Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 20 юни 2016 г., брой 4241
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(20.06.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.48296
USD/BGN   1.73790
CHF/BGN   1.80794
EUR/USD   1.1254*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Авионамс АД - Пловдив
Агро авиация АД - Враца
Агроенерджи АДСИЦ - София
Агрополихим АД - Девня
АК Пластроник АД - Велико Търново
Балнеоложки комплекс-Хисар АД - Хисаря
Белоградчик пътнически превози АД - Белоградчик
Беттран АД - Хасково
Борком 63 АД - София
Българска бизнес група холдинг АД - София
Валор Пропъртис АДСИЦ - София
Виена Реал Естейт ЕАД - София
Винпром - Свищов АД - Свищов
Водстрой-98 АД - София
Гимел АД - София
Данубе Турс АД - София
Дебитум Инвест АДСИЦ - София
Девен АД - Девня
Делта кредит АДСИЦ - София
Деспред АД - София
Е-Инвест АД - София
Енергостроймонтаж-инженеринг АД - Белене
ЗММ Драганово АД - Драганово
ЗСК-Лозово АД - Бургас
Зърноизкупуване С.т.Х. АД - Благоевград
Индустриалтехник АД - Шипка
Инкомс-контактни елементи АД - Зверино
Ира Комерсиал М 5 АД - Бургас
КММ АД - Шумен
Кортекс Трейдинг АД - София
Логистика АД - Пловдив
Лофт Пропъртис АД - София
МВС Пропърти АД - София
Метрон АД - Пролеша
Очна оптика и корекция АД - София
Панорама Хасково АД - Хасково
Пауталия Турс АД - Кюстендил
Пентатроник АД - София
Пи Ес Ай АД - Стара Загора
Полима АД - Плевен
Приморско клуб ЕАД - Приморско
Профит АД - Ямбол
ПСФ Мостинженеринг АД - Ямбол
ПФК-Черно море АД - Варна
Република холдинг АД - София
Самара-98 АД - Стара Загора
Свилоза АД - Свищов
Севт АД - Казанлък
Синергон холдинг АД - София
Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора
СМА Добрич АД - Добрич
СМВ Пропърти АД - София
Специализирани бизнес системи АД - София
Стрешер АД - София
Тандер корпорация ЕАД - София
Трансинвестмънт АДСИЦ - София
Туристическа компания Предел АД - Благоевград
Търговска къща Мебел АД - София
Уеб Медия Груп АД - София
Улпина АДСИЦ - София
Фрея Турс АД - Варна
Хасково Веслец АД - София
Шелтър АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Европейската комисия предлага за финансиране едва три транспортни проекта в България по така наречения Механизъм за свързване на Европа(известен като "Плана Юнкер"). Те са на стойност близо 154 милиона евро. До момента по този механизъм е отпуснато финансиране за 195 на стойност около 6.7 млрд. евро. В обратната посока са привлечени 9.6 млрд. евро. От 10 предложени от България проекта, до момента според Еврокомисията, едва три отговарят на критериите за финансиране по този механизъм, който цели да подобри инфраструктурните транспортни връзки между съседните държави в Съюза. Като една от най-бедните членки в съюза, страната ни ще поеме от своя бюджет само 15 на сто от разходите за проектите, а останалото ще бъде платено то Брюксел. Най-голям финансов ресурс е отпуснат за модернизацията на жп линията Костенец-Септември – над 151.5 милиона евро. 

Източник: Банкеръ

През април 2016 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са три пъти по-малко в сравнение с четвъртия месец на 2015 година, показват данни на Българска народна банка (БНБ). Инвестициите в България възлизат на 61,6 млн. евро в сравнение със 196,2 млн. евро, отчетени през същия месец на 2015 г. За периода януари – април 2016 г. в страната са инвестирани 429,1 млн. евро, което е с 35% по-малко в сравнение с година по-рано, когато границата ни са пресекли капитали в размер на 782,2 млн. евро. Новите данни за април 2016 г. подлежат на ревизия с отчета за май. Така променени са цифрите за първото тримесечие на 2016 г. Предварителните данни показаха инвестиции за 371,3 млн. евро, но ревизираните сочат понижение до 367,6 млн. евро.

Източник: Investor.bgКонцесии

Концесията на “Летище София” може да бъде временно спряна заради жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу процедурата. Комисията още не е стартирала производство по жалбата и предстои да я разгледа. Съгласно Закона за концесиите ако започне производство и жалбата не бъде отхвърлена, концесията ще бъде временно “замразена” до окончателното разрешаване на спора. Жалбата е подадена от “Мохамед Абдулмохсин Ал-Карафи и синове за Дженерал Трейдинг, Дженерал Контрактинг енд Индастриал Стракчърс У. Л. Л.” срещу решението на Министерския съвет за откриването на процедурата за концесия на столичното летище.

