Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 16 май 2018 г., брой 4709
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(16.05.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22506
USD   1.64591
CHF   1.64217
EUR/USD   1.1883*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

Традиционна майска конференция на Българската асоциация за управление на хора
17-19.05.2018 г.
хотел „Рила“, Боровец
Развитието на бизнеса чрез човешкия капитал, иновации и предприемачество в корпоративната среда и управлението на ресурси.
Стъпки и инструменти за въвеждане на GDPR.
Повишаване капацитета на човешкия ресурс
Регистрация за конференцията
Програма на събитието

 

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бдин АД - Видин
Белла Стил АД - Петрич
Валина АД - Пловдив
Металургремонт 21 АД - Пловдив
Симпто АД - Айтос
Симпто-97-А АД - Айтос
Транс юг АД - Петрич
Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол
Холдинг Варна АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март 2018 г. са общо 3.633 млрд. лв. (3.5% от БВП2 ) при 3.332 млрд. лв. (3.4% от БВП2 ) в края на март 2017 година. В края на първото тримесечие на 2018 г. на годишна база те нарастват с 9% (301.2 млн. лв.), а спрямо края на декември 2017 г. – с 0.8% (29.2 млн. лева). Вземанията по финансов лизинг са 3.437 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2018 г., като на годишна база те нарастват със 7.2% (230.7 млн. лв.), а спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. – с 0.4% (12.3 млн. лева). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 96.2% в края на март 2017 г. до 94.6% в края на март 2018 година. Сключените през първото тримесечие на 2018 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 441.9 млн. лв. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. обемът им нараства с 27.2% (94.5 млн. лв.), а спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. спада с 1.9% (8.6 млн. лева).

Източник: Банкеръ

Българската икономика е нараснала с 3.5% през първото тримесечие на 2017 г. Така икономическия растеж се запазва същият като през последното тримесечие на миналата година. Произведеният брутен вътрешен продукт в страната ни за перода януари - март е на стойност 21.241 млрд. лв., отчита НСИ. Основният двигател на икономиката през последните години - покупките на домакинствата, леко забавя растежа си. Докато през четвъртото тримесечие на 2017 г. вътрешното потребление се увеличаваше с 3.8%, сега то е 2.7%. В същото време впечатление прави силното нарастване на инвестициите през първите три месеца на годината - 7.2%. Основна заслуга за това има строителният бранш, който въпреки зимата не е намалявал дейността си. Наред с това бюджетът е направил повече разходи за ремонти и други инвестиции в сравнение с миналата година. Износът на български стоки и услуги се е увеличил с 4.6%, но вносът (6.8%) продължава да го изпреварва. Инфлацията обаче забавя ръста си през април до 2%, след като през март бе достигнала 2.2% на годишна база. През април 2018 г. най-много са поскъпнали облекло и обувки - с 5.3%, докато цените на храните и безалкохолните напитки са се увеличили с 0.9%. Транспортът е поскъпнал с 0.2%, след като цената на дизеловото гориво е нараснала с 0.8%, а на бензина - с 1%.

Източник: СегаКонцесии

Китайските инвеститори от „Хайнан еърпорт груп”, които взеха на концесия летище „Пловдив” за 35 години, искат да превърнат аеропорта край града в хъб. Идеята е там да се концентрират пътнически и карго полети, да се развие ж.п. и автомобилният транспорт. Затова представители на концесионера са се интересували от темповете, с които се реконструира шосето между Пловдив и Асеновград. „Хайнан еърпорт груп” управлява 14 авиокомпании с над 1250 самолета, като оперира 13 летища и над 1000 вътрешни и международни линии, притежава и контролния пакет акции от летище Frankfurt-Hahn airport. Годишно компанията превозва над 100 милиона пътника до над 260 града. Холдингът към момента разполага с активи за около 145 млрд. долара, годишните му приходи са над 90 млрд. долара, а служителите му в цял свят - над 410 000. Дейностите на компанията са в различни сфери, като основно са съсредоточени в авиацията, технологиите, туризъма, финансите, иновациите и логистиката.

