Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 22 май 2020 г., брой 5204
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(22.05.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17452
USD   1.77803
CHF   1.84026
EUR/USD   1.0958*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Вайком АД - София
Ветпром АД - Радомир
Екострой АД - Добрич
Инструмент ПТ АД - Петрич
Ка Прес 1 АД - София
Медицински Център ДВ Медикал АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение Търговище АД - Търговище
Многопрофилна болница за активно лечение-Проф.д-р Параскев Стоянов АД - Ловеч
Товарен автотранспорт Враца 98 АД - Враца
Ямболен АД - Ямбол
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Към края на март 2020 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3.91 млрд. лева, отчита БНБ. Размерът им намалява с 232.3 млн. лева (5.6%) в сравнение с година по-рано и с 401.8 млн. лева (9.3%) спрямо декември 2019 г. Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март е 3.1%, при 3.5% от БВП за същия месец на 2019-а и 3.6% към края на четвърто тримесечие на 2019 г. Активите на местните инвестиционни фондове достигат 1.60 млрд. лева, като спрямо март 2019 г. те се увеличават с 40.8 млн. лева (2.6%). В сравнение с декември 2019 г. активите намаляват със 109 млн. лева (6.4%). Към края на първо тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 0.4 млн. лева (0.1%) до 614.6 млн. лева при 615 млн. лева към март 2019 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 9 млн. лева (2.8%) до 327.9 млн. лева при 319 млн. лева към края на третия месец на миналата година.

Източник: Банкеръ

Общините не само че не са натрупали нови дългове в коронакризата, но и са ги намалили спрямо края на 2019 г. - от 188,1 на 172,9 млн. лв., показва анализ на Министерството на финансите за първото тримесечие на годината. Спрямо година назад просрочените задължения остават с 53 млн. лв. повече. 129 общини нямат дългове, докато в края на 2019 г. броят им беше 121. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 61 общини - общо 9,6 млн. лв., но пък 79 общини увеличават дълговете си общо с 44,9 млн. лв. Най-големите отличници са Челопеч, Панагюрище, Ямбол, Столична община, Божурище, Чавдар, Априлци, Варна, Руен и Пловдив. Най-голям бюджетен излишък реализират Варна, Пловдив, Русе и Плевен. От своя страна Столична община, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и Монтана отчитат най-голямо намаление в размера на задълженията си.

Източник: 24 часа

 
Концесии

Народното събрание одобри проект за промени в Закона за подземните богатства. В законопроекта подробно се уреждат различните етапи от процедурите, свързани с разрешенията за търсене и проучване на подземни богатства и концесиониране. Срокът на концесията остава 35 години, както и сега. Предвидена е възможност за неговото удължаване, ако концесионерът го поиска. Условието е да разполага с план за разработка на находището и финансово-икономическа обосновка за срока на продължението, доказателства, че в находището има още запаси и ресурси, и че е изпълнил досегашните си задължения по договора. Общият срок на концесията, заедно с удължението, не може да надхвърля 50 години. Има и изключение, което позволява продължение на концесията с още до 10 години след изтичането на максималния срок – тоест, общо до 60 години. Това става възможно, ако находището не е изчерпано, ала в същото време в него няма достатъчно запаси, за да бъде предоставено на нова концесия на друг търговец.

Източник: Сега

Дружества
Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Светослав Илчовски ЕТ - Кнежа   75 035  
  2   Златия Агро ЕООД - Вълчедръм   67 361  
  3   Сортови семена - Вардим АД - Вардим   59 721  
  4   Деси - Светла Симеонова ЕТ - Варна   30 584  
  5   Кристера агро ЕООД - Девня   28 650  
  6   Троя - Авто ЕООД - Варна   28 285  
  7   БГ Агро земеделска компания ЕООД - Варна   26 545  
  8   Ресен ЕООД - Вардим   25 842  
  9   Агро Бел 2001 ЕООД - Брест - Пл   25 812  
  10   Камен Шишков ЕТ - Бяла-Рс   21 076  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 21.05.2020
  Обща стойност (BGN): 320 748.02  
Брой търгувани компании: 36
Premium 82 718.28
Standard 226 529.13
АДСИЦ 11 500.01
Права 0.60
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 7.69 %
Илевън Кепитъл АД - София -2.63 %
BaSE - Акции: 2 995.12
BaSE - АДСИЦ: 1 193.25

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

БДЖ и консорциумът "Сименс Трон" подписаха договор за доставка на 10 нови електрически локомотиви. Договорът е на стойност 55 544 816,10 лв. без ДДС, като предложената цена за изпълнение на поръчката е по-ниска от обявената прогнозна стойност в процедурата в размер на 57,5 млн. лв. без ДДС. Цената включва стойност на локомотивите модел Siemens Smartron, техническа поддръжка и всички необходими резервни части и консумативи за срок от 3 години и 600 хил. км, както и транспорт, застраховка и въвеждане в експлоатация. Гаранционният срок за поддръжката на локомотивите е увеличен на 36 месеца, ще бъде проведено обучение на ремонтния и експлоатационен персонал на БДЖ за осигуряване на тяхната дългосрочна поддръжка. Доставката на първия локомотив ще бъде осъществена до края на месец февруари 2021 г., като всичките десет локомотива ще бъдат в депата на националния железопътен превозвач до края на месец май 2021 г.

