Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 02 април 2018 г., брой 4681
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(02.04.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23549
USD   1.58740
CHF   1.66044
EUR/USD   1.2321*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

Традиционна майска конференция на Българската асоциация за управление на хора
17-19.05.2018 г.
хотел „Рила“, Боровец
Развитието на бизнеса чрез човешкия капитал, иновации и предприемачество в корпоративната среда и управлението на ресурси.
Стъпки и инструменти за въвеждане на GDPR.
Повишаване капацитета на човешкия ресурс
Регистрация за конференцията
Програма на събитието

 Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Вакуумтерм АД - Велико Търново
Калиакра хотелс АД - Каварна
Мария ММ АД - Пловдив
Оскоз АД - София
Туристимпекс Торго АД - София
Хемус Хотелс Холдинг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Общият индекс на цените на производител през февруари 2018 г. намалява с 0.6% спрямо предходния месец, съобщи Националният статистически институт. На годишна основа индексът нараства с 2.4% като най-голямо е поскъпването в енергетиката - с близо 12 на сто. Спрямо януари 2018 г. по-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%, а в добивната промишленост е отчетено повишаване с 0.1%. По-съществен спад на цените в преработващата промишленост през месеца е отчетен при производството на основни метали - с 1.5%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.4%, а покачване е отчетено при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.2%, както и при производството на хартия, картон и изделия от тях и производството на изделия от други неметални минерални суровини - по 0.5%. Поскъпване спрямо февруари 2017 г. е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.7%, както и в добивната промишленост - с 0.1%, а намаление има в преработващата промишленост - с 0.1%.

Източник: Дневник

През февруари 2018 г. балансовото число на банковата система нараства, като се наблюдава увеличение в кредитите и авансите, портфейлите с ценни книжа, депозитите и балансовия капитал, съобщи БНБ. В размера и структурата на ликвидните активи няма съществена промяна и в края на февруари ликвидната позиция на банковия сектор остава висока. Печалбата на банковата система за първите два месеца на 2018 г. е 189 млн. лв. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за двата месеца са 64 млн. лв. Общата сума на активите нараства през февруари с 0.4 на сто (390 млн. лв.) до 97.3 млрд. лв. Увеличават се балансовите суми на кредитите и авансите (с 1.8 процента) и на портфейлите с дългови и капиталови инструменти (с 0.5 на сто). Делът на петте най-големи институции в активите на системата в края на февруари нараства до 59.1 на сто. Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) нараства през февруари с 0.4 на сто (198 млн. лв.) до 56.5 млрд. лв.

Източник: СтандартДружества
Издателска дейност
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Сиела Норма АД - София   26 057  
  2   Вестникарска група България ООД - София   24 409  
  3   Икономедиа АД - София   17 770  
  4   Пресмаркет ЕООД - София   16 975  
  5   Телеграф Медиа ЕООД - София   15 182  
  6   Агенция Стрела ЕООД - София   14 647  
  7   Просвета София АД - София   12 844  
  8   Анубис Булвест ООД - София   10 707  
  9   168 часа ЕООД - София   9 181  
  10   Издателска къща Хермес ООД - Пловдив   8 192  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 29.03.2018
  Обща стойност (BGN): 673 136.78  
Брой търгувани компании: 47
Premium 216 488.08
Standard 415 757.61
АДСИЦ 25 077.99
Структурирани 2 556.45
Облигации 9 925.02
Права 3 331.65
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч 17.12 %
Слънчев бряг АД - Несебър -9.78 %
BaSE - Акции: 170 650.00
BaSE - АДСИЦ: 569.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Няколко месеца след като стана едноличен собственик на "Полиграфия офис център", българската холдингова група AG Capital има нов международен партньор в проекта. Това е създадената в ЮАР и базирана в Лондон инвестиционна група Old Mutual Group. С решение Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) позволява на AG Capital и базираната на о-в Мавриций OMP Investment Company да придобият съвместен контрол над "Полиграфия офис център". Краен собственик на офшорното дружество е Old Mutual Group. Това е поредният инвеститор от страната, който влиза на имотния пазар в България, но този път в офис сегмента. В началото на 2018 година фондът NEPI Rockcastle, който е новият собственик на софийските Paradise Center и Serdica Center плати над 17 млн. лв. за най-големия свободен терен в центъра на Пловдив, за да строи мол там. За разлика от досегашните южноафрикански инвеститори в български имоти за Old Mutual Group местният пазар не е съвсем непознат. Подразделението му Old Mutual Global Investors е най-големият акционер с 10.7% в британската компания за онлайн разплащания Paysafe, чието дъщерно дружество "Пейсейф България" е най-голямата софтуерна компания в страната с приходи от 82.6 млн. лв. за 2016 г.

