Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 23 февруари 2018 г., брой 4656
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(23.02.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21390
USD   1.59321
CHF   1.69954
EUR/USD   1.2276*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Белотекс 95 АД - Златоград
Благоевград-БТ АД - Благоевград
Бъдеще Агро ЕАД - Пловдив
Българска стокова борса АД - София
Месокомбинат Перник АД - Перник
Рубина АД - Варна
Свежест 98 АД - Разград
Симат АД - Габрово
Софарма АД - София
София-Булгартабак АД - София
Унифарм АД - София
Холдинг Варна АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България трябва да работи за по-ускорено повишаване на доходите, отчете Изпълнителният борд на Международния валутен фонд (МВФ). Демографската ситуация може да доведе до рискове пред фискалната система в дългосрочен план. Доходите в България са наполовина спрямо средноевропейските. В дългосрочен план се очаква забавяне на икономиката, която е близо до потенциала си. Всичко това, съчетано с демографските тенденции - като застаряването на населението, може да подложи на натиск бюджета. От фонда препоръчват повече инвестиции в здравеопазване и образование и подчертават, че често уменията на хората в трудоспособна възраст не отговарят на нуждите на пазара на труда и са необходими още усилия в сферата на правосъдието и борбата с корупцията.

Източник: Дума

През 2017 година държавата е платила здравните вноски на пенсионери, безработни и деца, както и другите категории по Закона за здравното осигуряване, които се покриват от бюджета, в размер на 1,134 млрд. лева. Трансферът към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е направен от държавния бюджет. През миналата година разходите от работодателите в бюджетните организации за социални осигуровки са 1,2 млрд. лева, в които влизат и 270,3 млн. лева разходи на общините. За осигурителните вноски на учителите държавата е платила 49,8 млн. лева, от които 43,4 млн. лева от общините. За здравни вноски на работещите в държавните и общинските структура от бюджета са платени 331 млн. лева, от които 113,7 млн. лева - от общините.

Източник: investor.bg

 
Квалификационeн REFA-курс
Модул 1: 12.03 - 16.03.2018 и 26.03-30.03.2018 г.
Модул 2: 16.04 - 27.04.2018 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси

Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на производството

  • Организация на производството
  • Планиране и контрол на производството
  • Анализ на работното място
  • Европейско законодателство по отношение на безопасните и здравословни условия на труд.
 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
Дружества
Консултации и доставка на софтуер
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Вистеон Електроникс България ЕООД - София   52 523  
  2   Фадата ЕООД - София   24 064  
  3   Сирма солюшънс АД - София   22 522  
  4   Мусала Софт АД - София   20 668  
  5   Кодикс България ЕАД - София   18 279  
  6   САП България ЕООД - София   13 584  
  7   Немечек ООД - София   13 358  
  8   Майкрософт България ЕООД - София   13 312  
  9   Интерконсулт България ООД - София   12 254  
  10   Зеебургер Информатик ЕООД - София   9 867  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 22.02.2018
  Обща стойност (BGN): 1 184 321.16  
Брой търгувани компании: 39
Premium 82 143.40
Standard 281 915.61
АДСИЦ 818 776.24
Структурирани 1 485.90
Най-голяма промяна в цените
Кораборемонтен завод - Одесос АД - Варна 9.88 %
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София -9.09 %
BaSE - Акции: 246.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Надзорният съвет на чешката енергийна група ЧЕЗ е одобрил сделката за продажбата на активите й в България с компанията "Инерком България", която е собственост на Гинка Върбакова от Пазарджик. Според неофициална информация цената на сделката е за 320 млн. евро или 617 млн. лв. Пакетът включва седем дружества с участието на ЧЕЗ – "ЧЕЗ България", "ЧЕЗ Електро", "ЧЕЗ Разпределение", търговеца на ток "ЧЕЗ Трейд", ИТ-фирмата "ЧЕЗ ИКТ", както и два ВЕИ-парка в Орешец и Бара. "ЧЕЗ Разпределение" и "ЧЕЗ Електро" са публични компании и 33 на сто от дяловете могат се търгуват на Българската фондова борса. През 2017 г. приходите на "ЧЕЗ Електро" са 1.270 млрд. лв., а нетната печалба – 36.347 млн. лв. Активите му възлизат на 327.238 млн. лв. Приходите на "ЧЕЗ Разпределение" за миналата година са 436.282 млн. лв., а нетната печалба – 30.582 млн. лв. ЧЕЗ припомня, че след като обяви продажбата на активите си в България е получила няколко индикативни оферти от потенциални купувачи, но най-високата цена била предоставена от "Инерком" и тя надхвърляла пазарната стойност на продаваните активи. Сделката е била одобрена от Надзора на чешката компания, но тя подлежи на разрешение и от българската Комисия за защита на конкуренцията.

