Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 17 април 2018 г., брой 4690
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(17.04.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26199
USD   1.58111
CHF   1.64660
EUR/USD   1.2370*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

Традиционна майска конференция на Българската асоциация за управление на хора
17-19.05.2018 г.
хотел „Рила“, Боровец
Развитието на бизнеса чрез човешкия капитал, иновации и предприемачество в корпоративната среда и управлението на ресурси.
Стъпки и инструменти за въвеждане на GDPR.
Повишаване капацитета на човешкия ресурс
Регистрация за конференцията
Програма на събитието

 

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Активи ко АД - София
ВРЗ-Вола ЕАД - Враца
Електростроежи АД - Хасково
Пътстрой ЕАД - Ловеч
Родопа Шумен 1884 АД - София
Слатина АД - Самоков
Товарни превози 91 АД - Видин
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Индексът на потребителските цени за март 2018 г. спрямо февруари е 99,7% което означава дефлация 0,3 на сто, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Инфлацията от началото на годината - март 2018 г. спрямо декември 2017 г., е 0,3%, а годишната инфлация за март 2018 г. спрямо март 2017 г. е 2,2%. Средногодишната инфлация за периода април 2017 - март 2018 г. спрямо периода април 2016 - март 2017 г. е 2.2%. През март тази година най-много са се увеличили цените на пакетните услуги за почивка в страната - с 9,4%, на пропан-бутана - с 4,9%, и на течните горива за битови нужди - с 2,2%, При хранителните продукти най-голямо е увеличението на кореноплодните зеленчуци (моркови и червено цвекло) - със 7%, зелето - с 4,5%, зрелия лук - с 4,3%, маргарина - с 3,5%, ябълките - с 3,5%, цитрусовите и южни плодове - с 2,8%, и плодовите сокове - също с 2,8%. Листните зеленчуци са поевтинели с 6,4%, млечните масла - 3,6%, прясната и охладена риба - с 2,9%, макаронените изделия - с 2,1%. През март цените на лекарските услуги са се увеличили с 0,2%, а цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец.

Източник: Дума

Инвестициите в офиси, търговски площи и индустриални имоти през първото тримесечие на 2018 г. достигат 52 млн. евро. От тях 20 млн. евро са свързани с активи, генериращи приход, показват данните на консултантската компания Colliers International. Пазарът в трите сегмента остава стабилен, а наемите се запазват на нивата от края на миналата година. Свободните площи при офисите и индустриалните имоти задържат равнището си от края на 2017 г., докато при търговските площи намаляват. Най-висока доходност носят инвестициите в логистични площи, става ясно от доклада. Средните наемни нива на офисите се запазват на равнище от 13,5 евро на кв. м за клас А и 10 евро на кв. м за клас Б. Общият обем на предлаганите съществуващи площи клас A, B и C достига малко над 2 млн. кв. м, а офис площите на етап „в строеж“ възлизат на 384 хил. кв.м. Брутният обем на сключените сделки (общата площ, която е била продадена или отдадена за периода) възлиза на 35,500 кв.м., като нетно наетите площи (разликата между реално усвоените площи през текущия период спрямо предходния) са 15,000 кв.м.

Източник: МониторДружества
Търговия на едро с химични продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Афер България ЕООД - Девня   440 349  
  2   АСМ ЕООД - Монтана   187 935  
  3   Пестицид ЕООД - Костинброд   158 249  
  4   999 Ив. Асенов ЕООД - Катуница   136 345  
  5   Евро Ферт АД - Димитровград   126 161  
  6   БАСФ ЕООД - София   108 733  
  7   Балджиев ООД - Севлиево   70 963  
  8   Ф + С Агро ООД - Русе   66 427  
  9   Шишеджам България ЕООД - Варна   66 229  
  10   Ферт Бул ЕАД - Стара Загора   65 601  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 16.04.2018
  Обща стойност (BGN): 200 732.29  
Брой търгувани компании: 31
Premium 12 159.39
Standard 80 809.35
АДСИЦ 102 764.36
Структурирани 1 999.20
Облигации 3 000.00
Най-голяма промяна в цените
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София -18.52 %
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София 11.00 %
BaSE - Акции: 968.70
BaSE - АДСИЦ: 870.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Производителят на дървесни плоскости "Кроношпан България" е подписал договор за заем в размер на 100 млн. евро. Кредитът е осигурен от Уникредит БулбанкРайфайзенбанк (България) и австрийската Raiffeisenbank Oberosterreich Aktiengesellschaft и е обезпечен със залог на предприятието. Средствата ще се използват за проекта във Велико Търново, където освен разширяване на производството компанията планира да изгради и мебелен клъстер за свои клиенти. Дружеството започна и процедура за получаване на комплексно разрешително за допълнителните производствени мощности. Очаква се до няколко месеца новите линии да заработят. Заемът е подписан в средата на март 2018 г. Според решението на кипърското дружество Konikato Holdings, чрез което австрийската Kronospan притежава българското предприятие, "Кроношпан" е имала право да договори заем за 100 млн. евро с краен срок на погасяване 31 януари 2027 г. До 50 млн. евро от сумата ще бъде отпусната от Уникредит Булбанк, а по до 25 млн. евро са предвидени да бъдат осигурени от Райфайзенбанк България и австрийската банка. Изплащането трябва да започне в края на юли 2019 г. и да става на шестмесечни вноски.

