Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 12 май 2016 г., брой 4215
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(12.05.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.47705
USD/BGN   1.71429
CHF/BGN   1.76217
EUR/USD   1.1409*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Автоекспрес АД - Варна
Андела инвест АД - Бургас
Артекс АД - Ардино
Арчър Айдиас АД - София
Астра Асет Мениджмънт АД - София
Борика Чепеларе АД - Чепеларе
ГБС Благоевград АД - Благоевград
ГБС Варна АД - Варна
ДЗУ (Дискови запаметяващи устройства) АД - Стара Загора
Евробилд 2003 ЕООД - Кюстендил
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ - София
Литера Принт АД - Стара Загора
Ломавтотранспорт АД - Лом
Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик АД - Пазарджик
Многопрофилна болница за активно лечение-Проф.д-р Параскев Стоянов АД - Ловеч
Наркооп София АД - София
Панака Инвест 97 АД - Луковит
Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ - Сила АД - София
Пневматика Серта АД - Кърджали
Риъл Булленд АД - София
Светлина АД - Сливен
СК 13 Пътстрой АД - Перник
СК-13 Холд Инг АД - София
Славяна АД - Славяново
Транспортна Компания АД - Добрич
ФИЛ 2000 АД - Пловдив
Холсим Кариерни материали АД - София
Холсим Кариерни материали Рудината АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През 2016 г. и 2017 г. българската икономика ще расте с по 2,5%, прогнозира Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Оценката за тази година е ревизирана в положителна посока, като ако се сбъдне, растежът ще бъде малко над, но близо до средния за региона на Югоизточна Европа. Това става ясно от очакванията на международната финансова институция, оповестени в доклада „Регионални икономически перспективи”. В предишната си прогноза, оповестена през ноември 2015 г., ЕБВР очакваше, че брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще се увеличи с 2 на сто. За пръв път има очаквания и за прираста на родната икономика през 2017 г. Темпото от 2,5% би било по-бавно от регистрираните през 2015 г. 3%. Тогава основен двигател беше износът, следван от потреблението.

Източник: Монитор

През март 2016 г. индексът на промишленото производство намалява с 0.5% в сравнение с февруари 2016 година, съобщиха от Националния статистически институт. Регистриран е ръст от 3.0% спрямо съответния месец на 2015 година. През март 2016 г. намаление спрямо предходния месец има в преработващата промишленост - с 0.6%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%, докато в добивната промишленост няма изменение. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 16.0%, производството на химични продукти - с 12.2%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 5.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.0%.

Източник: Агенция ФокусКвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 07.09.2016 – 17.09.2016 г.
Модул 2: 26.09.2016 – 07.10.2016 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на производството
 • Организация на производството
 • Планиране и контрол на производството
 • Анализ на работното място
 • Европейско законодателство по отношение на безопасните и здравословни условия на труд

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Приватизация

  Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол сключи общо 5 договора за продажба на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв., подадени за продажба от областните управители. През последните два месеца в агенцията бяха проведени успешно публични търгове с явно наддаване за имоти в Пловдив, Русе и Смолян, като само за обекта в Смолян достигната тръжна цена, на която бе сключен договорът, е 226 440 лв. До края на месец май предстоят още 7 публични търга с явно наддаване.

  Източник: Profit.bg

  Дружества
  Друго металообработване
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Приходи
  от продажби
  за 2014 г.
  (хил. лв.)
    1   Ангел Стоилов 96 АД - Пловдив   64 605  
    2   Пневматика Серта АД - Кърджали   57 928  
    3   Буллтек ООД - Пловдив   34 827  
    4   Енергоремонт Гълъбово АД - Гълъбово   29 601  
    5   Самел 90 АД - Самоков   13 751  
    6   Радомир Метал Индъстрийз АД - Радомир   8 630  
    7   ММ Механикс ООД - Драгор   8 098  
    8   Волта С ООД - София   1 791  
    9   Балканцинк АД - Русе   1 484  
    10   Призма - 50 ООД - Пловдив   1 392  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 11.05.2016
    Обща стойност (BGN): 717 431.28  
  Брой търгувани компании: 40
  Premium 14 769.21
  Standard 476 175.42
  АДСИЦ 86 488.06
  Облигации 139 998.60
  Най-голяма промяна в цените
  БГ Агро АД - Варна 12.20 %
  Спарки-Елтос АД - Ловеч -9.14 %
  BaSE - Акции: 1 053.00

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  "Булгаргаз" ЕАД излиза на печалба от 28.319 млн. лв за първото тримесечие на 2016 г., което е повишение от 286% спрямо същия период на 2015 година. Този резултат е по-висок и от цялата печалба за 2015 г., която е 20.365 млн. лв. Реално общите приходи се понижават заради ниската цена на газа, но продадените количества са повече, което повишава маржа и оттам крайната печалба на държавния монополист. Продажбите на количества природен газ от "Булгаргаз" са нараснали с близо 15% спрямо първото тримесечие на 2015 г. Дружеството отчита и положителен марж между среднопретеглената доставна и продажна цена от 22.5%. За сравнение, през първото тримесечие на миналата година компанията е продавала природния газ на загуба от 2.45%. Най-големият длъжник на "Булгаргаз" остава "Топлофикация София", която към края на март дължи на газовото дружество близо 94 млн. лв. Длъжници са и част от топлофикациите, свързани с Христо Ковачки в Плевен, Враца и Бургас, "Лукойл Нефтохим Бургас" и някои от газоразпределителните дружества. Общо несъбраните вземания са в размер на 192 млн. лв.

