Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 17 август 2009 г., брой 2512
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
        България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари


Валутни курсове
(17.08.2009)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.27000
USD/BGN   1.36829
CHF/BGN   1.28108
EUR/USD   1.4294*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   1.71%  
Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост

Български Институт за Външна Търговия

16.09.2009
Продажба на собствен бизнес на максимална стойност

17.09.2009
Пазари и успешна търговия с Румъния

Допълнителна информация
тел. 980 42 49, office@bift.bg


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Незабавна онлайн резервация на хотел в България
Летни намаления за почивка на море
 »Хотели в Слънчев бряг  »Хотели в Несебър  »Хотели в Созопол  »Хотели в Приморско »Хотели в Златни пясъци »Хотели в Балчик
Българските хотели
в Google Earth
Незабавна онлайн резервация
на хотел в България
0700 11881

Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!

Общи събрания днес
  Южен индустриален парк АД - София
Енергоремонт-Гълъбово АД - Гълъбово
Семково-21 АД - Белица
Вела-96 АД - Шумен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През второто тримесечие на 2009 г. в страната са функционирали 3 015 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 110.4 хил., а на леглата - 249.0 хиляди. Общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 382 (14.5%) в сравнение със същия период на 2008 г., като най-голямо е увеличението в групата на „други места за краткосрочно настаняване” - с 257 (25.0%), следвани от хотелите - със 115 (7.8%). Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през второто тримесечие на 2009 г. намалява със 747.8 хил. (16.4%) в сравнение със същия период на 2008 г., и достигат 3 814 хиляди. През второто тримесечие на 2009 г. броят на реализираните нощувки от български граждани в средствата за подслон и местата за настаняване намалява със 108.7 хил. (7.1%) спрямо съответното тримесечие на 2008 г. и достига 1 417.6 хиляди.

Източник: Фирмена информация

Средният общ доход на лице от домакинство през юни 2009 г. е 305.23 лв., което е с 9.9% повече на годишна база, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). В същото време общият среден разход на лице от домакинство през юни е 273.56 лв. Той също нараства на годишна база, но само с 0.8%, показва статистиката. Разликата между двете цифри показва, че през юни сме спестили по 31.67 лв. средно на човек от домакинство.   Основната част от дохода на домакинствата традиционно се формира от работна заплата и пенсии, като относителният им дял през юни е 80.4%. 

Източник: Пари

Дружества
Събиране, пречистване и разпределение на вода
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2007 г.
(хил. лв.)
  1   Водоснабдяване и канализация ООД - Варна   38 332  
  2   Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас   36 224  
  3   Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора   20 806  
  4   Водоснабдяване и канализация ЕООД - Добрич   14 469  
  5   Водоснабдяване и канализация ООД - Враца   12 417  
  6   Водоснабдяване и канализация-Шумен ООД - Шумен   11 620  
  7   Водоснабдяване и канализация-Сливен ООД - Сливен   10 342  
  8   Водоснабдяване и канализация ЕООД - Хасково   10 032  
  9   Водоснабдяване и канализация ООД - Перник   8 210  
  10   Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра   7 668  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 14.08.2009
  Обща стойност (BGN): 2 130 390.44  
Брой търгувани компании: 92
Официални пазари: 960 866.95
Свободен пазар: 492 989.93
Облигации: 198 717.60
Най-голяма промяна в цените
Черноморски холдинг АД - Бургас 30.00 %
Чугунолеене АД - Ихтиман -14.04 %

Регулирана информация
4VI (VIPOM) Випом АД - Видин
4KP (KMM) КММ АД - Шумен

  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

9.6 млн. лева е печалбата преди данъчно облагане на Българска банка за развитие (ББР) за първото полугодие на 2009 година. Това е ръст от 101% в сравнение със същия период на миналата година. За цялата 2008 г. печалбата на кредитната институция възлиза на 6.01 млн. лв., съобщават от банката. Към 30 юни 2009 г. сумата на активите на Българска банка за развитие е 822 млн. лева. Собственият капитал на банката е 612 млн. лева, а показателят обща капиталова адекватност възлиза на 99.68%, при нормативно изискване от 12%. Кредитният портфейл на банката достига 226 млн. лева, като е нараснал с 18% за шест месеца. 