Източник: Investor.bg

Дружества
Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Тиенджин Фарм Култивейшън Груп Къмпани България ЕООД - София   67 884  
  2   Сортови семена Вардим ЕАД - Вардим   63 219  
  3   Деси - Светла Симеонова ЕТ - Варна   45 981  
  4   Светослав Илчовски ЕТ - Кнежа   36 848  
  5   Алайънс Уан Тъбако България ЕООД - Хасково   34 827  
  6   Краси ЕООД - София   25 046  
  7   Ресен ЕООД - Ресен   24 822  
  8   Кристера агро ЕООД - Девня   24 762  
  9   БГ Агро земеделска компания ЕООД - Варна   23 502  
  10   Декаданс-Димитър Шишков ЕТ - Бяла-Рс   21 995  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 17.06.2016
  Обща стойност (BGN): 269 186.16  
Брой търгувани компании: 37
Premium 104 250.04
Standard 148 097.06
АДСИЦ 16 839.06
Най-голяма промяна в цените
Енемона АД - София -20.14 %
Златни пясъци АД - Варна 8.97 %
BaSE - Акции: 5 457.57
BaSE - АДСИЦ: 22 500.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българската софтуерна компания "Софтгруп", която развива система за сериализация на лекарства по новите изисквания на ЕК, получи 2 млн. лв. инвестиция. Свежият капитал идва от новата инвестиционна група "Армада кепитъл" и ще бъде използван за разширение на фирмата и създаване на партньорства със съседни държави. До 9 февруари 2019 г. всички европейски производители на лекарствени продукти трябва да въведат система, чрез която всяка опаковка получава собствен уникален сериен номер. Това е една от мерките на Европейската комисия (ЕК) срещу фалшифициране на лекарства.

Източник: Капитал

Още 100 млн. лв. ще влязат във фонда „Сигурност на електроенергийната система“. Допълнителните средства ще дойдат след законовите промени, които парламентът направи преди седмица и които предстои да бъдат обнародвани.  30 млн. лв. от тях ще дойдат от двамата нови вносители на 5% от приходите си. Това са Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и „Булгартрансгаз“. Досега такава вноска правеха само производителите на еленергия, както и вносителите. Остатъкът до 100 млн. лв. се очаква от приходите от търговията с въглеродни квоти, тъй като според промените в закона те вече ще постъпват на 100% във фонда за спасяването на НЕК. Досега от квотите влизаха 71 на сто от тези приходи. Към момента одобреният бюджет на фонда възлиза на 290 млн. лв., като 140 млн. лв. се очаква да се съберат по линия на квотите и 150 млн. лв. - от 5-процентната вноска.

Източник: Монитор

Застрахователното дружество Евроинс АД бележи 65,6% годишен спад на премийните приходи, с което почти заличава силния ръст за април. Премиите намаляват до 5,4 млн. евро, съобщава компанията майка Евроинс иншурънс груп (ЕИГ). Резултатът е заради осчетоводените през май миналата година 11,6 млн. евро от активно презастраховане. След като се елиминира описаният еднократен ефект от презастраховането, директният бизнес на Евроинс България бележи повишение от над 30% само през май и ръст от приблизително 35% за първите пет месеца на 2016 г. С еднократния ефект за 5-месечието понижението е от 18% на годишна база. Основно заради представянето на българското поделение компанията майка ЕИГ регистрира 37,4% спад на премийния си приход през май до 18,6 млн. евро спрямо 29,7 млн. евро за съпоставимия месец на 2015 г.

Източник: Investor.bg

Българската софтуерна компания "Трансметрикс" е набрала 550 хил. лв. от частни инвеститори, с които да доразвие продукта си. Това е петото поред външно финансиране за разработчиците, като първата им инвестиция е през 2013 г. от фонда LauncHub. "Трансметрикс" развиват софтуер, чрез който се оптимизират разходите на логистичните компании и разговарят с няколко големи логистични компании на западноевропейския пазар. Компанията има завършен продукт едва от ноeмври миналата година, но вече е привлякла за клиент спедиторската "Спиди", а покрай нея и групата DPD. Освен това екипът на съоснователя Аспарух Коев е изпълнявал проекти за германската DHL. Идеята на Аспарух Коев, който е и съосновател в Sciant, софтуерна компания, впоследствие продадена на VMWare, се заражда при няколко проекта, които той изпълнява за германския спедитор DHL.

Източник: Капитал

България води неуспешни преговори с Гърция за връщане на мините, които останаха невзривени при инцидента в завода "Миджур" край Горни Лом на 1 октомври 2014 г. Става дума за още 195 хил. мини. В завода са се обезвреждали противопехотни мини от Втората световна война, произведени в САЩ и Германия. Те са били махнати от границите с България, Албания и Югославия. А Гърция е имала ангажимент до март 2008 г. да унищожи 1 566 532 мини. Затова през юни 2007 г. е бил организиран търг, който е бил спечелен от собственика на "Миджур". Мините трябва да бъдат върнати обратно, тъй като Гърция все още е техен собственик, независимо от подписания договор за утилизация с "Видекс" АД.

