Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 13 март 2018 г., брой 4667
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(13.03.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20773
USD   1.58985
CHF   1.67437
EUR/USD   1.2302*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Асрар Казино Груп АД - София
ЕА АД - Плевен
Елис ГЕ ЕООД - Варна
Енергомонтаж-АЕК АД - София
Лев инвест АДСИЦ - София
Хлебмаш Комерс 95 АД - Пазарджик
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на декември 2017-а средствата, управлявани от компаниите, извършващи общо застраховане, застраховки "Живот" и презастраховане, са били 7.297 млрд. лева. Tова е лек спад спрямо постигнатото в предишните три месеца – със 174.6 млн. лева от 7.472 млрд. лв. в края на септември. Техният размер се увеличава за година с 678.9 млн. лв., за сравнение с края на декември 2016 г. средствата, управлявани от компаниите са възлизали на 6.618 млрд. лева. Животозастрахователните компании са отчели 11.1% годишен ръст на активите, които достигали 2.034 млрд. лева. При общозастрахователните компании увеличението на активите през годината е от порядъка на 9.9% и достига 5.263 млрд. лева. Към края на годината делът на активите на общозастрахователните компании възлиза на 72.1% от всички активи на застрахователите. За дружествата, извършващи животозастраховане, този процент е 27.9.

Източник: Банкеръ

През четвъртото тримесечие на 2017 година в пенсионноосигурителните дружества в България са подадени общо 57 626 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг, отчита Комисията за финансов надзор (КФН). Общо 47 942 осигурени от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2017 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г., когато броят на хората с променено участие е бил 47 058, се наблюдава увеличение с 884 лица, или с 1,88 на сто. През отчетния период броят на хората, променили участието си в универсалните пенсионни фондове, е 44 734, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 2 868. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 340. Относителният дял на хората, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове, е 1,22 на сто, в професионалните – 0,97 на сто, и в доброволните пенсионни фондове – 0,06 на сто.

Източник: investor.bgДружества
Търговия на едро с електрически домакински уреди и осветители, радио- и телевизионни стоки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Видеолукс ЕООД - София   378 628  
  2   Техномаркет България АД - София   298 528  
  3   Ви Тек Европа ООД - Пловдив   147 459  
  4   Магнум Д ЕООД - София   85 841  
  5   Горене България ЕООД - София   29 187  
  6   Юротроникс ЕООД - София   28 271  
  7   Динакорд-България ЕООД - София   23 785  
  8   Биттел ЕООД - Пловдив   20 630  
  9   Бридж Ком ООД - Пловдив   19 975  
  10   Ледванс ЕООД - София   19 641  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 12.03.2018
  Обща стойност (BGN): 317 190.84  
Брой търгувани компании: 26
Premium 10 658.32
Standard 86 046.28
АДСИЦ 24 430.22
Облигации 195 438.90
Права 617.12
Най-голяма промяна в цените
Адванс Екуити холдинг АД - София -20.21 %
Арома АД - София 6.15 %
BaSE - Акции: 736.74
BaSE - АДСИЦ: 82.08

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) одобри концентрацията между "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД и "ОББ-МетЛайф Животозастрахователно дружество" АД. Придобиването създава второто най-голямо животозастрахователно дружество по релизиран премиен приход в България. До сделката се стигна, след като белгийската група КВС разшири присъствието си на банковия пазар в България, придобивайки от Националната банка на Гърция "Обединена Българска банка" (ОББ) и лизинговото дружество "Интерлийз" срещу 610 милиона евро. В сделката влезе и 60% от "ОББ-МетЛайф", като по-късно КВС придоби и останалите 40% от "МетЛайф". Сега цялото дружество преминава под контрола на ДЗИ. Преди сделката "ДЗИ-Животозастраховане" имаше 11,3% пазарен дял, което ѝ отреждаше четвърта позиция на българския пазар. "ОББ-МетЛайф" бе на следващата позиция с дял от 10,3% по реализиран премиен приход. След концентрацията обединената структура ще заеме втора позиция на животозастрахователния пазар с дял от 21,6%. На първа позиция остава ЗАД "Алианц България Живот" АД с дял 26,3%, а на трета - ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" АД с 20,6%. По отделно "ОББ-Метлайф" и "ДЗИ-Животозастраховане" бяха сред 100-те най-големи застрахователни дружества в Югоизточна Европа, нареждайки се през 2017 година на 69 и 89 позиции.