Източник: Монитор

Дружества
Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   СРС Европа ООД - София   19 166  
  2   Заводи за металорежещи машини - България холдинг АД - София   16 460  
  3   Алфа Лавал ЕООД - София   11 979  
  4   Георги Стефанов Златаров ЕТ - Стара Загора   9 209  
  5   Мава Индустриал АД - София   8 004  
  6   В и Д Интернационал ЕООД - София   6 362  
  7   Биотех Инвест ЕООД - София   4 986  
  8   Хидак ЕООД - София   3 203  
  9   Трансинженеринг 2001 ЕООД - Златарица   2 871  
  10   Калина ИТК ООД - София   2 450  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 15.05.2018
  Обща стойност (BGN): 107 848.09  
Брой търгувани компании: 29
Premium 23 316.63
Standard 45 731.61
АДСИЦ 38 799.85
Най-голяма промяна в цените
Топливо АД - София -7.69 %
Хидроизомат АД - София 3.33 %
BaSE - Акции: 1 794.40

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Медодобивният завод "Аурубис България" е преработил повече концентрат за последните шест месеца, но производството на катодна мед леко е спаднало, отчита германския собственик Aurubis за първата половина на финансовата 2017/2018 г. Продажбите на сегмента, който включва "Аурубис България" и още пет завода на групата, нарастват с 6% за периода. От Aurubis отчитат 11% ръст на преработения концентрат до общо 1.3 млн. тона, което се дължи на доброто представяне и на двата завода, които разполагат с такива мощности - в Пирдоп и Хамбург. Само в българския завод увеличението сега е 9%, като в отчета се посочва, че през първото полугодие се е усетил пълният ефект от мерките за оптимизация по една от инвестиционните програми на дружеството. В междинните си отчети групата не дава финансови резултати по компании, но има данни общо за сегмента на "Аурубис България". От началото на тази финансова година Aurubis въведе ново групиране на бизнесите си по света. Сега заводът в Пирдоп попада в дивизията "Рафиниране и преработка на метали", който включва също мощностите в Хамбург, Люнен (Германия) и Олен (Белгия), както и заводите в Емерих (Германия) и Авелино (Италия), където се произвеждат медна тел и профили

Източник: Капитал

Българската група от компании за инвестиции в имоти AG Capital и Old Mutual Property, част от южноафриканския фонд Old Mutual Group, създават ново дружество - Lion's Head Investments. Плановете му са да придобива офис имоти в България и региона, съобщиха изпълнителният директор на AG Capital Христо Илиев и Хайн Смит, член на борда на директорите на Lion's Head. “Полиграфия офис център” и “Мегапарк”, който се намира до купения наскоро от друг южноафрикански фонд The Mall, са първите сгради, които се включват в портфолиото. Към него спадат и три сгради в офис парка Oregon в Букурещ. Общата стойност на инвестицията на Lion's Head Investments в петте сгради е 310 млн., евро. Общата площ на управляваните офис площи е 235 хил. кв. м. Последните две сделки са договорени, но все още чакат разрешение от КЗК. Площта на “Полиграфия офис център” е 35 хил. кв. м. В момента там - в друга част на сградата, изградена преди това, работят около 2 хил. души, като се очаква да нараснат до 3 хил. Южноафриканската група Old Mutual Group има 170 г. история и пазарна капитализация от 13 млрд. долара, оперира в 35 държави. Хайн Смит заяви, че освен към офис сгради дружеството има интерес и към други обекти. В Южна Африка то има 8 търговски центъра, както и логистични паркове.

Източник: 24 часа

За последните четири години обслужените пътници на летище София са нараснали с 86%, за последните две - с 58%, а през 2017 г. - с 30,3%, като това е най-високият ръст сред 100-те най-натоварени летища в Европа, показва доклад на Индъстри Уоч за възможностите и тенденциите на въздушния пътнически транспорт в Европа и България. Растежът е следствие на навлизане на нови участници на пазара, засилена конкуренция и общо подобряване на икономическата картина в страната. За миналата година над 53% от пътниците са ползвали 2 нискотарифни компании (Райънеър и Уизеър), едва 15% - националния превозвач и по-малко от 7% - Луфтханза Груп. Едновременно с това България отчита ръст на БВП на човек от населението от 4,3% средно за последните 3 години (най-висок в ЕС след Румъния), като средните заплати са се увеличили с 30% за периода. В сектора на информационните технологии, в който доходите са около 3 пъти над средните за страната, работните места са нараснали 4 пъти за последното десетилетие, като почти изцяло те са концентрирани в София. През 2017 г. пътническият въздушен транспорт отчита ръст от 8,5% в Европа (7,7% в страните от ЕС) - най-високият ръст от 13 години насам, като за последните 5 години увеличението на броя на обслужените пътници е 30%.