  Източник: Капитал

  Предстои откриване на 15 май 2016 г. на третата фабрика на компанията "Теклас България" край Кърджали. Втората фабрика на компанията заработи през 2011 г. "Теклас-България" е дъщерна компания на турския холдинг "Теклас". Фирмата, която има три фабрики в Кърджали, за изминалата година е вложила 7 млн. лв. в иновативен производствен процес чрез раздуване на инженерни пластмаси. През 2014 г. тя получи наградата за "Инвестиция в иновативен бизнес" на Българската агенция за инвестиции. "Теклас България" беше класирана на второ място и в категорията "Инвестиция в човешки ресурси" заради назначаването на нови 950 работници.

  Източник: Стандарт

  "Баумит България" планира да изгради втори завод в страната най-късно до две години. Дружеството планира изграждането на втора инсталация за сухи строителни смеси. Точната локация за новото производство още не е избрана. Сегашната база е в Елин Пелин. Настоящият завод е открит през 2007 г. и е с капацитет от 200 хил. тона строителни смеси годишно. Компанията работи и по завършването на новата си офис сграда към завода за строителни смеси в Елин Пелин, която ще бъде готова до края на годината. Старият офис ще бъде ремонтиран и превърнат в учебен център. В него ще има постоянно действащи програми и обучителни курсове за ученици, студенти и строители. Баумит е част от австрийския Schmid Industrie Holding - един от най-големите, намиращи се в частни ръце, концерни за строителни материали в Европа. Фирмата продава изцяло в страната.

  Източник: Капитал

  България формира 24% от консолидираната нетна печалба на ProCredit Group за 2015 г. През 2015 година в България ProCredit, която към 31 март 2015 г. е 14-а по активи у нас, спечели 14,6 млн. евро (28,5 млн. лв.) след данъчно облагане при 12 млн. евро през 2014 г. (23,5 млн. лв.). Това е годишен ръст от 22,9%. Консолидираната печалба на холдинга възлиза на 61,4 млн. евро, което е с 11,1 млн. евро, или с 22,1%, повече спрямо година по-рано. Резултатът надхвърля прогнозите на банката с 8 млн. евро. Германската ProCredit има силно присъствие в региона на Югоизточна Европа, Източна Европа, Южна Америка и у дома. Регионът на Югоизточна Европа формира 44,8% от общите активи при 17,2% за Германия, 15,6% за Южна Америка и 12,5% в региона на Източна Европа, в който попадат Украйна, Молдова и Грузия.

  Източник: Investor.bg

  Официално ще бъде открит новоизграденият агроцентър на "Оптиком" ООД в Монтана, обслужващ фермери и земеделски производители в Северозападна България. Компанията е първият инвеститор на територията на Технологичен парк, Монтана. Първата копка на обекта бе направена през май 2014 г. Новата сграда е разположена на ключово място - на пътя от Монтана за Лом. Той е изграден на собствен парцел на фирмата от 7 ,5 дка. Общата стойност на инвестицията е в размер на над 2 млн. лв. Застроена площ на обекта е 1200 кв.м. Центърът разполага със съвременен сервиз за ремонт, обслужване и поддръжка на трактори и земеделска техника. 

  Местното дружество на американската група за автомобилни компоненти Visteon ще разшири развойния си център в България с още 150 служители и екипът на "Вистеон електроникс България" в София ще достигне 850 души. За целта компанията премести офиса си в бизнес центъра Capital Fort, където ще държи 3 етажа и площ 8300 кв.м. До средата на 2014 г. фирмата беше част от Johnson Controls, чийто бизнес с автомобилна електроника беше придобит от гиганта Visteon в сделка за 265 млн. долара. В София 700 инженери, от които половината програмисти, разработват автомобилна електроника и софтуер за гиганти като Volkswagen, BMW, Opel, Mazda, Ford и Renault. Офисът е тъй нареченият продуктов инженерингов център - работи върху целия цикъл от производството на автомобилна електроника - софтуер, хардуер и механика за автомобилна електроника - табла, дисплеи, мултимедийни устройства, комуникационни модули и др.

