Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 04 май 2018 г., брой 4702
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(04.05.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21800
USD   1.63095
CHF   1.63558
EUR/USD   1.1992*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

Традиционна майска конференция на Българската асоциация за управление на хора
17-19.05.2018 г.
хотел „Рила“, Боровец
Развитието на бизнеса чрез човешкия капитал, иновации и предприемачество в корпоративната среда и управлението на ресурси.
Стъпки и инструменти за въвеждане на GDPR.
Повишаване капацитета на човешкия ресурс
Регистрация за конференцията
Програма на събитието

 

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  ГБС Пловдив АД - Пловдив
Момчил Кооп АД - Момчилград
О'Кей супертранс АД - София
Полиграфпродукт 98 АД - Пазарджик
Тексимтранс АД - Варна
Фантастика АД - Цалапица
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Инфлацията, измерена през индекса на потребителските цени, се ускорява до над 2% средногодишно в България през 2017 г., след като беше отрицателна в периода 2014-2016 г. Потребителската инфлация достига 2.2% средно за последните 12 месеца до март 2018 г. Промяната на ценовото равнище има значение както за домакинствата, така и за фирмите и правителството. Ускоряването на инфлацията, при равни други условия, ограничава покупателната способност на доходите и спестяванията и насърчава потреблението. Повишаването на инфлацията обикновено означава по-високи приходи за производителите и търговците и по-лесно обслужване на техните задължения към кредитори. Умерената инфлация традиционно има положително влияние върху фискалната позиция на правителството, защото е свързана с ръст на бюджетните приходи в номинално изражение. За фирмите значение има както цената на вложените суровини, материали и ресурси, така и цената на инвестиционните стоки (в т.ч. машини и съоръжения).

Източник: Банкеръ

Броят на издадените разрешителни за строителство на жилища намалява през първото тримесечие на годината спрямо предходното, съобщи НСИ. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни намаляват с 10,3%, жилищата в тях - с 14,7%, а общата им застроена площ - с 9,8%. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други сгради също се наблюдава спад съответно с 13,3 и 9,2%, като общата застроена площ на административните сгради нараства с 13,2%, докато площта на другите сгради е по-малко със 7,7%. Очаквано най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 205, Пловдив - 176, Варна - 108, и Бургас - 102. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2337, Пловдив - 1355, Бургас - 754, и Варна - 687. През първото тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 723 жилищни сгради с 4157 жилища в тях и с 476 224 кв.м обща застроена площ, на 18 административни сгради/офиси с 22 623 кв.м застроена площ и на 467 други сгради с 428 856 кв.м площ.

Източник: ДумаДружества
Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Софарма трейдинг АД - София   618 827  
  2   Фьоникс Фарма ЕООД - София   603 311  
  3   Стинг АД - София   522 711  
  4   Фармнет ЕАД - Варна   495 480  
  5   Хювефарма ЕООД - София   464 607  
  6   Байер България ЕООД - София   143 901  
  7   Рош България ЕООД - София   129 811  
  8   Актавис ЕАД - София   121 671  
  9   Глаксосмитклайн ЕООД - София   116 507  
  10   Ромфарм Компани ООД - София   102 597  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 03.05.2018
  Обща стойност (BGN): 2 252 019.67  
Брой търгувани компании: 36
Premium 59 105.46
Standard 2 102 456.60
АДСИЦ 29 251.01
Облигации 60 513.00
Права 693.61
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -15.14 %
Ломско пиво АД - София 7.55 %
BaSE - Акции: 1 652.38
BaSE - АДСИЦ: 565.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Една от водещите български софтуерни компании - "Мусала Софт" планира да отвори нови офиси, включително и такъв извън Европа, да назначи над 450 нови служители и почти да удвои настоящия си екип, достигайки 1000 души през следващите 2 години. "Мусала Софт" вече има офиси в София, Русе и Бургас, както и в столицата на Македония - Скопие, в които работят близо 550 служители. Само през последната година към фирмата са се присъединили 170 души. "Мусала Софт" има 21.4 млн. лева приходи и 1.6 млн. лева печалба за финансовата 2016 г., което я нарежда сред най-големите софтуерни компании в България. Около 20% от приходите й са от проекти, свързани с интернет на нещата, 27% с обработката и анализирането на големи бази данни и повече от 10% с облачни услуги. Разработването на корпоративни ИТ системи формира около 30% от приходите й.

