Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 01 март 2018 г., брой 4660
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(01.03.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21210
USD   1.60130
CHF   1.69777
EUR/USD   1.2214*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агроспектър - инвест АД - София
Бенабра АД - Пловдив
Пълдин Холдинг АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През януари 2018-а година производствените цени в България подновиха възходящото си движение на месечна база, но при стабилизация на техния растеж на годишна база, отчита Националният статистически институт. Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се повиши през януари с 0,8% спрямо декември, когато остана на нивото от предходния месец. Растеж с 2,3% отбелязаха цените производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ, докато в преработващата промишленост те се повишиха по-скромно с 0,6%, а в добивната промишленост отчетоха намаление с 2,5 на сто. На годишна база общият индекс на производствените цени в страната се повиши през януари 2018-а година с 4,1%, запазвайки темпото на растеж от декември 2017-а, което обаче е по-слабо спрямо нарастването на цените на производител с над 5,5% през периода юли - ноември на предходната година.

Източник: БНР

Салдото по Консолидираната фискална програма /КФП/ на касова основа за януари 2018 г. е положително в размер на 1162,4 млн. лв. (1,1 на сто от прогнозния БВП). Положителното салдо се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1243,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 80,6 млн. лева. За сравнение за януари 2017 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 884,2 млн. лв. (0,9 на сто от БВП). Постъпилите приходи и помощи по КФП за януари 2018 г. са в размер на 3706,3 млн. лв. или 9,7 на сто от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 505,3 млн. лв. (15,8 на сто), докато постъпленията от помощи са по-ниски. Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 3346,3 млн. лв., което представлява 10,7 на сто от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните за януари 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 16,1 на сто (464,3 млн. лева).

Източник: 24 часа

 
Квалификационeн REFA-курс
Модул 1: 12.03 - 16.03.2018 и 26.03-30.03.2018 г.
Модул 2: 16.04 - 27.04.2018 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Първи модул: “Организация на работни системи и процеси”
Тема: Производствени данни/процеси
  • Значение на производствените данни
  • Установяване на данни – основни положения
  • Структуриране на задачи, разпределение на функции, приоритетен анализ (АВС анализ)
 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
Концесии

Министерски съвет стартира концесионните процедури за плажовете на два от курортите, чиито договори за плажната ивица изтичат през тази и следващата година. Процедурите са три - за два от плажовете на Св. Константн и Елена и за плажа на Слънчев ден. Предложението за това е направено от туристическото министерство. Предлага се договорите с фирмите, които ще спечелят предстоящите конкурси, да бъдат за 15 години при максимален срок 20 години според сегашния Закон за устройство на Черноморското крайбрежие. Минималното концесионно възнаграждение, което те ще плащат на държавата всяка година, е изчислено по специална методика и е съответно 21 266 лв. и 57 345 лв. за двата плажа в Св. Константин и Елена и 294 575 лв. за плажа на Слънчев ден, като тези цени са без ДДС. Според условията на конкурса това са минималните цени, под които не може да се пада. Сегашните концесионни договори за тези плажове изтичат до края на 2018 г. и в началото на 2019 г. За Албена, както и за Златни пясъци, чийто договор също изтича скоро, сa подготвени конкурсни процедури и ще бъде внесено предложението за тях в Министерския съвет в най-скоро време.

Източник: 24 часа

Дружества
Отглеждане на свине
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Аякс 1 ЕООД - Димитровград   30 472  
  2   Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен   24 393  
  3   Свинекомплекс Брестак АД - Брестак   22 091  
  4   Хибриден център по свиневъдство АД - Шумен   14 861  
  5   Тетрахиб АД - Никола Козлево   13 091  
  6   Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново   11 617  
  7   Свинекомплекс Зимен АД - Зимен   9 249  
  8   Репродуктор по свиневъдство АД - Калчево   5 370  
  9   Свинекомплекс Николово АД - Николово   4 582  
  10   Аякс-95 ООД - Димитровград   4 285  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 28.02.2018
  Обща стойност (BGN): 356 669.97  
Брой търгувани компании: 39
Premium 21 375.87
Standard 305 873.09
АДСИЦ 24 400.61
Структурирани 3 370.40
Права 1 650.00
Най-голяма промяна в цените
Адванс Екуити холдинг АД - София 18.99 %
Фонд имоти АДСИЦ - София -8.57 %
BaSE - Акции: 5 528.77

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

И трите доставчика на ток в България - ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про" обявиха, че пишат разчети за вдигане на цените от 1 юли 2018 г. По закон в края на февруари ЕРП-тата са длъжни да уведомят Комисията за енергийно и водно регулиране дали смятат да променят тарифите си, а до 31 март трябва да представят и конкретните си искания. Комисията няма да позволи рязка промяна на цената на тока, обяви председателят на КЕВР Иван Иванов. В заявлението си "ЧЕЗ Разпределение България" ще отрази реално достигнатото ниво на технологичния разход за 2017 г. в размер на 10.35%, реалните разходи за балансиране, както и планираните брутни инвестиции за целия пети регулаторен период в размер над 278 млн. лв. От ЕВН разпространиха почти подобно съобщение и също не уточниха на какъв процент увеличение ще заложат. Последното поскъпване на тока бе миналия юли, когато цените бяха повишени с 2-3%. Първоначално обаче и трите компании поискаха значително по-голямо увеличение. Традиционно дружествата искат голям скок, но в крайна сметка получават по-малко повишение на цените.