Източник: Капитал

"Инвестбанк" е победител в продължилото повече от година наддаване за ТБ "Виктория" - 100% собственост на обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ). Синдикът на КТБ е сключил с "Инвестбанк" АД рамков договор за едновременното прехвърляне и получаване на договорената цена на съвкупността от финансовите активи. Те са 100% от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ "Виктория" ЕАД. Предстои провеждане на процедура пред Комисията за защита на конкуренцията за разрешаване на предстоящата концентрация. В първия етап на процедурата участваха четирима кандидат-купувачи, а след извършен дю дилиджънс анализ обвързващи оферти подадоха "Инвестбанк" АД и "Българо-американска кредитна банка" АД. След проведени преговори, анализ и съпоставка на финансовите параметри на подадените окончателни оферти синдикът на КТБ избра "Инвестбанк" АД за купувач на продаваната съвкупност от финансови активи. Изборът е одобрен с решение на Управителния съвет на ФГВБ от 26.03.2018 г. Купувачът е поел задължение за пълно погасяване на експозицията на КТБ АД към ТБ "Виктория" ЕАД ведно с дължимите лихви към датата на приключване на сделката. След като акциите на ТБ "Виктория" бъдат прехвърлени на новия й собственик - "Инвестбанк", се очаква да започнат процедурите по поглъщането на закупената кредитна институция от нейния собственик.

Източник: Дума

"Адванс Терафонд" АДСИЦ е платил рекордна средна месечна цена при покупка на земеделска земя от 917 лв. на декар, придобивайки 842 дка през март 2018 г., съобщи дружеството. Досега най-високата средномесечна покупна цена беше 865 лв. на декар от март 2017 г. За сравнение през декември 2017 г. покупки ставаха при средна цена от 770 лв. на декар. Средната цена на придобиване на всички притежавани 220 173 дка към 31 март 2018 г. е 492 лв. на декар. В унисон с по-високите покупни цени Адванс Терафонд АДСИЦ е договорил и добри продажни цени. Реализирани са 15 дка земеделски земи при средна цена от 2 хил. лв. на декар, както и са договорени на разсрочено плащане 86 дка при средна цена от 1 700 лв. на декар. За сравнение продажбите през 2017 г. бяха при средна цена от 1 204 лв.на декар (за 9 917 декара), а при разсроченото плащане средната цена беше 1 346 лв. на декар при договорени 6 597 дка.За стопанската 2017-2018 година са отдадени под наем 159 140 дка при средна рента 39,26 лв./декар (за сравнение 38,74 лв. за 2016-2017 г. и 41,88 лв. за 2015-2016 година).

Източник: investor.bg

След като от Министерството на икономиката обявиха, че международната група за производство на опаковки и хартия Mondi възнамерява да инвестира над 600 млн. евро в изграждането на нов завод в България, собственикът на завода в Стамболийски опроверга ведомството. Макар че компанията разглежда различни варианти за фабриката си в страната, на този етап решение за инвестиция не е взимано, казаха от Mondi. Междувременно акциите на дружеството поскъпнаха с 2.3% и 3.6% на борсите в Лондон и Йоханесбург, където се търгуват. "Mondi постоянно оценява потенциални инвестиции в предприятията си, които са облагодетелствани откъм производствени разходи, и в момента разглежда различни варианти за фабриката си в Стамболийски в България. На този етап не е взимано такова решение", гласи официалното съобщение на групата.

Източник: Капитал

Идентифицирани са около 30 предприятия в България, за които са събрани или са в процес на събиране на доказателства за откриване на производство по несъстоятелност от Главната инспекция по труда. От тези 30 фирми 3 са в Пловдив. Извън списъка на 30-те фирми попада и фалиралият завод „Флавиа“АД (бивш "Петър Ченгелов") в Пловдив. Към него Инспекцията по труда няма да има ангажименти, тъй като процедурата там е напреднала. „Флавиа“ бе обявена в несъстоятелност на 17 март 2017 г., с Решение на Софийски градски съд. Първоначално искане за това бе направено през 2015 г. от изпълнителния директор Веска Рибанчова като изход от финансовия колапс, в който бе изпаднала обувната фабрика. Впоследствие такъв иск бе предявил и кредиторът „Вип Секюрити“ ЕООД с мотив, че не е получил над 30 хил. лв. по договор за физическа охрана. Процедурата за изплащане на парите е еднаква за всички потърпевши от фалирали предприятия. Средствата идват от специализиран фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", създаден към Националния осигурителен институт.