Източник: Сега

Българските предприятия - износители за Русия, чиито стоки сега са под ембарго, ще трябва да преминат нова сертификация за руския пазар след изтичане на 2 години от прекратяване на доставките към Русия. От 27 май 2016 г. месото и зеленчуците, предназначени за производство на детски храни, се изключват от списъка на хранителни продукти, забранени за внос. Съгласно постановление на руското правителство вносът на тези продукти за производство на детски храни се разрешава при потвърждаване на целевото им предназначение, като вносителите ще трябва да докажат, че продуктите, които влизат Русия, са предназначени за детска консумация. Руската страна заяви, че в момента са на работно обсъждане нормативните актове за процедурите, които ще приложат това постановление. 

Източник: Дума       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Cеминар “Изискванията на регламентите REACH и CLP"

Inter Balkan Forum 2016 - 8 юли 2016, Солун (Международни двустранни бизнес срещи)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейският съюз очаквано удължи с една година забраната за бизнес сделки с полуостров Крим, който Русия анексира от Украйна пред 2014 година. Санкциите налагат забрана за внос на продукти от Крим, за инвестиране там, за сътрудничество в туризма, както и за износ на някои стоки и услуги за полуострова. От Съвета на ЕС обясниха, че действието на тези мерки е ограничено само за територията на Крим и Севастопол и са задължителни за всички граждани на ЕС и базираните в ЕС компании. Очаква се ЕС следващата седмица да удължи до края на годината и по-широките си икономически санкции срещу Русия, наложени заради ролята й в украинската криза. След анексирането на Крим, подкрепяни от Русия бунтовници започнаха въоръжени действия срещу Киев в Източна Украйна, където от пролетта на 2014 година над 9000 души бяха ранени в боевете. Кризата в Украйна обтегна допълнително отношенията между Москва и Запада, макар че ЕС се опитва да преразгледа по-широката си политика към Москва през втората половина на годината.

Източник: Ройтерс

Америка

HSBC прекрати класово дело срещу себе си, след като постигна споразумение да изплати обезщетение в размер на 1,57 милиарда долара, предаде Financial Times. Съдебният иск срещу финансовата институция беше заведен преди почти 14 години при придобиването на ипотечната група Household International. Американското подразделение на HSBC – HSBC Finance, което в миналото носеше името на придобитата Household, най-вероятно ще регистрира минус 585 милиона долара приходи през второто тримесечие в резултат на изплащането на споразумяната сума. Самото обвинение беше заведено срещу Household и трима представители на висшия мениджмънт на подразделението на HSBC, като според ищците те са направили подвеждащи изказвания относно кредитните практики на институцията и финансовото ѝ състояние. Сумата, която дивизията на банката ще изплати, е по-ниска от отсъдената по подобни обвинения през 2013 г., когато съдът разпореди тя да обезщети ищците с 2,5 милиарда долара.

Източник: FT

Азия

Bank of Japan запази основните лихвени проценти в страната и програмата си за количествени улеснения без промяна. Решението на една от най-значимите централни банки на света за запазване на негативната лихва от 0,1% върхусвръхрезервите по депозитите на търговските банки при централната банка е взето със 7 срещу 2 гласа, а 8 срещу 1 са гласували за запазване на таргета на увеличаване на паричното предлагане чрез изкупуване на японски държавни ценни книжа на стойност 80 трилиона йени (или малко повече от 770 милиарда долара) годишно. Освен това институцията ще продължи да инжектира новонапечатани пари в икономиката чрез закупуване на акции на фондове и имотни инвестиционни тръстове на стойност съответно 3,3 трилиона йени и 90 милиарда йени годишно. Така финансовата институция запазва предпазлива позиция на фона на оставянето на лихвените проценти без промяна от страна на Федералния резерв на САЩ и предстоящия референдум за напускане на Европейския съюз от Великобритания, който ще се проведе на 23 юни.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
17.06.2016
Dow Jones Industrial
17 675.16 (-57.94)
Nasdaq Composite
4 800.34 (-44.58)
Стокови борси
17.06.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.52
Heating oil ($US/gal.)1.4900
Natural gas ($US/mmbtu)2.6600
Unleaded gas ($US/gal.)1.5200
Gold ($US/Troy Oz.)1 286.00
Silver ($US/Troy Oz.)17.38
Platinum ($US/Troy Oz.)971.30
Hogs (cents/lb.)0.89
Live cattle (cents/lb.)1.12

       Опознай България

Свети Дух

Свети Дух е църковен празник, но е обвързан и с редица регионални чествания. Празникът е свързан по смисъл с честването на Петдесетница. В този ден Христос основава църквата си на земята чрез пращането на Светия Дух. Хората в България вярват, че от велики четвъртък до Св. Дух душите на всички мъртви са на свобода - на земята. Ходят обикновено по цветята, по дърветата, а с орехова шума ги мамят, за да се съберат в този ден. На Духовден душите се прибират и затварят чак до идната година на велики четвъртък, когато се отварят небесните двери. За изпроводяк на душите хората колят курбан, правят общи трапези, пеят и се веселят. Духовден е винаги в понеделник - 51 дни след Великден, а цялата седмица наричат Русалска неделя. До Св. Дух се не горят лозовите пръчки, за да не сърдят самодивите, да не събарят ресата от лозниците, от което гроздето „изресява", става рядко и със ситни зърна.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.06.2016
Българска версия: 28146, Английска версия: 3026

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999