Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 04 януари 2023 г., брой 5852
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент


Валутни курсове
(04.01.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22132
USD   1.85475
CHF   1.97979
EUR/USD   1.0545*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   1.42%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Тракция АД - Самуил  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният външен дълг на България в края на октомври възлиза на 43,978 млрд. евро (55,7% от БВП на страната), което е с 2,813 млрд. евро (+6,8%) повече в сравнение с края на същия месец миналата година, обяви БНБ. Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на октомври е 8,331 млрд. евро. За година той нараства със 121,9 млн. евро (+1,5%). Външните задължения на Централната банка са 2,149 млрд. евро. Те се увеличават с 266,8 млн. евро спрямо края на октомври миналата година.

Източник: Труд

Дефицитът за 2022 г., оценен по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010), се очаква да бъде в размер на около 2,9 % от БВП, което е в рамките на критериите на Пакта за стабилност и растеж и дава стабилна перспектива при оценката за конвергенция в доклада на ЕК и ЕЦБ в хода на процеса на присъединяване на България към Еврозоната, съобщи Министерството на финансите. Не се оправдаха и очакванията за огромно преизпълнение в данъчно-осигурителните приходи за 2022 г. от ревизирания размер на БВП. Източник: Министерство на финансите 

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (05.03 - 17.03.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(27.03 - 07.04.2023)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Дружества
Производство на помпи и компресори
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   М+С Хидравлик АД - Казанлък   18 921  
  2   Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол   7 650  
  3   Ханон Системс Пловдив ЕООД - Стряма   7 388  
  4   Бъдещност АД - Чирпан   4 242  
  5   Копа хидросистем ЕООД - Троян   2 151  
  6   Капрони АД - Казанлък   1 672  
  7   Кирково ООД - Кирково   1 223  
  8   Нак Маш 97 ООД - Ботевград   738  
  9   АСЛ Машгруп ООД - Перник   679  
  10   Хидропневмотехника АД - Казанлък   565  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.12.2022
  Обща стойност (BGN): 467 509.02  
Брой търгувани компании: 39
Premium 10 232.54
Standard 336 795.94
АДСИЦ 46 082.94
Структурирани 36.44
Облигации 42 990.02
BEAM - Акции: 31 371.14
BaSE - Акции: 13 766.32
BaSE - АДСИЦ: 1 920.00
Най-голяма промяна в цените
Булфинанс инвестмънт АД - София -23.81 %
Холдинг Света София АД - София 7.34 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

България си гарантира доставка на още 1,5 млрд. куб. м газ на година. Това стана възможно с подписаното споразумение между “Булгаргаз” и турската компания “Боташ” за резервиране на слотове на терминали за втечнен газ и преноса му до нашата граница. Втечненият газ, който “Булгаргаз” ще купува, ще може да се доставя при Странджа -Малкочлар. От тази точка, преди да се изгради “Турски поток”, влизаше руският газ към Истанбул. Капацитетът на входа на България е 4 млрд. куб. м на година.

Източник: 24 часа

„Евроинс Иншурънс Груп“, част от „Еврохолд България“ АД, подписа договор за продажбата на дъщерното си дружество в Беларус и притежавания от групата дял в компания в Русия. Новият собственик на двете дружества е руска фирма. Групата притежаваше 100 процента от капитала на дружеството в Беларус и 48.61 на сто от това в Русия. Бизнесът на „Евроинс Иншурънс Груп“ в двете държави формира под 1 на сто от приходите на застрахователната група за миналата година. „Евроинс Иншурънс Груп“ запазва непроменени участията си в застрахователни компании в останалите държави от региона, в които развива дейност – Украйна и Грузия.

Източник: Банкеръ

Златната“ акция в „Дронамикс Кепитъл“ АД е прехвърлена от „Дронамикс Глобал“ към „Голдън Шеър ДК“ ООД, чиито дялове се притежават поравно от съоснователите Свилен и Константин Рангелови на компанията за карго дронове „Дронамикс Глобал Лимитид“. Прехвърлянето е заради предстоящото финансиране от серия А на „Дронамикс Глобал“. Със сделката братята Рангелови запазват контрола си върху акцията, но под форма извън групата на „Дронамикс Глобъл“, на която са мажоритарни собственици. С прехвърлянето се избягва евентуална, непозволена според английското право, циркулярност в собствеността на „Дронамикс Глобъл“, при която дъщерно дружество притежава дялове в своето дружество майка.

Източник: investor.bg

На 23 декември 2022 год. “Българо-американска кредитна банка” АД успешно пласира емисия необезпечени облигации с обща стойност 15 000 000 евро за изпълнение на изискванията за собствен капитал и приемливи задължения. Срокът и падежът на главницата по емисията е 84 месеца. Облигациите са лихвоносни, при фиксиран годишен лихвен процент от 5.0 %, като лихвата е платима на шестмесечни купонни плащания. БАКБ планира облигациите да бъдат регистрирани за търговия на „Българска фондова борса“.

Източник: Стандарт

„Тексим Банк“ ще увеличи капитала с издаване на 2 млн. нови акции с номинална стойност 1 лев всяка след конвертиране на 5 хил. облигации с номинална стойност 1000 лева всяка. Увеличението на капитала е одобрено от управителния съвет на банката на 30 декември 2022 г. Капиталът на банката се предвижда да бъде увеличен с 2 млн. лева от 27 995 036 млн. лева на 29 995 036 млн. лева.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Какви промени влизат в сила от 2023 г.