Източник: Дума

Дестилерия за етерични масла ще бъде изградена в павликенското село Долна Липница. Проектите вече се съгласуват с институциите, а инвеститор е великотърновската фирма „Фермер 33“. Капацитетът на предприятието ще е преработка на над 1200 тона суровина годишно. Имотът, върху който се разполага комплексът, е с площ от над 15 дка. Около декар от него разгъната площ ще е самата инсталация. Производствените й параметри са доста впечатляващи. Тук ще може да се преработват по 700 тона лавандулов цвят годишно. От него ще се добиват по 10 тона лавандулово масло. Предвидена е и преработката на 400 тона маточина, от която пък ще могат да се получават по 150 кг масло. Технологичният процес започва с получаване на суровината на площадката, след което се предвижда съхраняването й под навес до зареждане в дестилационния апарат. Голямо предприятие за преработка на плодове пък се прави край лясковското село Козаревец. Инвестицията е на местната фирма „Био фрукто“. Основната дейност ще бъде сушене на плодове с производствен капацитет 3308 килограма сушени сини сливи и 951 килограма сушени ябълки готова продукция за денонощие.

Източник: Борба - Велико Търново

Край Белослав предстои да се реализира завод за 40 милиона евро, каза кметът на на град Варна Иван Портних. Ползва се наличната икономическа инфраструктура и нараства инвестиционният интерес. Водят се преговори с 4 компании за индустриални зони съответно на площ от 1800 до 5000 дка. През последните 2 г. във Варна се работи активно по възможностите за оптимални условия за български и чужди инвеститори - за изграждането на логистични паркове и индустриални зони. Включени са и съседните на Варна градове от областта - Аксаково, Девня, Белослав. и да се използват максимално наличните ресурси - пристанищата, жп и пътна инфраструктура. Около 300 млн. лв. през 2018 година се реализират в различни направления по отношение на обновяването на инфраструктурата на града. Варна бе избрана за един от 30-те дигитални хъба на Европейската комисия за Югоизточна Европа.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

16 май: Обучение "Въведение в Blockchain технологията"

17 май: Церемония по награждаването на победителите в конкурса „ИН-5“

17 май: Общо събрание на БАМИ

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

19 май: Обучение "Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании"

22 май: Семинар "Системи за управление безопасността на движението по пътищата - Изисквания с указания за прилагане /ISO 39001:2014/"

16-31 май: Безплатни обучения за електронна търговия: „Как да разрастнете бизнеса си бързо и ефективно?“ в градовете Габрово (16.05.2018), Русе (17.05.2018), Варна (18.05.2018), Пловдив (29.05.2018), Стара Загора (30.05.2018) и Бургас (31.05.2018).

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

13 юни: Конференция „Готови ли сте за GDPR?“

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.
Дати: 16.05.2018 г., 14 - 18 ч.;
12.06.2018 г., 14 - 18 ч.
Регистрация

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
Дата: 19.05.2018 г., 09.00 – 17.00 ч.
Регистрация

 

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 19 май 2018, съботно-неделен
CCNA 2 - 2 юни 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Готвещите се да поемат властта в Италия популисти са съставили управленски план, който включва плосък данък от 15%, гарантиран доход за бедните и по-ниска пенсионна възраст, съобщава Вlооmbеrg. 31-годишният Луиджи ди Майо, лидер на движение "Движение Пет звезди" и 45-годишният Матео Салвини, начело на антиимигрантската Лига са уточнили последните детайли на своя "Договор за правителството на промяната". Салвини и Ди Майо преговаряха повече от 2 месеца, за да формират правителство. Те ще проведат отделни разговори с президента Серджо Матарела, готвейки се да получат управленски мандат. Предизборните обещания, свързани с разходите и данъците подхранват страховете на инвеститорите, че популистко правителство може да застраши държавните финанси и бавния растеж в третата по големина икономика в еврозоната - която вече расте най-бавно сред страните, използващи общата валута. Плановете за преразглеждане на договорите с Европа също предизвикаха тревоги, че Италия може да подкопае усилията за реформа на ЕС. Икономическата програма на двете партии струва между 65 млрд. евро и 100 млрд. евро. Управленският план ще засегне приходите на гражданите и ще отмени пенсионната реформа, която повиши възрастта за пенсиониране.