Източник: mediapool.bg

Спряната в началото на 2015 г. ТЕЦ "Варна" ще заработи и за свободния пазар, но ще участва и в търговете за студен резерв, заяви Данаил Папазов - управител на на централата. В края на 2017 година компанията бе продадена от чешката ЧЕЗ на варненската фирма "Сигда" ООД, притежавана от дъщерята и сина на Данаил Папазов. От подадените в КЗК документи по сделката, стана ясно, че се планира възобновяване дейността на централата - първо един блок в рамките на три-четири месеца, а после още един до шест месеца. Начело на варненската електроцентрала застана някогашният дългогодишен шеф на държавната ТЕЦ "Марица изток 2" и бивш председател на борда на "Българския енергиен холдинг" Георги Христозов. "Подали сме заявление в Министерството на околната среда и водите за комплексно разрешително за експлоатация на трите блока, сключили сме договор с "Булгаргаз" за доставка на природен газ от 1 юли, назначаваме хора и водим преговори за финансиране на газифицирането на блоковете", казва Папазов. Плановете са през март да се направят 72-часови проби как работи единият газифициран блок на централата, а реалната експлоатация да започне от 1 юли, откогато влиза в сила договорът с "Булгаргаз" за доставки през второто полугодие на 2018 г.

Източник: Дума

"Топлофикация София" има нов директор -Сашо Чакалски, който до момента бе директор на Общинска банка. Той ще заема временно поста до избирането на титуляр. Досегашният шеф на парното Георги Беловски е поискал да бъде освободен по лични причини. Чакалски беше изпълнителен директор на Общинска банка от 2011 г. до миналия месец, когато сделката за продажбата на банката приключи. Преди това той бе изпълнителен директор на Българска банка за развитие. Беловски също е бивш кадър на Общинска банка, като беше в ръководството й от 2008 до 2014 г. Последният отчет на компанията показва, че през 2016 г. "Топлофикация София" е излязла на загуба от 40.8 млн. лв. Това е по-добър резултат в сравнение с предходната година, когато дружеството е било на минус от 59.2 млн. лв.

Източник: Сега

БНБ вписа одобрените членове на управителния съвет на Общинска банка. Това са Ангел Геков, Петър Джелепов, Борислав Чиликов и Владимир Котларски, които ще ръководят банката след продажбата й. Първите трима ще са изпълнителни директори, а Владимир Котларски ще е само член на управителния съвет.

Източник: Сега

Правителството реши да се отнеме за срок от три години разрешението за промишлена обработка на тютюн на „Лийв табако-А. Михайлидис“ АД-Сандански. Причината е в неизпълнени изисквания на законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани с издаденото разрешение за промишлена обработка на тютюн. Нарушението на дружеството е, че е изкупило големи количества тютюн, които обаче не е изплатило на по-късен етап на тютюнопроизводителите. Фирмата дължи пари на стотици тютюнджии в Неврокопско за взета, но неизплатена реколта от 2016 година.

Източник: Дарик радио

"Трейс груп холд" ще получи 44.5 млн. лв. за поддържане на малко над 1000 км пътища в Сърбия през следващите три години. Договори за това са подписали две местни дъщерни дружества на българския холдинг с възложителя "Пътища Сърбия". Това са две от шестте позиции в търга за поддържане на над 3200 км пътища в Сърбия за общо 80 млн. евро, който беше обявен миналата година. Финансирането е осигурено от Световната банка. "Трейс ПЗП Ниш" е спечелило поръчка за поддържане на 482 км пътища първи и втори клас на териториите на пет общини в южната част на страната. Стойността на договора е 17.7 млн. лв. Другото дъщерно дружество - "Трейс ПЗП Враня", е подписало договор за 26.7 млн. лв. за поддържането на 583 км пътища в шест общини в Южна Сърбия. Дружеството е спечелило поръчката след тръжна процедура с общо 6 участника - 3 обединения между сръбски и чуждестранни фирми и 3 самостоятелни фирми. И двата договора включват текущи ремонти, зимна поддръжка, аварийни работи и т.н. Те влизат в сила от април и са със срок три години.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Маргарита Попова: Образованието днес е икономиката утре! Това каза зам.-председателят на БСК Маргарита Попова при откриването на Европейския форум «Университети – бизнес», който се провежда на 22 и 23 февруари 2018 г., в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Организатори на форума са Министерството на образованието и науката, Европейската комисия и Българската стопанска камара. Форумът беше официално открит от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и изпълняващия длъжността генерален директор на ГД «Образование, спорт, младеж и култура» в Европейската комисия Йенс Ниманд Кристенсен. В рамките на форума ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите при БСК Томчо Томов представи възможностите на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence в процеса на сближаване между професионалните и образователните стандарти, вкл. при адаптирането на университетските програми към изискванията на пазара на труда.


Предстоящи събития

1 март: Конференция "Транспорт и логистика 2018"

1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

13 март: Семинар „Как се изработва и какви са ползите от нефинансовия отчет?“

13 март: Изложение за стартиращи иновативни фирми Sofia Startup Expo (SSE)

13 март: Бизнес форум „Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж“

15-16 март: Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш. Срок за регистрация: 02.03.2018 г.

