, който планира да изгради завод за електромобили край българския град Ловеч, може да излезе на борсата в рамките на първото полугодие на 2022 г., съобщава в-к Handelsblatt. Производителят се надява на оценка от около €1,5 млрд., а набраните средства ще бъдат използвани за разширение на дейността. Компанията обмисля дали да направи традиционно първично публично предлагане, или да се превърне в публична чрез сделка със spac компания. Във втория случай специално създадена за целта компания, която вече е листната, ще купи Next.e.GO. Планира се българският завод, в който ще бъдат инвестирани €143 млн., да започне работа през първото тримесечие на 2024 г. Базата в Ловеч ще бъде "близнак" на основния завод на компанията германския град Аахен. Целта е заводът да има капацитет за производството на над 30 000 електромобила на година, като в него ще бъдат наети 1 000 души. Там ще се прави моделът Mobile, който ще струва €20 000.

Източник: money.bg

Община Перник купува пет електрически автобуси, съобщиха от администрацията. Обявена е обществена поръчка за доставката им заедно пет бавнозарядни станции и една двойна бързозарядна станция. Обновяването на превозните средства в града се извършва по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт. Проектът се реализира от община Перник и общинското дружество "Градски транспорт" ЕООД с финансовата подкрепа на на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г." Прогнозната стойност на новото транспортно оборудване е 5 150 000 лв.

Източник: БТА

Мажоритарният собственик на "Марицатекс" - Пловдив, „Индустриален холдинг - Доверие“, има намерение да го отпише като публично дружество. „Марицатекс“ e създадено като предприятие за производство на текстил. През 2010 г. е взето решение за спиране на текстилното и всички свързани с него производства. До момента дейността на дружеството се ограничава до отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти. Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение да не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Индустриален холдинг - Доверие“ АД за закупуване на 46 674 броя акции от капитала на „Марицатекс“ АД, гр. Пловдив, от останалите акционери на дружеството. „Индустриален холдинг - Доверие“ притежава 422 247 акции от капитала на „Марицатекс“, което представлява 90,05% от гласовете в общото събрание.

Източник: Марица       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК и Летище София ще си сътрудничат в бизнес анализите, товарния транспорт и човешките ресурси

Филип Морис България отново е най-добър работодател в страната

Скъпият ток доведе до фалит шивашки фирми в Монтана

СЗБ и БАЗ с обръщение към Марио Смърков


Предстоящи събития

26 януари: Пресконференция на АОБР

20 декември – 31 януари: SDG Pioneers 2022 - Световните награди за напредък по Целите за устойчиво развитие ще се проведат и в България от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

1 февруари 2022 г.: Retail Summit 2022

10-11 февруари 2022: Уебинар за възможностите за участие в обществени поръчки на Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници

24 януари – 28 февруари: Дистанционно обучение на тема „Управление на проектни дейности от работодателски и синдикални организации на регионално ниво – част 1“

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talks

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 - 12 февруари 2022, съботно-неделен
DevNet Associate  -11 март 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европа може да се сблъска с още по-тежка в енергийно отношение зима, тъй като прекъсванията при ядрените централи във Франция стесняват допълнително европейския енергиен пазар. Това повишава риска от недостиг на енергийни доставки през най-студените месеци от годината, пише Bloomberg. Френският доставчик Electricite de France SA спира работата на реакторите, които са отговорни за 10% от ядрения капацитет на страната, задълбочавайки недостига на енергия в Европа. С това Старият континент е оставен на милостта на метеорологичните условия в разгара на зимата през януари и февруари. Дори преди прекъсванията, недостигът на природен газ принуди Европа да разчита на въглищата, за да поддържа доставките на енергия. Тревогата около енергийнито снабдяване, която помрачава Европа през последните месеци, е подсилена и от покачващите се цени на газа и електроенергията, които достигат нови рекордни нива от началото на годината.

