Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 17 януари 2022 г., брой 5610
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(17.01.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.34209
USD   1.70860
CHF   1.87538
EUR/USD   1.1447*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

15 години доверен партньор за дигитализация на 270+ компании.
Предлагаме
софтуерни решения за:
BI. Бизнес анализи
ERP. Цялостно управление на бизнеса
FPM. Финансово планиране и консолидация
WMS. Складово управление
Годишни отчети в XBRL формат
Изслушваме с внимание и съветваме за избор
на точната бизнес система.
Научете повече >>
  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Бисер Олива АД - Стара Загора
Булгара АД - Айтос
М Тек АД - Пловдив
Монтурист АД - Монтана
Топлофикация - Перник АД - Перник
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Премийният приход по застраховка „Пътуване в чужбина“ към октомври 2021 г. възлиза на 57 млн. лв., регистрирайки 174% ръст спрямо същия период на предходната година. През тази година се наблюдава и тенденция за повишаване на приходите на застрахователните дружества от полици за пътуване в чужбина в сравнение и с предпандемичната 2019 г. Събраните премии към октомври 2019 г. са в размер на 35 млн. лв., отчете Комисията за финасов надзов (КФН). В животозастраховането продължава тенденцията за динамичен ръст, оформил се през 2021 г.

Източник: Монитор

ООН прогнозира, че икономиката на България ще нарасне с 4% за 2022 г. и с 3.5 на сто през 2023 година. Инфлационните очаквания на анализаторите на ООН за България са темпът на повишаване на цените да бъде 1.9% през текущата и идната година. Икономическият департамент на ООН изтъква, че ще има забавяне в растежа на световната икономика като цяло - нарастване с 4 на сто през 2022 г. спрямо темп от 5.5 на сто през 2021 година и още по-голямо забавяне през 2023 г. - до 3.5 на сто, на фона на нови вълни от Ковид-19, проблеми на трудовия пазар, напрежение в снабдителните вериги и ускоряваща се инфлация.

Източник: Банкеръ

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(07.03 - 11.03.2022 и 14.03 - 18.03.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(28.03 - 01.04.2022 и 04.04 - 08.04.2022)
Посочените периоди ще бъдат съобразени с ограниченията за провеждане на присъствени обучения.
Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, София

 

Концесии

Държавата няма да разреши смяна на концесионера на летище Горна Оряховица. Искане за това е постъпило в Министерството на транспорта, но то няма да бъде удовлетворено, съобщи министърът на транспорта Николай Събев. Концесионерът на летище Горна Оряховица следва да изпълнява поетите ангажименти към държавата, а не да прехвърля концесията на други лица. Според договора за концесия подобна промяна не може да бъде извършена без съгласието на държавата. От 2016 г. концесионер на летището в Горна Оряховица е консорциумът “Гражданско летище Горна Оряховица”. 95% от нея е собственост на “Кристална вода”, а останалите 5% - на транспортното министерство. 85% от “Кристална вода” са на “Кай ар консулт”, а нейн собственик е Ася Христова, 11,5% се държат от Генчо Начев и 3% са собственост на Даринка Начева. В началото на декември стана ясно, че швейцарската компания “Ювелис груп” искат да влязат в концесията и да сменят “Кристална вода”. Именно това е искането, постъпило в Министерството на транспорта.

Източник: 24 часа

Дружества
Преработка и консервиране на риба и други водни животни
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Електа ЕООД - Варна   2 824  
  2   Есетра Комерс ЕООД - Болярци - Пд   2 202  
  3   Север - Експорт ООД - Варна   1 233  
  4   Фишком ООД - Сливен   1 004  
  5   Делта Рап ЕООД - Сливен   502  
  6   Булджак ЕАД - Бургас   365  
  7   Алмар сийфуд АД - Бургас   294  
  8   Ариел Фиш ООД - Варна   286  
  9   П.А.Л БГ ЕООД - София   123  
  10   Ник Хеда Еко ЕООД - Пловдив   98  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 14.01.2022
  Обща стойност (BGN): 741 102.12  
Брой търгувани компании: 63
Premium 23 486.54
Standard 409 791.55
АДСИЦ 80 131.31
Структурирани 5 237.47
BEAM - Акции: 222 455.26
Най-голяма промяна в цените
Експат Асет Мениджмънт ЕАД - София -49.90 %
Проучване и добив на нефт и газ АД - София 9.90 %
BaSE - Акции: 441.00
BaSE - АДСИЦ: 2 476.50
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Булгаргаз" очаква газовата връзка между България и Гърция да бъде въведена в експлоатация без повече забавяне най-късно на 1 юли 2022 г., за да може страната ни да получава договорените с Азербайджан количества газ в пълен обем, съобщиха от дружеството. Ако това не стане, отново ще възникне риск азерската компания да активира наказателната клауза по Договора и да усвои предоставената от "Булгаргаз" и БЕХ банкова гаранция в значителен размер. Всяко отлагане на въвеждането в експлоатация на газопровода IGB поставя „Булгаргаз“ ЕАД и България във все по-неблагоприятна позиция в евентуални нови преговори за доставка на алтернативния газопровод с азерската компания.

