Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 12 декември 2019 г., брой 5100
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(12.12.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32160
USD   1.76599
CHF   1.79171
EUR/USD   1.1075*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Адара АД - София
Евроинс Иншурънс груп АД - София
Интеркапитал Груп АД - София
Котлостроене АД - София
Лъки 2006 АД - Пловдив
Месокомбинат Хасково АД - Хасково
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През периода януари - септември 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 3.3% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 29 049.1 млн. лева, съобщиха от НСИ. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.3% от износа за държавите - членки на ЕС. През септември 2019 г. износът за ЕС нараства незначително спрямо същия месец на предходната година е на стойност 3 233.8 млн. лева.При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - септември 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (15.5%).

Източник: Дарик радио

Природният газ да поевтинее с близо 2% от януари, това е поискал “Булгаргаз“ от енергийния регулатор (КЕВР). Ако цената бъде одобрена, през първото тримесечие на идната година синьото гориво ще струва близо 44 лева за мегаватчас без такси и данъци, или по-ниска с 1,94% (с 0,87 лева за мегаватчас) от тази през последното тримесечие на 2019 година. Намалението се дължи на очакваните по-ниски разходи, след като от началото на следващата година се предвижда точката на доставка на руския газ да бъде сменена и вносът да става от българо-турската граница на „Странджа - Малкочлар“. “Булгаргаз“ води преговори с „Газпром експорт“ за намаление на цената за доставка на природния газ за страната.

Източник: БНР

MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни
© European Union, 2019 with financial support from the European Union Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" (2014-2020).

Българската система за оценка на компетенциите на работната сила: „MyCompetence“. MyCompetence е холистична система, която интегрира секторни компетентностни модели с инструменти за самооценка и онлайн обучения. MyCompetence включва 370 модела на компетентност на ключови работни места в 25 икономически сектора. Всеки модел на компетентност съдържа подробно описание на необходимата длъжност, задачи, отговорности и квалификация, както и меки умения и компетенции. Системата е разработена от Българската стопанска камара (БСК) в сътрудничество с две национални синдикални организации. Работата на MyCompetence се подкрепя от „Национална мрежа за оценка на компетенциите“, която включва различни български заинтересовани групи (работодатели, HR мениджъри, Агенция по заетостта, доставчици на образование и обучение и секторни експерти). Пълен текст на анализа
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

 
Концесии

Прекратяват се три концесионни договора за добив на подземни богатства, съобщиха от Министерския съвет. Концесионният договор за добив на строителни материали - андезитобазалти, от находище „Бозалъка“ ще бъде прекратен едностранно от държавата поради неизпълнение на основни договорни задължения от страна на концесионера „Финтекс“ ООД. Концесионният договор за добив на неметални полезни изкопаеми - флуоритова суровина, от находище „Лукина падина“ ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Находището се намира на територията на община Чипровци. През юли 2005 г. за него е сключен концесионен договор с „Н и Н Трейдинг“ ООД, гр. Карара, Италия. След това правата и задълженията по концесията са прехвърлени изцяло на „България флуорит“ ЕООД, гр. София. Също по взаимно съгласие и като се одобрява искането на концесионера ще бъде прекратен концесионният договор за добив на строителни материали - пясъци и чакъли, от находище „Картал тепе“. Находището се намира на територията на община Лесичово, област Пазарджик. Концесионният договор за него е сключен с дружеството „Врис“ ЕООД.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Оптикс АД - София   73 034  
  2   Райхле и Де - Масари България Пръдакшън ЕООД - София   40 397  
  3   Шьоли - Оптикс ООД - Панагюрище   32 170  
  4   Оптикоелектрон груп АД - Панагюрище   22 132  
  5   Завод за оптика АД - София   9 290  
  6   Микро вю ендоскопи оптик АД - Панагюрище   4 711  
  7   Холдинг Кимкооп ООД - София   4 708  
  8   Майкро Оптикс Юръп ЕООД - София   3 790  
  9   Имперекс ЕООД - София   3 580  
  10   Ектрон АД - Панагюрище   2 921  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 11.12.2019
  Обща стойност (BGN): 3 772 711.21  
Брой търгувани компании: 35
Premium 518 119.63
Standard 2 785 730.56
АДСИЦ 24 514.92
Облигации 443 846.10
Права 500.00
Най-голяма промяна в цените
Експат Бета АДСИЦ - София 28.57 %
Юрий Гагарин АД - Пловдив -4.76 %
BaSE - Акции: 1 010 625.83
BaSE - АДСИЦ: 496.59

