Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 29 март 2016 г., брой 4186
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(29.03.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.47768
USD/BGN   1.75348
CHF/BGN   1.79846
EUR/USD   1.1154*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Дион Комерс АД - София
ЕА АД - Плевен
Изопор 3 АД - Каварна
Леда АД - София
Мебелна къща Лазур АД - Варна
Холсим Кариерни материали Рудината АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Държавата прави пореден опит да въведе административен контрол върху дейността на браншовите работодателски организации  в основните производства в селското стопанство и на още 9, обединяващи фирмите от преработвателната индустрия. В Народното събрание е внесен проектозакон за браншовите организации на земеделски производители, според който в страната могат да съществуват 21 браншови съюзи, които обхващат основните производства в селското стопанство плюс още 9, обединяващи фирмите от преработвателната индустрия. Представителни могат да бъдат организациите в областта на бубарството, виненото грозде, говедовъдството, гъбопроизводството, зайцевъдството заедно с други дребни животни, зеленчукопроизводството, зърнените култури, картофопроизводство, лечебни и етерично-маслени култури, мед и пчелни продукти, овощарство, овцевъдство и козевъдство, оранжерийно производство, производство на биологични продукти, птицевъдство, свиневъдство, семепроизводство и посадъчен материал, технически култури, тютюнопроизводство, цветарство, ягодоплодни и черупкови. Деветте организации в хранително-вкусовата промишленост могат да бъдат „Мелничарство”, „Преработка на биологични продукти”, „Преработка на месо и месни продукти”, „Преработка на мляко и месни продукти”, „Преработка на пчелни продукти”, „Преработка на плодове, зеленчуци и ягодоплодни”, „Производство на комбинирани фуражи”, „Производство на растителни масла” и „Хлебопроизводство и сладкарство”. Браншовите организации на производителите и на преработвателите имат задължение ежегодно в срок до 30 юни да представят на министъра на земеделието информация за дейността си през предходната година.

Рекорден отлив на капитали от страната за периода януари 2015 г. - януари 2016 г. засича статистиката на БНБ за брутния външен дълг,. Български дъщерни дружества са върнали на компаниите-майки в чужбина близо 3.3 млрд. евро за 12 месеца. Това е спад на преките инвестиции от близо 21%. За сравнение през януари 2015 г. имаше дори лек ръст на инвестициите в размер на около 400 млн. евро спрямо януари 2014 г. Резкият отлив на капитали е регистриран от статистиката на централната банка конкретно през юли 2015 г.. Предполага се, че данните в голяма степен се дължат на ефекта "Лукойл". През юни 2015 г. българското дружество е трансформирало свой дълг към компанията майка "Лукойл Юръп Холдингс" (Lukoil Europe Holdings) в размер на 900 млн. евро в акции. В статистиката сделката бе отчетена като спад на брутния външен дълг и като ръст на инвестициите в дялов капитал. През 2013 г. рафинерията започна изграждането на инсталацията за хидрокрекинг на гудрон, в която бяха вложени около 1.5 млрд. долара, отпуснати под формата на заем от "Лукойл Юръп Холдингс". Общо резкият спад на вътрешнофирменото кредитиране, който БНБ отчете през юли 2015 г., е в размер на 2,5 млрд. евро. Това означава, че български компании са върнали дългове в такъв размер на компаниите-майки. За периода януари 2015 г. - януари 2016 г. българските банки са върнали 1.3 млрд. евро към майките си в чужбина. Външната задлъжнялост на българския бизнес обаче почти не се е свила за една година. Намалението е с едва 2% или 250 млн. евро. Общите задължения на дружествата към външни кредитори възлизат на 11.7 млрд. евро.

Източник: Медия ПулПриватизация

Неизползваемата от години тролейбусна мрежа на Велико Търново не може да се продаде вече 7-ми пореден търг и от Община Велико Търново се принуждават да я махнат сами заради постоянните кражби. Бракуваните тролейбусни съоръжения преди около 2 г. бяха обявени за продан. Наличните над 42 км контактни проводници, металните конзоли, свързващи и окачващи елементи, както и над 600 м стоманени въжета, са предлагани 7 пъти на търг. Едновременно с това стойността на тролейбусната мрежа от 723 225 лв. е паднала с 40% и на последната процедура за публична продан е била предложена срещу 433 935 лв. Купувачи обаче така и не са се явили.

