Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 26 юни 2018 г., брой 4737
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(26.06.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22152
USD   1.67165
CHF   1.69351
EUR/USD   1.1700*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  Годишни счетоводни отчети
Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес - София
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Адара АД - София
Биляна Трико АД - Петрич
Бургас Комерс АД - Бургас
Българска индустриална и търговска корпорация АД - Враца
В и К АД - Ловеч
Варна Тракс АД - Варна
Високоговорители АД - Благоевград
Волф АД - София
Дунав прес АД - Русе
Експал България АД - Габрово
Електростарт АД - Вършец
Елпром АД - Варна
Елпром Харманли АД - Харманли
Еуропапир България АД - Русе
Завод за хартия Белово АД - Белово
Зауба АД - София
Индустриален капитал - холдинг АД - София
Индустриален център Тракия АД - Пловдив
Инкомс Телеком Холдинг АД - София
КВ холдинг АД - Пловдив
Магнетик Хед Текнолоджис / България/ АД - Разлог
Монек Юг АД - Кърджали
Огняново К АД - София
Орел Разград АД - Варна
Пазарджик Български търговски мениджмънт АД - Пазарджик
Свинекомплекс Николово АД - Николово
Сий Пропърти АД - София
Синтер М АД - Ямбол
Солвекс-Мира-Фрукт АД - Нови пазар
Специализирани бизнес системи АД - София
Спиди АД - София
Тракийско пиво АД - Пазарджик
Трансстрой Бургас АД - Бургас
Трансстрой холдинг АД - Бургас
Феникс Юг АД - Пловдив
Херти АД - Шумен
Холдингово дружество Дунав АД - Враца
Явор АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Отпуснатите от банките жилищни кредити растат все по-бързо и през май вече достигат 9.830 млрд. лв., показва данните на БНБ. Така годишният им ръст е почти 10%, докато през април той бе 9.1%, а в началото на годината - около 8%. Рекордно ниските лихви по ипотечните заеми, голямото търсене и покачващите се цени на жилищата в големите градове са причина за кредитния бум от началото на годината. Някои банки вече предлагат лихви под 3% в изострената конкуренция за нови клиенти. Силен ръст отбелязват и потребителските заеми, които през май бележат 15% увеличение на годишна база. В края на май те възлизат на 8.629 млрд. лв., като само два месеца преди това бяха все още под 8 млрд. лв. Една от причините за ускорения ръст отново е жилищното кредитиране, тъй като кандидатите за ново жилище избират да платят първоначалните вноски при сделките на зелено с потребителски кредити. Фирмените заеми обаче нарастват с доста по-скромни темпове - с около 3% през май на годишна база и достигат 31.9 млрд. лв. Слабата инвестиционна активност от страна на бизнеса у нас е трудно обяснима на фона на добрите данни за икономическия растеж от 3.6% за 2017 г. и също толкова за първото тримесечие на 2018 г.

Източник: Сега

В България има десет собственици на земя, всеки от които владее над 100 000 декара аграрни площи, според информация на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, за броя на собствениците на земеделски земи и притежаваните от тях площи. Собствениците на земя в България са 1 861 410 граждани и фирми. Те притежават общо близо 44 млн. декара земеделски земи. Най-голяма е групата на собствениците, които притежават до 1000 декара. Това са 1 859 316 граждани и фирми или 99,88% от всички собственици. В тяхно владение са 7 298 246 имота с обща площ от близо 35 млн. декара при среден размер от 4,772 декара. В ръцете на най-дребните земевладелци са близо 80% от площите. На другия полюс са десетте най-едри собственици. Заедно те притежават близо 2 млн. декара, или 4,3% от общата площ, обособени в 270 406 имота.

Източник: ДумаДружества
Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Илинден ЕООД - Плевен   18 406  
  2   Комплексен Индустриален сервиз ЕООД - Пловдив   9 718  
  3   Сигма ИС АД - Перник   9 562  
  4   Спесима ООД - София   3 279  
  5   РМЗ 2001 АД - Пловдив   2 645  
  6   Енеркемикал ООД - Белене   2 307  
  7   Механичен Завод АД - Мадан   1 330  
  8   РМО-Металургремонт АД - Челопеч   359  
  9   Техеко ЕООД - Костинброд   213  
  10   Радомир - Метали АД - Радомир   192  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 25.06.2018
  Обща стойност (BGN): 853 968.34  
Брой търгувани компании: 38
Premium 689 135.99
Standard 103 882.95
АДСИЦ 60 026.00
Структурирани 923.40
Най-голяма промяна в цените
Адванс Екуити холдинг АД - София 112.64 %
Монбат АД - София -4.09 %
BaSE - Акции: 540.71

