Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 16 ноември 2022 г., брой 5822
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент


Валутни курсове
(16.11.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23638
USD   1.87988
CHF   1.99778
EUR/USD   1.0404*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.59%  

Как BI инструментите помагат на сектор „Търговия на едро“ във времена на криза
Сектор №1 по оборот през последните 10 години.
Как се задържат и подобряват такива бизнес резултати?
Най-важните ключови показатели за сектора.
И един пример за милиони.
Научете повече >>

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Пазар за плодове, зеленчуци и цветя АД - Сливен
Тенис Малеева АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През третото тримесечие на 2022 година брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.2% спрямо същия период на предходната година, показват експресните оценки на НСИ. За сравнение - в трите месеца преди това (април-юни) икономиката расте с 4% на годишна база. Експресни оценки се правят с много допускания и с постъпването на още данни може да претърпят ревизия. В сравнение с периода април - юни БВП расте с 0.6%. В номинално изражение БВП през третото тримесечие достига 44.539 млрд. лв.

Източник: Дневник

Възстановяването (реституцията) на земеделската земя в реални граници в България доведе до нейното раздробяване, разпределена в повече от 900 000 индивидуални партиди, собственост на различни български граждани, твърдят от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ). Според БАСЗЗ площта със селскостопанско предназначение през 2021 г. в България е 52,273 млн.км2, което представлява около 47,1 % от територията на страната. Обработваемите земи заемат 34, 867 млн. или 69,1 процента от използваната земеделска площ. Необработвани земи са 1,63% от площта на страната.

Източник: Дума

Дружества
Търговия с автомобили
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   София Франс Ауто АД - София   79 889  
  2   Порше БГ ЕООД - София   10 808  
  3   Скания-България ЕООД - Герман   9 975  
  4   Еуратек ООД - София   9 485  
  5   Силвър Стар Ритейл ЕАД - София   8 882  
  6   Силвър Стар Моторс ЕАД - София   8 503  
  7   Ауто Бавария ООД - София   7 310  
  8   Рено Нисан България ЕАД - София   7 108  
  9   Тойота Балканс ЕООД - София   5 585  
  10   Киа Моторс България - София ООД - София   5 408  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 15.11.2022
  Обща стойност (BGN): 593 942.65  
Брой търгувани компании: 46
Premium 58 065.76
Standard 505 401.70
АДСИЦ 14 747.71
Структурирани 1 164.80
BEAM - Акции: 14 562.69
BaSE - Акции: 6 281.35
Най-голяма промяна в цените
Трейс груп холд АД - София -3.30 %
Първа инвестиционна банка АД - София 3.26 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отсъди в полза на Георги Гергов относно прехвърлянето на акциите на Община Варна в "Международен панаир Пловдив" АД към дружеството на бизнесмена "Пълдин туринвест" АД. С решението на ВАС, което не подлежи на обжалване, Гергов ще придобие 79,3% от контрола над дружеството. През април 2022 Административният съд във Варна реши да блокира скандалното решение на Общинския съвет във Варна, който беше гласувано през декември 2021 г. акциите в Пловдивския панаир, притежавани от общината, да бъдат апортирани в дружеството "Пълдин Туринвест" АД. Разпореждането с тези акции стана въпреки искането на Министерството на икономиката акциите да бъдат върнати на държавата. С решението общинските съветници от Варна предадоха на практика пълния контрол на Панаира на Гергов, защото той държи 2/3 от акциите на "Пълдин Туринвест". С решението на ВАС се позволява изпълнение на решеното от Общинския съвет на Варна.

Източник: news.bg

Националната електрическа компания (НЕК) отчита 822 млн. лв. печалба на фона на 278.2 млн. лв. за същия период на м.г. Задълженията на НЕК намаляват до 2.9 млрд. лв. на фона на над 4 млрд. лв. година по-рано, показва още финансовият отчет на дружеството. Това стана, след като дружеството погаси милиарден заем към държавата. Намаляват и краткосрочните задължения към т.нар. свързани лица (като групата на БЕХ например), като сумата е 176.5 млн. лв. на фона на 305.6 млн. лв. за същия период на 2021 г. Общите приходи на НЕК са нараснали до 3.9 млрд. лв. (при 2.6 млрд. лв. година по-рано). Само приходите от продажби са 3 млрд. лв., или с над 90% повече спрямо м.г., когато са били малко над 1.5 млрд. лв.

