Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Часовниковата кула в Ракитово

Часовниковата кула в Ракитово е своеобразен архитектурен паметник. Намира се на северозападния склон на височината Бърдо, до Ракитово. Кулата се състои от две части с каменна зидария, с височина 18,60 м и дебелина на стените – 80 см. Дървените пояси са от осика и са поставени през метър. Формата е на осмоъгълник, покривът е конусовиден, покрит с ламарина. Часовникът има два циферблата с римски цифри. Вътрешното стълбище е подменено през 1960 г. Самото изграждане финансират двама местни жители. Над вратата й имало каменна плоча с надпис на арабски език. Текстът на плочата казвал, че с цел да се ръководи времето за населението, е започнато построяването на един часовник с много ъгли. Строителят на кулата се казвал Малик Челеби и построил часовника през 1872 г. Така се изпълнило желанието на дарителите Вели Хаджи Муса Ефенди и неговият син – Хафъз Хюсейн Ефенди. Днес Часовниковата кула в Ракитово е исторически паметник на културата от национално значение.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.