  Източник: Капитал         Българска стопанска камара


  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност


  Външноикономическо сътрудничество  Enterprise Europe Network  Външнотърговски консултации


  Оферти от български и чуждестранни фирми  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Предстоящи събития

  Дискусия "Демографската ситуация в България – изчезващ вид ли са младите предприемачи"


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


  Предстоящи курсове:

  Обучение за MS Office:

  м. април
  Обучение по мрежи в Сиско академията:

  CCNA 1 - м. април 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 2 -
  03 април 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 4 - 03 април 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 4 - 05 април 2016 г., вечерен
  CCNP Route - м. април 2016 г., съботно-неделен
  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Сделката между ЕС и Турция, която включваше отмяна на визите за турски граждани за Шенген, се препъна в Европейския парламент (ЕП). Председателят на ЕП – социалдемократът Мартин Шулц, заяви, че според него няма шанс за споразумение за безвизово пътуване на турски граждани в ЕС от юли. Евродепутатите спряха работата си по плановете за осигуряване на визова либерализация за турските граждани, с което поставят под съмнение изпълнението на споразумението с Анкара за ограничаване на бежанския поток. Членовете на т. нар. „конференция на председателите“, в която влизат Шулц, председателите на различните политически групи и безпартийни представители, са прекратили работата си по либерализацията още миналата сряда, 4 май. Шулц заяви, че Европейският парламент „безусловно“ няма да започне консултации, при положение че Анкара не е изпълнила условията за безвизов достъп. Той добави, че Турция не е изпълнила пет от 72-те условия на ЕС. Срокът за това е до края на юни.

  Източник: EUObserver.com

  Америка

  Западната канадска провинция Британска Колумбия въвежда правила за проследяване на реалните купувачи на имоти – чужденци, в региона. Мярката влиза в сила от 10 юни. Мерките са част от усилията да се съберат повече данни за ролята на чуждестранниt купувачи на пазара на недвижими имоти във Ванкувър – един от най-горещите пазари в страната. Цените на жилищата в метрополиса са се повишили с над 25% през последната година. Местната власт във Ванкувър обвинява чуждестранните купувачи на имоти – най-вече китайците, за ръста на цените на жилищата, който изтласква местните от пазара. Данните за потвърждаване или отхвърляне на обвиненията обаче са малко. Провинцията забранява и практиката продавачите на имоти да продават жилищата на трета страна при вече сключен предварителен договор за продажба. "Правителството няма да толерира неетично или хищническо поведение на пазара на недвижими имоти", коментират от кабинета на губернатора на провинцията.

  Източник: Ройтерс

  Азия

  Министерството на транспорта на Китай оповести, че през следващите три години страната ще инжектира 5 трилиона юана или 722 милиарда долара за изграждане на инфраструктирни проекти. Средствата, които управляващата комунистическа партия ще задели за начинания в сферата, се равняват на 6,9% от брутния ѝ вътрешен продукт за 2015 г. Така властите в Пекин разкриват още в още по-голяма степен мащабите на плана си за стимулиране на икономиката чрез държавни разходи, след като през миналата седмица местното Бюро за гражданска авиация посочи, че ще инвестира 11,9 милиарда долара за изграждане и реновиране на летища и друга авиационна инфраструктура. С финансите ще бъдат финансирани общо 303 проекта, които ще бъдат извършени с участието и на местната Национална комисия за развитие и реформи. Сред тях ще бъдат водни пътища, магистрали, железопълни проекти и летища. Освен това финансите ще бъдат канализирани и към изграждане на метро в няколко китайски града.

  Източник: Ройтерс

   
  Индекси на фондови борси
  11.05.2016
  Dow Jones Industrial
  17 711.12 (-217.23)
  Nasdaq Composite
  4 760.69 (-49.19)
  Стокови борси
  11.05.2016
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)46.06
  Heating oil ($US/gal.)1.3900
  Natural gas ($US/mmbtu)2.1600
  Unleaded gas ($US/gal.)1.5800
  Gold ($US/Troy Oz.)1 273.80
  Silver ($US/Troy Oz.)17.34
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 067.20
  Hogs (cents/lb.)0.83
  Live cattle (cents/lb.)1.23

         Опознай България

  Малка раннохристиянска базилика - гр. Пловдив

  Малката раннохристиянска базилика в град Пловдив е изградена през втората половина на V в. в чест на Базилиск, главния военен командир на провинция Тракия. Тя е трикорабна, има една апсида и притвор. От юг е изграден малък параклис, а до северния кораб е долепен баптистерий. Храмът е бил с богата архитектурна украса - мраморна колонада между корабите, мраморна олтарна преграда, амвон и синтрон. Подовете имат богата многоцветна мозайка, за която се смята, че е сред най-доброто, правено от майсторите от Филипополската школа. Пищните подови мозайки, които покривали подовете на църквите в Източната и Западната Римска империя през IV-VI в., са изработвани от различни материали: камъчета, мрамор, керамика, стъкло. Те са били покрити със сложни композиции от триъгълници, кръгове и ромбове; от вази и гирлянди; от меандри с форма на свастика; от розети, които символизирали Рая и Христовата кръв, и от Соломонови възли, които символизирали силата на истинската вяра. Останките на базиликата са открити през 1988-1989 г. при строителството на жилищен блок в града. (Снимка:http://oldplovdiv.com)


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.05.2016
  Българска версия: 28020, Английска версия: 3030

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728

  Март 2021
   ПВСЧПСН
  91234567
  10891011121314
  1115161718192021
  1222232425262728
  13293031    


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999