Източник: investor.bg

Америка

Американският технологичен ветеран International Business Machines Corp. (IBM) продава активите за данни и анализи от своя бизнес Watson Health на инвестиционната компания Francisco Partners. Сделката е най-новата стъпка на IBM за пренасочване на основния ѝ бизнес към облачните услуги. През миналата година Wall Street Journal съобщи, че IBM проучва възможността за продажба на бизнеса си с анализи в областта на здравеопазването като начин за оптимизиране на дейността на компютърния гигант и за фокусиране върху компютърните услуги, предоставяни чрез интернет. Бизнесът Watson Health използва изкуствен интелект за анализ на диагностични тестове и други здравни данни и за управление на грижите за болните. IBM имаше големи амбиции за това изкуственият ѝ интелект Watson да помогне в медицинските изследвания и да подобри лечението на пациентите, но технологията не оправда първоначалните надежди. През последните години партньорите и клиентите се оттеглиха от проектите, които бяха изградени на базата на технологията Watson, въпреки че IBM похарчи милиарди долари за придобивания, за да укрепи бизнеса.

Източник: investor.bg

Азия

Японският автомобилен концерн Toyota Motor Corp. обяви, че възобновява работата в завода на своето съвместно предприятие в китайския град Тиендзин, след като мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 принудиха компанията по-разно през януари да прекрати работа. Фабриката, която Toyota управлява съвместно с FAW Group, остана затворена от 10 януари за 11 дни. Въпреки че до края на миналата година концернът успя да се предпази до голяма степен от проблемите с глобалните вериги на доставка, приключвайки 2021 г. като най-продавания производител в глобален мащаб и в САЩ, измествайки на американския пазар дългогодишния лидер General Motors, сега Toyota очаква да пропусне своите производствени цели за фискалната година, приключваща в края на март. Китай, който се придържа към политика на „нулева толерантност към COVID“, се затруднява да ограничи разпространението на силно заразния омикрон вариант на коронавируса, докато се готви за домакинството на Зимните олимпийски игри. В сряда Китай обяви блокирането на няколко въздушни международни линии поради ръста в броя на заразените с COVID-19.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
24.01.2022
Dow Jones Industrial
34 364.50 (99.13)
Nasdaq Composite
13 855.10 (86.21)
Стокови борси
24.01.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)83.76
Heating oil ($US/gal.)2.6100
Natural gas ($US/mmbtu)3.9400
Unleaded gas ($US/gal.)2.4200
Gold ($US/Troy Oz.)1 842.30
Silver ($US/Troy Oz.)23.86
Platinum ($US/Troy Oz.)1 019.90
Hogs (cents/lb.)95.33
Live cattle (cents/lb.)140.08

       Опознай България

Българско Национално Радио

През 1927 г. се създава първото радиотехническо сдружение в България. През 1930 г. инициативни българи, между които проф. Асен Златаров, Елин Пелин, инж. Георги М. Георгиев и др., създават движение за образуване на кооперация, която да поиска разрешение за концесия за радиоразпръскването в България. На 30 март същата година се свиква учредително събрание на кооперация “Родно радио”. Отпусната е сграда в София и през юни 1930 г. започват излъчванията на “Родно радио” в часовете 18.00-20.00 часа на вълна 329 м. На 25.01.1935 г. Министерският съвет в Царство България издава наредба, която е одобрена с указ на цар Борис ІІІ от 25.01.1935 г., с която радиоразпръскването в България става държавна собственост. Регионалните радиостанции в градовете София, Варна и Стара Загора оформят държавното радио на България. За началник на радиоразпръскването в България и за ръководител на Радио София е назначен Панайот Тодоров (Сирак Скитник). Постепенно започва да се оформя обликът на съвременно радио, разширяващо обхвата на програмите си. На 3 септември 1935 г. в програмата на радиото за първи път звучи изпълнение на “Оркестър на студиото на Радио София”, станал известен по-късно като салонен оркестър на Радио София. През есента на същата година се появява в ефир и “Джаз оркестър на Радио София”. От 1 май 1937 г. започват да се излъчват емисии за чужбина на италиански, немски, френски, английски и есперанто. От самото си създаване БНР е безспорен фактор в културния, политическия и обществен живот на България.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.01.2022
Българска версия: 30012, Английска версия: 2874

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999