Източник: news.bg

Нова индустриална зона на Горна Оряховица с площ от близо 300 дка вече е част от „Национална компания индустриални зони” (НКИЗ) и ще бъде развивана от държавата. Става дума за бившите градски казарми, разделени на 15 отделни парцела, които местната администрация получи от държавата преди три години. Територията вече има нов подробен устройствен план и готови проекти за изграждане на електро- и ВиК схема за захранване на всички новопроектирани имоти. Парцелът разполага с добра техническа инфраструктура, като е особено атрактивен с близостта си до международното летище в Горна Оряховица и с товарна гара. Терените в Горна Оряховица ще бъдат предлагани на инвеститори от „Национална компания индустриални зони”, а френска самолетна компания вече проявява сериозен интерес. Намеренията й са да изнесе производство извън Франция, а Горна Оряховица дава подходящи възможности. Миналия месец кметът на общината инж. Добромир Добрев е подписал меморандум за зоната в Министерството на икономиката. Според него вече има пълна готовност да се посрещнат нови инвеститори, като се надява това да е „първата крачка към връщането на престижа на Горна Оряховица като индустриално сърце на региона“. До момента „НКИЗ” ЕАД има подписани меморандуми за сътрудничество с общините в Бургас, Божурище, Враца, Сандански, Ловеч, Кюстендил, Варна, Видин, Дупница, Стара Загора, както с областна администрация Кърджали.

Източник: Борба - Велико Търново

БТК остава най-големият телеком оператор по приходи в България и след първото тримесечие на 2018 г. Компанията отбелязва продажби от 223 млн. лв., увеличение с 5.6% спрямо същия период на миналата година. Ръст има и в печалбата, като коригираната EBITDA е 86 млн. лв., 11.6% повече, отколкото през 2017 г. Броят на мобилните абонати на БТК спада спрямо миналата година, като в момента има 3.048 млн. мобилни клиенти, с 41 хил. по-малко, отколкото през първото тримесечие на 2017 г. Очаквано абонатите с предплатени карти също намаляват осезаемо – 778 хил. към края на първото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на миналата година. Причината са новите регулации в страната, които ограничават броя на предплатените карти на един човек. Спад в този показател има и при другите два оператора "Мобилтел" и "Теленор", които докладваха резултатите си за тримесечието през април. Делът на приходите от мобилен интернет в общите приходи от мобилни услуги на компанията продължава да се увеличава, като през първото тримесечие достига 41% спрямо 34% за същия период на 2017 г. Според БТК с основен принос за тенденцията е високото покритие на 4G мрежата, което вече достига до 99% според данните на GWS.

Източник: Капитал

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) подписа договор със Citigroup Global Markets Limited (CGML) и ПФБК в качеството им, респективно, на водещ мениджър и ко-мениджър. В процедурата по избора участваха 7 кандидата. Двете консултантски фирми ще съдействат на БЕХ за емитирането на облигации на Ирландската фондова борса и на Българската фондова борса (двойно листване) за рефинансиране на падежиращата през ноември 2018 г. облигационна емисия на дружеството в размер на 500 млн. евро.

Източник: Монитор

С 8575% до 117,899 млн. лв. е увеличена печалбата на АЕЦ “Козлодуй” за 2017-а спрямо 2016 г., показва финансовият отчет на дружеството. Със 100 млн. лв. в повече е продадената през миналата година електроенергия в сравнение с 2016 г. НЕК е на печалба - 6,87 млн., при 128,71 млн. лв. загуба за 2016-а. “Мини Марица-изток”, чиито работници искат увеличение на цените на въглищата, са на печалба от 9,8 млн. лв. преди данъци, като увеличението е 27%. ТЕЦ “Марица-изток 2” отчита загуба от 182,85 млн. лв., като увеличението е със 75%. Печалбата на “Булгаргаз” се е сринала на 9,46 млн. лв., при 36,68 млн. през 2016-а. Това е заради повишаване на цените на природния газ. 61,4 млн. лв. е печалбата на “Булгартрансгаз” за 2017 г. при 66,3 млн. лв. година по-0рано. Най-голяма част от разходите са за амортизации - 90,3 млн. лв., а за 2016 г. - 85,5 млн. лв. С 15,39% се е понижила печалбата на Българския енергиен холдинг за 2017 г. Разходите за дейността, които не включват амортизации, са се повишили със 754,31% от 9,9 млн. на 84,5 млн. лв. Така, извън държавната ТЕЦ “Марица-изток 2”, останалите компании, които са дъщерни на Българския енергиен холдинг, са на плюс. На печалба е и самият холдинг.  През 2017 г. държавната енергетика е в оздравяваща фаза. В държавната отбранителна индустрия пък 1332% е печалбата на външния търговец “Кинтекс” - от 1,15 млн. през 2016 г. на 16,48 млн. лв. за миналата година. С 20 млн. лв. е спаднала печалбата на “Вазовски машиностроителни заводи” за 2017 г., сравнено с 2016 г. Дружеството отчита печалба в размер на 150 млн. лв., като през 2017 г. е 171,6 млн. лв. “Авионамс” също отчита спад на печалбата от 1,776 млн. лв. през 2016 г. до 1,653 млн. лв. през 2017 г.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК подкрепя протеста на превозвачите срещу европейския Пакет за мобилност


Предстоящи събития

10 май: Обучение за МСП „Иновации чрез дизайн-специализирано обучение за МСП“

15 май: Специализирано обучение за ИНТРАСТАТ оператори. Коментари и практика по прилагането на система ИНТРАСТАТ

16 май: Обучение "Въведение в Blockchain технологията"

17 май: Общо събрание на БАМИ

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

19 май: Обучение "Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании"

22 май: Семинар "Системи за управление безопасността на движението по пътищата - Изисквания с указания за прилагане /ISO 39001:2014/"

16-31 май: Безплатни обучения за електронна търговия: „Как да разрастнете бизнеса си бързо и ефективно?“ в градовете Габрово (16.05.2018), Русе (17.05.2018), Варна (18.05.2018), Пловдив (29.05.2018), Стара Загора (30.05.2018) и Бургас (31.05.2018).