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Завод за задни светлини на “Мерцедес” ще построят в Тракия икономическа зона (ТИЗ). Първа копка на завода ще направят на 28 юни 2018 г. министърът на икономиката Емил Караниколов и Ахмет Байрактар, президент на “одело Фарба Лайтинг Груп”. Турската компания строи в индустриална зона “Куклен”, част от ТИЗ. Чрез регистрираната у нас “одело Фарба България” тя ще инвестира до 2023 г. 40,6 млн. евро в 3 завода и парк за поддоставчици. Общата площ на парцела е 92 хил. кв.м, като първият завод ще бъде върху 23 хил. кв.м. По предварителни разчети серийното производство в него ще започне през декември 2020 г. През 2023-2024 г. трябва да бъде построен вторият завод, завод за електроника и парк за поддоставчици са предвидени за периода 2021-2023 г. “одело Фарба България” е част от Байрактарал Холдинг, в който влизат компании в областта на производство на осветление – автомобилно и общо, лизинг, застраховане, строителство и туризъм. През 2011 г. Байрактарал Холдинг придобива германската компания “одело”. “одело Фарба Лайтинг Груп” е производител на автомобилно осветление. Фирмата има 7 завода. За 7 години е инвестирала 214 млн. евро в заводи.

Източник: Труд

Българският дистрибутор и търговец на лекарства "Софарма Трейдинг" планира да разшири операциите си на сръбския пазар, както и да стане стратегически инвеститор в региона. От ръководството на дружеството планират да използват своя бизнес модел за затвърждаване на присъствието си в Сърбия, но и в Югоизточна Европа. "Софарма Трейдинг" навлезе на сръбския пазар преди три години, като отвори своя дъщерна фирма там. През 2017 година компанията направи следващата крачка за регионалното си развитие, придобивайки мажоритарен дял от най-бързо развиващия се търговец на едро с лекарствени продукти в Сърбия през последните три години Lекоvіt.

Източник: money.bg

Жалба до Върховния административен съд /ВАС/ спира поръчката за закупуване на линейки, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Със свое определение от 14 юни 2018 г. Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение направеното искане за спиране на обществената поръчка за закупуване на 400 броя линейки, обявена от Министерството на здравеопазването /МЗ/. На 22 юни т.г. срещу определението на Комисията за защита на конкуренцията е подадена частна жалба от "Вайнман Технолоджи" ЕООД до Върховния административен съд. Подадената жалба препятства възобновяването на поръчката за закупуване на 400 броя линейки до произнасянето на ВАС. Очаква се Върховният административен съд да се произнесе по частната жалба най-късно до средата на юли. Припомняме, че жалбоподателят "Вайнман Технолоджи" ЕООД е дружество регистрирано на 26 април т.г. с капитал 100 лева, посочват от МЗ.

Източник: 24 часа

Общото събрание на акционерите на „Инвестбанк“ АД реши да се увеличи капитала на банката с 10 млн. лева, като част от стратегията за развитие на кредитната институция. Увеличението ще се осъществи чрез издаване на нови 10 млн. броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална и емисионна стойност от по 1 лев, при отпадане предимствата на акционерите по чл.194, ал. 1 от Търговския закон и под условие за изкупуване на акциите от увеличението от акционера „Феста Холдинг “ АД. След планираното увеличение акционерният капитал на банката ще нарасне над 131,666 млн. лева, а собственият капитал на банката ще бъде в размер на 205,997 млн. лева, което ще повиши конкурентоспособността ѝ и ще спомогне за постигането на стратегическите бизнес цели на банката, коментираха от банката.

Източник: investor.bg

На 18 юли 2018 г. ще се проведе друг търг с тайно наддаване за продажба на бившето сержантско училище в Г. Оряховица. Обявената цена е значително по-ниска от предишните и е в размер на 839 035 лв., а депозитът е 167 807 лв. Бившето сержантско училище е на разпореждане на държавната фирма “Транспортно строителство и възстановяване”, която от години има дългове към НАП. Затова Агенцията по приходите продава активите. Имотът е с площ 62 262 кв.м и включва 21 сгради. В близост до имота се намира производствената база на “Захарни заводи” АД. От три страни имотът граничи с поделение на МO, Поделение Г. Оряховица към Национална агенция Гражданска защита и Техникума по хранително-вкусова промишленост. Сградите са построени за периода от 1941 г. до 1981 г. като във всички има ток, вода и канализация. Една от сградите представлява изграден оборудван трафопост, който захранва всички сгради на територията на имота.

