Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 16 февруари 2023 г., брой 5885
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(16.02.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20189
USD   1.82788
CHF   1.97858
EUR/USD   1.0700*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   1.82%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Агротес АД - Ямбол
Джи Ел Билд София АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е нараснал с 2,1 на сто спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0,5 на сто спрямо третото тримесечие на 2022 г., съобщи НСИ. Според данните на статистиката през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 2,8 на сто. Крайното потребление регистрира ръст от 4,7 на сто, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 3,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие.

Източник: Дума

Производството на електроенергия в България се е понижило с 11,49% за периода 1 януари 2023 г. - 12 февруари 2023 г. спрямо същия период на 2022 г., показват данните от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). За малко повече от два месеца тази година е отчетено производство на електроенергия в обем на 6 314 835 мегаватчаса, докато за аналогичния период на 2022 г. то е било 7 134 662 мегаватчаса. От началото на годината потреблението на електроенергия е намаляло с 2,42%.

Източник: Труд

Дружества
Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Клуб Магелан ООД - Варна   63 392  
  2   Албена Тур ЕАД - Оброчище   26 963  
  3   Емералд Травел България ООД - София   24 155  
  4   Съни Турс ООД - Трявна   23 238  
  5   Пирин Турс 2002 ЕООД - София   9 842  
  6   Дестинейшън Туристик Сървисис ООД - Варна   8 958  
  7   Танчев и Ко ООД - Варна   6 740  
  8   Тез Тур България ЕООД - София   6 609  
  9   Хемус турс ЕООД - София   6 574  
  10   Гоу Ту Холидей ООД - София   6 358  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 15.02.2023
  Обща стойност (BGN): 882 892.57  
Брой търгувани компании: 45
Premium 79 094.16
Standard 719 255.96
АДСИЦ 42 326.76
Структурирани 1 739.50
BEAM - Акции: 40 476.18
BaSE - Акции: 167 009.31
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Света София АД - София 7.34 %
Трейс груп холд АД - София -5.13 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Предстои първата копка на новия завод на International Armored Group край Бургас. Предприятието ще е най-голямото в портфолиото на компанията и ще произвежда бронирани машини по стандартите на НАТО. Инвестицията от страна на IAG е 20 млн. лева, а община Бургас ще финансира изграждането на техническа и довеждаща инфраструктура до обекта, който ще бъде разположен в промишлената зона. Общата площ е 150 000 кв.м, като освен това ще има соларни инсталации за повишаване на енергийната ефективност. Предприятието ще създаде най-малко 300 нови работни места, като служителите ще бъдат обучени от експерти от IAG.

Източник: money.bg

Държавата прехвърли 19,45% от акциите си в "Свободна безмитна зона - Бургас" на общината. Това стана с решение та служебния кабинет, като упълномощи министъра на финансите ще сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на Община Бургас на притежаваните от държавата 9724 броя поименни акции, представляващи 19,45 на сто от капитала на търговското дружество. С това прехвърляне на акциите ще се увеличи акционерното участие на община Бургас в „Свободна безмитна зона - Бургас“. Дружеството „Свободна безмитна зона - Бургас“ е с основен капитал в размер на 500 000 лева, разпределен в 50 000 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева на акция. Държавата, чрез Министерството на финансите, е най-големият акционер в дружеството, като притежава 9724 броя акции или 19,45 % от капитала, Община Бургас притежава 1712 бр. акции (3,42 %), а останалите акции са собственост на юридически и физически лица.

Източник: 24 часа

Мажоритарният акционер Пол Белогур съобщи, че се оттегля и дарява акциите си от професионалния футболен клуб "Пирин" на Община Благоевград. Белогур, който е с беларуски произход, но има американски паспорт, беше начело на клуба в продължение на три години. Желанието на Белогур е да се концентрира върху основните си бизнеси в Австралия и САЩ. "Пирин" е на 14-то място в Първа лига.

Източник: Дневник

Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила проспект за първично публично предлагане на емисия акции за увеличение на капитала на „Софарма билдингс“ АДСИЦ. Емисията е в размер до 3 249 950 броя обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,86 лева всяка. КФН е вписала емисията, която е в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Източник: investor.bg

„Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ увеличава приходите към края на 2022 г. до 5,902 млн. лева, в сравнение с 4,848 млн. лева към края на 2021 г., което е ръст с 27,74% на годишна база. От тях приходите от дейността са за 5,822 млн. лева при 4,843 млн. лева година по-рано. Разходите на компанията достигат 2,501 млн. лева към края на 2022 г. в сравнение с 3,698 млн. лева към края на 2021 г., или намаляват с 32,36%. Дружеството приключва 2022 г. с печалба в размер на 3,401 млн. лева при 1,15 млн. лева година по-рано, което е почти три пъти повече. Печалбата на акция е в размер на 0,093 лева.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара

 

Предстоящи събития

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

28.02.2023 - 01.03.2023: XXV Национална конференция на ЕкоЕнергия и следващото издание на Форум "Инвестиции в устойчива енергия

