Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 30 октомври 2019 г., брой 5069
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(30.10.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26558
USD   1.76280
CHF   1.77142
EUR/USD   1.1095*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

Как да поддържаме
съоръжения и сгради?
Как да осигурим
безопасни условия на работа?
Как да финансираме
внедряване на иновации?
Лектори от 7 държави
До 31.10 – отстъпки
Регистрирайте се
на www.viaexpo.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Котлостроене АД - София
ПКП-Н АД - Русе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Общият показател на бизнес климата през октомври 2019 г. се понижава с 1.4 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно, съобщи Националният статистически институт. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 1 пункт, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно анкетата отчита и понижени очаквания за износа и производствената активност през следващите три месеца. Показателят "бизнес климат в строителството" спада с 3.9 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Източник: 24 часа

Националната агенция за приходите е обжалвала в съда глобата от Комисията за защита на личните данни заради теча след хакерска атака, който засегна над 5 млн. български граждани и фирми, потвърди председателят на КЗЛД Венцислав Караджов. По негови думи делото ще се гледа в Софийския районен съд и предстои да бъде насрочено в края на годината. В последните дни на август КЗЛД връчи на приходната агенция акт за установяване на административно нарушение, последван от наказателно постановление, с което се налага санкция. Причината за глобата в размер на 5.1 млн. лв. е пробивът в информационните масиви на НАП, който доведе до безпрецедентен теч на лични данни, засегнал на практика всеки данъкоплатец у нас. От приходното ведомство обаче са на мнение, че нямат вина, тъй като не са отговорни за хакерската атака и са защитили адекватно системите си.

Източник: Сега

 
Дружества
Рециклиране на метални отпадъци
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Евро Стийл Трейд ООД - Пловдив   62 231  
  2   Феникс Инверс ООД - София   24 698  
  3   Ти Ай Метълс ЕАД - Варна   20 142  
  4   Унитрейд 2011 ООД - София   18 377  
  5   Екометал Инженеринг ЕООД - София   11 429  
  6   Пан Сървиз ЕООД - София   4 723  
  7   Либърти Металс Груп ЕАД - Бургас   4 577  
  8   Аифорос България ЕАД - Перник   3 158  
  9   Мега Ресурс АД - Ямбол   2 236  
  10   Феникс-Дупница ООД - Дупница   1 501  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 29.10.2019
  Обща стойност (BGN): 300 212.34  
Брой търгувани компании: 39
Premium 43 676.67
Standard 255 174.82
АДСИЦ 1 115.54
Структурирани 245.31
Права 0.00
Най-голяма промяна в цените
Еврохолд България АД - София -9.68 %
Юрий Гагарин АД - Пловдив 6.42 %
BaSE - Акции: 302 594.02
BaSE - АДСИЦ: 12.48

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Холдинг БДЖ" ще спре да съществува до края на януари 2020 година. Дъщерните му дружества - за товарни и пътнически превози, ще бъдат преобразувани в еднолични акционерни дружества с надеждата двете компании да излязат от влошеното си състояние. Това е решил съветът на директорите на холдинга. Намерението им било подкрепено от министъра на транспорта Росен Желязков. Вместо по един управител "БДЖ Пътнически превози" и "БДЖ Товарни превози" вече ще имат съвети на директорите, които ще вземат решенията. Само за първите шест месеца на годината загубата на холдинга е малко над девет милиона лева. Реформата в БДЖ се очаква да приключи до края на януари догодина, а окончателното привеждане на дружествата към изискванията на Закона за публичните предприятия - до края на септември 2020 г.

Източник: Сега

Агенция „Пътна инфраструктура“ получи първия идентификационен номер на издател съгласно стандарт БДС EN ISO 14816, задължителен за търговското опериране на тол системата. Две от компаниите, партньори на Пътната агенция - „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД и „Интелигентни Трафик Системи“ АД, регистрирани като Национални доставчици на услуги, получиха съответно от Българския институт за стандартизация уникални идентификационни номера.Това им осигурява възможност за ефективно участие във втората фаза на тестовия режим на тол системата с бордови устройства, а в последствие – и в търговското опериране на системата. В началото на месеца бе прието правителството постановление, с което се изменя Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. Промените предвиждат да отпадне необходимостта от сключване на договори при общи условия между АПИ и доставчиците на GPS данни, както и да се намалят изискванията към тях. Те ще подписват договор с националните и европейските доставчици на тол услуга.

