Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 13 февруари 2023 г., брой 5882
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(13.02.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21378
USD   1.82959
CHF   1.98119
EUR/USD   1.0690*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   1.82%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Вида-агрохим-98 АД - Видин
Стаханов АД - Хасково
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През 2022 г. от България са изнесени стоки на стойност 94.3 млрд. лева, което е с 37.9% повече в сравнение с 2021 година, сочат данните на НСИ. Вносът през годината е за стоки на стойност 108.3 млрд лева, или с 41.1% повече спрямо предходната година. През 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 35.5% в сравнение с 2021 г. и е на стойност 31.3 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Украйна, Сърбия, САЩ, Китай, Северна Македония и Обединеното кралство, които формират 51.8% от износа за трети страни.

Източник: Дневник

БНБ обяви данните за състоянието на банковата система, която отчита исторически висока печалба през миналата година. Секторът като цяло печели от основната си дейност - влогонабиране и кредитиране, което е видно от данните за нетния лихвен доход. Покачва се и нетния доход от такси и комисиони. В края на 2022 г. активите на банковата системата растат с почти 15% и вече са 155.4 млрд. лева. В България вече ще оперират 17 банки и шест клона на чуждестранни кредитни институции. Активите на "Банка ДСК" достигат 29 млрд. лв., а на "УниКредит Булбанк" - 28.9 млрд. лева. Изтичник: dividend.bg

Дружества
Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   МТК Гроуп ООД - София   2 366  
  2   Надежда - Надежда Христова ЕТ - Велико Търново   2 003  
  3   Илия Илиев - Сведи ЕТ - Раднево   1 195  
  4   Боди М Травъл ООД - Враца   1 113  
  5   М Бус ООД - Бургас   1 003  
  6   Ди Ес Бус ЕООД - София   772  
  7   Марица Изток Автотранспорт ЕООД - Гълъбово   604  
  8   Автобусни превози Пловдив ЕООД - Браниполе   320  
  9   Пътнически превози ЕООД - Добрич   312  
  10   Шумен - Пътнически автотранспорт ООД - Шумен   240  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 10.02.2023
  Обща стойност (BGN): 3 266 776.66  
Брой търгувани компании: 32
Premium 109 206.91
Standard 92 887.83
АДСИЦ 1 905.30
Структурирани 3 045 877.08
BEAM - Акции: 16 899.54
BaSE - Акции: 1 247.00
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе -12.50 %
Договорен фонд Еф Принсипал ФОНД - София 8.78 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Българска агенция за инвестиции издаде Сертификат Клас А за инвестиция силистренското дружество „Марлин“ за: изграждане на складова база за съхранение на зърно в гр. Силистра и услуги по складиране и съхраняване на товари; за направени инвестиции в размер на 50 милиона лева; за изграждане на силозна база с обхват от 200 хиляди тона и пристанищна инфраструктура; пристанище с до 6 кейови места и с капацитет до 7 хиляди тона на товарни и разтоварни дейности на денонощие. Държавата ще финансира изграждането на комуникации, водопреносна мрежа, от техническата инфраструктура. „Марлин“ ЕООД има одобрен генерален план като пристанище, от МРРБ, МОСВ, МТС.

Източник: Фирмена информация

Съгласно чл. 54, параграф 1, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, всяко тримесечие инвестиционните посредници докладват определена информация на компетентните органи. Справките се представят чрез специално създадена електронна система на КФН, в определения от Европейския банков орган (ЕБО) за получаване XBRL формат и в съответствие с изискванията на техническия стандарт. Първото задължително докладване в XBRL формат е с краен срок 13.02.2023 г. Преобразуването на справките се извършва със сертифициран инструмент, какъвто е AMANA XBRL Portal.  Източник: Balkan Services

Въглищната централа ТЕЦ "Бобов дол" ще стане първата в България, която се разраства със собствено ВЕИ - голям соларен парк с мощност 100 мегавата. Планираната инвестиция е около 100 млн. лв., а реализацията й започва на 13 февруари. За целта ще се ползва стария сгуроотвал - общо 1400 декара нарушен терен. В ТЕЦ "Бобов дол" работят около 1000 човека, а още 960 са заетите в мините. Самото разрешително за строеж е от 29 април 2022 г., а през януари 2023 г. е подписан и окончателния договор с ЕСО. Предстои изграждането на въздушната електропреносна линия от няколко километра. През юни се очаква доставката и на самата подстанция (33/110kV с мощност 110kVA) за бъдещата централа.

