Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 25 октомври 2016 г., брой 4330
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(25.10.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19719
USD   1.79582
CHF   1.80744
EUR/USD   1.0891*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Автобус-Транс-Инвест АД - Разград
Атлас Финанс АД - Пловдив
Лъки Стар Консулт ООД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българска стопанска камара изпрати свое становище до членовете на новоучредения Съвет за развитие на капиталовия пазар в България относно стратегическите цели към които Съвета следва приоритетно да насочи вниманието си. Сред основните стратегически проблеми, според БСК са: Непрекъснато променящата специализирана нормативна уредба, която създава инвестиционна нестабилност и несигурност; Инстинуционалната нестабилност породена от продължаващата вече няколко години процедура за приватизация на държавния дял в БФБ-София АД и Централен депозитар АД; Неефективна инфраструктура на българския капиталов пазар - дублирани функции на ЦД и депозитара за безналични ДЦК в БНБ; Липса на ефективни механизми за финансиране на МСП, новоучредени или иновативни предприятия чрез инструменти на капиталовия пазар. БСК потвърждава своя ангажимент да бъде конструктивен участник в работата на Съвета и очаква резултатите от неговата работа наистина да бъдат от полза за целия български бизнес.

Източник: БСК

Държавният дълг на 28-те държави от Европейския съюз намалява до 84.3 на сто - по данни на Евростат към 30 юни. Спрямо тримесечие по-рано дългът е бил 84.5 на сто, а преди година – 87.5 на сто. България продължава да заема едно от челните места в ЕС по ниска задлъжнялост спрямо брутния си вътрешен продукт. Съотношението е 29.4 на сто спрямо 29.6 на сто преди тримесечие и 27.9 на сто преди 12 месеца. По този показател се нарежда на трето място в ЕС, като пред нея са Естония и Люксембург. Дългът към БВП на Естония продължава да намалява до 9.7 на сто спрямо 10.2 на сто преди година, докато Люксембург е със съотношение от 22%, срещу 22.1 на сто към 30 юни 2015 г.

Източник: Profit.bgДружества
Производство на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Интегрейтид Микро Електроникс България (Епик електроник асембли) ЕООД - Ботевград   276 583  
  2   Шнайдер Електрик България ЕООД - София   208 975  
  3   АББ България ЕООД - София   197 906  
  4   Се Борднетце България ЕООД - Карнобат   168 394  
  5   Нурсан Отомотив ЕООД - Бургас   80 793  
  6   ЕнерСис АД - Търговище   66 207  
  7   Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД - София   45 609  
  8   Старт АД - София   42 068  
  9   Щека Електроник България ЕООД - Съединение - Пд   28 701  
  10   АК Магнит АД - Годеч   25 912  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 24.10.2016
  Обща стойност (BGN): 492 244.33  
Брой търгувани компании: 35
Premium 206 900.84
Standard 172 838.60
АДСИЦ 54 656.88
Структурирани 57 848.00
Най-голяма промяна в цените
Момина крепост АД - Велико Търново 18.91 %
Доверие - Обединен холдинг АД - София -6.88 %
BaSE - Акции: 65 160.32
BaSE - АДСИЦ: 51 190.20

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Веригата "Техномаркет България" е договорила 24 млн. лв. кредитна линия от Първа инвестиционна банка (ПИБ). В Търговския регистър е вписан залог върху предприятието на компанията, предоставени са и други обезпечения от мажоритарния й акционер - дружеството "НСН инвестмънт", което до март беше директно собственост на Делян Пеевски, а след това беше прехвърлено на дубайското Intrust Limited, за което той е декларирал, че притежава 100%. Според решенията на съвета на директорите на "Техномаркет" кредитната линия е разделена на две равни части. Първият транш е определен за банкови гаранции и акредитиви, като изрично за него е посочено, че е "извън отношенията на дружеството с "Глориент инвестмънт БГ". Това е компания, в която основателите на "Техномаркет" през 2006 г. изнасят част от магазините и привличат финансиране от чужди инвеститори. От началото на 2016 г. паралелно с влизането на Пеевски взаимоотношенията между двете дружества се изострят, веригата спира да плаща наеми и претендира, че е собственик на обектите, като в момента и двете страни са завели десетки искове. За първия транш е посочено, че е рамков договор със срок до октомври 2021 г., като в него се фиксират конкретни тарифи за откриване на гаранции и акредитиви. Втората част от заема е овърдрафт за оборотни средства с лимит до 12 млн. лв. Той е със срок до април 2018 г., като погасяването трябва да става на части - половината на три пъти в края на 2017 г. и останалото на падеж.

