Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 29 септември 2016 г., брой 4312
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(29.09.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26873
USD   1.74239
CHF   1.79582
EUR/USD   1.1225*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Бизнестакс АД - София
Виастрой АД - Ловеч
Глобал изток запад България АД - София
Металообработване и зъбопроизводство АД - Ботевград
Опортюнити България Инвестмънт АД - София
Рави 2016 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на юли 2016 г. брутният външен дълг на България достига 34 891.5 млн.евро. Той нараства с 803.1 млн. евро спрямо края на 2015 година, докато на годишна база се увеличава със 180.4 млн. евро или 0.5 на сто, показват данни на БНБ. Дългосрочните задължения бележат ръст, като в края на юли са 27 310.1 млн. евро или на годишна база нарастват с 2.1% или 556.6 млн. евро. Краткосрочните задължения възлизат на 7581.4 млн. евро и намаляват с 297.9 млн. евро (3.8%) спрямо края на 2015 г. и с 376.2 млн. евро (4.7%) спрямо юли 2015 година. Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли е 6637.8 млн. евро като на годишна база се повишава с 625.2 млн. евро (10.4%). Външните задължения на банките достигат 3860.6 млн. евро., като за година те намаляват с 8.1% или 341.7 млн. евро. За периода януари– юли 2016 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2656.7 млн. евро при 6240.4 млн. евро януари – юли 2015 г.

Източник: Банкеръ

България е 50-а по конкурентоспособност, показва годишната класация на Световния икономически форум в Давос за 2016-2017 г., в която участват 138 държави. Страната ни се придвижва с четири места нагоре и е с на най-добро представяне за последните пет години. Състоянието на съдебната система, работата на институциите и борбата с престъпността продължават да са факторите, които влошават оценките за страната. Първото място запазва Швейцария, следвана от Сингапур и САЩ.

Източник: СегаПриватизация

Скандалната сделка за Дипломатическия клуб в Бояна е на път да бъде сключена. Собствениците на старозагорската "Ексклузив уеб дизайн" са внесли в Агенцията за приватизация документи за произхода на парите, с които купуват имота. Бизнесмените, които са на възраст между 21 и 24 години, спечелиха търга за клуба срещу 8.5 млн. лв. преди около месец. Дипломатическият клуб в Бояна е част от Агенцията за дипломатически имоти в страната (АДИС), която попада в забранителния списък за приватизация. Като обособена част от нея обаче клубът може да бъде продаден отделно. По предложение на председателя на Агенцията за приватизация Емил Караниколов надзорниците във ведомството са одобрили имота за продажба.

Източник: Сега

Регулирана информация

На 28.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна

Дружества
Други спомагателни дейности в транспорта
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Ръководство въздушно движение ДФ - София   217 250  
  2   Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД - Варна   119 340  
  3   Национална компания Железопътна инфраструктура ДФ - София   118 452  
  4   Пристанищна инфраструктура ДФ - София   39 783  
  5   Център за градска мобилност ЕАД - София   37 178  
  6   Бон Марин Агенция ООД - Варна   27 610  
  7   Дунав турс АД - Русе   10 237  
  8   Порт Флот Бургас ЕООД - Бургас   10 150  
  9   Дунав мост Видин – Калафат АД - Антимово - Вд   9 741  
  10   Поддържане чистотата на морските води АД - Варна   9 680  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 28.09.2016
  Обща стойност (BGN): 2 565 648.63  
Брой търгувани компании: 56
Premium 769 551.27
Standard 1 318 198.03
АДСИЦ 425 828.06
Облигации 52 071.28
Най-голяма промяна в цените
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София 20.83 %
Хидроизомат АД - София -18.75 %
BaSE - Акции: 51 948.62
BaSE - АДСИЦ: 130 691.90

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Националната електрическа компания /НЕК/ не може да обжалва решението на Международния арбитражен съд по казуса "АЕЦ Белене", защото арбитражни решения по търговски дела се считат за окончателни и задължителни. Има възможност за технически корекции и те вече са поискани от страната ни. "Атомстрой експорт" е приела четири от 7- те грешки, посочени от българската страна, което ще намали дължмата от НЕК сума. Очаква се окончателното произнасяне на съда в Женева.

