Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 19 ноември 2020 г., брой 5330
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(19.11.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18839
USD   1.64799
CHF   1.80894
EUR/USD   1.1868*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Финансови новини

Министерският съвет одобри споразумение за заем от Европейския съюз на стойност 1 млрд. лв. Кредитът се отпуска по линия на Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица вследствие на избухването на коронавируса (SURE). Заемът, поискан от страната ни, е за преодоляване въздействието от избухването на пандемията от COVID-19 и на социално- икономическите й последици за работниците и самостоятелно заетите лица. Максималният размер на средствата, които Европейският съюз може да отпусне на България по инструмента SURE, е 511 млн. евро, с 15-годишен максимален срок на падежа. Правителството може да се възползва от средствата в рамките на 18 месеца.

Източник: economic.bg

Компаниите, които отпускат т.нар. „бързи заеми“, отбелязват годишен ръст в кредитирането през третото тримесечие на 2020 година, което продължава след март 2019 г., отчита БНБ. Бързите заеми за една година се увеличават със 7,9% (218,2 млн. лв.) и с 1,7% (48,7 млн. лв.) на тримесечна база. Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 67,5 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 71,8 млн. лв. (в т.ч. 18,7 млн. лв. през третото тримесечие), а закупените – 4,3 млн. лв. (в т.ч. 2,1 млн. лв. през третото тримесечие).

Източник: investor.bg

 
Дружества
Производство на хартия и картон
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Монди Стамболийски ЕАД - Стамболийски   29 292  
  2   Ема ООД - Плевен   943  
  3   Клеърс ЕООД - Черковица   776  
  4   Велпа трейд ЕООД - Стражица   600  
  5   Аркотрейд ЕООД - Варна   130  
  6   Институт по целулоза и хартия АД - София   78  
  7   Книжна фабрика Искър АД - София   74  
  8   Дикона ЕООД - София   48  
  9   Нова книжна фабрика ЕООД - София   26  
  10   Папирус ООД - София   6  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.11.2020
  Обща стойност (BGN): 372 878.28  
Брой търгувани компании: 32
Premium 10 979.29
Standard 350 575.61
АДСИЦ 11 323.37
Най-голяма промяна в цените
Експат Бета АДСИЦ - София -11.11 %
БГ Агро АД - Варна 10.00 %
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българска фондова борса е приета в Инициативата на ООН за устойчиви фондови борси (United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative, UN SSE). Това е програма за партньорство на ООН, организирана от UNCTAD, Глобалния договор на ООН, UNEP FI и PRI. Визията на UN SSE е да осигури глобална платформа за изследване на това как борсите, в сътрудничество с инвеститори, компании (емитенти), регулатори, политици и съответни международни организации, могат да подобрят своето ESG (екологично, социално и корпоративно управление) представяне, като насърчат устойчиви инвестиции, включително финансиране по целите на ООН за устойчиво развитие. "Изцяло се ангажираме да постигнем целите за устойчиво развитие на българския капиталов и енергиен пазар. В тясно сътрудничество и като използваме задълбочения опит на Инициативата на ООН за устойчиви фондови борси, както и чрез последователните действия, които сме предприели в тази посока, ние сме уверени в дългосрочния ни успех", каза д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Източник: БФБ-София

Топлата зима, ограниченията заради коронавируса и драстичният спад в цените на природния газ са причината държавната компания "Булгаргаз" да отчита срив на приходите си с над 57% за първите девет месеца на 2020 г. Докато за същия период на предходната година постъпленията са били над милиард, то сега са малко над 451 млн. лева. Като цяло продажбите на газ от дружеството са намалели с 21.68%, което обаче не отразява реалния спад в потреблението в страната, тъй като редица клиенти вече могат да купуват и от алтернативни доставчици чрез газова борса. След промяната в ценообразуващата формула в договора с "Газпром" през март пък цената на газа се понижи средно с около 20% за първите 4 месеца на годината, а след това отразяваше много по директно движенията на европейските борси, които се сринаха заради коронакризата. На фона на намалелите обеми на продажбите и понижената цена, "Булгаргаз" отчита положителен финансов резултат от 27.8 млн. лв., което е с близо 20% по-малко от печалбата за първите 9 месеца на миналата година.