Източник: Банкеръ

Активите на наследника на предприятието "Прециз интер холдинг" – акционерното дружество "ПИХ индъстри" за пореден път се разпродават на публичен търг. Заради натрупаните милионни дългове, то беше обявено в несъстоятелност още преди четири години. А синдикът на фалиралата компания, който досега е обявявал 30 търга за имуществото й, за пореден път прави опит да събере макар и минимална част от парите, с които кредиторите му трябва да бъдат удовлетворени. На 7 ноември 2019  г. предстои провеждането на три търга, на които ще бъдат продавани както триетажната битова сграда на предприятието, разположена върху 2724 кв. м в имот с площ 11 836.71 кв. м, така и инсталации и производствени линии. Общата цена на продаваното имущество е под един милион лева, но дълговете на фалиралото дружество са близо 100 милиона лева.

Източник: Банкеръ

Над 200 души работят в представителството на „Кроношпан България“ във В. Търново, а след завършването на инвестиционната програма на компанията, през 2020 г. работните места ще надхвърлят 260. Досега фирмата е вложила в обновяването на своята производствена база над 420 млн лв. Освен в модерни съоръжения и във въвеждане на най-новите технологии в сектора „дървопреработване“ от „Кроношпан България“ влагат изключително много в подготовката и развитието на своите служители. Компанията си партнира с едно от средните училища във Велико Търново, където има специалност “Автоматизация на непрекъснати производства". Средната възраст на работещите в дружеството е 39 години, като 70% от тях са с висше или средно-специално образование. Осигурява се и заетост на над 3000 души, ангажирани в съпътстващи дейности. Целта на „Кроношпан България“ е да бъде привлечен стратегически партньор (водещ мебелен производител от Централна и Западна Европа или Близкия изток), с който да доразвие местната мебелна индустрия. Когато това стане факт ще бъдат осигурени допълнително до 500 работни места в региона.

Източник: Янтра - Велико Търново

Акционерите на „Алтерко“ АД гласуваха брутен дивидент от 0,18 лв. на акция на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 28 октовмри 2019 г. Предложението беше за дивидент между 0,17 лв. и 0,18 лв. Общата сума за дивидента ще бъде 2,7 млн. лв. „Алтерко“ е комбинирало различни източници, за да осчетоводи дивидента. Единият е от преобразуване на резервите от емитирането на акции във фонд „Резервен“ и касае до 103 952,98 лв. По-големият е от неразпределените печалби за 2015 г., 2017 г. и 2018 г. в размер до 1 496 047,02 лв. Третият е 1,1 млн. лв. от неразпределената печалба за полугодието на 2019 г. и има законовия характер на шестмесечен дивидент. Целият дивидент е с показателите на еднократен и идва от продажбата на телекомуникационния бизнес в Европа. „Алтерко“ АД вече получи 60% от сумата по сделката за 15 млн. лв. Тоест, за дивидент ще бъдат отделени около 30% от получените вече 9 млн. лв.

Източник: investor.bg

Регулирана информация

На 29.10.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за трето тримесечие на 2019 год. на КММ АД - Шумен /4KP/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

28-31 октомври: Бързи интервюта срещат топ работодатели с квалифицирани кадри в София, Пловдив и Варна

5 ноември: Българо-чешки бизнес форум

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“

12 ноември: Бързи срещи между специалисти на свободна практика и фирми

14 октомври – 19 ноември: Kонкурс за детска рисунка на тема "Искам да бъда..."


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Правителството на Португалия преразглежда програмата си за "златни визи", с която дава право на пребиваване на инвеститори от страни извън ЕС, в опит да пренасочи инвестициите от "прегрелия" пазар на недвижими имоти в големите градове към обезлюдени местности и по този начин да бъдат създадени работни места. Програмата, насочена към чуждестранни инвеститори, готови да вложат в страната от 250 хил. до 500 хил. евро, е привлякла 4.8 млрд. евро от началото си през 2012 година. От тези инвестиции обаче 90 процента са били в пазара на недвижими имоти, което доведе до силно увеличаване на цените и допринесе за задълбочаването на проблема с поскъпващите наеми за жителите на двата основни града в страната - Лисабон и Порто. Едва 17 инвеститори от близо 8 хил. са избрали да вложат средства в компании, сочат официални данни. Правителството на Социалистическата партия обяви през уикенда насоките, които планира да следва през втория си мандат, включващи планове за преразглеждане на програмата с цел инвестициите да обхванат по-голяма част от страната.