Източник: Банкеръ

През 2021 г. летище "София" е обслужило общо 3 364 151 пътници, отчита операторът на аеропорта - „СОФ Кънект“. Това е ръст от 14,5% спрямо 2020 г., но все още е много под нивото (с 52.7%) от последната година преди ковид пандемията - 2019-а. Тогава столичното летище е обслужило над 7 млн. пътници Подобни са съпоставките и за пътникопотока по редовните международни линии. Нараснал е с 12,9% в сравнение с 2020-а, но е намалял с 55.1% спрямо 2019-а. За вътрешните линии увеличението спрямо 2020 г. е 50%, но пътуващите със самолет в страната са 30.8% по-малко от 2019-а. Топ дестинациите, от които пристигнали най-много пътници от София през 2021 г. са: Лондон – 400 856 души, Варна – 175 192, и Франкфурт – 142 999.

Източник: Сега

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ ще синхронизира устава си с последните промени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦС). Те бяха обнародвани на 12 март 2021 г. и всички акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) трябва да направят актуализация в учредителния си акт в срок от една година. Събранието е свикано за 22 февруари 2022 г. Срокът за подаване на одитирани отчети (където ще стане ясен дивидентът) е до 31 март 2022 г. През ноември 2021 г. „Адванс Терафонд“ продаде 1157 дка при средна цена от 1630 лв.

Източник: investor.bg

„Илевън Кепитъл“ АД ще трансформира в капиталово участие конвертируем заем, предоставен на СмартОкто360 Б.В. (SmartOcto360 B.V.), частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, съобщава компанията. Нидерландската компания, която е част от инвестиционния портфейл на „Илевън Кепитъл”, ще издаде 1 749 привилегировани акции от капитала си в полза на „Илевън Кепитъл”. Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ е възложил на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия, необходими за осъществяване на конвертирането, включително като упълномощава адвокати.

Източник: investor.bg

"Български ВиК холдинг" ЕАД по индивидуалния отчет към 30 септември 2021 г. отчита загуба от 944 000 лева. Холдингът не е възлагал поръчки от типа инхаус, заяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. Той припомни, че с Постановление 7 на Министерски съвет от 22 януари 2020 г. са били одобрени промени по бюджета на МРРБ в размер на 1 млрд. лева за учредяването на холдинговото дружество с държавно участие в капитала. "Към 10 януари тази година размерът на собствения капитал, разходваните и разполагаемите средства на холдинга са собствен капитал -1,040 млрд. лева, в това число парични средства - 1 млрд. лева, апорт на дълготрайни материални и нематериални активи - 2,5 млн. лева, непарична вноска, собственост върху дялове във ВиК оператори - 37,7 млн. лева".

Източник: Монитор       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Добри Митрев е част от престижното жури на Бизнес наградите на България - EGO Awards

МТСП връчи първите годишни награди за корпоративна социална отговорност. Сред отличените е Съюзът на пивоварите в България – член на БСК


Предстоящи събития

27-28 януари 2022: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2022

26 януари: Пресконференция на АОБР

20 декември – 31 януари: SDG Pioneers 2022 - Световните награди за напредък по Целите за устойчиво развитие ще се проведат и в България от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

1 февруари 2022 г.: Retail Summit 2022

10-11 февруари 2022: Уебинар за възможностите за участие в обществени поръчки на Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talksВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 - 12 февруари 2022, съботно-неделен
DevNet Associate  -11 март 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