Източник: Капитал

Кандидатът за листване на пазар BEAM на Българската фондова борса (БФБ) „МФГ Инвест“ ЕАД ще предложи още до 1 млн. броя съществуващи акции на инвеститорите, ако предложената емисия до 1 775 200 броя нови акции с номинал 1 лв. бъде презаписана. Емисионната стойност на акциите е 3,38 лева, а съветник по емисията е ИП „БенчМарк Финанс“ АД. По-голямата част от набраните средства ще бъдат използвани за инвестиции в нови компании, ползващи, внедряващи или развиващи собствени технологични решения, независимо от икономическия сектор, вкл. и в сферата на финансовите услуги, в която оперира компанията майка на дружеството. Компании в портфолиото на „МФГ Инвест“ са онлайн търговецът на бързооборотни стоки eBag, първият български еднорог Payhawk, компанията за онлайн застраховки „Болерон“ и др.

Източник: investor.bg

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ очаква за текуща 2021-2022 г. стопанска година да реализира приходи в размер на малко над 9 млн. лева. Дружеството е увеличило дела на отдадените под наем имоти за стопанската 2022-2023 г. до 85,9% (156 853 дка от общо 182 705 дка, които дружеството може да отдаде). За изминалата стопанска година делът на отдадените под наем имоти беше 84,5%, а за 2020-2021 г. – 83,8%. Към края на месец октомври 2022 г. „Адванс Терафонд“ притежава 186 677 дка земеделска земя и 60,8 дка земя в урбанизирани територии. През октомври са купени 788 дка земеделски земи при средна цена 1822 лева/дка. Цената е близо до рекордните 1868 лева/дка, които дружеството плати за придобитите имоти през август.

Източник: investor.bg

Индустриална зона "Загоре" обяви търг за продажбата на терен с площ 5691 кв. м край с. Хрищени в община Стара Загора, предназначен за производствен и складов обект. Минималната тръжна цена на обекта е 393 470 лв. без ДДС. Депозитът за участие е в размер на 39 347 лв. Купувачът няма да има право да променя предназначението за ползване на имота за срок от 5 години. Също така той ще трябва да започне строителство в имота не по-късно от 12 месеца от датата на сключване на договора и да въведе готовия обект в експлоатация в срок до 72 месеца от подписване на договора.

Източник: industryinfo.bg

Регулирана информация


 

Индикативни дати за провеждане на Пролетния квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

 


       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

За пореден път зле обмислени предложения се приемат без обосновка във вреда на икономиката АИКБ, БСК, КРИБ и БФИЕК настояват за прегласуване на решението на НС относно програмата за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия

Нормативни пречки затрудняват обучението на здравните асистенти в България


Предстоящи събития

16 ноември: Световен ГИС ден

22-23 ноември: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo Amsterdam

8-9 декември: Курс "Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи"


Актуални дискусии

До 16.11.2022: Околна среда: информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

До 17.11.2022: Финанси и данъчна политика: Закона за държавния бюджет, ЗБ на ДОО и на ЗБ на НЗОК РБ

До 17.11.2022: Социална политика и заетост: промени в Кодекса за социално осигуряване

До 17.11.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

До 17.11.2022: Бизнес среда: промени в Закона за електронната търговияБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 

 

Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Индустриалното производство в еврозоната и в целия ЕС е нараснало през септември за втори пореден месец, компенсирайки изцяло спада през юли, показват последни данни на "Евростат". Индустриалното производство в ЕС се е увеличило през септември с 0,9% спрямо август, когато е нараснало с 1,5%, като в рамките на еврозоната също е отбелязало растеж от 0,9% след скок с 2% месец по-рано и пазарни очаквания за доста по-умерено повишение с 0,3 на сто. Производството на недълготрайни потребителски стоки в ЕС и еврозоната е отбелязало солиден растеж на месечна база съответно с 3,1% и с 3,6%, а на капиталови стоки - съответно с 1,7% и с 1,5%, докато производството на дълготрайни потребителски стоки се е свило в ЕС с 0,6% и в еврозоната - с 0,8%, а енергийното производство - съответно с 2% и с 1,1%. Най-силен производствен скок на месечна база е отчетен в Ирландия (с 11,99%), Белгия (със 7,1%), Унгария и Нидерландия (с по 1,6%), докато най-голям спад отбелязва производството в Литва (спад с 8,2%), Гърция (с 4,5%) и Естония (с 3,6%). Спрямо септември 2021 г. производството в еврозоната се е увеличило с 4,9% след повишение с 2,5% през август, а в рамките на целия ЕС растежът на индустриалното производство се е ускорил през септември до 5,7% от 3,8% месец по-рано. Най-голям спад на индустриалното производство на годишна база през септември е отбелязан в Естония (понижение със 7,5%).