Източник: Капитал

Комисията за финансов надзор взе решение да отнеме правомощията на Цветан Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД). С решение на регулатора от 29 март 2018 г. на дружеството се назначава за квестор Калин Николов Клисаров. В края на юни 2017-а на инвестиционната компания й беше назначен квестор - Наталия Ангелова Кумпикова за срок от три месеца. Тогава регулаторът възложи на квестора да предприеме действия за пълното уреждане на отношенията на "Интерактив кампъни" ЕООД с неговите клиенти и с всички държавни и местни органи към датата на отнемане на лиценза му (14 юли 2014 г.). В последствие квестурата на Кумпикова бе удължена до 6 януари 2018-а. През октомври 2015-а Централната банка на Унгария (ЦБУ) информира Европейския орган за ценни книжа и пазари, че "Интерактив кампъни" ЕООД няма издаден лиценз за извършване на дейностите, които подлежат на регулация от Унгарския надзорен орган.

Източник: Банкеръ

Търг за доставка на 41 нови електромотрисни влака ще обявят БДЖ до края на април 2018 г. Прогнозната стойност на поръчката е 420 млн. лв. Очаква се производител да бъде избран до декември, а новите влакове поетапно да бъдат доставяни за срок от 2-3 години. Общо ще се обявят процедури за 85 нови влака, 10 от тях ще са дизелови мотриси, тъй като има участъци от националната жп мрежа, които не са електрифицирани и там може да се движат само дизелови локомотиви и мотриси. На втория етап ще бъде обявен търг за 44 нови мотриси. Търговете са съобразени и със сроковете за изграждането на скоростната железопътна инфраструктура. Има голям интерес към предстоящата процедура, интерес са проявили 4 производителя, появяват се и нови, сред тях е и “Хитачи”. До края на април се очаква да бъде готово техническото задание, което бе изработено с помощта на няколко висши учебни заведения, и веднага след това се обявява търгът.

Източник: 24 часа

"База за отдих "Родопи Даймънд" в курортния комплекс "Пампорово" е обявен за публична продан от пловдивския частен съдебен изпълнител Петко Мъчкарски заради натрупани дългове, а и в качеството му на ипотекарен длъжник. Комплексът е собственост на дружеството с ограничена отговорност "Проджест Родопи Даймънд"(собственост на седем италиански граждани, сред които - Фабрицио Алемано, американецът Джефри Кърк Стоун и двама български предприемачи ) и регистриран с капитал от 10 хил. лева. Според официалните документи, реалният длъжник, заради който се стигна до продажбата на недовършените градежи, е фирма "Булмикс Пампорово" ООД, собственост на регистрираното в САЩ дружество "Леви Инвест ЛЛК" и на строителния предприемач Петър Константинов. На нея италианците са отстъпили правото на строеж върху бъдещият комплекс. Междувременно върху дружествените дялове на Константинов са наложени няколко запора, за два от които очевидно задълженията не са изпълнени. Първият е от август 2009-а и е на стойност 200 хил. лв. в полза на едноличното дружество с ограничена отговорност "Интерпроект", собственост на руската гражданка Галина Гаврилюк. Вторият е в полза на Обединена българска банка и е в размер на 1 523 711.70 лева. Продават се вкупом 45-те малки апартамента, разположени на площ от 30 до 65 кв. м, които са част от оставения на груб строеж апарт хотел в зимния ни курорт. Началната тръжна цена за всички тях е определена на 766 487.20 лева. Върху тези имоти има и друга възбрана, наложена от Националната агенция по приходите.

Източник: Банкеръ

С 2.6% поскъпна природният газ от 1 април 2018 г. Комисията отхвърли претенциите на "Булгаргаз" за 4.85% повишение. Така за второто тримесечие на годината цената ще е 361.82 лв. на 1000 куб. м (без акциз и ДДС). Цените на парното и топлата вода остават без промяна. Дружеството по-рано искаше 7% скок. КЕВР обясни, че няма основания за такова поскъпване, още повече че през 2017 г. "Булгаргаз" е надписал разходи и така е надвзел над 5 млн. лева. От предприятието пък заплашиха регулатора със съд, ако не одобри исканото поскъпване. Дори да се стигне до дело, решението на КЕВР остава в сила.