Източник: money.bg

Първи сондаж за търсене на нефт и газ във водите на Черно море край Силистар планира за извърши след септември 2018 г. българският клон на компанията "Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А". "Шел Експлорейшън енд Продакшън Б.В." сключи в края на февруари 2016 г. договор с правителството за получаване на правото да търси нефт и природен газ в блока "Силистар" в дълбоките води на Черно море. За петгодишното разрешително компанията плати 4.9 млн. евро на правителството и се ангажира да инвестира 18.6 млн. евро в проучвания в терена. По-късно той бе прекръстен от правителството на "1-14 Хан Кубрат". Там вече през миналата година бяха извършени 2D и 3D сеизмични проучвания, както изисква договорът. На тяхна база явно е преценено да се извърши сондаж за потвърждаване на потенциално откритите запаси, което може да се тълкува и като добра новина за потенциални запаси. "Шел" предлага сондажът да се извърши в открито море, в изключителната икономическа зона на България на около 60 км от брега с дълбочина на водата 1200-1500 м.

Източник: mediapool.bg

През 2017 година "Музикаутор" е събрала 7.4 млн. лв. за авторски възнаграждения. От тях 83% са отишли за авторите, а 17% са останали в организацията. През изминалата 2017 са разпределени 13,6% повече авторски възнаграждения в сравнение с 2016 г. Сумата, която получават авторите годишно, се определя на минута излъчена музика. "Музикаутор" сключва договори с ползвателите, които използват музикални произведения за своя бизнес. Това са както медии и кабелни оператори, заведения и търговски обекти, така и интернет платформи и сайтове, организатори на концерти и др. Авторските възнаграждения от ползвателите се събират на базата на тарифи, утвърдени от Министерството на културата. "Музикаутор" има за задача да разпредели възнагражденията сред правоносителите. По правило организацията не генерира печалба. През 2017 г. събраните авторски възнаграждения от телевизионните канали са близо 3 млн. лв., което е 91% от заложения бюджет. Сумата включва приходите от БНТ, частните кабелни, сателитни и ефирни телевизии. През 2016 г. събраната сума е 2.8 млн. лв.

Източник: Капитал

Одобрен е подробният устройствен план за изграждане на нова въздушна електропроводна линия на територията на България. Трасето на електропровода ще свързва подстанциите „Марица-изток“ в България и „Неа Санта“ в Гърция. Проектът е част от приоритетния електроенергиен коридор „Север-юг“ и е определен за национален обект и обект с национално значение. Предвидено е въздушният електропровод да поддържа високо напрежение от 400 kV. Енергийният проект представлява елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и ще бъде изграден на териториите на общините Симеоновград, Хасково, Харманли, Кърджали, Момчилград и Кирково. Изграждането на електропровода ще допринесе за увеличаване на електропреносните възможности на енергийната система в региона, както и на сигурността на обмена на електроенергия между двете държави.

Източник: Банкеръ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоба на производителя на брускети Maretti "Итал фууд" заради опит да попречи на дистрибуцията на конкурентен продукт. Санкцията е в размер на 71.8 хил. лв. Производството започва по жалба на "Ню бейкъри", която произвежда брускети Krambals. Тезата на антимонополното ведомство е, че компанията "Итал фууд" е предупредила дистрибутора на конкурента си, че Krambals нарушават интелектуалната й собственост, без да е имало решение за това на компетентен орган. Зад казуса стои спор между двете компании, след като преди няколко години двама от партньорите в "Итал фууд" излизат от дружеството и създават "Ню бейкъри", а от миналата година започват да произвеждат и брускети. В искането си до КЗК "Ню бейкъри" твърди още, че рекламите на Maretti са заблуждаващи, но от комисията не са установили нарушения.

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 12.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

13 март: Семинар „Как се изработва и какви са ползите от нефинансовия отчет?“

13 март: Изложение за стартиращи иновативни фирми Sofia Startup Expo (SSE)

13 март: Бизнес форум „Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж“

15-16 март: Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш. Срок за регистрация: 02.03.2018 г.

