Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 20 януари 2023 г., брой 5865
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(20.01.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23146
USD   1.80844
CHF   1.97140
EUR/USD   1.0815*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   1.42%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Алианц Банк България АД - София
Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София
Хотел Финландия АД - Чепеларе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Икономиката на София е доминираща в страната. Брутният вътрешен продукт е над 51 млрд. и съставлява 42,8% от икономиката на България. Това е пет пъти повече от икономиката на втората по големина област у нас Пловдив и седем пъти повече от икономиката на област Варна. Брутният вътрешен продукт на човек от населението достига 38,9 хил. лв., което е над 2,2 пъти над средното за страната. За период от три години (2017-2020 г.) брутният вътрешен продукт на човек от населението в София отчита ръст от близо 26% спрямо ръст от 19% за цялата страна.

Източник: 24 часа

Общият размер на отчетените приходи в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 9 991.3 млн. лв. към 31 декември 2022 г., което представлява 103,2% изпълнение на плана за годината. С 887.2 млн. лв. повече са постъпилите приходи в сравнение с края на 2021 г. , отчете Националният осигурителен институт (НОИ). 18 108.4 млн. лв. или 99.3% от заложените в плана за годината са общо отчетените разходи, които са със 793.9 млн. лв. повече в сравнение с 2021 г.

Източник: news.bg

Дружества
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Куминяно Фрут ООД - Катуница   46 365  
  2   Виктория Нутс ЕООД - София   43 405  
  3   Олинеза Премиум ООД - Костинброд   39 827  
  4   Дерони ООД - Хасково   36 650  
  5   Талар Фуудс ЕООД - София   20 016  
  6   Диони ООД - Стара Загора   19 548  
  7   Цима 99 ООД - Раковски   16 635  
  8   Керпи ЕООД - Павликени   14 377  
  9   Пелтина ООД - София   13 811  
  10   Братя Пепеч ООД - Поройно - Сс   13 141  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 19.01.2023
  Обща стойност (BGN): 516 719.73  
Брой търгувани компании: 36
Premium 230 288.64
Standard 220 925.35
АДСИЦ 9 198.08
Структурирани 893.05
Облигации 3 134.17
BEAM - Акции: 52 280.45
BaSE - Акции: 5 185.60
BaSE - АДСИЦ: 400.00
Най-голяма промяна в цените
Елана Финансов Холдинг АД - София -20.12 %
Първа инвестиционна банка АД - София 5.22 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Компанията за рисково финансиране Витоша Венчър Партнърс започва 2023 г. с три сделки със стартъпите Pleggi, Relaxify App и Fight Scout за общо 125 000 евро. Pleggi е платформа за предварителен подбор на кадри чрез психометрични игри, базирани на научни методологии, като в нея са инвестирани 50 000 евро, които ще се използват за разработка на продукта, текущите дейности на компанията, маркетинг и продажби. С 50 000 евро е финансирана и Fight Scout – платформа за бойни спортове, специално изработена да подобри възможността на всички участници в индустрията да се развиват, а средствата се насочват към маркетинг, развитие и поддръжка на платформата. Витоша инвестира 25 000 евро в Relaxify App (научно базирано приложение за подобряване на психичното здраве ,продуктивността, повишено щастие и качество на живот, чрез геймификация), за пускане на IOS приложение и разрастване на потребителска база. Източник: Forbes България

За 85 милиона евро детайли от 76 български фирми са закупили трите завода на световния гигант Либхер през 2021 г. И трите предприятия на немската фамилна група са ситуирани в Тракия икономическа зона. „Либхер-Хаусгерете Марица” за производство на хладилници и фризери работи от 2000 г. Вторият завод - за производство на климатични системи за релсов транспорт - влак, трамвай и метро, и на охладителни модули за хладилни ремаркета, е на дружеството „Либхер - Транспортейшън Системс Марица”. Третата инвестиция в рамките на Пловдив е производствена база за бетоновози на „Либхер Конкрийт Технолоджи Марица“. 

Източник: Марица

Нов цех, на „ТЕРЕМ – Цар Самуил“ ЕООД и на групата „ТЕРЕМ – Холдинг“ ЕАД, за производство на военна продукция беше открит в гр.Костенец. Новото производство ще открие допълнително около 30 работни места. Държавното дружество от група „ТЕРЕМ Холдинг“, с принципал министъра на отбраната, започва 2023 г. с възстановяване на съществувало производство и внедряване на съвременни високоефективни технологии. За да отговори на актуалните потребности, ръководството на „ТЕРЕМ – Цар Самуил“ през последните години ориентира основната дейност на дружеството от ремонтна към производство на боеприпаси и пиротехнически изделия.

