Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 25 януари 2018 г., брой 4635
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(25.01.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24336
USD   1.58341
CHF   1.66666
EUR/USD   1.2352*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Етавия АД - Кюстендил
Капрони АД - Казанлък
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) ще внесе на 25 януари 2018 г., в Комисията за защита на конкуренцията сигнал за образуване на производство за установяване на нарушение по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 4 от ЗЗК във връзка с цените, определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия. В сигнала се посочва, че основните доставчици на електроенергия на свободния пазар у нас са АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, които осигуряват около 54% от годишното производство на електроенергия в България и решително доминират производството на електроенергия за свободния пазар с дял от около 92%. За първите девет месеца на 2017 г. двете централи реализират над 70% (или 9,94 ТВтч) от произведената от тях електроенергия през своите онлайн електронни платформи, а през Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ) продават 4,16 ТВтч. При това, за същия период средната цена, постигната на собствените им платформи, е 64,10 лв./МВтч, докато средната им цена през БНЕБ е 78,48 лв./МВтч.

Източник: БСК

В края на декември 2017 година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 72,383 млрд. лева. Годишното им увеличение е с 6,1% след растеж с 5,3% през ноември, отчита Българската народна банка (БНБ). Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 22,038 млрд. лева (22,1% от БВП), нараствайки на годишна база с 13,8% след тяхно повишение с 12,2% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 26,9% на годишна база след понижение с 28,3% през ноември и достигат 2,518 млрд. лева (2,5% от БВП). През декември депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 47,827 млрд. лева (48% от БВП), като се увеличават на годишна база с 5,4% след растеж с 5,1 на сто през ноември 2017-а година. Кредитите за неправителствения сектор в края на декември са в размер на 52,942 млрд. лева (53,1% от БВП) спрямо кредити за 53,252 млрд. лева през ноември (53,4% от БВП), като нарастват на годишна база с 4,8% (спрямо декември 2016 година).

Източник: econ.bgКвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 12.03 - 16.03.2018 и 26.03-30.03.2018 г.
Модул 2: 16.04 - 27.04.2018 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси

Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на производството

 • Организация на производството
 • Планиране и контрол на производството
 • Анализ на работното място
 • Европейско законодателство по отношение на безопасните и здравословни условия на труд.

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Концесии

  Консорциум „Пловдив 2017“ взима близо 40 млн. лв. за 13 автобусни линии от градския транспорт на град Пловдив. 1, 95 лева на километър пробег за автобуси с вместимост над 70 места ще плаща Община Пловдив на консорциум „Пловдив 2017". 1,78 лева за километър пробег е общинската субсидия за автобусите, които имат между 50 и 70 места. Цените са близки до тези, които определи градската администрация. В консорциума, който е единствен кандидат за процедурата, влизат три от големите превозвачески фирми в региона - "Хеброс бус“ на Веселин Дошков“, "Меритранс" на Петко Ангелов и "Автотранс Чолаков" на Димитър Чолаков.

  Източник: Дарик радио

  Дружества
  Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Приходи
  от продажби
  за 2016 г.
  (хил. лв.)
    1   Пилко ЕООД - Разград   140 484  
    2   Градус 1 ЕООД - Стара Загора   65 186  
    3   Брезово АД - Брезово - Пд   60 498  
    4   Мултимес Груп ООД - Лясковец   35 206  
    5   Галус 2004 ЕООД - София   31 339  
    6   Херон Трейд ООД - Пловдив   27 843  
    7   Алианс Агрикол АЛАГ ООД - Окоп   22 521  
    8   СВС-98 ЕООД - Нови Искър   20 702  
    9   Агропласмент 92 В АД - Варна   18 871  
    10   Макси Чикън ЕООД - Костинброд   18 085  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 24.01.2018
    Обща стойност (BGN): 1 371 242.11  
  Брой търгувани компании: 41
  Premium 318 655.88
  Standard 1 017 940.33
  АДСИЦ 29 520.09
  Структурирани 5 125.80
  Най-голяма промяна в цените
  ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 26.83 %
  Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -13.91 %
  BaSE - Акции: 6 222.81
  BaSE - АДСИЦ: 1 379.40

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  Българското поделение на технологичната компания VMware е сключило една от най-големите сделки на офис пазара за последните години. След като преди по-малко от 3 месеца главният й изпълнителен директор Пат Гелсингър обяви, че компанията планира да удвои броя на служителите си в България до 1500 души, стана ясно, че целият й персонал от развойните центрове в страната ще бъде преместен в многофункционалния комплекс Garitage Park, където са наети офиси с обща площ от 20 хил. кв.м. Според Colliers International, които са посредници по сделката, тя е най-голямата в пазара на офис площи за последните десет години в България. Малък акционер в инвеститора на Garitage "София парк" е бившият изпълнителен директор на Colliers Атанас Гаров, а основните са от Казахстан.