Източник: БНР

Топливо АД е сключило сделка за покупка на недвижим имот, находящ се в гр. София, жк "Младост 1А", с площ 6061 кв.м за сума в размер 4.1 млн. лв. без ДДС. На него ще бъде построена административна сграда. Продавач на имота е Ераст, която е свързана с купувача и мажоритарния му собственик Синергон холдингТопливо АД е една от най-големите компании за търговия със строителни материали и горива. През първите шест месеца от годината дружеството увеличава загубата до 2.187 млн. лв. спрямо 868 хил. лв. към юни 2015 г.

Източник: Profit.bg

Частен съдебен изпълнител пусна за публична продан „Логистичен център ЦБА“ в Дебелец по искане на банка заради необслужван кредит. Началната цена за търга е 6 761 690 лв. Продажбата е със срок да 14 октомври 2016 г. Имотът със земя и постройки е от близо 12 дка. Само складът за хранителни и нехранителни стоки е върху 5 дка, а сградата има 18 терминала. Собственик на логистичния център е „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД. Върху имота има учредена ипотека от 2010 г. за 6,4 млн. лв., а от февруари т.г. банката е наложила възбрана. По искане на кредитори се продава и част от сграда във В. Търново на същите собственици. Началната цена на търга при същия частен съдебен изпълнител за този имот е за 36 454 лв.

Източник: Борба - Велико Търново

Година след като взе решение да напусне българския пазар, германската верига Penny е на финала на раздялата с недвижимите си имоти. От общо 49 обекта само пет не са продадени или отдадени под наем. Сделките ставаха през "Рила проект" – дружеството за недвижими имоти на REWE Group, която освен собственик на "Пени маркет" притежава и "Билла България". Общата оценка на магазините и земята под повечето от тях и на 15-те незастроени терена беше над 100 млн. лв. през 2014 г. и падна на 62 към края на миналата година. Най-много обекти са отишли към "Билла" (11 магазина, 2 терена и логистичен център). Следващият по мащаби нов стопанин е веригата "Т-Маркет" (12 обекта, от които 9 под наем за 20 години). Третият в листата е "Техномаркет". Веригата за техника не плаща на основния си наемодател - "Глориент", но е наела шест магазина.

Източник: Капитал

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде разрешение за доброволно прекратяване на дейността на Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот”, гр. Добрич, като отнема лиценза за извършване на дейност по застраховане. ВЗК „ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ“ е една от двете взаимозастрахователни кооперации, които оперират на българския застрахователен пазар. Към края на януари 2016 г. тя не отчита брутен премиен приход, което не и носи пазарен дял. 2015 г. приключва с брутни премии за 97 хил. лв. при цели 3,04 млн. лв. в края на 2014 г. Премиите през миналата година идват по линия на застраховки „Живот“ и рента и женитбена и детска застраховка. Същевременно по тях кооперацията е извършила плащания за 6,1 млн. лв.

Източник: Investor.bg

Инвеститорите в „Тракия икономическа зона“ край Пловдив ще имат нужда в следващите 2 години от още поне 3000 специалисти с висше и средно специално образование, твърдят от ръководството на ТИЗ. Над 1000 от тях ще са инженери, химици и софтуерни специалисти, а останалите 2000 нови работни места ще са за среднисти с висока квалификация. Липсата на квалифицицирани кадри притестява шефовете на „Тракия икономическа зона“ и намиращите се на нейна територия предприятия. Затова са необходими спешни мерки от страна на държавата, местната власт, бизнеса, средните училища и университетите за обучението на персонал, ученици и студенти.

Източник: Труд       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

30 септември: Специализирано обучение за подготовка на проекти по Фаза1 на Инструмента за МСП, Хоризонт 2020

Търговия с химически вещества - БСК София, 11.10.2016 г.