Източник: Капитал

Хърватската компания “Орбико” – собственик на дистрибутора “Орбико България”, придобива словенската Everet International, която притежава дистрибутора на парфюми "Еверет София". Сделката е одобрена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Освен антимонополният орган на България по сделката трябва да се произнесат и антимонополните комисии на Словения, Румъния, Сърбия и Македония. Сделката е част от плана на “Орбико” за експанзия, който се финансира със заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). В началото на тази година компанията получи 20 млн. евро от банката, които използва за придобиването на дистрибуторската компания от Полша Distribev, както и за развитието на бизнеса си в България и Словения.

Източник: Investor.bg

"Топлофикация София" ЕАД е обявила обществена поръчка за внедряване и поддръжка на изцяло нова информационна система на дружеството на стойност над 8 млн. лв. От години дружеството е най-големият длъжник на "Булгаргаз". Към края на март 2016 г. задълженията към държавния доставчик са 104,8 млн. лв. Задълженията към Българския енергиен холдинг (БЕХ) са нараснали, достигайки 500 млн. лв. В заданието на "Топлофикация" се посочва, че целта му е новата система да обхваща управление на финанси и контрол, управление на доставки, управление на проекти и инвестиции, управление на човешките ресурси, управление на клиенти, фактуриране, плащания и събиране на вземанията, управление на връзките и взаимоотношенията с клиенти. Крайният срок за подаване на оферти е 25 октомври. Целта на системите е да автоматизират процесите по подаване и обработка на акцизни документи, обмена на информация и извършването на контрол на цялостната верига за реализация на акцизни стоки. Стойността на двете системи е оценена на малко над 4 млн. лв.

Източник: Expert.bg

Емил Ангелов е новият Главен изпълнителен директор и заместник-председател на Съвета на Директорите на "Банка Пиреос България". Любомир Пунчев, който до момента изпълняваше длъжността Генерален директор, бе избран за Изпълнителен директор, като ще продължи да отговаря за дейността на ресорите Банкиране на дребно, Клонова мрежа и Малки и средни предприятия. Като част от промените в ръководството на банката е и новият Съвет на Директорите в състав: Йоанис Кириакопулос – председател, Емил Ангелов – заместник-председател и членове: Константинос Лоизидис, Алкивиадис Александру, Любомир Пунчев, Минко Герджиков. Промените в ръководството предстоят да бъдат вписани в Търговския регистър.

Източник: Банкеръ

Нито една оферта не беше подадена за продажбата на “Интерхотел Велико Търново” и търгът на 21 октомври 2016 г. не се състоя. С цена от 17 731 500 лева Интерхотелът е най-скъпият, който частните съдебни изпълнители продават в момента в страната. На следващият търг за най-големия четиризвезден хотел в областта началната тръжна цена ще бъде намалена с 20 на сто. Ако и тогава хотелът не бъде продаден, ще следва нова оценка от вещо лице. Хотелът е на фалиралата “Корпоративна търговска банка”, където беше заложен преди 6 години за 19 558 300 лв. (10 млн. евро). Освен ипотеката в КТБ и наложената възбрана от банката, към края на лятото дружеството има близо половин милион лева дългове към НАП, сочи публичният регистър на данъчните длъжници. Хотелът вече се води собственост на “Интерхотели” АД с регистрация в Плевен. Осем кредитори – физически и юридически лица, също имат вписани възбрани върху имотите на хотела.

Източник: Янтра - Велико Търново

25% oт aĸциитe нa хотелската верига "Хилтън" (Hilton) cтaнaxa coбcтвeнocт нa ĸитaйcĸия тypиcтичecĸи ĸoнглoмepaт НNА Grоuр. Kopпopaциятa щe плaти 26.25 дoлapa eдиничнa цeнa зa aĸция нa Ніltоn или oбщo 6.5 милиapдa дoлapa, зa дa изĸyпи цeннитe ĸнижa oт фиpмaтa Вlасkѕtоnе. Taĸa пaĸeтът нa Вlасkѕtоnе щe бъдe нaмaлeн дo oбщo 21% oт вcичĸи aĸции нa вepигaтa cлeд тpaнзaĸциятa, ĸoятo щe бъдe зaвъpшeнa пpeз пъpвoтo тpимeceчиe нa 2017 гoдинa. Πpидoбивaнeтo e caмo мaлĸa чacт oт вcичĸи инвecтиции нa НNА Grоuр зa тaзи гoдинa, възлизaщи нa 20 милиapдa дoлapa. B тoвa чиcлo влизa cдeлĸa зa 10 милиapдa дoлapa зa чacт oт бизнeca нa финaнcoвия гигaнт СІТ Grоuр. Веригата имa двa oбeĸтa в България - Ніltоn Ѕоfіа в cтoлицaтa и Dоublеtrее bу Ніltоn в курорта "Злaтни пяcъци".