Източник: Дарик радио

Три дружества от Българския енергиен холдинг (БЕХ) отчитат загуби на полугодието на 2009 г. Това показва анализ на холдинга. Трите дружества са Националната електрическа компания (НЕК), Мини Марица-изток и Булгартел (телекомуникационната структура на Булгаргаз). Загубите на НЕК са най-големи - 44.2 млн. лв. Мини Марица-изток са на минус със 17.3 млн. лв., а Булгартел - с 0.17 млн. лв.  Изпълнителният директор на БЕХ Галина Тошева е възложила финансови проверки в дружествата с отрицателни финансови резултати. Целта е да се открият причините за загубите и да се предложат мерки за подобряване на представянето на тези компании.

Източник: Пари

Промени в работата на инсталациите на Оловно-цинковия комбинат (ОЦК) АД в Кърджали, привеждането им в съответствие с условията на комплексното разрешително и опасността от стартиране на наказателни процедури срещу Република България от страна на ЕС поради превишаване на нормите за качеството на атмосферния въздух в района на града бяха обсъдени на среща на заместник-министър Евдокия Манева с ръководството на Оловно-цинковия комбинат - Кърджали, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.  Сред взетите решения по инвестиционните намерения на дружеството са: Предстои да се модернизира оловното производство чрез въвеждане на технология AUSMELT, като вече е в ход процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).  

Източник: Profit.bg

Търговска банка Д регистрира 65% увеличение на печалбата си на годишна база - до 2,17 млн. лв. за първото полугодие на 2009 г. Положителният финансов резултат на трезора е 1,07 млн. лв. само за второто тримесечие на 2009 г., като година по-рано той е възлизал на 5,2 млн. лв. Банката удвои основния си капитал с 20 млн. лв. - до 40 млн. лв., през последното тримесечие на миналата година. Основният капитал достига 46,8 млн. лв. към 30 юни 2009 г. спрямо 21,6 млн. лв. за същия период на миналата година. Финансовите и оперативните приходи и разходи на банката са 8,8 млн. лв. за първото полугодие на 2009 г. , което е ръст от 78,4% на годишна база.

Източник: Монитор

Печалбата на унгарската банкова група OTP в България е 44.3 млн. евро за първото полугодие, показват данните от отчета на дружеството. Спрямо първото шестмесечие на миналата година финансовият резултат на компанията от бизнеса си у нас се е влошил с 21%. OTP е собственик на Банка ДСК. В отчета си унгарската група посочва, че портфейлът на Банка ДСК е един от факторите (заедно с други дъщерни звена), който е повишил рисковете пред цялата компания. За първото полугодие провизиите за лоши кредити на Банка ДСК са се увеличили с 207% на годишна база до 54.2 млн. евро. Към края на полугодието портфейлът от потребителски заеми на ДСК се оценява на 3.1 млрд. евро, което е 2% ръст на годишна база.

Източник: Дневник

Честният частник Валентин Моллов изскочи от далавера в БДЖ. Фирма Арвекс от Цуг, Швейцария, е продала стари вагони на железниците за 16 млн. евро. Зад нея стои именно собственикът на фалиралата Първа частна банка. Той уредил БДЖ да купи от Германия вагони от началото на 70-те години, които там се предлагат за скрап по 20 хил. евро парчето. Експертите били стимулирани да харесат стоката, като са изпратени в командировка заедно с жените си. На 28 юли 2008 г. БДЖ договаря 556 500 евро доставна цена без ДДС на вагон. Така за всичките 30 вагона железницата плаща 16,695 млн. евро без ДДС. А Моллов прибира фантастичните 2800% печалба. Вагоните са по-опасни от изгорелите край Червен бряг. Първите пуснати мотриси вече са дали дефекти.

Източник: Стандарт       Българска Стопанска Камара

Външноикономическо сътрудничество


Enterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Център за продажба и дистрибуция на български хранителни и селскостопански стоки ще бъде открит в Шанхай

Процедури при МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ!


Предстоящи събития

18 август: Тържественото честване на Деня на миньора в Деня на Успението на Св. Иван Рилски

12.10 - 20.11.2009г. - РЕФА-базов курс в гр. София. Краен срок за заявки 31 август 2009

19 октомври, Вилнюс (Литва): Форум за развитие на азиатско-европейския транспорт.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към БСК
e вече Майкрософт ИТ академия.