  Източник: Капитал

  През последните пет години Черноморската банка за търговия и развитие е предоставила финансиране за страната в общ размер на 84,56 млн. евро, като одобрените проекти са от всички приоритетни сектори. Финансовата подкрепа включва кредитни линии за малки и средни предприятия, корпоративни заеми и закупуване на корпоративни облигации, издадени от български емитенти. Стратегията на българската банката за периода 2015 – 2018 г. предвижда финансиране на проекти в размер на 126 млн. евро в секторите инфраструктура и енергетика, производство, малки и средни предприятия, и туризъм. Българското дялово участие в уставния капитал на банката е в размер на 13,5%, или 270 хил. акции. Министерството на финансите е институцията, която представлява страната в управителните органи на банката – Съвет на управителите и Съвет на директорите.

  Източник: investor.bg

  Немска фирма ще изгражда завод за преработка на кварц-каолинова суровина край град Дулово. Стартът на инвестицията започва с дейности по разчистване на терена за строителството на завода, които включват събаряне на силози и складове в бившия фуражен завод край града. Строителството на завода ще започне през 2019 г. и ще приключи през 2021 г., заяви Радомир Чолаков, изпълнителен директор на най-старото действащо минно предприятие в България, чийто собственик от 2013 година е немска група, лидер по добив и производство на минерални суровини в Европа. В края на февруари 2016 г., с решение на Министерски съвет, на фирмата беше предоставена концесия за добив на кварц-каолинова суровина от находище "Колобър“ в община Дулово за срок от 35 години. Ангажиментът на концесионера е да инвестира в разработването на находището най-малко 8 млн. лева, като за срока на концесията в общинския бюджет ще постъпят минимум 14 млн. лева по Закона за подземните богатства. С реализацията на намерението за строителство на нов завод, инвестицията се увеличава неколкократно и предварителните сметки са за над 60 млн. лева. В новия завод се очаква да бъдат разкрити 120 работни места, както и още 400 - за спомагателни дейности и логистика.

  Източник: Дарик радио

  "Тракия икономическа зона" започва оборудването на учебен център с над 200 компютъра в Пловдив. Общата инвестиция е над 1.75 млн. лева, а основната задача на центъра е да развива знания и умения в областта на индустриалното производство. Центърът ще разполага с 10 зали за теоретично и 1 за тренировъчно обучение, като обучаваните ще се учат да обслужват и проектират мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация. Обучението ще се осъществява с помощта на 211 компютъра и модерен софтуер. Финансирането на центъра е с европейски средства по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Безвъзмездната финансова помощ е 1.243 млн. лева (70% от общата стойност на проекта), а останалите над 510 хил. лева (30% от стойността) са осигурени от "Тракия икономическа зона" (ТИЗ). Създава се и електронна платформа за управление на учебния процес.

  Източник: money.bg

  Прокуратурата внесе в съда обвинения срещу шестима ръководни лица от "Напоителни системи" ЕАД. Четирима са бивши изпълнителни директори на дружеството, а двама са били членове на Съвета на директорите. Обвиненията срещу тях са за присвояване, сключване на неизгодни сделки и безстопанственост. Двама от тях - бившите изпълнителни директори Стайко Ганчев и Ивайло Първанов, бяха обвинени първи още миналата година. Ганчев е обвинен, че през 2012 г., като изпълнителен директор на "Напоителни системи" е сключил неизгодна сделка с "НС Агро" АД и е ощетил дружеството с 20 000 лв. Той умишлено не е положил грижи за управлението и стопанисването на повереното му имущество и е ощетил предприятието с 1 201 588,53 лв., представляващи сумите, изплатени по приетите фактури и заплатени законни лихви за забава, съдебни разноски и разноски по изпълнителни дела. Двама членове на Съвета на директорите на "Напоителни системи" - Александър Христов и Емил Гущеров, в съучастие с изпълнителния директор Ивайло Първанов, са обвинени в присвояване на 69 601,29 лв. през 2015 г. Друг изпълнителен директор на предприятието през 2013 г. - Божидар Василев съгласно договор за възлагане на управлението е присвоил 13 361.03 лв. Бившият изпълнителен директор - Димитър Иванов, е обвинен, че в периода 2013-2014 г. съзнателно е сключил неизгодни сделки с "Агро" и от това са произлезли вреди за 2 986 355, 52 лв. за "Напоителни системи".