Източник: 24 часа

Българският енергиен холдинг (БЕХ) е купил необходимите квоти парникови газове за 2019 г. за държавната централа ТЕЦ "Марица-изток 2", които според отчета на дружеството са на стойност общо 306 млн.лв. С този финансов бонус държавното финансиране на затъналата в дългове централа, която отчете нова загуба от 210 млн. лв. за миналата година, се доближава до 1 млрд. лв., и то в рамките на по-малко от три месеца. На 4 март 2020 г. БЕХ реши да увеличи капитала на централата с 597 млн. лева, като трансформира част от дълга на ТЕЦ-а към холдинга. Въпреки че е на ръба на фалита, компанията не свива разходите си, а високите цени на произведената енергия я лишават от възможност за участие на свободния пазар. На този фон държавата упорито се опитва да поддържа работата й, най-вече по политически причини - в нея работят около 2400 души, а покрай дейността й са заети и още няколкостотин души в държавните "Мини Марица-изток".

Източник: investor.bg

Една от първите задачи на новосъздадения „Български ВиК холдинг“ ЕАД е да подпомогне оздравяването на ВиК дружествата, за да могат да изпълнят проектите си по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, по които ще бъдат инвестирани над 2 млрд. лв., съобщи изпълнителният директор на холдинга Илиян Илиев. Инвестициите във ВиК инфраструктура ще бъдат една от основните задачи на холдинга. Според доклад на Световна банка в региона се задава суша. Очаква се водоизточници в малки населени места да намаляват и пресъхват. Целта е да бъдат изградени големи ВиК системи и инфраструктурни обекти, от които да се захранват тези населени места. Ще се строят довеждащи водопроводи, както и други активи публична държавна собственост. 

Източник: Банкеръ

Индустриален капитал – Холдинг отчита почти 17 на сто спад на печалбата за 2019 г. до 2,497 млн. лева заради спада на продажбите на продукция на дружествата в групата, става ясно от консолидирания отчет за 2019 г. Спадът на приходите от продажби на продукция е 7,39% за годината спрямо 2018 г. до 219,552 млн. лева. Общо приходите на дружеството за миналата година възлизат на 223,922 млн. лева спрямо 242,831 млн. лева година по-рано. Руболт АД – производител на крепежни елементи, който продава само в България, увеличава загубата след данъци за 2019 г. до 132 хил. лева от 126 хил. лева през 2018 г. Приходите от продажби на компанията се свиват с една трета на годишна база до 363 хил. лева. Постъпленията се формират от продажби на крепежни елементи, изделия от полимербетон и наеми. Силома АД – производител на металорежещи машини, резервни части и специално оборудване, постига 11 хил. лева печалба след данъци и приходи от продажби в размер на 5,176 млн. лева спрямо 5,279 млн. лева година по-рано. Производителят на абразивни дискове за рязане и шлайфане ЗАИ АД приключва 2019 г. с 419 хил. лева печалба, като тя се увеличава спрямо 2018 г. (408 хил. лева). Приходите от продажба на продукция на компанията възлизат на 5,444 млн. лева спрямо 5,433 млн. лева през предходната година.

Източник: investor.bg

Ново малко предприятие за преработка и съхранение на плодове, зеленчуци и гъби изграждат в Златарица. Инвестицията в цеха е на фирма „Ставрак 2015“ ООД. Тя ще е на площ от над 3100 кв. метра, в който ще има и промишлена сграда със складове за готова продукция. В сградата ще се обособят производствени помещения, съобразени с нуждите на технологичния процес – приемна, склад за суровини, хладилна камера за суровина, работно помещение за обработка на сливи, домати, гъби и т. н. Основните суровини, с които ще работи предприятието, ще са сливи, домати и гъби. Предвидено е съхранение в хладилна камера с температурен режим +4 – +6 градуса С. Капацитетът на цеха ще е за над 200 тона. Производството ще е сезонно, а производствената програма ще се определя от конюнктурата на пазара, както и от реколтата за годината.

Източник: Борба - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

НСТС обсъди антикризисни мерки


Предстоящи събития

30 май: Втора виртуална среща "HR предизвикателства по време на криза – практики и решения"


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британските заводи отчитат най-резкия спад в продукцията си за повече от 40 години през тримесечието до май, тъй като около половината от тях частично са спрели дейностите си поради пандемията от коронавирус, според изявление от Конфедерацията на британската индустрия (КБИ). КБИ заявява, че показателят й за продукцията за тримесечен период спада до -54 пункта през май от -21 пункта през април. Това е най-ниското ниво на измерителя откакто се води статистика (от юли 1975 г.). Броят на индустриалните поръчки се понижава до най-ниско ниво от октомври 1981 г. Индексът, който отчита динамиката им, спада до -62 пункта през май от -56 пункта през миналия месец. „Производителите в Обединеното кралство все още се борят с въздействието на пандемията. Нивата на производство спаднаха още по-рязко, тъй като компаниите се сблъскаха със срива в търсенето и прекъсванията на веригите за доставки“, казва икономистът на КБИ Анна Лийч. Около три четвърти от производителите отитат проблеми с паричния поток.