Източник: Reuters

Америка

Най-голямата частна компания за добив на въглища в САЩ, Murray Energy Corporation, подаде молба за защита от фалит. Въгледобивната компания заяви, че е постигнала споразумение за преструктуриране с нейните кредитори, които притежава повече от 60% от приблизително 2,7 милиарда долара непогасени вземания. Компанията също така посочи, че възнамерява да финансира операционната си дейност по време на процеса по несъстоятелност с пари в брой и с достъп до 350 милиона долара нови парични средства за финансиране на длъжника Murray Energy е най-голямата компания в САЩ за подземно добиване на въглища, а собственикът ѝ Робърт Мъри беше голям донор на президентската кампания на Доналд Тръмп. Президентът многократно обещаваше, че ще успее да върне производството на "прекрасни и чисти въглища“, но компанията продължи доста време да се бори за своето оцеляване. В компанията работят 7000 души, като те ще продължат да работят, докато тече процеса по преструктуриране на дълг от над 2,7 млрд. долара след новия заем за 350 млн. долара.

Източник: CNN

Азия

Индийската авиокомпания IndiGo е пред финализиране на сделка за 300 пътнически самолета от Airbus, според запознати с преговорите, което би било една от най-големите сделки на европейския производител. Поръчката включва самолети от фамилията А320, включително и последния XLR вариант, според същите източници, пожелали анонимност. Сделката представлява голяма победа за Airbus срещу конкуренцията от Boeing, който още търпи щети от приземяването на най-продавания си модел 737 МАХ. За IndiGo, поръчката на 300 самолета ще помогне за утвърждаване като нискотарифен превозвач в Индия, която е един от най-бързо растящите пазари в света. Базовият модел на А320neo е струвал по 110.6 млн. долара бройката през 2018 г., a сделка при тези цени би се оценила на над 33 милиарда долара, като тук не се смятат търговските отстъпки. Airbus отказаха коментар на този етап, IndiGo също не отговорят засега.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
29.10.2019
Dow Jones Industrial
27 071.42 (-19.30)
Nasdaq Composite
8 276.85 (-49.14)
Стокови борси
29.10.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)55.27
Heating oil ($US/gal.)1.9400
Natural gas ($US/mmbtu)2.6400
Unleaded gas ($US/gal.)1.6500
Gold ($US/Troy Oz.)1 490.10
Silver ($US/Troy Oz.)17.78
Platinum ($US/Troy Oz.)923.90
Hogs (cents/lb.)64.32
Live cattle (cents/lb.)116.82

       Опознай България

Стефан Урош II Милутин

На 30 октомври в България се отбелязва паметта на Светия Крал Стефан Урош II Милутин. Св. Стефан е бил син на сръбския крал Урош I (1243-1276) и царица Елена. Той се възцарил през 1282 г. и царувал 39 години. Той е пряк потомък на византийските императори Алексий I Комнин и Исак II Ангел, както и на българския цар Иван Владислав. При крал Милутин Сърбия сравнително бързо (в 1282-1283 г.) се разширила значително на юг в Македония и Албания. Разширила се също и Сръбската архиепископия - имало вече около 16 епархии. По време на царуването си построил повече от 40 църкви както в Сърбия, така и в Иерусалим, Цариград и Солун. Крал Стефан Урош II Милутин починал на 30 октомври 1321 г. и Църквата скоро го канонизирала за светец. През 1460 г. нетленното му тяло било пренесено в София и положено в старинния храм „Св. Пантелеймон” (на неговото място днес е Богословският факултет), където се съхранявало до 1842 година. За да опазят светите мощи от поругаване при навлизането в София на войските на видинския паша Пазвантоглу, храмовото духовенство ги пренесло в Люлинския манастир „Св. Кирил и Методий” (над кв. "Горна баня"). През 1863 г. ковчегът с мощите е пренесен от там и положен в храм „Св. Неделя”, поради което дълго време храмът бил наричан от софиянци „Св. Крал”. Денят на сръбския крал светец се чества като втори храмов празник в митрополитската катедрала „Св. Неделя“.(Източник: www.bg-patriarshia.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.10.2019
Българска версия: 29965, Английска версия: 2899

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999