  Източник: Дума         Българска стопанска камара
   

   
  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност
   

     Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Новини от БСК и членовете на БСК

  Сътрудничество между ИКЕМ и Военна академия Г. С. Раковски

  Д. Бранков: Влизането в Еврозоната ще вдигне доходите и конкурентоспособността

  АОБР сезира КЗК във връзка с цените на електроенергията

  Становище на БСК относно Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)


  Предстоящи събития

  25 януари: Заседание на УС на БСК

  26 януари: Среща на БАМИ с журналисти

  30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията

  31 януари: Конференция "Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж"

  6-7 февруари: Семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO FDIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017)“

  22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

  1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

  21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

  22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

  11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

  17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

  14 юни: Международна среща за Черноморския регион


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

   


  Външноикономическо сътрудничество
     Enterprise Europe Network  
      Външнотърговски консултации  
     Оферти от български и чуждестранни фирми  

   

  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара

  Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:  Обучение по мрежи в Сиско академията:
  ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
  CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
  CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
  CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Обучение за MS Office:
  MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com

   


         Светът

  Европа

  Румънският парламент трябва да преосмисли промените в съдебната система, да организира дебати, обсъждайки насоките на Европейската комисия (ЕК) за тази реформа и да намери широк консенсус. Това заявиха председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер и неговият заместник Франс Тимерманс в съвместна декларация, цитирана от пресслужбата на ЕК. Двамата коментират, че следят с тревога случващото се в Румъния. В края на 2017 година румънският парламент прие спорни промени за съдебната реформа. Според критици те ще намалят възможностите на съда да се бори с корупцията и предизвикаха серия от протести по улиците на Букурещ. „Независимостта на румънската съдебна система и възможността за ефективна борба с корупцията са от ключово значение за една силна Румъния, част от ЕС“, е записано в декларацията на Юнкер и Тимерманс. В нея се припомня, че страната е поставена под наблюдението на Механизма за сътрудничество и проверка.

  Източник: Associated Press

  Америка

  Европейският антитръстов регулатор удари американския гигант в производството на чипове Qualcomm с глоба от 997 млн. евро, заради това, че през 2011 г. компанията е платила на Apple за да използва само неговите чипове в телефоните iPhone и iPad. Санкцията идва след разследване, започнало през 2015 г. и обхванало период от 2011 до 2016 г., което установило, че с постигането на споразумение с Apple през 2011 г. Qualcomm е злоупотребил с господството си на пазара. Qualcomm е платил милиони долари на ключовия си клиент Apple, за да не купува чипове от конкурентите му. И това плащане не се е изразявало само в отстъпка в цената, а е включвало условие Apple да използва само техни чипове за всички свои айфони и айпади", заяви еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер. Сделката включва комплекти от електронни компоненти в интегрална схема, които позволяват на смартфони да изпращат и получават гласови повиквания и данни по мобилни мрежи, за използване при видео разговори и използване на интернет.

  Източник: Bloomberg

  Азия

  Китай пое необичаен ход, като нареди на най-големите държавни предприятия в страната да излязат на печалба през тази година. Така правителството в Пекин увеличава натиска си върху лошо управляваните компании. Държавната Комисия за надзор и администрация на активите е съобщила за декрета на старши мениджъри на 15 януари. Той важи за всички 98 централни държавни предприятия. За първи път в историята Китай предприема подобен ход, казват източници на изданието. Все още остава неясно какви ще бъдат наказанията, ако заповедта не бъде спазена. Китайските власти не предоставят информация за финансовите резултати на отделните компании. Общата сметка обаче показва, че печалбата им се е повишила с 15% през 2017 г., най-бързия темп в последните пет години, до 219 милиарда долара. Този ход е поредният знак, че Комунистическата партия затяга хватката си над оценения на 24 трилиона долара сектор. Президентът Си Дзинпин ги призова да станат "по-силни, по-добри и по-големи" през следващите пет години.