Източник: Капитал

Министерският съвет даде съгласието си „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД да продаде чрез пряко договаряне резервни части за електрически и дизелови мотрисни влакове, които се намират в складовете на локомотивните депа в София и Горна Оряховица. Продажбата на резервните части ще се осъществи с компанията „Алстом Транспорт" С.А., Румъния, с която дружеството „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД има сключен договор за основен ремонт и пет годишна техническа поддръжка на мотрисните влакове. През декември 2019 г. двете дружества подписаха петгодишен договор за поддръжка на 46 мотрисни влака. Обхватът на договора включва пълна текуща поддръжка, както и основен ремонт на 22 дизелови и 24 електрически мотриси.

Източник: Банкеръ

„Велграф Асет Мениджмънт“ АД, в качеството си на нов мажоритарен собственик на „И Ар Джи Капитал“ 3, отправи търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на дружеството. Акционерното дружество придоби основния пакет акции в един ден, в който мина близо 80% от капитала на „И Ар Джи Капитал“ - 29 октомври. Сега новият собственик, изпълнявайки своето законово задължение, иска контрол върху всички акции, като е предложил да закупи дяловете на останалите акционери на цена от 4,3 лв. за лот. „Велграф Асет Мениджмънт“ притежава пряко 1 667 360 броя акции, или 79,4% от капитала на „И Ар Джи Капитал 3“, и иска да придобие останалите 432 640 броя акции, представляващи 20,6% от капитала. Търговият предложител не възнамерява да поиска отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор.

Източник: investor.bg

Частен съдебен изпълнител обяви търг за административната сграда на „Корпорация металпласт“ АД Пловдив. Крайната мярка е наложена заради дългове на мажоритарния собственик Николай Деведжиев към банки. Имотът се намира в район Южен Юг- 015А, в местността Гуджуците. Представлява триетажна постройка с луксозно обзавеждане, ведомствен бюфет, складова база, като застроената площ е 252 кв.м. Първоначалната цена, от която ще започне наддаването, е 368 000 лв., което е 80% от стойността на имота. Върху него има наложена ипотека и възбрана.

Източник: Марица       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Търговските вериги: „Зелените коридори“ не работят и трябва да отпаднат

Бизнес и синдикати настояват за законодателно уреждане на „техническата безработица“

БСК и КТ "Подкрепа" в спор за извънредния труд

Сдружението за модерна търговия: Нормалната търговска дейност не следва да бъде санкционирана от държавата

На иновативна онлайн церемония Асоциацията на месопреработвателите награди победителите в ученическите конкурси „Млад Месар“ и „Млад Кулинар"

БСК: Решението на КЗК срещу "Хиполенд" АД буди притеснения

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В АНКЕТАТА НА БСК: „2020 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“. Срок: 9 декември 2020 г.!

БСК обявява конкурс за детска рисунка и новогодишно пожелание на тема "2021 (по)желания". Срокът за кандидатстване е 24 ноември!


Предстоящи събития

19 ноември: Онлайн семинар: Представяне на резултатите от проекта SWAN

19 ноември: Заседание на НСТС

19-20 ноември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Interpoma Business Match 2020

24 ноември: Онлайн представяне на информационната система за повторна употреба на отпадъците

24 ноември: Форум "Бъдещето на парите"

25 ноември: Устойчивост в сектора на недвижими имоти: Кръгова икономика

25 ноември: Уебинар: Приложение на децентрализирани технологии (блокчейн) в бизнеса

24-25 ноември: Career Show Hybrid

26 ноември: Уебинар на тема: "Онлайн бизнес срещи с германската компания ДРЕКСЕЛМАЙЕР"

24-26 ноември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional Food Expo 2020

23-27 ноември: Есенна международна HR конференция на БАУХ

27-28 ноември: Базар на професиите


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 7 ноември 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Институциите на ЕС постигнаха временно споразумение за разполагане на допълнителни ресурси на ЕС и мерки за смекчаване на непосредствените последици от кризата с COVID-19. Европейският парламент и Съветът на ЕС приключиха преговорите за предоставяне на допълнителна помощ за насърчаване на възстановяването от пандемията COVID-19 и нейните социални последици, както и за подготовка на зелено, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката на ЕС. За тези цели ще работи новият механизъм REACT-EU, по който ще бъдат осигурени 47,5 млрд. евро през следващите две години. Финансовите ресурси ще бъдат предоставени чрез структурните фондове на ЕС, като 37,5 млрд. евро ще бъдат разпределени през 2021 г. и още 10 млрд. евро през 2022 г. Предстои ЕП и съветът официално да подкрепят съдържанието на споразумението. Регламентът ще влезе в сила един ден след публикуването му в Официален вестник.