15 февруари – 16 март: Регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Полша не е изпълнила изискванията на европейските правни норми да се ограничи замърсяването на въздуха, постанови Съдът на ЕС. Според директива на ЕС от 2008 г. държавите членки трябва да намалят замърсяването на въздуха, за да предпазят здравето на хората. Според налични оценки над 400 000 европейци умират преждевременно всяка година заради лошо качество на въздуха, което предизвиква заболявания като астма, сърдечни заболявания и рак на белите дробове. През декември 2015 г. Европейската комисия даде на съд Полша, защото между 2007 и 2015 г. всекидневните стойности на замърсяване в 35 от 46 зони за оценка на качеството на въздуха редовно са превишавали пределно допустимите стойности. Редовни надхвърляния на тези граници са били отчетени и в годишните стойности в девет зони. "Оттук следва, че установените превишения следва да се разглеждат като трайна тенденция", обяви съдът в решението си. Той също така отбеляза, че мерките, които Полша е планирала, за да се ограничи замърсяването на въздуха, ще приведат качеството му в съответствие с европейските стандарти едва между 2020 и 2024 г.

Източник: Reuters

Америка

Производителят на микрочипове Вroаdсom Ltd понижи офертата си за придобиване на Quаlсomm Inс в сряда с 4% до 117 млрд. долара, тъй като възразява срещу решението на Quаlсomm да увеличи собствената си оферта за холандската NХР Sеmiсonduсtors NV до 44 милиарда долара, предава Ройтерс. Quаlсomm отговори, че Вroаdсom е направила "още по-лошо предложение", поставяйки началото на конфронтация на 6 март, когато акционерите на Quаlсomm трябва да изберат 11-членния борд на директорите и да решат дали да предадат контрола на шестима кандидати, предложени от Вroаdсom. Отношенията между Вroаdсom и Quаlсomm могат да станат най-голямото технологично придобиване досега. Битката за поглъщане е в основата на надпреварата за консолидиране на сектора за оборудването с безжични технологии, тъй като производителите на смартфони, като Аpplе Inс и Sаmsung Еlесtroniсs Сo Ltd, използват доминиращото си място на пазара, за да договарят по-ниски цени за чиповете.

Източник: Reuters

Азия

Иран може да се оттегли от сделката за ядрената му програма, ако под натиск на САЩ западните страни се откажат от икономическото сътрудничество с Ислямската република. Това заяви в четвъртък в слово пред Кралския институт за международни отношения (Чатъм хаус) зам.-външният министър на Иран Абас Арагчи. "Според мен сделката няма да оцелее в подобни условия. Ако тази хаотична политика продължи, ако компаниите откажат да работят с Иран, няма да можем да спазваме тази сделка, тъй като няма да е изгодна за нас", каза Арагчи. През януари президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще прекратят участието си в Съвместния всеобхватен план за действия по иранската ядрена програма, ако той не бъде променен. Американският лидер напомни, че е удължил за пореден път вдигането на санкциите от Иран, но само за да могат европейците да помогнат за поправяне на "ужасните дефекти" на иранското ядрено споразумение от 2015 г. "Тръмп създаде атмосфера на неяснота, която действа като отрова върху бизнес общността, работеща с Иран", заяви Арагчи.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
22.02.2018
Dow Jones Industrial
24 962.48 (164.70)
Nasdaq Composite
7 210.09 (-8.14)
Стокови борси
22.02.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)62.73
Heating oil ($US/gal.)1.9500
Natural gas ($US/mmbtu)2.6000
Unleaded gas ($US/gal.)1.9600
Gold ($US/Troy Oz.)1 329.60
Silver ($US/Troy Oz.)16.54
Platinum ($US/Troy Oz.)998.00
Hogs (cents/lb.)71.28
Live cattle (cents/lb.)125.38

       Опознай България

Тримата вкаменени братя

На север от град Айтос природата е изваяла чудно скалисто образувание, известно с името Тримата вкаменени братя. Легендата за скалите, наподобяващи трима великани, се разказва от дълбока древност. Те били трима братя воини, които се борили и защитавали потиснатите българи. Вечер, когато се прибирали от бойното поле, братята се превръщали в три сини скали, за да се скрият от враговете си. И така след всяка битка. Когато тежките войни свършили, тримата братя отново се върнали от дългия поход и спрели тук, за да почиват. И досега те чакат на страж, готови отново да защитават българския народ. Около тримата братя пейзажът напомня камениста пустиня, като тук се среща Айтоския клин – генгер. За първи път бодливото храстче е описано през 1888 г., като проучванията след това показват, че генгерът е ендемит за България. Сега видът е включен в списъка на застрашените растения в България. Местностите Тримата братя и Казаните около Айтос, където са находищата му, са обявени за природна забележителност, а Айтоският клин е включен в европейския списък на редките, защитени и ендемични растения с категория рядък.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.02.2018
Българска версия: 29926, Английска версия: 3005

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999