15 февруари – 16 март: Регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи `2018”

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

27 март: Семинар „Управление на риска ISO 31001:2018 в системата за управление“

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия отваря Център за знания за измамите с храни и качеството на храните в Страсбург. Новото звено ще бъде управлявано от Съвместния изследователски център (вътрешната научна служба на Комисията) и ще бъде финансирано изцяло от ЕК. Центърът ще представлява мрежа от експерти на Комисията и външни експерти. В съобщението на Комисията се казва, че съмненията за измами с храни и качеството им подкопават доверието на потребителите и вредят на цялата верига. Последните случаи на измами с храни включват маслиново масло, вино, мед, риба, млечни продукти, месо и птици. Освен това потребителите може да са изложени на нелоялни търговски практики, по-специално във връзка с хранителни продукти със значителни разлики в състава, които обаче се предлагат на различни пазари с подобна опаковка. Новосъздаденият център ще трябва да разработи обща методика за изпитване на храните.

Америка

Единадесет страни от двата бряга на Тихия океан, в които живеят близо 500 милиона души, подписаха споразумение за свободна търговия. На церемонията подписите си под договора поставиха дипломати номер едно на 11-те страни - Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексико, Нова Зеландия, Перу, Сингапур и Виетнам. Договорът се нарича Всеобхватно и прогресивно споразумение за транстихоокеанско партньорство (ВПСТП). Той образно казано е възраждане на споразумението, известно като Транстихоокеанско партньорство, което се смяташе за погребано, след като САЩ обявиха, че излизат от него. Този договор бе подписан през 2016 г. след дълги години на преговори. Той бе лансиран от Вашингтон по време на управлението на Барак Обама. Още преди да влезе в сила този договор, обаче Доналд Тръмп, новият обитател на Белия дом, обяви, че САЩ се оттеглят от него.

Източник: AFP

Азия

Две от най-големите компании в сектора на споделеното пътуване Uber и Grab са на прага на сделка, която ще изведе американската компания от Югоизточна Азия. В замяна Uber ще получи дял от 20% от сингапурския си конкурент. Потенциалната договорка е плод на месеци задълбочени разговори и е силно повлияна от желанието на Softbank, която е основен инвеститор и в двете компании, Uber да преориентира ресурсите и енергията си към възстановяване на пазарния си дял в САЩ и да увеличи контрола си на ключови европейски пазари. Това няма да е първата подобна сделка за американска компания, след като през 2016 г. тя преустанови оперативната си дейност в Китай в замяна на 20% от местния си съперник Didi Chuxing. Към момента се очаква сделката с Grab да бъде приключена по-късно през този месец, като засега двете компании се въздържаха от коментар. В по-общ план тя има и друга цел – да покаже, че Uber е способна да изчисти имиджа си и да започне да печели.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
12.03.2018
Dow Jones Industrial
25 178.61 (-157.13)
Nasdaq Composite
7 588.32 (27.52)
Стокови борси
12.03.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)61.26
Heating oil ($US/gal.)1.8700
Natural gas ($US/mmbtu)2.7900
Unleaded gas ($US/gal.)1.8900
Gold ($US/Troy Oz.)1 320.30
Silver ($US/Troy Oz.)16.50
Platinum ($US/Troy Oz.)963.80
Hogs (cents/lb.)77.05
Live cattle (cents/lb.)113.28

       Опознай България

Паметник на кирилицата в Антарктида

Паметникът на кирилицата в Антарктида е издигнат по случай националния празник на България 3 март през 2018 г. от българските полярници. Направен е изцяло с дарения на българи и монголци. Тежи около 100 кг, висок е два метра и половина. Изграден е от няколко метални сегмента, върху които са изобразени 12 букви от азбуката. Върху буквата "Ж" са изрисувани три икони - на Св. Св. Кирил и Методий и на Св. Климент. В основата му в херметически затворени стоманени капсули е поставена пръст от Варна, Плиска, Преслав, Велико Търново, София и от гроба на кан Кубрат в Украйна. Поставен е в непосредствена близост до православния параклис "Св. Иван Рилски", като по този начин създава един комплекс на българските духовни ценности на Ледения континент. Изработен е от алуминий и благороден бронз. Направен е така, че да издържи на суровите климатични условия на ледения континент. Паметникът е монтиран само с два болта в скалите, за да се опази уникалната околна среда. Идеята се реализира благодарение на дългогодишното българо-монголско сътрудничество на Антарктида и лично на монголския посланик проф. Лхамсурен Дугержав. Монголия е единствената неславянска държава, която пише на кирилица. Такъв монумент вече има в монголската столица Улан Батор. (Снимка: БНР)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.03.2018
Българска версия: 29930, Английска версия: 3003

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999