Източник: 24 часа

Америка

Те някога бяха корпоративните титани на Америка. Обичани и познати имена. Показно за успех. Но сега те все повече приличат на нещо друго - на зомбита. И броят им расте. От Boeing Co., Carnival Corp. и Delta Air Lines Inc. до Exxon Mobil Corp. и Macy's Inc., някои от най-емблематичните компании не печелят достатъчно, за да покрият лихвените си плащания. Почти 200 корпорации се присъединиха към т. нар. "зомби компании" от началото на пандемията, според анализ на агенцията сред 3 000 от най-големите публични дружества. Нещо повече, зомбитата отговарят за 20% от тях. И още по-притеснителното: те са добавили почти $1 трлн. дълг към баланса си за периода, като общите задължения достигат $1,36 трлн. Сумата е повече от два пъти по-голяма от дължимата от зомби компаниите в пика на финансовата криза преди десетилетие. Последствията за икономическото възстановяване на Америка са огромни. Усилията на Федералния резерв да предотвратят вълна от фалити, купувайки корпоративни облигации, може и да избегнаха още една депресия.

Източник: Bloomberg

Азия

Представители на най-големия профсъюз в Япония заявиха, че пандемията от Covid-19 няма да ги спре да изискват увеличаване на заплатите за всичките седем милиона членове въпреки мрачните корпоративни отчети, които бяха представени до момента от компаниите. В интервю във вторник ръководителят на профсъюза Рикио Кодзу посочи, че ще настоява за увеличение на заплатите с 4%, въпреки че растящият брой на заразени с коронавирус помрачава перспективите за работодателите. „Ако кажем, че този път растежът на заплатите е невъзможен заради Covid, тогава ще пренебрегнем тотално нашата отговорност към икономиката“, посочи Кодзу, който оглавява Японската конфедерация на профсъюзите, известна като Rengo. "Съществува сериозна загриженост", че Япония може да изпадне обратно в дефлация без ръст при заплатите, добавя той. Скромните увеличения на заплатите на работниците дори по време на относителен просперитет затрудняват Япония да излезе от неблагоприятния цикъл на ниски цени и слаб растеж. 

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
18.11.2020
Dow Jones Industrial
29 438.42 (-344.93)
Nasdaq Composite
11 801.60 (-97.74)
Стокови борси
18.11.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)41.54
Heating oil ($US/gal.)1.2600
Natural gas ($US/mmbtu)2.7300
Unleaded gas ($US/gal.)1.1500
Gold ($US/Troy Oz.)1 865.80
Silver ($US/Troy Oz.)24.26
Platinum ($US/Troy Oz.)944.90
Hogs (cents/lb.)65.90
Live cattle (cents/lb.)113.15

       Опознай България

Църква Света София

Църквата Света София е приемник на стара Ортодоксална християнска църква и втората най-стара църква в София. Построена е през VІв от император Юстиниян върху основите на няколко по-стари църкви от времето на Римския град Сердика. Храмът представлява кръстовидна базилика с купол и три олтара. Дължината е 47м, ширина 20м., а височината на купола 20м. По времето на Второто българско царство (XII-XIV в.) църквата придобива статуса на митрополитска църква и дава името си на града. През Османското владичество Света София е преустроена в джамия, като са унищожени стенописите от XII в. и са направени минарета. През XIX в. в следствие на две земетресения е разрушена и изоставена от турците. След Освобождението храмът е възстановен и връща статуса си на християнска църква. Реставрацията приключва през 1930 г. и на 21 септември същата година е осветена. Днес църквата Света София е една от най-значимите архитектурни ценности запазени от ранното християнство в Югоизточна Европа.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.11.2020
Българска версия: 29968, Английска версия: 2881

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999