Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Къпиновски манастир

Къпиновският манастир е един от най-големите български манастири. Разположен е в Стара планина, на около 24 км северозападно от гр. Елена, в близост до р. Веселина. Известен е с надпис върху корниза над олтара в църквата, според който манастирът е основан през 1272 г. по време на царуването на Константин Тих (1257-1277 г.). След многократни погроми и възстановявания, храмът е изграден през 1835 г. от двама самоуки майстори от Дряново. В епохата на българското Възраждане, Капиновският манастир е едно от просветните и революционни огнища в България.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.