Източник: Reuters

Америка

Продажбите на хотели, офиси, търговски центрове и други бизнес имоти в САЩ са намалели със 71% през април и са достигнали най-ниското си ниво от десет години, тъй като коронавирусът затвори голяма част от икономиката, сочат данни на Real Capital Analytics. Трансакциите са намалели до 11 млрд. долара, най-малкия обем от април 2010 г. насам, сочи публикуван в сряда доклад на базираната в Ню Йорк компания. Сделките с хотели са регистрирали най-голям срив от 98% спрямо година по-рано. Обемът от сделки с офиси и индустриални имоти е намалял с 60% на годишна основа. „Ликвидността на хотелския пазар на практика се изпари“, констатира екип начело със старши вицепрезидента на компанията Джим Костело. „Продажбите започнаха да намаляват още преди кризата с COVID-19 и се сринаха заради затварянето на икономиката и забраната за пътувания, само осем хотела са променили собствеността си през април. Това е най-малкият брой трансакции с хотели за месец от началото на воденето на статистика от RCA”, се допълва в доклада.

Източник: Bloomberg

Азия

SoftBank Group обяви, че планира да продаде 5% от своя телеком SoftBank Corp., който в момента е на стойност 3.1 млрд. долара. Това е част от програмата на групата за набиране на 41 млрд. долара чрез продажбата на активи. Продажбата на 240 млн. акции на все още неопределена цена трябва да приключи на 26 май и ще остави SoftBank Group с 62.1% дял в третия по големина телекомуникационен оператор в Япония. Акциите на SoftBank завършиха търговията с 0.8% понижение на цената преди обявяването на новината за продажбата. SoftBank се нуждае от средства за своята рекордна програма за обратно изкупуване на акции, която има за цел да подкрепи стойността на книжата, ползвани от главния изпълнителен директор Масайоши Сон като обезпечение по заеми, тъй като технологичните инвестиции на компанията не се представят особено добре напоследък. В момента SoftBank води преговори за набирането на 20 млрд.долара чрез продажбата на част от дела ѝ в T-Mobile US.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
21.05.2020
Dow Jones Industrial
24 474.12 (-101.78)
Nasdaq Composite
9 284.88 (-90.90)
Стокови борси
21.05.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)32.02
Heating oil ($US/gal.)1.0000
Natural gas ($US/mmbtu)1.6900
Unleaded gas ($US/gal.)1.0300
Gold ($US/Troy Oz.)1 727.50
Silver ($US/Troy Oz.)17.30
Platinum ($US/Troy Oz.)861.00
Hogs (cents/lb.)57.18
Live cattle (cents/lb.)98.22

       Опознай България

Иван Ведър – Патриархът на българското масонство

През 1880 г. Иван Ведър създава в Русе първата масонска ложа в България - Etoile des Balkans (Балканска звезда). До 1882 г. ложата наброява 27 членове, между които Захари Стоянов, Никола Обретенов, Тома Кърджиев, Иларион Драгостинов и др. В нея тайно членува дори княз Александър Батенберг. Иван е роден през 1827 г. в Разград. Рожденото му име е Данаил Николов, но тъй като убива един турчин, сменя името си с Иван и заминава за о. Малта. Там учи в протестантски колеж, като усвоява много европейски езици, а също така латински и различни арабски наречия. След завършването си, Иван Ведър става моряк на английски търговски кораб, с който пътува между Лондон и Мелбърн. През 1852 г. той заживява в Измир, където преподава езици на синовете на турските първенци. По време на Кримската война Иван Ведър обикаля турските черноморски пристанища, като се предполага, че изпълнява разузнавателни задачи в полза на Русия. Започва работа като преводач в управлението на Цариградската полиция, във Вътрешното и във Външното министерства. Така Ведър получава достъп до огромна информация, която предоставя на руските дипломати в турската столица. След като се появява опасност дейността му да бъде разкрита той заминава за Букурещ. Там следва в медицинското училище, където получава псевдонима си Ведрий, след което остава в историята като Иван Ведър. През 1863-65 г. той е приет като свободен зидар в английската Ориенталска ложа. По-късно достига до 33-а, най-висока масонска степен. В края на август 1877 г. турците решават да избият населението на гр. Русе. Тогава Иван отива при турския военачалник Делавер паша, който също се оказва масон. Един жест на Ведър и пашата разбира, че пред него стои масонски брат от по-висша степен и отменя зловещата заповед. Башибозуците напускат града, а населението остава под охраната на редовния аскер. Така Иван Ведър спасява над 4000 русенци от сигурна гибел, а гр. Русе - от опожаряване. В негова чест през 2007 г. в родното му място Разград е открит негов бронзов паметник.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.05.2020
Българска версия: 29967, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999