Източник: Сега

Връчиха годишните награди „Инвеститор на годината“, организирани от Българската агенция за инвестиции (БАИ). Наградата за „Иновативен бизнес“ получи „Интернешънъл Пауър Съплай“ АД„Ролпласт Груп“ АД и „Школо“ бяха наградени в категориите „Разширяване на бизнес” и „Успешен стартъп“. Министерството на икономиката, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и други проекти и инициативи, които управлява е инвестирало над 2,5 млрд. лв. за насърчаване на иновациите в предприятията. Компанията „Интернешънъл Пауър Съплай“ АД е инвестирала над 15 млн. лв. в региона на Кърджали за изграждането на ново предприятие, а благодарение на това ще се разкрият повече от 200 работни места. Те произвеждат високотехнологични токозахранващи системи, като в момента оперират на всички континенти, а през миналата година са били отличени за иновативния им бизнес и от известния инвеститор, и изобретател Илон Мъск.

Източник: Банкеръ

Правителството разреши около 230 декара терени в "Свободна зона – Русе" ЕАД да бъдат продадени на бъдещи инвеститори. За целта с решение на Министерския съвет са променени границите на свободната зона. Нейна територия остава само един поземлен имот с площ от 141.7 дка, а всички останали имоти отпадат.  "Свободна зона – Русе" е разположена на площ от 370 дка на около 800 метра източно от Дунав мост в непосрествена близост до най-голямото речно пристанище у нас. Разполага със складове и сгради със застроена площ от 30 дка и открити складови площи от 20 дка. Стратегическата локация на зоната и добре развитата инфраструктура я превръщат в атрактивна инвестиционна дестинация. Това е причината за "множеството заявени инвестиционни намерения в "Национална компания индустриални зони" ЕАД, която е едноличен собственик на капитала на "Свободна зона – Русе". С отпадането на близо 230 дка като част от "Свободна зона – Русе", тези терени ще могат да бъдат продавани, а не само отдавани под наем както досега, което възпрепятстваше осъществяването на инвестиционни намерения.

Източник: mediapool.bg

Консолидираната печалба на „Лавена“ АД нараства близо 2,5 пъти през 2017 г. в сравнение с предходната година до 2,064 млн. лв. Приходите от продажби нарастват с 29% в сравнение с година по-рано до 17,6 млн. лв. Традиционно за бизнеса на козметичната компания най-голямото перо от разходите са за суровини и материали, които към 31 декември се увеличават с 14% до 9,6 млн. лв. Общите активи на дружеството също се увеличават до 25,63 млн. лв. спрямо 22,2 млн. лв. В същото време нетекущите пасиви са за 8,4 млн. лв., а текущите пасиви възлизат на близо 3 млн. лв.

Източник: investor.bg

Една пета ръст на продажбите и над три пъти по-голяма печалба отчита "Свилоза" за 2017 г. Резултатите й като цяло зависят от основното дъщерно дружество - "Свилоцел", което произвежда целулоза и което през миналата година също значително е подобрило представянето си. Това се дължи както на увеличеното производство, така и на по-високите цени на продукцията. През 2017 година заводът в Свищов е произвел 112.9 хил. тона целулоза спрямо 109.2 хил. тона за 2016 г. Ръстът идва въпреки намаленото с около 6 хил. тона производство през последното тримесечие. Една от причините за понижението тогава е продължилият 10 дни основен ремонт в предприятието. В същия период заводът е имал и повече дни престой без производство (общо 33 дни) заради намалени доставки на дървесина. Затова и печалбата на "Свилоцел" за последните три месеца е с близо 150 хил. лв. по-ниска. Общо за годината от дружеството отчитат повишаване на основните показатели, включително и на нетната печалба. Основните фактори за това са постигнатите високи продажни цени на целулозата и по-голямото количество произведена продукция.

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 28.02.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 31.12.2017 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

1 март: Конференция "Транспорт и логистика 2018"

1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

12 март - 27 април 2018: Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси

13 март: Семинар „Как се изработва и какви са ползите от нефинансовия отчет?“

13 март: Изложение за стартиращи иновативни фирми Sofia Startup Expo (SSE)

13 март: Бизнес форум „Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж“

15-16 март: Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш. Срок за регистрация: 02.03.2018 г.