4-5 април: Balkan eCommerce Summit

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 17.02.2023: Правосъдие и вътрешни работи: единна входна точка за запорите на движими вещи

До 20.02.2023: Здравеопазване: Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

До 20.02.2023: Образование: организация на дейностите в училищното образование

До 22.02.2023: Околна среда: третиране на излезли от употреба гуми

До 23.02.2023: Финанси и данъчна политика: командировките в чужбинаБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС отбеляза спад през декември 2022 г. след растеж месец по-рано, показват последни данни на европейската официална статистика Евростат. Индустриалното производство в ЕС се понижи през декември с 0,4% спрямо ноември, когато нарасна с 1,2%, като в рамките на еврозоната отбеляза спад от 1,1% след отскок с 1,4% месец по-рано, докато пазарните очаквания бяха за по-умерено понижение с 0,8 на сто. Производството на дълготрайни потребителски стоки в ЕС и еврозоната отбеляза спад съответно с 0,7% и с 1,4%, на капиталови стоки - съответно с 0,3% и с 0,4%, на недълготрайни потребителски стоки производството в ЕС нарасна с 1%, но в еврозоната се сви с 1%, докато енергийното производство в ЕС и еврозоната се повиши с 1,3 на сто. Най-силен производствен спад на месечна база беше отчетен в Ирландия (с 8,5%), Люксембург (с 5,25) и Литва (с 4%), докато най-голям растеж отбеляза производството в Дания (скок с 13,5%), Португалия (с 4,1%) и Унгария (с 3,8%). Най-голям спад на индустриалното производство на годишна база през декември беше отбелязан в Словакия (понижение с 13,1%), следвана от Естония (спад с 11,5%) и Люксембург (с 8,4%).

Източник: БНР

Америка

Индексът на потребителските цени в САЩ се увеличи с 6,4% през 12-те месеца до януари, отбелязвайки най-малкото си годишно покачване от края на 2021 г., но по-бързо от 6,2%, които икономистите очакваха. За сравнение през декември показателят бе 6,5%. На месечна база потребителските цени са се повишили с 0,5% през януари, след 0,1% ръст през декември, съобщи Департамента по труда. Президентът на Федералния резерв на Филаделфия Патрик Харкър каза, че Фед все още не е приключил с повишаването на лихвите, но „вероятно е близо“. Но президентът на Фед на Ню Йорк Джон Уилямс заяви, цитиран от „Ройтерс“, че докато инфлацията се забавя, централната банка има начини да забави повишаването на цените и може да отнеме години, за да постигне целта си за инфлация от 2%.

Източник: economy.bg

Азия

Индийската авиокомпания Air India обяви, че е договорила придобиването на 470 самолета от "Ербъс" и "Боинг" - най-голямата сделка в историята на гражданската авиация. Компанията ще купи 220 пътнически самолета от "Боинг" и 250 от "Ербъс". Поръчката включва 210 теснофюзелажни самолета A320neo и 40 широкофюзелажни A350, които Air India ще използва по "свръхдълги маршрути", каза председателят на собственика й "Тата" Н Чандрасекаран. Заедно с други 25 самолета "Ербъс", които ще бъдат наети за посрещане на непосредствени нужди, общото придобиване достига 495 самолета, съобщава Ройтерс. Ренесансът на авиокомпанията под конгломерата "Тата" разчита на нарастващата си база от летци и голямата диаспора в Индия по света, за да се състезава за това, което скоро ще бъде пазарът на най-многолюдната държава в света. Сделката ще струва десетки милиарди долари в нестабилен момент за самолетните гиганти, които са изправени пред нарастващ индустриален и екологичен натиск, пише Ройтерс. Сделката включва голяма търговска печалба за производителя на двигатели CFM International, съвместно предприятие между "Дженерал електрик" и френската "Сафран". Той е избран да задвижва 210 теснофюзелажни самолета "Ербъс" пред конкурента Pratt & Whitney, докато двигателите на по-големите самолети ще бъдат на "Дженерал електрик" или британския "Ролс Ройс".

Източник: Дневник

 
Индекси на фондови борси
15.02.2023
Dow Jones Industrial
34 128.05 (38.78)
Nasdaq Composite
12 070.60 (110.45)
Стокови борси
15.02.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)77.60
Heating oil ($US/gal.)2.8212
Natural gas ($US/mmbtu)2.5220
Unleaded gas ($US/gal.)2.4525
Gold ($US/Troy Oz.)1 847.10
Silver ($US/Troy Oz.)21.64
Platinum ($US/Troy Oz.)921.40
Hogs (cents/lb.)86.18
Live cattle (cents/lb.)164.60

       Опознай България

Беловската базилика

Беловска базилика е сред най-добре запазените ранно- християнски храмове в България. Беловска базилика се намира сред красивите северозападни склонове на Родопа и е била голям духовен център при съществуването си до 17 век, когато е разрушена от турците при голямото помохамеданчване на българите от велинградските села. Мястото се почита и днес, и затова до базиликата е изградена черква, която макар и да е доста отдалечена от околните села е много посещавана. Беловската базилика е обявена за паметник на културата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.02.2023
Българска версия: 30533, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999