Източник: Борба - Велико Търново

Дружества
Компютърни и други свързани с тях дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър ЕООД - София   22 453  
  2   Буллс АД - София   14 399  
  3   Ентъртеймънт България Систем ЕООД - София   9 564  
  4   Транзакт Пеймънт Сървисиз Груп - България ЕООД - София   8 560  
  5   Опенкод Системс ООД - София   7 285  
  6   Скрил България ЕООД - София   6 750  
  7   Хюлет Пакард България ЕООД - София   5 847  
  8   ММ Солушънс АД - София   5 716  
  9   Хаос Софтуер ООД - София   5 706  
  10   Борика Банксервиз АД - София   5 653  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 24.03.2016
  Обща стойност (BGN): 451 507.95  
Брой търгувани компании: 36
Premium 160 117.38
Standard 272 700.30
АДСИЦ 18 690.27
Най-голяма промяна в цените
Булгартабак холдинг АД - София -14.00 %
Индустриален капитал - холдинг АД - София 4.32 %
BaSE - Акции: 105 877.54

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за първото тримесечие на 2016 г. показват, че износът на електроенергия от България намалява с 53,8% спрямо същия период на 2015 година. От януари до март 2016 година от страната са изнесени малко над 1,16 млн. мегаватчаса спрямо 2,52 млн. мегаватчаса година по-рано. Данните на ЕСО показват свиване на потреблението, както и на производството на електроенергия в страната. Причината за това може да бъде открита в по-топлото от обичайното време, а износът се срива и заради продължаващата криза в един от основните ни пазари – Гърция. През първото тримесечие в България са произведени 11,6 млн. мегаватчаса електроенергия. За сравнение, година по-рано количествата са почти 13,2 млн. мегаватчаса. За година спадът е в рамките на над 12 на сто.

Източник: Investor.bg

Почти 12,5 млн. лева стари задължения погаси ВМЗ Сопот. Погасена е цялата главница по ревизионни актове на Националната агенция по приходите, трупани през последните почти 15 години. Погасени са изцяло дълговете на оръжейницата за местни данъци и такси към община Сопот. Плащания са направени и по сключени споразумения за издължаване към Електроенергийния системен оператор и Областна дирекция на МВР в Пловдив. Плащанията спират генерирането на големи наказателни лихви. Задълженията на ВМЗ драстично спадат, като продължаваме да работим и спазваме плана за погасяване. Паралелно с това продължава и работата на ръководството по инвестиционната програма - влагаме средства в машини, оборудване и технологично обновяване”, коментира изпълнителният директор на оръжейното предприятие инж. Иван Гецов.

Източник: Монитор

Китайската ReneSola продаде два фотоволтаични парка в България на базирания в Люксембург частен инвестиционен фонд Solar World Invest Fund SIF. Двете инсталации се намират край Сливен и са с капацитет 5 и 4.7 мегавата. парковете са купени за общо 9.3 млн. лв., като отделно те имат и заеми към ОББ за около 20 млн. лв. Купувачът досега няма проекти в страната. Двата парка са част от дълготрайните активи на ReneSola. Сделката е комбинация от плащане и прехвърляне на дълг. "Нове еко енерджи" произвежда електроенергия от август 2012 г. Той е разположен на 125 декара край Сливен. Другият парк - "Ем Джи солар системс" започва да работи от средата на 2012 г., след като става собственост на ReneSola. Самите паркове са изградени от "Седна палър плантс".

Източник: Капитал

След двугодишно прекъсване ще бъде подновен подводният сондаж по дъното на река Дунав за свързването на вече изградените сухопътни трасета от връзката между газовите мрежи на България и Румъния кай градовете Русе и Гюргево. Целта е през август 2016 г. да заработи интерконекторът, за чието построяване Европейската комисия отпусна част от парите още през 2009 г. и трябваше да заработи най-късно до края на 2014 г. Ше се подпише договор с румънското дружество на австрийската "Хабау", което бе избрано за довършване на 2.1-километровия речен участък. Съгласно офертата подводният сондаж трябва да бъде изпълнен за 119 дни срещу 4 477 649.69 евро. "Хабау" е внесла исканите гаранции и дори вече проучва терена на място.Докато върви строежът, "Булгартрансгаз" ще направи през юни-юли пазарен тест, за да резервира капацитет. По план връзката е с мощност от 1.5 млрд. куб. м годишно от България за Румъния и тройно по-малък – 500 млн. куб. м от северната ни съседка на юг. Засега интерес да резервират количества за пренос през връзката са проявили британската "БиПи" (ВР), американската "Шениър" (Cheniere), както и австрийската "О Ем Ви" (OMV).

Източник: Медия Пул

"Информационно обслужване" АД отчита най-добрия финансов резултат за последните пет години. През 2015 г. компанията е реализирала приходи в размер на 21,3 млн. лв. и отчетена печалба за годината от 1,7 млн. лв. Резултатите показват ръст на приходите от 35% в сравнение с 2012 г., 11% спрямо 2013 г. и 4% към 2014 г. Сред новите проекти изпълнявани през 2015 г. са тези за създаване на електронен регистър за българско гражданство за Министерството на правосъдието, информационна система за контрол на дейността и приходите за Държавната комисия по хазарта, машинно гласуване за избор на орган на управление на Камарата на частните съдебни изпълнители и др. Разработена е и система за издаване на билети и карти, включително и онлайн за БДЖ, която предстои да бъде внедрена през 2016 г. Реализираните продажби на е-подписи на компанията за 2015 г. бележат ръст в сравнение с 2014 г. с 16 процента, а броят на издадените и подновени електронни подписи през 2015 г. нараства с 23 процента.

Източник: Монитор       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Центърът за компютърно обучение при БСК е с изцяло обновен сайт

БСК настоява за намаление на таксите за оспорване на административни актове по Закона за управление на средствата от ЕС


Предстоящи събития

Семинар “Как се прави бизнес с Филипини, Виетнам и Индонезия?”