Източник: Янтра - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

26 юли: Специализиран тренинг за МСП „Икономика на споделянето“

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 3 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейските компании не са очаровани от преговорите между Великобритания и ЕС и постепенно ограничават бизнеса си с Острова. Те намаляват инвестициите си в страната след референдума за Brexit, а някои от тях дори искат Лондон да бъде наказан за напускането на ЕС. Това показва проучване на адвокатската компания Baker McKenzie сред 800 мениджъри на компании в 6 европейски държави (Франция, Германия, Испания, Холандия, Швеция и Ирландия). Те ръководят компании с най-малко 250 млн. паунда (над 284 млн. евро) годишни приходи, а 32% от тях имат приходи от над 1 милиард паунда (1.37 млрд. евро). Европейските компании приемат все по-сериозно варианта за т.нар. твърд Brexit, при който Лондон ще напусне ЕС без сделка. Авиационният гигант Airbus вече предупреди, че при такъв сценарий ще се оттегли от Острова, където е работодател на около 14 000 души. Лидерите на ЕС ще предупредят Великобритания на срещата на върха тази седмица, че разпадането на преговорите е реална възможност.

Източник: Bloomberg

Америка

Тръмп смята да забрани на много китайски компании да инвестират в технологични предприятия в САЩ. Той иска да въведе и допълнителна забрана за износ на по-важни американски технологии в Китай. Според изданието американската администрация ще обяви решението си в края на тази седмица. Министерството на финансите на САЩ планира в частност да забрани на фирми, в които Китай има поне 25% акции, да купуват американски компании, имащи отношение към важни за промишлеността технологии. Плановете за това засега нямат окончателен характер. Съветът за национална сигурност към Белия дом и Министерството на търговията работят върху планове за въвеждане на забрана за износ на такива технологии в Китай. Планираните ограничения ще се отнасят само за нови сделки и няма да засягат вече съществуващи споразумения. Няма да се прави разлика между частни и държавни китайски компании. Вашингтон ще даде възможност на американски компании да изразят своето мнение във връзка с планираните ограничения, преди те да влязат в сила.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Централната банка на Китай ще освободи до 700 милиарда юана ($107 милиарда) във финансовата система, като намали обема депозити, които повечето търговски банки бяха задължени да задържат. Втората най-голяма икономика се изправя пред забавяне на растежа и ескалация на търговския спор със Съединените американски щати. Облекчаването на изискването с половин процентен пункт ще позволи на банките да увеличат кредитирането за бизнеса, което трябва да увеличи икономическата активност, казват анализатори. Ходът влиза в сила на 5 юли - точно ден преди митата на Вашингтон и Пекин да станат реалност. Миналата седмица гуверньорът на централната банка заяви пред местни медии, че институцията е готова да използва всички възможни парични инструменти, за да компенсира забавяне на икономиката. Миналата година китайската икономика се представи силно, като нарасна с 6,9%, а инерцията се задържа и в началото на тази година въпреки скептицизма на икономистите.

Източник: CNN

 
Индекси на фондови борси
25.06.2018
Dow Jones Industrial
24 252.80 (-328.09)
Nasdaq Composite
7 532.01 (-160.81)
Стокови борси
25.06.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)68.28
Heating oil ($US/gal.)2.1100
Natural gas ($US/mmbtu)2.9300
Unleaded gas ($US/gal.)2.0400
Gold ($US/Troy Oz.)1 265.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.30
Platinum ($US/Troy Oz.)864.90
Hogs (cents/lb.)73.60
Live cattle (cents/lb.)102.90

       Опознай България

Лазар Добрич (1881-1970)

Лазар Добрич е известен цирков артист, педагог и режисьор. Роден е на 26 юни 1881 г. в софийското село Равно поле. Той е единственият българин, удостоен с най-високото световно отличие "сеньор" в областта на цирковото изкуство. На 18 години Лазар Добрич печели стипенция за да учи в политехническото училище в Ание, Франция, но скоро след това напуска и се присъединява към цирковата трупа на румънския гимнастик Димитреску, с която дебютира на 1 октомври 1897 г. в Брюксел и в която играе до 1901 г. През 1905 г. става известен с представянето на номера "Трапец на смъртта" в берлинския цирк "Шуман" с изобретен от него уред, навлязъл по-късно широко в цирковата практика. През 1919 г. заедно с брат си Александър построява в София цирк "Колизеум", съществувал до 1926 г. През 1933 г. създава и цирк "Роял-Добрич" (1933-1948). По-късно той е директор на цирк "Родина" - национализирания цирк “Роял-Добрич” и главен режисьор в Дирекция "Български циркове" (1956-1961). През 1950 г. получава Димитровска награда. Умира на 16 февруари 1970 г. в София. (Източник: ru.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.06.2018
Българска версия: 29991, Английска версия: 2990

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999