Източник: Марица       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

24-25 април: Бизнес делегация с участие в икономическа конференция гр. Тел Авив, Израел

24 април: Среща с браншови организации във връзка с прилагането на регламента GDPR

15 май: Специализирано обучение за ИНТРАСТАТ оператори. Коментари и практика по прилагането на система ИНТРАСТАТ

17 май: Общо събрание на БАМИ

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия препоръчва започване на преговори за членство на Република Македония в Европейския съюз. За първи път Македония получава безусловна препоръка за започване на преговори. В доклада се отбелязва големият напредък на страната през изминалата година. „Първо и най-важно е желанието за реформи и обективна оценка на ситуацията, последвано от подготовката на стратегии, законодателни промени и консултации с всички заинтересовани страни, включително опозицията, чрез един прозрачен маниер“, пише в доклада. И се отбелязва: „въпреки трудностите заради отсъствието на главната опозиционна партия от декември до края на януари, най-важните стратегии и закони бяха приети от края на декември до февруари, а много други, са готови за приемане през следващите месеци с различен приоритет.“

Източник: Associated Press

Америка

Bank of America (BoA) отчете 34% скок на печалбата си за първото тримесечие в понеделник, разминавайки сериозно оценките на Wall Street, възползвайки се от по-високите лихвени проценти и растежа при заемите и депозитите. В три от четирите основни бизнеса на BoA има ръст на приходите. При потребителското банкиране – най-голямото подразделение, приходите са се увеличили с 9%. По-високите лихви са помогнали на BoA да налага по-високи такси върху кредитите, докато в същото време запазва лихвите по депозитите ниски. Кредиторът разчита изключително много на по-високи лихвени проценти, за да максимизира печалбата си, тъй като притежава голям брой депозити и чувствителни към лихвите ценни книжа, обезпечени с ипотеки. Спад от 1% на разходите също е подпомогнал резултатите, след като дългогодишните усилия на главния изпълнителен директор Браян Мойнихам за намаляването ѝ носят ползи.

Източник: Reuters

Азия

Индия се превърна в най-бързо развиващата се икономика в света през последното тримесечие на 2017 г., но Брутният вътрешен продукт на страната може да постигне растеж с двуцифрени темпове. Според прогнозата на Централната банка на страната, БВП на Индия ще нарасне с 7.4% през фискалната 2019 година след увеличение от 6.6% през предходната година. "Устойчиво темпът на растеж е около 7%", а той може да бъде и по-голям, с регулаторни решения, които да подкрепят производството", каза Анил Рай Гупта, председател и управляващ директор на индийския енергиен гигант Havells. Тези решения трябва да включват по-широко използване на трудовите ресурси, както и политики, благоприятни за бизнеса. За да постигне растеж на брутния вътрешен продукт от 10%, на Индия е необходимо да осигури нарастване на сектора на услугите с 20%, както и допълнителен ръст от 4% и 8% в селското стопанство и промишлеността, отбелязва още Анил Гупта.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
16.04.2018
Dow Jones Industrial
24 573.04 (212.90)
Nasdaq Composite
7 156.28 (49.64)
Стокови борси
16.04.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)66.58
Heating oil ($US/gal.)2.0800
Natural gas ($US/mmbtu)2.7200
Unleaded gas ($US/gal.)2.0500
Gold ($US/Troy Oz.)1 347.70
Silver ($US/Troy Oz.)16.67
Platinum ($US/Troy Oz.)934.10
Hogs (cents/lb.)76.80
Live cattle (cents/lb.)104.18

       Опознай България

Българската църква Св. Георги – Одрин

Църквата Св. Вмч. Георги се намира в североизточната част на Одрин (Турция) в квартал Къйък. Тази зона някога е била населена предимно с българи. Основите на църквата са положени на 23.04.1880 г. и тя е завършена същата година. За построяването на църквата е имало разрешение от султан Хамид II. Българската светиня представлява трокорабна псевдобазилика, характерна късното българско Възраждане. Първоначално службите се водят на гръцки, но поради негативната реакция на българското население, започват да се четат на български. През последните 20-30 години църквата е поддържана на доброволни начала от един от малкото потомствени българи в Одрин – Филип Чъкърък. Неговият син Александър завършва духовната академия в София, през 2001 е ръкоположен за свещеник и през 2003 г. получава официално разрешение да служи в Одрин. През 2001 г. е изготвен проект за реставрацията на църквата. Ремонтните дейности започват на 1.10.2003 г. и приключват на 30.04.2004 г. Реставрирани са иконостаса, амвона, трона и част от иконите. Възстановеният храм е тържествено открит на 9.05.2004 г. Към църквата функционира филиал на читалище „Просвета 1970”, Свиленград и Етнографска експозиция „Делниците и празниците на българите от Одринска Тракия”.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.04.2018
Българска версия: 29978, Английска версия: 3002

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    

Август 2019
 ПВСЧПСН
31   1234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
35262728293031 

Септември 2019
 ПВСЧПСН
35      1
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030      


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999