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Печалбата на медодобивната компания "Аурубис България" е намаляла с 25% за последните 12 месеца, показва отчетът на германската група майка Aurubis за финансовата 2018/19 г. Нетният резултат на българското дружество за периода е 90.7 млн. евро спрямо 121.5 млн. евро предходната година по международните счетоводни стандарти. Производството също спада както заради временното прекъсване на работа за планов ремонт, така и заради непланово спиране. Печалбата на "Аурубис" намалява за втора поредна година, след като за финансовата 2016/17 г. компанията отчете рекордните в историята си 176.5 млн. евро (345.3 млн. лв.). По българските стандарти за 2017 г. резултатът беше 393.6 млн. лв., а за 2018 г. - 202.4 млн. лв. Звеното, към което принадлежи българското дружество, е "Рафиниране и преработка на метали" и включва още пет завода. Като цяло приходите за финансовата година леко се покачват (3%), достигайки 10.7 млрд. евро.

Източник: Капитал

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) предостави заем от 65 милиона евро на компанията КЦМ АД, български производител на олово и цинк, съобщиха от Еврокомисията. Споразумението е подкрепено от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), сърцето на Инвестиционния план за Европа, така нареченият план „Юнкер“. КЦМ АД ще използва заема за модернизиране на технологиите на компанията в периода 2020-2023. Проектът включва модернизиране и разширяване на завода за рафиниране на олово и благородни метали, както и модернизиране на инсталацията за електролиза на цинк. Той ще увеличи с 15% капацитета на рециклиране на различни видове оловни и цинкови вторични суровини. В същото време, делът на вторични суровини ще се увеличи значително, което ще спомогне за по-ефективен и устойчив производствен процес.

Източник: Труд

Две високотехнологични компании от Западна Европа ще отворят предприятия в Благоевград, а работните места ще бъдат над 800. В момента се изготвят подробни устройствени планове на терените, част от които имат свободни производствени халета. Един от инвеститорите е немска компания, която има 50 бази в света и е структуроопределяща в производството на медицински протези. Компанията е закупила терен в промишлената зона на Благоевград, като в момента се изготвят строителните книжа. Тя ще осигури 100 работни места в началото с тенденция да стана 300. Инвестицията е на стойност 10 млн. евро. Второто предприятие, което ще бъде разкрито, работи в областта в хранително-вкусовата промишленост. Предприятието е датско, инвестицията е за 50 млн. лева, приблизително между 500 и 600 работни места.

Източник: БНР

От 1 януари 2020 година, възлагането на обществените поръчки за три групи институции ще става чрез електронната платформа според приет от правителството график. В първия етап онлайн ще са поръчките на Министерския съвет, министерствата, държавните комисии и агенции. Този срок е и за второстепенните разпоредители с бюджет към Министерството на финансите, създадени с нормативен акт, включително Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт. Втората група възложители, които са задължени да прилагат платформата от началото на 2020 г., са големи общини - София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Благоевград, Бургас и Русе. Този ангажимент е вменен и на големи държавни фирми - “Електроенергиен системен оператор”ТЕЦ “Марица-изток 2”“Мини Марица-изток” и АЕЦ “Козлодуй” и Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”. Вторият етап на електронните поръчки стартира от 1 април 2020 г., когато те стават задължителни за всички.

Източник: 24 часа

Монтиране на нови паркинг- автомати във В. Търново и създаване на допълнителни възможности за заплащане, освен чрез талони и sms, предвижда бизнес програмата на общинското дружество “Организация на движението, паркинги и гаражи”, Поетапно от миналата година досега в 8 зони за платено паркиране, от общо 16, бяха въведени паркинг-автомати, закупени със собствени средства на фирмата. Предвижда се в следващите 3 години да бъдат закупени още 12 паркинг устройства, които да бъдат разположени във всички зони. С помощта на мобилно приложение “Виртуален паркинг метър”, което ще може да се тегли от сайта на Общината и след регистрация всеки потребител ще може да зареди виртуален портфейл, свързан с epay.bg, и да въведе своя акаунт или номер на банкова карта.

Източник: Янтра - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Регистрирайте се за участие в конкурса "Наградите на БАИТ" за 2019 г.!