Източник: Bloomberg

Америка

Теslа Іnс е регистрирала нова компания за електрически автомобили в Шанхай. Китай се готви да премахне ограниченията за чуждестранен контрол върху компании, фокусирани върху електромобили и други, предава Rеutеrs. Новорегистрираната Теslа (Shаnghаі) Со Ltd. е част от плана на щатския производител да създаде собствен завод в Шанхай, където да сглобява своите модели. Това ще ѝ помогне да подобри позициите си на бързорастящия пазар, като избегне високите вносни мита. В момента Теslа внася всички автомобили, които продава в Китай, от САЩ. Пекин вече заяви, че ще премахне ограниченията върху чуждестранния контрол върху предприятия, които се занимават с автомобили, задвижвани с електричество и други чисти технологии. До 2022 г. ще бъдат премахнати ограниченията за всички автомобили производители. Досега те трябваше да създадат съвместно предприятие с местна компания, като имаха право да държат едва до 50% от общото дружество. Политиката, която даваше достъп на китайските компании до технологии, използвани от чуждестранните конкуренти, бе в сила над две десетилетия.

Източник: Market Watch

Азия

Сhіnа Тhrее Gоrgеs Соrр. (GТС) е най-голямата компания за възобновяема енергия в Китай. Дружеството иска да изкупи дялове в португалския производител на енергия ЕDР-Еnеrgіаs dе Роrtugаl SА срещу 9,1 милиарда евро. Но акционерите в нея, Европейската комисия, както и евентуално други компании застават срещу този план, пише Вlооmbеrg. GТС инвестира първоначално в компанията през 2012 година, когато на власт бе социалдемократическата партия - днес в опозиция. Засега тя притежава 23 процента от дружеството, но иска да повиши дела си до над 50%, като запази публичния статут на дружеството, както и местоположението на централата. Контролирана от Пекин, GТС се намеси по време, в което Португалия имаше нужда от помощ по време на кризата. ЕDР има твърде много задължения, което ограничава възможността ѝ да расте сама. Ако компания от Европа я придобие - слуховете включват Еngіе SА и Gаs Nаturаl SDG SА - най-вероятно ще съкрати голямо количество служители и ще раздели компанията. Затова и местната подкрепа за китайската сделка е лесна за разбиране. Но макар този ход да работи за Португалия, това не важи и за останалата част от Европа, която вече започна да звучи все по-готова да се намесва в сделки с чуждестранни компании.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
15.05.2018
Dow Jones Industrial
24 706.41 (-193.00)
Nasdaq Composite
7 351.63 (-59.69)
Стокови борси
15.05.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)71.08
Heating oil ($US/gal.)2.2400
Natural gas ($US/mmbtu)2.8200
Unleaded gas ($US/gal.)2.2000
Gold ($US/Troy Oz.)1 293.10
Silver ($US/Troy Oz.)16.29
Platinum ($US/Troy Oz.)899.20
Hogs (cents/lb.)77.70
Live cattle (cents/lb.)100.40

       Опознай България

Иван Мърквичка (1856 - 1938)

Иван Мърквичка е художник, педагог и обществен деец от чешки произход, намерил своята истинска реализация и признание в България. Роден е в село Видим при Дуба, Австрийска империя на 23 април 1856 г. Учи в Пражката академия за изобразителни изкуства и в Мюнхенската художествена академия. По покана на Правителството на Източна Румелия през 1881 година идва в България. Назначен е като учител в Пловдив, в гимназията „Св. св. Кирил и Методий“ (Жълтото училище, известно още като Геровото училище), а по-късно в гимназия „Александър I“. През 1896 г. Мърквичка заедно с Константин Величков и Антон Митов основават Държавното рисувално училище (днес Национална художествена академия) в София, и става негов директор. Мърквичка участва в развитието на почти всички живописни жанрове - битов селски жанр, портретен, исторически, пейзажен, натюрморт. Заедно с Антон Митов участва в стенописната украса на храм-паметник "Ал. Невски" в София. През 1894 г. Мърквичка илюстрира първото издание на романа „Под игото“ от Иван Вазов. Заедно с археолога и нумизмат Вацлав Добруски са автори на тогавашния герб на България. През 1918 година е избран за дописен член на БАН. Умира в Прага на 16 май 1938 г. (Източник: bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.05.2018
Българска версия: 30054, Английска версия: 3002

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999