Възползвайте се от възможността да се обучавате онлайн за операционната система Windows и офис пакета MS Office и да получите сертификат от Майкрософт за завършен курс!


Нов курс в Центъра за компютърно обучение на БСК
Курс за обучение за системни администратори за WEB, Host и Mail сървъри под Linux
Регионална Cisco академия
CCNA – сем. 2 - 4 юли - 2 август, съботно-неделен
CCNA – сем. 4 - 4 юли - 26 юли, съботно-неделен

MS Word, напреднали 06-10.07 - 15:30-18:30 ч
MS Excel. напреднали 13-17.07 - 15:30-18:30 ч

За повече информация:
http://educentre.bia-bg.com/
teobor@bia-bg.com, drago@bia-bg.com
или на тел. 981 03 26

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година и e лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация по професии. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2000.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Семинари по актуални теми;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: galia@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Промишленото производство в Европейския съюз отчете спад през юни след слабото подобрение през май, показва статистиката на Евростат.  В страните от еврозоната производството се свива през юни с 0.6% на месечна база. Това е факт след солиден месечен ръст от 0.6% през май. Във всички 27 членки на ЕС производството остава стабилно през май и спада с 0.2% през юни. Промишленото производство се увеличава в 10 страни, като най-значително в Ирландия (+9.3%) и Холандия (+2.1%). Спад е отбелязан в 7 държави, сред които Дания (-2,7%) и Италия (-1,1%). Най-силната икономика в ЕС, тази на Германия, остава стабилна през юни, след рекордното увеличение през май от 4.8%.

Източник: EUObserver.com

Америка

Wal-Mart Stores отчете по-добри от очакваното резултати за второто тримесечие. Нетните приходи за второто тримесечие на годината намаляват слабо от 3.45 млрд. долара на 3.44 млрд., но доходът на акция се покачва от 87 цента на 88, поради по-малкия брой неиздължени акции през периода. Очакванията на анализаторите бяха за 85 цента на акция. Общите продажби, повлияни от по-силния долар, спадат с 1.4% до 100.08 млрд. долара. При непроменлив валутен курс продажбите се покачват с 2.7% достигайки 104.28 млрд. долара.

Източник: Ройтерс

Азия

Търсенето на електроенергия в Китай нарастна със 6% през юли, след като отпуснатите финансови средства от държавата доведоха до икономически растеж и увеличение на потреблението на ток за индустриални нужди. Потреблението на електрическа енергия през изминалия месец се покачи до 342 млрд. кВтч., обявиха от държавната енергийна служба. Търсенето на електроенергия за период януари – юли е спаднало с 0.9% до 2 трлн. кВтч. Индустриалното производство през юли се увеличава с 10.8%, обявиха от статистиката на Китай. Производството на ток нараства за втори месец след като страната се възстанови от икономическия спад, подпомогната от финансовата инжекция в размер на 4 трлн. юана. Според доклад на Credit Suisse Group Китай ще увеличи енергийния си капацитет с 8-10% през следващите 5 години.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
14.08.2009
Dow Jones Industrial
9 321.40 (-76.79)
Nasdaq Composite
1 985.52 (-23.83)
?>
Стокови борси
14.08.2009
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)67.51
Heating oil ($US/gal.)1.8400
Natural gas ($US/mmbtu)3.2400
Unleaded gas ($US/gal.)1.9400
Gold ($US/Troy Oz.)948.70
Silver ($US/Troy Oz.)14.72
Platinum ($US/Troy Oz.)1 261.70
Hogs (cents/lb.)44.65
Pork bellies (cents/lb.)78.43
Live cattle (cents/lb.)88.55


SEO услуги, Интернет маркетинг, управление на онлайн репутацията

       Опознай България

Къмпинг Арапя

Къмпинг Арапя се намира в живописен естествен залив на южното българско Черноморие. Разположен е между Царево и Лозенец. През лятото Арапя привлича хиляди туристи, очаровани от невероятно красивата природа, чистото море и плаж, съчетани с прекрасна брегова ивица от горички, островчета и скали. Къмпингът има изградена инфраструктура и предлага отлични възможности за отлична почивка. За любителите на морските спортове Арапя е идеално място за сърфинг, гмуркане и морски риболов.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.08.2009
Българска версия: 24284, Английска версия: 3554

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2009. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999