Източник: Банкеръ

В Общински съвет – Разлог е внесено предложение от „Инвесто Партньрс“ ЕАД за учредяване право на строеж за срок от 35 години на 730 декара общински терен за разширение на вече изграден и действащ фотоволтаичен парк с мощност 28,5 MW (33 MWp). Фирмата имат изградена собствена подстанция за високо напрежение. Община Разлог ще остане собственик на земята, като след 35 години, когато изтече срока на учреденото право на строеж, общината ще придобие всичко изградено върху нейния терен. В рамките на две години от учредяване право на строеж Община Разлог ще получи приходи между 1 100 000 - 1 200 000 лева съгласно конкретната цена, която ще бъде определена с Решение на Общински съвет – Разлог.

Източник: 24 часа

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и дружеството - концесионер на Летище София "Соф Кънект" подписаха договор за заем от €40 милиона за модернизацията на столичния аеропорт. Финансирането е подкрепено от Механизма за свързване на Европа (CEF) на Европейската комисия, съобщават от банката. Отпуснатите средства трябва да подкрепят модернизирането на инфраструктурата и компонентите за регулаторна дейност, безопасност и сигурност според най-новите стандарти. Генерираните загуби през 2021 година бяха в размер на 60 милиона лева, вследствие на пандемията.

Източник: money.bg       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АОБР представи приоритетите си за 2023 г.

Съюзът на птицевъдите в България с поредица от срещи "Перспективи и предизвикателства пред птицевъдството в България"

Рецесията у нас ще се усети умерено, а инфлацията ще се понижава

За 7-а поредна година Филип Морис България е топ работодател в страната


Предстоящи събития

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 20.01.2023: Енергетика: ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

До 20.01.2023: Правосъдие и вътрешни работи: размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта

До 21.01.2023: Финанси и данъчна политика:ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

До 21.01.2023: Образование: актуализиране на списъците на защитените от държавата специалности от професии

До 24.01.2023: Транспорт: ЗД на Закона за пътищатаБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Броят на банкерите и търговците от Европейския съюз, спечелили над 1 млн. евро, е скочил рекордно през 2021-а в резултат на реализираните сериозни печалби от фирмите за ценни книжа и на активното прехвърляне на персонал от Острова на Континента предприето, от инвестиционните банки след BREXIT. Европейският банков орган (ЕБА) посочва, че тези “високоплатени” играчи са били 1957 – с 42% повече отколкото през 2020-а. Това е най-високият брой за страните членки на Европейския съюз откакто през 2010-а ЕБА започва да събира данни. В числото не е включено Обединеното кралство, което запазва статуса си на основен финансов център след като напусна общността през 2020-а. Най-добре платеният банкер на ЕС е от Испания: той е получил между 14 и 15 млн. евро. Отчетените от ЕБО по-високи приходи през 2021-а се отнасят както за бонусите, така и за заплатите: премиите са скочили до 100.6% от фиксираното заплащане срещу 86.4% през 2020-а, според среднопретеглената стойност за целия брой най-високоплатени банкери, изчислена от регулаторния банков орган на ЕС. Таванът на банкерските бонуси в ЕС по правило трябва да е еквивалентен на годишния размер на заплащането им по трудов договор, но кредитните институции могат да поискат разрешение от акционерите си да го увеличат до два пъти от базовия доход.