Източник: Сега

Регулирана информация

На 30.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна

На 30.03.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК стартира изпълнението на проект „SMecoMP – Разпространяване на знания за иновациите в околната среда с цел повишаване на конкурентоспособността на МСП“

БАМА стартира проект, насочен към създаването на мултимедийни уроци


Предстоящи събития

2 април: Среща на АОБР с Омбудсмана на РБ и последваща пресконференция

3 април: Специализирано обучение за ИНТРАСТАТ оператори. Коментари и практика по прилагането на система ИНТРАСТАТ

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

15 май: Специализирано обучение за ИНТРАСТАТ оператори. Коментари и практика по прилагането на система ИНТРАСТАТ

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Президентът на Франция Еманюел Макрон обеща 1.5 милиарда евро публично финансиране за развиване на изкуствения интелект до 2022 г. С това държавният глава се надява да обърне тенденцията млади таланти в сферата да напускат страната, както и държавата да настигне технологичните гиганти от САЩ и Китай. Инвестицията е част от стратегия, представена от лидера на центристите в елитния институт на College de France. Настроеният благоприятно към бизнеса Макрон иска да превърне Франция в "стартъп нация" и залага на облекчаването на трудовото законодателство и инвестициите в технология, за да създаде работни места и евентуално компания, която да е способна да се изправи срещу доминацията на Google и Facebook. "Нямаме никакъв шанс да контролираме ефектите (от тези технологии) или да имаме думата по тези въпроси, ако изпуснем началото на войната", казва президентът. Първата голяма цел е подобряването на висшето образование във Франция."

Източник: Reuters

Америка

Куба се отказа от сливането на двете си валути, след месеци на подоготвка и колебания. Централната банка на страната отрече спекулациите, че ще изтегли от обращение една от двете национални валути през предстоящия уикенд. През последните дни множество нервни кубинци побързаха да обменят средствата си от кубинско конвертируемо песо (КУК) в кубинско песо (КУП). Датата, на която ще започне дългоочакваният процес на т. нар. "парично обединение" все още не е определена, съобщи централната банка. "През последните няколко дни броят на хората, които се опитват да обменят КУК в песо в банковите офиси и в обменните бюра, се е увеличил. Това се дължи на невярната информация, която в следващите няколко дни КУК ще бъде изтеглена от обращение", посочва монетарната институция. В продължение на повече от две десетилетия страната използва 2 валути: песото, в което се плащат повечето заплати и местните стоки и КУК, който се използва в туристическата индустрия, външната търговия, престижните заведения за хранене и складовете, съхраняващи вносни стоки.

Източник: Reuters

Азия

Индия сключва договори за строеж на пътища с невероятно темпо, което засилва очакванията, че поръчките ще достигнат рекорд през тази финансова година, според най-голямото управляващо дружество в страната IIFL Wealth Management. Поръчките от Националната пътна агенция Индия могат да надхвърлят 1 трлн. рупии (15.3 млрд. долара) през 12-те месеца до март, в сравнение с 600 млрд. рупии предходната година. Преминавайки през потока на търговете, невероятното темпо на поръчките на Националната пътна агенция Индия вероятно ще продължи през следващата финансова година", предвижда анализаторът на IIFL Алок Деора. Пътната агенция е в центъра на амбициозния план на премиера Нарендра Моди да инвестира 106 млрд. долара в построяването и ремонта на 83 677 км пътища до 2022 г., за да стимулира икономическия растеж и заетостта в страната. Сключването на договорите се движеше бавно до декември, изпълнявайки малко над 1/10 от годишната цел за 10 хил. км, поради закъснения при придобиването на земя и въвеждането на национален данък върху продажбите.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
29.03.2018
Dow Jones Industrial
24 103.11 (254.69)
Nasdaq Composite
7 063.44 (114.22)
Стокови борси
29.03.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)65.16
Heating oil ($US/gal.)2.0200
Natural gas ($US/mmbtu)2.7300
Unleaded gas ($US/gal.)2.0200
Gold ($US/Troy Oz.)1 333.40
Silver ($US/Troy Oz.)16.42
Platinum ($US/Troy Oz.)943.20
Hogs (cents/lb.)76.55
Live cattle (cents/lb.)102.58

       Опознай България

Перперикон

Най-големият мегалитен ансамбъл на Балканския полуостров е на хълма, наречен Перперикон и се намира в Източните Родопи, на 15 км североизточно от днешния гр. Кърджали.
Първоначалните създадени в края на бронзовата епоха скални изсичания усърдно са продължени през ранножелязната епоха, 11 - 6 в. пр. Христа . От същото време е и богатият керамичен комплекс, намерен при редовните археологически разкопки. Oткрит е и грандиозен, издялан в скалите кръгъл каменен олтар с диаметър почти 2 метра. Епохата на Римската империя е оказала огромно влияние върху комлекса. Разкопките и изследванията на археолозите показват, че там е бил издигнат огромен дворец на няколко етажа върху скалните изсичания. Около хълма е бил построен внушителна по своите размери крепост, със стени дебели по 2,8 метра . В крепостта са били изградени цели квартали с жилищни сгради и храмове. В днешно време повечето от тези сгради са все още под земята, но са открити улици, издълбани в скалата, които говорят за добре развита инфраструктура. Този впечатляващ мегалитен паметник е ставал жертва на няколко набези през вековете, като е бил сриван до основи и възстановяван в последствие.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.04.2018
Българска версия: 29926, Английска версия: 3002

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999