Предстоящи събития

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)
Безплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

На 1 януари 2023 година Хърватия прие еврото като своя валута и се присъедини напълно към безграничното пространство на Шенген. Едновременното приемане на еврото и премахването на границите се случва за първи път и е исторически прецедент. Балканската страна вече е 20-ият член на еврозоната и 27-ият член на Шенгенската зона. С Хърватия 20 държави членки на ЕС и 347 милиона граждани на ЕС вече споделят общата европейска валута. Еврото постепенно ще замени местната куната като валута на Хърватия. Двете валути ще се използват паралелно една с друга за период от две седмици. При получаване на плащане в куни, рестото ще бъде предоставено в евро. Това ще позволи постепенно изтегляне на куната от обращение. Двойното показване на цените в куни и евро стана задължително на 5 септември 2022 година и ще се прилага до 31 декември 2023-а. Относно Шенген, това е осмото разширяване и първото след 11 години. То позволява на 420 милиона души да пътуват свободно между страните членки, без да преминават през граничен контрол. От първия ден на януари Хърватия премахна общо 73 гранични пункта със съседките си Словения и Унгария, които също са членки на Шенген, както и 12 гранични пункта на морската граница.

Източник: money.bg

Америка

САЩ настигнаха Катар по износ на втечнен природен газ (LNG) през миналата година, което е крайъгълен камък в стремителния възход на Америка като основен доставчик на горивото. Двете страни са най-големите износители в света на втечнената суровина, като експортът на всяка от тях възлиза на 81.2 млн. тона през 2022 г., сочат данни от проследяване на кораби. За Катар увеличението е скромно, но за САЩ е огромен скок. Съединениете щати започнаха да изнасят LNG, нареждайки се сред по-малките износители през 2016 г., и сякаш за една нощ се превърнаха в доминираща сила в сектора. Революцията на шистовия газ в съчетание с инвестиции за милиарди долари в съоръжения за втечняване превърнаха САЩ от нетен вносител на LNG в основен доставчик. Световната енергийна криза и отдръпването от руския тръбен газ увеличиха търсенето на американски втечнен газ.  САЩ щяха да станат най-големият износител на втечнен природен газ в света, ако не беше избухнал пожар в експортния терминал Freeport LNG в Тексас, заради който заводът е затворен от юни. Предвижда се съоръжението да възобнови дейността си по-късно този месец, което ще затвърди позицията на Америка като най-голям износител на горивото. Катар е в процес на мащабно разширяване на производствените си мощности, което може да затвърди лидерската му позиция в сектора от 2026 г. Австралия вероятно ще задържи третото си място по износ на втечнен газ в света.

Азия

Столицата на Бангладеш вече има метро. Проектът е съфинансиран от Япония и има цел да улесни пътуването до работното място в един от най-натоварените градове в света, пише Bloomberg. Участък от над 20-километровия железопътен проект в града, известен като линия 6, беше открит миналата седмица. Засега линията свързва северната зона на столицата Дака с държавни служби и болници. Линията трябва да пресече града до финансовия район Motijheel на юг.  Дака е град с население 10,3 милиона души, живеещи на площ 305 квадратни километра, средната скорост на шофиране е спаднала до по-малко от 7 километра в час в момента от 21 километра в час преди 10 години. Предвид настоящите тенденции, доклад на Световната банка изчислява, че може да падне до 4 километра в час, или по-бавно, отколкото ходенето пеша. Според някои е наивно да се мисли, че проблемите със задръстванията ще изчезнат, защото всеки път, когато една държава изгражда инфраструктура за обществен транспорт и добавя повече капацитет, 90-95% от освободеното пътно пространство се заема от допълнителен трафик. Задръстванията губят около 3,2 милиона работни часа всеки ден и струват на икономиката на Бангладеш милиарди долари всяка година. Дака е в дъното на списъка с най-добри градове за живеене к от 172 града в света според Global Livability Index на Economist Intelligence Unit за 2022 г. Бангладеш одобри фонд от 2,1 милиарда долар за проекта за линия 6 през 2012 г., като Япония предоставя част от сумата. Разходите обаче се увеличават, след като властите добавиха нов участък до Камалапур, централната жп гара, която свързва Дака и останалата част от страната. Япония също финансира две други градски железопътни линии в Дака. Когато бъдат завършени, се предвижда три линии на метрото да обслужват два милиона пътници дневно.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
03.01.2023
Dow Jones Industrial
33 136.37 (-10.88)
Nasdaq Composite
10 387.00 (-79.50)
Стокови борси
03.01.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)76.64
Heating oil ($US/gal.)3.0763
Natural gas ($US/mmbtu)3.6420
Unleaded gas ($US/gal.)2.3538
Gold ($US/Troy Oz.)1 852.00
Silver ($US/Troy Oz.)24.31
Platinum ($US/Troy Oz.)1 103.00
Hogs (cents/lb.)85.25
Live cattle (cents/lb.)157.03

       Опознай България

село Арчар

Селото се намира на 27 км южно от Видин. Разположено е на двата бряга на р. Арчар, при нейното вливане в Дунава. Селото е възникнало още през І век, по времето на Римската империя под името Рациария. При управлението на император Аврелиан, Рациария станала главен град на крайбрежната провинция Дакия. През ІІ-ІІІ век става богат пристанищен град с грънчарски и златарски център, скулптурно ателие и много занаяти. Намерени са останките на амфитеатър и две бронзови театрални маски. През 1981 г.-1991 г. са направени разкопки от българо-италиански екип. В резултат на което са в турската махала са открити златни предмети от римско време. В много дворове все още съществуват цялостно запазени зидове, части от постройки, глинени съдове, паници и лули. Всяка година през първата събота и неделя на август се провежда селският панаир на Арчар.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.01.2023
Българска версия: 30422, Английска версия: 3208

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999