Източник: Капитал

Гръцкият търговец на играчки Jumbo заяви, че продажбите му са се увеличили с около 45% на годишна база през януари, което се дължи на изключителното представяне в четирите държави, в които оперира – България, Гърция, Кипър и Румъния. Българският пазар е растял най-бързо, като продажбите са се ускорили с 53%. Компанията съобщи, че свиква извънредно общо събрание на 8 март, за да поиска одобрението на акционерите за изплащане на брутен дивидент от 1,155 евро на акция от неразпределената печалба. Сумата на специалния дивидент е равна на общия размер на дивидента, разпределен през 2022 г. Към края на 2022 г. Jumbo управлява девет магазина в България от общо 83 в четирите страни, в които развива дейност.

Източник: investor.bg

Акционерите на „Албена“ АД ще гласуват на предстоящото извънредно общо събрание на 15 март предложението на мениджърите на дружеството за обратно изкупуване на собствени акции. Минималната цена, при която ще се осъществи обратното изкупуване, е 15 лева на акция, а максималната цена – 29 лева на акция. Крайният срок за приключване на обратното изкупуване е 31 декември 2025 г. Капиталът на туристическата фирма, която управлява едноименния черноморски курорт, е в размер на 4 273 126 лева, разпределен в същия брой акции всяка с номинал от по 1 лев.

Източник: actualno.com       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Ръководството на БСК посети завода на “Загорка” АД в Стара Загора

Проведе се Втори информационен ден по проект TransFormWork

BusinessEurope: ЕС трябва спешно да си напише домашното относно инвестиционните условия в Европа, за да подобри конкурентоспособността и постигне нулевият преход

БСК е съпричастна към жертвите на земетресенията в Турция и Сирия

Представители на БСК и браншови организации обсъдиха с МОСВ проекта на Регламент за опаковките


Предстоящи събития

15-16 февруари: Rebuild Ukraine 2023 (Варшава)

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

28.02.2023 - 01.03.2023: XXV Национална конференция на ЕкоЕнергия и следващото издание на Форум "Инвестиции в устойчива енергия

4-5 април: Balkan eCommerce Summit

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 13.02.2023: Земеделие: инвентаризация и планиране на горските територии

До 17.02.2023: Правосъдие и вътрешни работи: единна входна точка за запорите на движими вещи

До 20.02.2023: Образование: организация на дейностите в училищното образование

До 23.02.2023: Финанси и данъчна политика: командировките в чужбина

До 24.02.2023: Регионална политика: земни съоръжения, земна основа и фундаментиБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Производството на електроенергия в ЕС от възобновяеми източници се увеличава от 8% през 2011 г. до 19% през 2021 г. Въпреки че това може да изглежда малко, делът на ЕС от производството на вятърна и слънчева електроенергия е на първо място, заедно с Океания, в сравнение с други региони по света, пише Visual Capitalist. Ядрената енергия е най-големият източник за производство на електроенергия в ЕС и в цяла Европа, въпреки спада си през последните няколко десетилетия. През 2001 г. ядрената енергия представлява една трета (33%) от производството на електроенергия в ЕС, а през следващите 20 години спадна до 25%. Германия е много зависима от енергията от въглища, която от 2017 г. до 2021 г. е генерирала 31% от електроенергията на страната. Въпреки зависимостта от въглеродно-интензивните изкопаеми горива, общото производство на вятърна и слънчева енергия заедно отговарят за по-голяма част от производството на електроенергия в Германия с 33% (23% от вятърна и 10% от слънчева). Франция е най-голямата икономика в Европа, която разчита предимно на ядрената енергия, като ядрената енергия представлява над 50% от производството на електроенергия в страната. Италия, Обединеното кралство и Нидерландия се захранват предимно с природен газ, когато става въпрос за тяхното производство на електроенергия от 2017 г. до 2021 г. Докато Италия е най-зависимата от трите страни - 42% от електроенергията, генерирана от природен газ, то Нидерландия (40%), и Обединеното кралство (38%) не са много по-напред. Испания в периода 2017-2021 г. беше зависима предимно от природен газ (29%), докато през 2022 г. приносът на природния газ в производството на електроенергия спадна до 14%, а вятърната енергия стана основният източник на електроенергия с 32% дял. Освен Германия, други страни, в които въглищата осигуряват голяма част от енергията са България, Полша, Чехия, Сърбия, Турция, Албания, Северна Македония и др. Сред тези, които разчитат основно на вятърна енергия, освен Испания, са Дания и Литва. Страните, които разчитат основно на хидроенергия са Португалия, Норвегия, Швеция, Австрия, Хърватия, Румъния и др. Въпреки че през 2022 г. се наблюдава увеличение на производството на електроенергия от изкопаеми горива за ЕС, Ember очаква то да намалее през 2023 г. с до 20%.