Източник: Дума

Америка

Проучване на прогнозите и финансовите резултати, изготвено за Financial Times от S&P Global Commodity Insights, показва, че общата нетна печалба на публично листнатите петролни и газови компании, работещи в САЩ, възлиза на 200.24 млрд. долара за второто и третото тримесечие на годината. Компаниите, сред които най-големите, средните и по-малките независими шистови оператори, отчитат най-печелившите шест месеца в сектора и са напът да постигнат безпрецедентна година, пише Financial Times. Наскоро американският президент Джо Байдън определи рекордните приходи като "неочаквани печалби от войната" и обвини петролните компании, че "се възползват" от руската инвазия. Той също така заяви, че освен ако те не инвестират реализираните средства в добива на повече петрол, за да се намалят цените на горивата, той ще поиска от Конгреса да ги обложи с по-високи данъци. Подобни данъци върху свръхпечалбите вече се въвеждат в редица страни в ЕС. През юли Великобритания наложи допълнителен 25% "данък върху енергийните печалби", а новият премиер Риши Сунак обмисля да го увеличи до 30% и да удължи срока до 2028 г. В отговор на възможността за въвеждане на извънреден данък Дарън Уудс, изпълнителен директор на ExxonMobil, която има най-печелившото тримесечие в историята си, заяви, че големият дивидент на компанията трябва да се разглежда като начин за "връщане на част от печалбата ни директно на американския народ". Рекордните печалби водят до нарастване на свободния паричен поток - ключов показател за индустрията. През второто и третото тримесечие на годината средната цена на суровия петрол сорт брент достигна 105 долара за барел спрямо средната 70 долара за барел през последните пет години, пише Financial Times. Цената му достигна рекорд от близо 140 долара за барел в началото на март.

Източник: Капитал

Азия

Промишленото производство в Китай е нараснало с по-бавни темпове през октомври, а продажбите на дребно регистрират неочакван спад заради засилените пандемични ограничения. Това показват най-новите официални данни на китайската статистика, цитирани от ДПА. Производството на китайската промишленост е регистрирало годишен ръст от 5 на сто през октомври, след като нарасна с 6,3 на сто през септември. Октомврийските данни са по-слаби от очакванията на анализаторите за увеличение с 5,2 на сто. Поради смущенията, причинени от нарастващите случаи на заразени с коронавирус, продажбите на дребно са спаднали с 0,5 на сто на годишна база през октомври, противно на септемврийското увеличение с 2,5 на сто.  През първите десет месеца от годината инвестициите в дълготрайни китайски активи са с 5,8 на сто повече в сравнение със същия период година по-рано. Те се повишиха с 5,9 на сто през първите девет месеца на годината, а икономисти очакваха да запазят темпа си. Нивото на градската безработица остава непроменено – при равнище от 5,5 на сто през октомври. На фона на спада на пазара на имоти и по-слабата икономическа активност, банковото кредитиране е намаляло рязко до 615,2 милиарда юана (87,02 милиарда долара) през октомври спрямо 2,47 трилиона юана през септември.

Източник: 24 часа

 
Индекси на фондови борси
15.11.2022
Dow Jones Industrial
33 592.92 (56.22)
Nasdaq Composite
11 358.40 (162.19)
Стокови борси
15.11.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)87.76
Heating oil ($US/gal.)3.6648
Natural gas ($US/mmbtu)6.3590
Unleaded gas ($US/gal.)2.5471
Gold ($US/Troy Oz.)1 782.60
Silver ($US/Troy Oz.)21.68
Platinum ($US/Troy Oz.)1 023.00
Hogs (cents/lb.)85.25
Live cattle (cents/lb.)151.23

       Опознай България

Залдапа - Добруджанският Помпей

Залдапа е най-големият укрепен античен център в земите на днешна Добруджа. Крепостта, известна като Добруджанският Помпей, е разположена в м. Калето, между селата Абрит и Добрин, Добричка област. В по-старите публикации, а и сред местното население е позната с различни названия – Абтаатското кале, Къз кале, Добрин кале, Добри кале и Хисар кале, а името й означава студена или жълта вода. Изградена през втората четвърт на ІV в., укрепителната система на Залдапа функционира около 250 години – до гибелта на града в края на VІ в. Крепостната стена огражда само по-голямата и по- висока южна част на полуострова, върху който е било разположено античното селище. Общото й протежение възлиза на около 2050 м и се състои от 18 праволинейни отсечки (куртини) с различна дължина. През епохата на Античността Залдапа е бил за кратко време седалище на епископия и е начално огнище на най-мащабното въстание срещу император Юстиниан Велики ( 483 – 565 ), император на Източната Римска Империя (Византия). Това е и родното място на византийския военачалник Виталиан, който е най-големият бунтар в ранната византийска империя. В резултат на проведените археологически разкопки са проучени част от укрепителната система, гражданска базилика, раннохристиянска църква и водохранилище. (Снимка: http://www.krushari.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.11.2022
Българска версия: 30441, Английска версия: 3213

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999