Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Стобски пирамиди

Прочутите Стобски пирамиди се намират близо до с. Стоб, в западното подножие на Югозападния дял на Рила. Те са природна забележителност от 1964 г. Средната им височина е 6-10 м, а някои достигат до 10-12 м. Някои от пирамидите са остри и игловидни, но по-голямата част са пирамидални или конусовидни, и завършват с каменна “шапка”, която им придава форма на гъби. Живописните им композиции носят различни имена – Кулите, Самодивските комини, Зъберите, Чуките, Братята. За най-известната от групите – Сватовете, се разказва легенда: някога сватове от планинското село Колибите взели мома от село Стоб. Според обичая, младите хора се женели, без да се познават. Едва след венчавката младоженецът отбулвал булката. По пътя към Колибите, докато сватовете минавали по южния склон на Кулския рид, духнал планински вятър, повдигнал тежкото було на невестата и открил лицето й. Сватовете били удивени от невижданата й хубост, а кумът от умиление понечил да я целуне. Ужасени, какъв срам щял да стори кумът, всички се вкаменили и до днес стоят така.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.04.2021
Българска версия: 29982, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.