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Големите международни банки във Великобритания се готвят да изместят някои от операциите си извън страната в началото на 2017 г. заради несигурността за бъдещето на отношенията й с Европейския съюз. Това заяви Антъни Браун, директор на Асоциацията на британските банкери. Много от най-големите банки в света имат европейски подразделения във Великобритания, където във финансовия сектор са заети повече от 2 млн. души и той съставлява 12% от икономиката. Политическият и общественият дебат "тласкат в грешната посока" и бизнесът не може да чака до последната минута. "Повечето международни банки имат екипи, които преценяват кои операции да се преместят, така че да продължат да обслужват клиентите си, датата, до която това да се случи, и как да стане по най-добрия начин", заявява той. "Пръстите им са над бутона за преместване. Много от по-малките банки планират да започнат изместването преди Коледа; по-големи банки очакват да започнат през първото тримесечие на идната година", обяснява директорът на асоциацията.

Източник: Ройтерс

Америка

Един от лидерите на т.нар. "споделена икономика" Airbnb, се изправя пред най-тежката си битка досега с регулаторите. Сайтът ще срещне сериозни проблеми в най-големия си пазар в САЩ, след като губернаторът на щата Ню Йорк Андрю Куомо подписа в петък закон, който налага тежки глоби срещу хората, които нарушават забраната за краткосрочно наемане (до 30 дни) на цели апартаменти. Това е основният бизнес-модел на Airbnb. Веднага след като стана ясно, че законът влиза в сила, сайтът заведе дело срещу щата, твърдейки, че не може да се изисква от него да контролира всички потребители и този закон ще му нанесе тежка вреда. До голяма степен ходът на Ню Йорк бе очакван, след като в големите градове в доста държави властите започват да влизат в крак с проблемите, които идват от ползването на т.нар. "споделена икономика", включваща услугите на фирми като Uber и Airbnb. Основната причина е, че все още няма ясна концепция, по която тези услуги да се регулират.

Източник: Ройтерс

Азия

Китай обръща внимание на кредитирането в имотния сектор. Правителството в Пекин успешно понижи лихвите, за да събуди инвестициите във фиксиран капитал. Засилващата се активност и ръстът на вложените средства обаче покачват цените на имотите, което може да доведе до надуване на балон в сектора. Китайският банков регулатор изказа своите съмнения на заседание в понеделник. От институцията призоваха банките да засилят контрола при кредитирането на покупка или строеж на сгради. Причина за това е резкият скок в отпуснатите ипотеки през последните пет години, съобщава Bloomberg. Общата им стойност се доближава до близо четвърт от БВП, сигнализирайки за опасен бум в сектора. През септември националната статистика отчете ръст на ипотеките с една трета на годишна база, което е най-бързото покачване в историята на страната. Това съвпада с понижаването на лихвите във втората най-голяма икономика. Китайската централна банка плавно оряза основния лихвен процент през 2015 г. и началото на 2016 г., което е понижило и средната лихва по ипотеките с около 2.5 процентни пункта в последните пет години.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
24.10.2016
Dow Jones Industrial
18 223.03 (77.32)
Nasdaq Composite
5 309.83 (52.43)
Стокови борси
24.10.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)50.47
Heating oil ($US/gal.)1.6000
Natural gas ($US/mmbtu)2.8500
Unleaded gas ($US/gal.)1.4800
Gold ($US/Troy Oz.)1 266.00
Silver ($US/Troy Oz.)17.64
Platinum ($US/Troy Oz.)947.00
Hogs (cents/lb.)0.44
Live cattle (cents/lb.)1.04

       Опознай България

Академик Тодор Бурмов

Тодор Бурмов е български политик, първият министър-председател на България. Роден е на 2 януари 1834 в село Нова махала, Габровско. През 1857 завършва Духовната академия в Киев и става учител в Габрово. След 1860 е редактор на вестниците Български книжици, Съветник и Време. По време на Временното руско управление е Пловдивски вицегубернатор и Софийски губернатор. От 17 юли 1879 до 6 декември 1879 оглавява първото българско правителство. През 1881 става член на просъществувалия за кратко Държавен съвет. През 1883 е министър на финансите в кабинета на генерал Леонид Соболев, както и за няколко дни по време на преврата от 1885. След преврата заедно с други консерватори преминава към проруската Прогресивно-либерална партия. След 1886 г. се оттегля от политическия живот и се занимава с книжовна дейност - участва в редактирането на вестниците Витоша, Български глас и Светлина. Умира в гр. София на 25 октомври 1906 г.

 

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.10.2016
Българска версия: 28166, Английска версия: 3024

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999