Иновационен форум - 6 април 2016 г., Интер Експо Център, София

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

B2FAIR - Двустранни бизнес срещи за създаване на партньорства в рамките на HANNOVER MESSE 2016

Двустранни срещи за създаване на партньорства по проекти и технологичен трансфер по време на HANNOVER MESSE 2016


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. април
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 05 април 2016 г., вечерен
CCNP Route - м. април 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Латвия строи ограда по границата с Русия с дължина 92 километра за 17 млн. евро. Целта е да се спре притока на нелегални имигранти, предаде Укринформ като се позова на официално съобщение на властите в Рига. Първият участък на оградата от 3 километра е построен на територията на Лудзенска област, пише в официалното изявление на латвийските власти. Минималната височина на оградата е 2.7 метра. Отгоре има и бодливата тел. Очаква се да бъдат построени още 24 километра ограда до края на годината. Сухопътната граница между Латвия и Русия е дълга 276 км. Оградата ще бъде построена на местата, където няма естествени прегради като блата например, каза началникът на латвийската гранична охрана Нормунд Гарбарс. Според него оградата е необходима, за да могат граничарите да разполагат с повече време за залавяне на нарушителите. "Всяко заграждение може да бъде преодоляно, важното е максимално бързо да констатираме незаконното преминаване на границата", допълни Гарбарс.

Източник: BBC

Америка

Добивът на природен газ е рекордно висок. Въпреки че сега в страната работят само 92 платформи, цената на газа е спаднала с 23%. Добивът на газ в САЩ през тази зима достигна рекордно ниво. Въпреки че компаниите свиха дейността си по пробиване на кладенци, разработката на най-продуктивните находища продължава. Средният добив на газ в континенталната част на САЩ през февруари е бил рекорден – 73,3 млрд.куб фута (2,08 млрд.куб м) на ден, по данни на Platts Bentek. Това е 2% повече от януари. Освен това през миналия четвъртък Управлението за енергийна информация на САЩ (EIA) съобщи, че през миналата седмица производителите на петрол са започнали да увеличават записите. През зимата цените на газа обикновено растат, но през тази година те намаляват, заради липсата на студове. Въпреки че амиреконският петрол WTI от началото на годината се увеличи с 6,5%, цените на газа в САЩ за този период бележат понижение от 23%. Стойността на априлските фючърси за доставка на газ през тази седмица се понижиха с 5,3%, до 1,8 долара за 1 млн.британски термични единици (BTU). Освен това търсенето на газ през пролетта по правило намалява, е запасите растат.

Източник: Associated Press

Азия

Японската компания NTT Data Corp. ще придобие подразделението на Dell за консултантски услуги в сферата на информационните технологии. Сделката е на стойност близо 3 млрд. долара. Това е най-мащабното придобиване, осъществявано от NTT Data, която е част от бившия японски телефонен монополист. Ходът ще позволи на американския производител на компютри Dell да свие част от своя дълг, възлизащ на 43 млрд. долара, за да финансира придобиването на компанията за съхранение на данни EMC – сделка, която е на стойност близо 60 млрд. долара. NTT Data е една от най-големите компании за технологични услуги в света, а тази сделка ще ѝ даде по-голяма опора в САЩ, където се стреми да разшири своето присъствие в сферite на здравеопазването, застрахователните и финансовите консултантски услуги. Някога известен като Perot Systems, бизнесът на Dell с IT услуги е основен доставчик на технологии за консултации в болници и институции. Компанията е основана през 1988 г. от бившия кандидат за президент на САЩ Рос Перо.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
28.03.2016
Dow Jones Industrial
17 535.39 (19.66)
Nasdaq Composite
4 766.79 (-6.72)
Стокови борси
28.03.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)39.15
Heating oil ($US/gal.)1.1900
Natural gas ($US/mmbtu)1.8500
Unleaded gas ($US/gal.)1.4900
Gold ($US/Troy Oz.)1 217.40
Silver ($US/Troy Oz.)15.18
Platinum ($US/Troy Oz.)947.90
Hogs (cents/lb.)0.83
Live cattle (cents/lb.)1.25

       Опознай България

Галатанското училище - Котел

Галатанското училище е архитектурен паметник в град Котел, датиращ от 1869 г. Къщата е дървена, двуетажна, и е запазила автентичната си архитектура, характерна за котленския край. През Възраждането тук се е помещавало местното училище – център на просветната дейност и образование. Днес в сградата има уредена изложба от типични за региона тъкани, посветена на килимарското изкуство на котленката. Изложбата в Галатанското училище показва развитието на килимарското изкуство от простата черга през класическия килим до сложните съвременни форми. На примитивен стан се демонстрира тяхната изработка. На първия етаж са изложени експонати от Възраждането и началото на XX век, а на втория – нови тъкани, икони и картини от котленски майсторки, в които традицията е обогатена и доразвита. Красотата и високата стойност на котленската тъкан допринасят много за славата на града.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.03.2016
Българска версия: 28027, Английска версия: 3035

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999