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

13 юни: Конференция „Готови ли сте за GDPR?“

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Повечето евродепутати приветстваха плана на Европейската комисия за увеличаване на националните вноски до 1.11% от БНП и за нови източници на приходи в дългосрочния бюджет на ЕС. Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни заяви: „В презентацията на Комисията се наблегна на важността на политически бюджет. Подчертава се принципът на добавената европейска стойност. Отделянето на повече средства за „Еразъм+“, наука, малки и средни предприятия (МСП) и климатичните промени са позитивни аспекти. Искаше ни се да видим бюджет от 1.3% от БНП. Предвид намаляването на средствата за земеделие и кохезионна политика, ние ще направим всичко възможно да защитим нашите позиции. Важно е, че Комисията е наблегнала на ролята на ресурсите в съответствие с позициите на Парламента.“ Повечето евродепутати заявиха, че предложенията на Комисията отиват в правилната посока.

Източник: EurActive

Америка

Американска правителствена делегация започва преговори в Пекин за уреждане на споровете в сферата на търговията между САЩ и Китай. Президентът на САЩ Доналд Тръм изпрати в Китай, заедно с министъра на финансите Стивън Мнучин и министъра на търговията Уилбър Рос, представителя на САЩ в търговските преговори Робърт Лайтхайзър, председателя на Националния съвет по търговия към Белия дом Питър Наваро и ръководителя на Националния икономически съвет Лоурънс Кадлоу. Основните цели на делегацията са „ликвидация на бариерите“ от страна на Китай за американския износ и инвестиции, както и съкращаване на дефицита на САЩ в търговията с Китай. Ръководителят на американското министерство на търговията заяви, че в търговските спорове с Пекин, Вашингтон в краткосрочен аспект трябва да е готов за „икономически удари“. Ако човек, не рискува, то как да измени ситуацията, каза той.

Източник: CNN

Азия

Xiaomi подаде документи за първично публично предлагане в Хонконг. Очаква се това да е най-голямото листване на китайска технологична компания от близо четири години, предава Ройтерс. IPO-то може да оцени компанията на до 100 млрд. долара и ще е най-голямото листване на китайска фирма от това на Alibaba Group Holding, което достигна 21,8 млрд. долара през 2014 г. Новината бе обявена, след като Xiaomi даде на инвеститорите първи подробности за своята финансова позиция преди отдавна очакваното IPO. Компанията заяви, че приходите ѝ са достигнали 114,62 млрд юана (18 млрд. долара) през 2017 г., което е с 67,5% повече спрямо отчетеното за 2016 г. Освен това е отчела нетна загуба от 43,89 млрд. юана (6,9 млрд. долара) спрямо печалба от 491,6 млн. юана през 2016 г. Оперативната печалба за 2017 г. е 12,2 млрд. юана (1,9 млрд. долара) спрямо 3,79 млрд. юана година по-рано.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
03.05.2018
Dow Jones Industrial
23 930.15 (5.17)
Nasdaq Composite
7 088.15 (-12.75)
Стокови борси
03.05.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)68.51
Heating oil ($US/gal.)2.1200
Natural gas ($US/mmbtu)2.7300
Unleaded gas ($US/gal.)2.0900
Gold ($US/Troy Oz.)1 313.60
Silver ($US/Troy Oz.)16.48
Platinum ($US/Troy Oz.)902.80
Hogs (cents/lb.)73.50
Live cattle (cents/lb.)106.52

       Опознай България

Големият остров – Дуранкулашко езеро

На големия остров в Дуранкулашкото езеро се намира храмът на Великата богиня-майка Кибела - един от най-големите праисторически некрополи в света на възраст около две хиляди и петстотин години. Храмът е от късната бронзова епоха (около IV-III в.пр.Хр.). В него е намерена фигурка на Кибела – богиня, опазвала своето племе, преди други племена и култове да вземат връх в това привлекателно за заселване място. В съседство с храма са намерени и останките на най-старото и най-голямо неолитно селище в континентална Европа от 5250 - 3800 г. пр.н.е.Изключително интересни са долните пластове на селищната могила от началото на V век преди Хр. Според специалистите в тях може да се изследва неизвестно до този момент културно явление, отнасящо се до първата протоцивилизация (т.нар. “култура Варна”) в човешката история. Проучването му трябва да хвърли светлина върху появата на т. нар. "Варненско злато" - първото познато на човечеството археологическо находище на предмети от този метал в такова количество.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.05.2018
Българска версия: 30056, Английска версия: 3002

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999