БВП на Гърция се е увеличил с 8.3% през миналата година вместо с 4.3%, каквато беше прогнозата. Това става ясно от доклад на международната рейтингова агенция Fitch. Както се отбелязва в него, икономическата активност в южната ни съседка се възстановява по-бързо, отколкото бяха очакванията на Fitch в предишната оценка през юли 2021 година. От Fitch очакват, че възстановяването на икономическата активност в Гърция ще продължи и през 2022 година, дотолкова доколкото ще се увеличават използваните средства от Фонда за възстановяване на икономиките на Европейския съюз. Според агенцията, икономиката на Гърция ще продължи да расте с 4.1% през тази година, като същите темпове се прогнозират и за 2023 година. Грантовете, включени в Плана за възстановяване и устойчиво развитие на Гърция, са около 18 млрд. евро (малко по-малко от 10% от номиналния БВП през 2019 година), като те ще бъдат получени от страната в следващите шести години.

Източник: Банкеръ

Америка

Малкият бизнес в САЩ влиза в третата си година на работа в условията на пандемия от коронавируса и е изправен пред три предизвикателства - прекъснати вериги на доставки, липса на персонал заради карантините и слабо търсене на стоки, пише Ройтерс. Секторът получи правителствена подкрепа и фалитите са по-малко от очакваното, но управлението на компаниите е предизвикателство. В много градове имаше оптимизъм през лятото на фона на високия брой ваксинирани и отпадането на ограниченията. Всичко това обаче свърши около Деня на благодарността. Появата на омикрон изтри всичко, коментират в сектора. През миналата седмица Федералният резерв получи данни за състоянието на икономиката, изпратени от бизнес групи, синдикати и други национални организации. В тях е записано, че бързото разпространение на омикрон варианта на коронавируса носи проблеми, свързани основно с наемането на служители и инфлацията. По данни на Министерството на търговията продажбите на дребно в САЩ се свиват с 1,9% през декември, като причината за това са липсващи стоки и напредващия коронавирус.

Източник: investor.bg

Азия

Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Китай през четвъртото тримесечие на 2021 година вероятно ще бъде най-бавният за последните година и половина, пише Ройтерс. Официалните данни ще бъдат публикувани в понеделник (17 януари). Очакванията са, че страната ще запише ръст от 3,6% в периода октомври - декември, спрямо 4,9% в предходното тримесечие. Ако изчисленията на Ройтерс се потвърдят, това ще бъде най-бавният икономически растеж от второто тримесечие на 2020 година. Прогнозите за забавения икономически ръст се дължат основно на свитото търсене, проблемите в сектора на недвижимите имоти, както и строгите ограничения, свързани с коронавируса. Тези проблеми вероятно ще се запазят и през цялата 2022 година. Като цяло през 2021 година китайската икономика ще запише експанзия от 8 на сто. Това е един от най-бързите ръстове за последното десетилетие, но до голяма степен той се дължи на ниската база през 2020 година, когато се появи коронавируса.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
14.01.2022
Dow Jones Industrial
35 911.81 (-201.81)
Nasdaq Composite
14 893.80 (86.94)
Стокови борси
14.01.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)84.19
Heating oil ($US/gal.)2.6400
Natural gas ($US/mmbtu)4.2900
Unleaded gas ($US/gal.)2.4200
Gold ($US/Troy Oz.)1 818.70
Silver ($US/Troy Oz.)23.05
Platinum ($US/Troy Oz.)966.90
Hogs (cents/lb.)85.45
Live cattle (cents/lb.)142.13

       Опознай България

Антоновден

На 17 януари българската православна църква отбелязва деня на Антоний Велики, роден през 251 г. в Кома, близо до Хераклеопол, Среден Египет. На 12 години той остава сирак и се отдава на самота, заселвайки се в пустиня, където устройва манастир. На 104 г. влиза в открит диспут с привържениците на арианското учение и ги побеждава. Преподобни Антоний Велики преживял до 105-годишна възраст. Погребан е на тайно място. По-късно мощите му са открити и тържествено пренесени във Виена. Според българската народна традиция Антоновден се празнува за предпазване от болести. В народните представи живеят двама братя близнаци, ковачите Андон и Атанас, които първи изобретяват ковашките клещи. Затова Антоновден и Атанасовден (на 18 януари) са един след друг и се честват като празници на ковачи, железари, ножари, налбанти. На Антоновден имен ден празнуват всички с имена Антон, Антония, Андон, Донка.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.01.2022
Българска версия: 30019, Английска версия: 2873

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999