Източник: money.bg

Америка

Федералният резерв на САЩ (Фед) ще тества способността на най-големите национални банки да издържат на тежка глобална рецесия, включително срив на търговските и жилищни имоти и пазарите на корпоративни облигации, като част от стрес тестовете тази година. Централната банка на САЩ провежда годишни стрес тестове след финансовата криза от 2008 г., за да оцени способността на банките да издържат на тежки пазарни и икономически сътресения.
,Стрес тестовете ще включат сценарий за повишаване на безработицата в САЩ до 10%, висока волатилност на финансовите пазари, както и значително увеличение на спредовете на корпоративните облигации и спад в стойността на финансовите активи. За първи път Централната банка на САЩ ще включи в стрес тестовете сценарий на сериозен пазарен шок за търговските портфейли на най-големите банки с най-сложни структури. През 2022 г. всички 23 големи банки в САЩ завършиха успешно стрес тестовете на Фед, въпреки това остават притесненията за рецесия. Въпреки че има признаци, че инфлацията в САЩ е достигнала своя връх и започва да се забавя, тя все още е доста под целите на централната банка на САЩ и е вероятно да се възстанови, посочват анализаторите на Deutsche Bank, цитирани от "Ройтерс", и припомнят, че в исторически план, ако инфлацията се покачи над 8%, са необходими две години, за да падне под 6%. Ако икономиката на САЩ избегне рецесия, стойността на S&P 500 до края на годината може да се доближи до горната граница на прогнозния диапазон на ниво от 5000 пункта. Междувременно доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ, според анализаторите ще бъде 3.65% до края на 2023 г. Освен това, експертите на Deutsche Bank очакват допълнително отслабване на щатския долар, като в същото време еврото може да достигне 1.10 долара до края на второто тримесечие.

Източник: 3e News

Азия

Инвестиционните банки и международните организации, които следят икономическите показатели на всяка страна повишават прогнозите си за икономическия растеж на Китайската народна република през 2023 година след впечатляващото възстановяване на страната след Ковид. Според някои икономисти тази година БВП на Китай ще нарасне с 6 %, което ще се дължи, както на правителствените политики в полза на растежа и отварянето на страната след успешната борба с Ковид, така и на нарастващото потребление на вътрешния китайски пазар, например, на фона на Китайския пролетен фестивал, съобщи Радио Китай. Според Международния валутен фонд китайската икономика ще се разшири с 5,2 % през тази година, което е завишаване на прогнозата с 0,8 % спрямо това, което организацията предвиждаше през октомври 2022 година. "Моргън Стенли" от своя страна увеличиха прогнозата си за растеж на КНР от 5,4 на 5,7 %. Смята се, че световната икономика ще е с по-слаби показатели през 2023 година, отколкото през 2022 година. Така например, според МВФ глобалният растеж тази година ще е 2,9 %, а по-специално половината от него ще се дължи на Китай и Индия, докато Съединените щати и Европейският съюз ще отговарят само за една десета от него. Значението на Китай ще е още по-голямо, защото успешното икономическо възстановяване, което се очертава пред страната, ще повлияе позитивно и на държавите, които са търговски, икономически и инвестиционни партньори на КНР. Съвсем разбираемо е, че Китай, който представлява 18,5 % от глобалната икономика, няма как да не повлияе на целия свят. Днес Китай представлява 30 % от производствената инфраструктура на света.

Източник: 24 часа

 
Индекси на фондови борси
10.02.2023
Dow Jones Industrial
33 869.27 (169.39)
Nasdaq Composite
11 718.10 (-71.46)
Стокови борси
10.02.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)79.76
Heating oil ($US/gal.)2.8698
Natural gas ($US/mmbtu)2.5800
Unleaded gas ($US/gal.)2.4985
Gold ($US/Troy Oz.)1 876.40
Silver ($US/Troy Oz.)22.01
Platinum ($US/Troy Oz.)951.30
Hogs (cents/lb.)75.93
Live cattle (cents/lb.)163.93

       Опознай България

Къща-музей “Алеко Константинов”

Къщата-музей “Алеко Константинов” в Свищов е създадена през 1926 г. Още приживе големият български писател подарява родната си къща на Свищовската община, за да се използва за културните нужди на града. Тук е изложена интересна експозиция, пресъздаваща най-важните етапи от краткия, но богат живот на “Щастливеца” - Алеко Константинов. На първия етаж от родната къща на Алеко е изложена богата археологическа колекция. На втория етаж е разположена експозиция за неговия живот и творчество. Възстановен е интериора на дома от втората половина на ХIХ век. Сред най-ценните експонати е изложено и сърцето на писателя, спряло да тупти твърде рано. Богатото му творчество е представено чрез многобройните му издания както на български, така и на чуждите езици, на които е превеждано.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.02.2023
Българска версия: 30535, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999