15 февруари – 16 март: Регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

27 март: Семинар „Управление на риска ISO 31001:2018 в системата за управление“

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

От декември 2018 г. потребителите в Европа ще могат да пазаруват онлайн от всяка страна на Европейския съюз, независимо от това къде се намират в момента. Търговците пък ще могат да предлагат техните продукти и услуги на всеки от 500-те милиона граждани на съюза. Това ще бъде възможно благодарение на подписаните днес правила, които слагат край на блокирането на географски принцип – практиката на потребителите да бъде отказван достъп до продукти и услуги заради това откъде произхождат или къде се намират в момента. Новите правила, които Европейската комисия предложи през май 2016 г., гарантират на всички потребители и компании равен достъп до еднакви цени, промоции и условия за плащане, когато закупуват продукти и услуги в друга страна на Европейския съюз. Новите правила няма да се прилагат към съдържание, защитено от авторски права, като музика и филми, но обхватът може да бъде преразгледан на по-късен етап.

Източник: Reuters

Америка

Икономическият растеж на САЩ се е забавил малко повече, отколкото първоначално се очакваше през четвъртото тримесечие на миналата година, тъй като най-силният темп на потребителските разходи за три години се дължеше на вноса и вече изчерпани запаси, съобщи Ройтерс. Брутният вътрешен продукт (БВП) се е увеличил с 2,5% на годишна база през последните три месеца на 2017 г., вместо с по-рано отчетения ръст от 2,6%, показват ревизираните официални данни. Цифрите представляват забавяне спрямо икономическия растеж от 3,2% през третото тримесечие. Ревизирането в посока надолу на БВП за четвъртото тримесечие до голяма степен отразява по-малкия обем на запаси от очакванията на икономистите. Икономиката изглежда е загубила инерцията си в началото на годината, като последните данни показват спад на продажбите на дребно, продажбите на жилища, поръчките за дълготрайни стоки и промишленото производство през януари.

Източник: Reuters

Азия

Китайският купувач, който трябваше да закупи небостъргач в Хонконг за рекордните 5.2 млрд. долара, се е отказал от сделката. Причините за отказа все още са неясни, но той подчертава трудността, пред която китайските компании се изпавят, когато се опитат да наберат капитал извън страната в светлината на по-строгите правила на китайските регулатори, насочени срещу "изтичане" на средства от страната, включително "ирационални" инвестиции в сектори като недвижимите имоти. Продавач бе милиардерът Ли Ка-шинг, а купувач на 55% от сградата бе консорицум от базираните в Пекин China Energy Reserve и Chemicals Group Propertes Останалите 45% трябваше да бъдат взети от хонконгски инвеститори. С оттеглянето на China Energy Reserve от сделката, ръководителят на китайската компания Shimao Property Хуей Уин Мау ще придобие дял от 20% в C.H.M.T. Peaceful Development.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
28.02.2018
Dow Jones Industrial
25 029.20 (-380.83)
Nasdaq Composite
7 273.01 (-57.35)
Стокови борси
28.02.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)61.67
Heating oil ($US/gal.)1.9000
Natural gas ($US/mmbtu)2.6600
Unleaded gas ($US/gal.)1.9300
Gold ($US/Troy Oz.)1 315.40
Silver ($US/Troy Oz.)16.30
Platinum ($US/Troy Oz.)979.80
Hogs (cents/lb.)67.22
Live cattle (cents/lb.)123.28

       Опознай България

Честита Баба Марта!

С пожелание за здраве и много радост!

Според стара легенда мартеници връзвали по българските земи траките, които задължително слагали мартеници по времето на пролетните мистерии, които символизирали края на студа и пробуждането на природата за нов живот. Самият Орфей кичел лирата си с мартеници. Според древните тя символизирала безкрая на живота и безсмъртието на човешкия дух именно в съчетанието между белия и червения конец. Легенда от по-ново време свързва мартеницата с идването на Аспаруховите българи на Балканския полуостров. Тези легенди са не една и две. Старите българи вярвали, че в природата съществува някаква зла сила, наричана "лошотия", която също се събуждала през пролетта, а в народните вярвания 1 март бележи началото на пролетта. Но преди да закичат мартениците, жените някога изпълнявали и друг важен ритуал. Още преди изгрева стопанките изнасят и мятат по оградите червени кърпи, постелки, престилки... Тази гледка ще развесели вечно сърдитата Баба Марта, щом пристигне. И тя ще се усмихне. А нейната усмивка е самото пролетно слънце. Когато Баба Марта е весела, пролетта е топла и слънчева. Ако пък се разсърди, ще докара виелици, студ и сняг. Баба Марта е българският фолклорен образ на месец март. Тя е единствена сестра на 11 братя-месеци в народните представи. Всеобщата представа е, че тя е своенравна старица, която ту се сърди, ту се смее. Затова и времето през март е непостоянно - ту слънчево и топло, ту мразовито и снежно.

Мартениците се носят или до 9 март - църковния празник на Свети 40 мъченици, или до 25 март - Благовещение. Мартеницата може да се свали и при първото виждане на щъркел, лястовичка, кукувица или цъфнало дърво. Мартениците са направени задължително от два пресукани конеца - червен и бял. В някои райони на страната конците са само червени, в други - многоцветни, но с преобладаващо червено. Този цвят според народното поверие има силата на слънцето и дава жизненост на всяко същество.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.03.2018
Българска версия: 29923, Английска версия: 3004

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999