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Ръководството на бирения гигант SABMiller одобри сливането с конкурента си AB InBev. Сделката на стойност 103 милиарда долара е една от най-мащабните в корпоративната история и ще създаде най-големия производител на бира в света, който ще държи 27% от световния и 50% от американския пазар. Предложението от страна на белгийско-бразилския концерн получи одобрението на 95% от гласувалите в сряда акционери на SABMiller при необходима подкрепа от минимум 75%. Във вота не участваха двата най-големи акционера на британската пивоварна компания, които заедно контролират около 40% от акциите – производителят на цигари Altria Group и колумбийското семейство Санто Доминго – тъй като те вече се бяха обявили в подкрепа на сделката. Одобрението на акционерите на SABMiller беше очаквано, но не задължително. Критиките към сливането се усилиха през лятото, когато падането на британската лира спрямо долара след вота за излизане от Европейския съюз на Великобритания направи офертата на AB InBev изцяло кеш не толкова привлекателна за акционерите.

Източник: Associated Press

Америка

Изпълнителният директор на една от най-големите американски банки Wells Fargo Джон Стамф ще върне получените от него като бонус ценни книжа на сума 41 милиона долара. Причината за това е течащото разследване за мошенически практики в ръководената от Стамф финансова организация. Както се отбелязва в съобщението на банката, Стамф се отказва и от получаването на заплата, докато трае следствието, както и няма да получи премии за тази година. Бившият ръководител на едно от поделенията на банката Кери Толстед също ще се откаже от получените като бонуси акции за 19 милиона долара, както и от полагащата му се пенсия. По-рано този месец стана ясно, че американските власти водят разследване срещу Wells Fargo, инициирано от прокуратурите на щатите Ню Йорк и Калифорния. Според разследването ще бъде взето решение дали да се възбуди криминално дело по случая.

Източник: Ройтерс

Азия

Печалбите на компаниите от индустриалния сектор в Китай през август са се повишили с 19.5% спрямо година по-рано. Втората най-голяма икономика в света показва все повече положителни сигнали, въпреки че някои анализатори споделят мнението, че подобрението е по-скоро краткотрайно, отколкото показващо реалното състояние на пазара. Печалбите на компаниите достигат общо 80 млрд. долара за месеца, като резултатите са базирани на данни на Националното бюро по статистика от вторник. Това е най-голямото увеличение от август 2013 г. насам. Напоследък обаче китайската икономика показва тревожни знаци, след като през миналата година тя нарасна с 6.9 процента - най-ниският растеж на страната за последните 25 години. Причината е пониженото търсене на глобално ниво. Правителството в Китай отговори на притесненията с наливане на милиарди долари в икономиката, което доведе до покачване на търсенето на недвижими имоти в най-големите китайски градове.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
28.09.2016
Dow Jones Industrial
18 339.24 (110.94)
Nasdaq Composite
5 318.55 (12.84)
Стокови борси
28.09.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)47.02
Heating oil ($US/gal.)1.4900
Natural gas ($US/mmbtu)3.0200
Unleaded gas ($US/gal.)1.4400
Gold ($US/Troy Oz.)1 328.70
Silver ($US/Troy Oz.)19.32
Platinum ($US/Troy Oz.)1 037.90
Hogs (cents/lb.)0.47
Live cattle (cents/lb.)1.03

       Опознай България

Парк Българско опълчение – Стара Загора

Паркът е разположен в източната част на Стара Загора върху площ от 1400 дка. През месец септември 1875 година е сборен пункт на старозагорските въстаници, а през Освободителната война е команден пункт на боя за Стара Загора. (19-31 юли 1877 година) Тук е издигнат Мемориалният комплекс Бранителите на Стара Загора 1877г. Паметникът е дело на скулпторите Крум Дамянов и Божидар Козарев и увековечава бойното кръщение на Българското опълчение и Самарското знаме и безпримерния героизъм на руси и българи при защитата на Стара Загора на 31 юли 1877 г. Мемориалният комплекс Бранителите на Стара Загора 1877 г., тържествено открит в чест на 100-годишнината от боевете за Стара Загора на 30 юли 1977 г., е израз на благодарността и вечно живата памет на българите.

 

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.09.2016
Българска версия: 28164, Английска версия: 3024

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999