  Източник: Bloomberg

   
  Индекси на фондови борси
  24.01.2018
  Dow Jones Industrial
  26 252.12 (41.31)
  Nasdaq Composite
  7 415.06 (-45.23)
  Стокови борси
  24.01.2018
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)66.28
  Heating oil ($US/gal.)2.1100
  Natural gas ($US/mmbtu)3.4800
  Unleaded gas ($US/gal.)1.9200
  Gold ($US/Troy Oz.)1 363.10
  Silver ($US/Troy Oz.)17.64
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 026.80
  Hogs (cents/lb.)75.70
  Live cattle (cents/lb.)125.15

         Опознай България

  Българско Национално Радио

  Българското Национално Радио празнува своя рожден ден. През 1927 г. се създава първото радиотехническо сдружение в България. През 1930 г. инициативни българи, между които проф. Асен Златаров, Елин Пелин, инж. Георги М. Георгиев и др., създават движение за образуване на кооперация, която да поиска разрешение за концесия за радиоразпръскването в България. На 30 март същата година се свиква учредително събрание на кооперация “Родно радио”. Отпусната е сграда в София и през юни 1930 г. започват излъчванията на “Родно радио” в часовете 18.00-20.00 часа на вълна 329 м. На 25.01.1935 г. Министерският съвет в Царство България издава наредба, която е одобрена с указ на цар Борис ІІІ от 25.01.1935 г., с която радиоразпръскването в България става държавна собственост. Регионалните радиостанции в градовете София, Варна и Стара Загора оформят държавното радио на България. За началник на радиоразпръскването в България и за ръководител на Радио София е назначен Панайот Тодоров (Сирак Скитник). Постепенно започва да се оформя обликът на съвременно радио, разширяващо обхвата на програмите си. На 3 септември 1935 г. в програмата на радиото за първи път звучи изпълнение на “Оркестър на студиото на Радио София”, станал известен по-късно като салонен оркестър на Радио София. През есента на същата година се появява в ефир и “Джаз оркестър на Радио София”. От 1 май 1937 г. започват да се излъчват емисии за чужбина на италиански, немски, френски, английски и есперанто. От самото си създаване БНР е безспорен фактор в културния, политическия и обществен живот на България.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.01.2018
  Българска версия: 29879, Английска версия: 3006

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2018
   ПВСЧПСН
  11234567
  2891011121314
  315161718192021
  422232425262728
  5293031    

  Февруари 2018
   ПВСЧПСН
  5   1234
  6567891011
  712131415161718
  819202122232425
  9262728    

  Март 2018
   ПВСЧПСН
  9   1234
  10567891011
  1112131415161718
  1219202122232425
  13262728293031 

  Април 2018
   ПВСЧПСН
  13      1
  142345678
  159101112131415
  1616171819202122
  1723242526272829
  1830      

  Май 2018
   ПВСЧПСН
  18 123456
  1978910111213
  2014151617181920
  2121222324252627
  2228293031   

  Юни 2018
   ПВСЧПСН
  22    123
  2345678910
  2411121314151617
  2518192021222324
  26252627282930 

  Юли 2018
   ПВСЧПСН
  26      1
  272345678
  289101112131415
  2916171819202122
  3023242526272829
  313031     

  Август 2018
   ПВСЧПСН
  31  12345
  326789101112
  3313141516171819
  3420212223242526
  352728293031  

  Септември 2018
   ПВСЧПСН
  35     12
  363456789
  3710111213141516
  3817181920212223
  3924252627282930

  Октомври 2018
   ПВСЧПСН
  401234567
  41891011121314
  4215161718192021
  4322232425262728
  44293031    

  Ноември 2018
   ПВСЧПСН
  44   1234
  45567891011
  4612131415161718
  4719202122232425
  482627282930  

  Декември 2018
   ПВСЧПСН
  48     12
  493456789
  5010111213141516
  5117181920212223
  5224252627282930
  131      


   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999