Източник: Банкеръ

Америка

Светът е затънал в дългове, чиято стойност придобива рекордни размери. Общият размер на световния дълг възлиза на внушителните 300 трилиона долара. Тази сума включва общата стойност на дълга на правителства, домакинства и корпорации по света към края на първото полугодие на 2022 година, сочат изчисления на организацията Institute of International Finance, пише CNN. Стойността на световния дълг възлиза на 349% от глобалния брутен вътрешен продукт. Сумата е толкова висока, че ако задълженията се разпределят измежду цялото човечество, то ще се паднат средно по 37 500 долара дълг на всеки човек по света. Ситуацията е доста по-различна спрямо времената от преди световната финансова криза, като правителствения дълг спрямо БВП се движи в посока 102% за 2022 година. Сериозният проблем с нарастващата задлъжнялост бе нагледно олицетворен от последните събития в САЩ, най-голямата икономика в света. Достигането до заложения таван на максималния дълг, според финансовия министър Джанет Йелън, може да се случи още през тази седмица. В писмото си до Конгреса, Йелън предупреждава, че без действия САЩ могат да изпаднат в дефолт по дълга си през юни. Конгресът на САЩ може да предотврати потенциални проблеми, свързани с липса на финансиране, които могат да доведат дори до дефолт, като просто повиши дълговия таван, както е правил в миналото. Представителите на Републиканската партия обаче посочват, че няма да подкрепят вдигането на максималния праг освен, ако представителите на Демократическата партия не подкрепят съкращаване на разходите. Moody’s Analytics разглежда евентуален неуспех за вдигането на дълговия лимит като „катаклизъм“. Анализаторите смятат, че ефектът ще бъде спад на БВП с почти четири процентни пункта, шест милиона загубени работни места и спад на цените на акциите с една трета.

Източник: actualno.com

Азия

Япония е отчела най-големия си годишен търговски дефицит в размер на 19,97 трилиона йени (155,27 милиарда долара) през 2022 г., тъй като по-високите цени на енергията и суровините, както и рязкото обезценяване на японската валута, са увеличили разходите за внос, компенсирайки растежа на износа, сочат най-новите правителствени данни, цитирани от Киодо. Стойността на вноса е скочила с 39,2 на сто до рекордните 118,16 трилиона йени (921,1 милиарда долара). Япония е внасяла най-вече суров петрол, въглища и втечнен природен газ, пише в предварителен доклад на финансовото министерство. Износът е нараснал с 18,2 процента до 98,19 трилиона йени (765,3 милиарда долара), също достигайки максимум, поради увеличените доставки на автомобили и стомана. Предишният най-голям дефицит в страната бе отбелязан през 2014 г., и възлизаше на 12,82 трилиона йени (99,9 милиарда долара). През 2022 г. Япония е увеличила търговския си излишък със САЩ за втора поредна година до 6,54 трилиона йени (51 милиарда долара). Засилен е бил японският износ на автомобили и машини. Износът за САЩ е нараснал с 23,1 на сто до 18,26 трилиона йени (142,3 милиарда долара), Търговският излишък на Япония с останалата част от Азия, включително с Китай, е спаднал до 2,08 трилиона йени (16,2 милиарда долара), което е приблизително една трета от нивото му през 2021 г. В търговията с Европейския съюз Япония отчита търговски дефицит от 2,02 трилиона йени (15,7 милиарда долара), оставайки на минус за 11-та поредна година.

Източник: 24 часа

 
Индекси на фондови борси
19.01.2023
Dow Jones Industrial
33 044.56 (-252.40)
Nasdaq Composite
10 928.20 (-28.78)
Стокови борси
19.01.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)80.42
Heating oil ($US/gal.)3.3766
Natural gas ($US/mmbtu)3.1220
Unleaded gas ($US/gal.)2.6032
Gold ($US/Troy Oz.)1 931.80
Silver ($US/Troy Oz.)23.59
Platinum ($US/Troy Oz.)1 044.80
Hogs (cents/lb.)76.60
Live cattle (cents/lb.)155.80

       Опознай България

Етнографски комплекс Етъра

Етъра е първият по рода си етнографски музей на открито в България. Намира се на 8 км южно от град Габрово и заема площ от около 7 хектара по гористите склонове на Стара планина. Изграждането на комплекса започва през 1963 г. Официално е открит на 7 септември 1964 г. Целта му е да покаже архитектурата, бита и стопанското минало на българина по време на националното възраждане (втората половина на XVIII и XIX в.), когато в габровския регион се развиват над 26 занаята, чиито изделия намират пазар в Букурещ, Виена, Марсилия, Анадола. В Етъра все още се произвеждат глинени съдове по технологията от миналия век, майстори изработват изкусни дърворезби, хлебни изделия по стари рецепти на огън. Неповторимият дух на музея е постигнат като са реставрирани множество обекти, оцелели тук през годините, пренесени са и някои оригинални съоръжения, открити в региона. Част от сградите на територията на музея са точни копия на известни постройки от Възрожденската епоха.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.01.2023
Българска версия: 30413, Английска версия: 3206

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999