Предстоящи събития

13 декември: Бизнес форум за Дунавския регион на тема „Съвременните предизвикателства пред осъществяването на регионалните политики 2021-2027 г.“

16 декември: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: „2019 Г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия одобри 3,2 млрд. евро за проучване и иновации по всички сегменти от развитието на батериите за електрическите автомобили. Тези пари ще бъдат разпределени между седемте инициатора на инициативата, като сред тях пари ще вземат Opel и BMW. Това е много важен проект от общ европейски интерес (“IPCEI”), подписан от Белгия, Германия, Финландия, Франция, Италия, Полша и Швеция. Целта му е да ускори проучванията и иновациите в сферата на литиево-йонните батерии (с течен или твърд електролит). Тези седем държави вече могат да субсидират изследователски проекти в сферата, като с най-голям дял е Германия (1,25 млрд. евро). Финансирането на проучванията ще обхваща целия процес на създаването на литиево-йонната батерия – от извличането и обработването на суровите материали, производството на модерни химически материали, дизайна на клетките и модулите, както и интегрирането им в интелигентни системи. Накрая остава рециклирането и вторичната употреба на старите батерии.

Източник: vesti.bg

Америка

Nestle продава бизнеса си със сладоледи в САЩ на Froneri срещу 4 млрд. долара, предоставяйки контрола върху брандове като Häagen-Dazs на съвместно дружество, създадено през 2016 г. Froneri беше създадена, след като Nestle сля европейския си бизнес със сладоледи в 20 страни с R&R, подразделение на френската компания за частни капиталови инвестиции PAI Partners. Тя успя да навлезе на пазари като Латинска Америка и Азия, което я превърна в една от най-големите сладоледени компании в света с оборот от 2.91 млрд. долара за миналата година. С тази сделка се разширява обхвата на Froneri в САЩ и се очаква да прибави приходи от продажби на стойност 1.8 млрд. долара на година. „Убедени сме, че успешният бизнес модел на Froneri може да бъде разширен на американския пазар“, заяви главният изпълнителен директор на Nestle Марк Шнайдер. Nestle притежава правата върху Häagen-Dazs в САЩ, а производителят на Yoplait, General Mills, продава луксозния бранд на пазари извън САЩ.

Източник: Reuters

Азия

До 2023 г. около 51,3% от БВП на Китай ще бъде свързан с дигиталната икономика, прогнозират от международната компания за пазарни проучвания IDC. Изследователската фирма посочва, че до 2025 г. поне 80 процента от новите корпоративни приложения в Китай ще използват технологии, базирани на изкуствен интелект. Все по-голяма роля в компаниите ще имат позициите, свързани с информацията, като същевременно търсенето на специалисти по цифрова сигурност ще нарасне. Китай бърза по пътя на дигитализацията, което от своя страна принуждава фирмите да се адаптират по-бързо към промените, смята управляващият директор на IDC Кити Фок. Разходите на китайските фирми за дигитална трансформация се увеличиха драстично, като през тази година достигнаха 51 на сто от общите разходи за информационни технологии, показа предишен доклад на IDC и китайската ИТ фирма Inspur.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
11.12.2019
Dow Jones Industrial
27 911.30 (29.58)
Nasdaq Composite
8 654.05 (37.87)
Стокови борси
11.12.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.90
Heating oil ($US/gal.)1.9400
Natural gas ($US/mmbtu)2.2500
Unleaded gas ($US/gal.)1.6400
Gold ($US/Troy Oz.)1 479.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.96
Platinum ($US/Troy Oz.)944.20
Hogs (cents/lb.)67.72
Live cattle (cents/lb.)125.32

       Опознай България

Невена Коканова

Невена Коканова е родена на 12 декември 1938 г. в Дупница. Започва кариерата си на 18 години в средата на 1950-те в Ямболския театър, без да има специално образование, а дебют в киното прави във филма "Години за любов". Така се поставя началото на една от най-ярките кариери в историята на българския театър и кино. През 60-те и 70-те години тя се утвърждава като символ на българското кино, въплъщаваща образа на жена с характер, обаятелен темперамент и женственост. Коканова има повече от 50 роли, като някои от най-запомнящите се от тях са на Ирина в екранизацията на "Тютюн" (1962) и на печално-страстната Лиза от "Крадецът на праскови" (1964). Незабравими са и превъплъщения й в образите на Ана от "Карамбол" (1966), Герда от "Дъх на бадеми" (1967), Неда от "Отклонение" (1967), написана от Блага Димитрова специално за нея, и много други. През 1969 г. се снима във филма на голямата италианска кинорежисьорка Лилиана Кавани "Галилей". Получава награди на Варненския фестивал. Удостоена е с приза "Златна камера" на Съюза на българските филмови дейци. Невена Коканова умира на 3 юни 2000 год.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.12.2019
Българска версия: 29947, Английска версия: 2888

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999