Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 19 декември 2016 г., брой 4369
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(19.12.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.33142
USD   1.87358
CHF   1.81921
EUR/USD   1.0439*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Имоти С АД - София
Индустриален и логистичен парк-Бургас АД - Бургас
Константин 2004 АД - Пловдив
Организация за управление на отпадъци АД - София
ПСФ Мостинженеринг АД - Ямбол
СБХ Кариера АД - София
Силома АД - Силистра
СК 13 Пътстрой АД - Перник
СК 13 Трансстрой АД - София
СК-13 Холд Инг АД - София
Складова техника АД - Горна Оряховица
СМФ-Монтаж на инсталации и уредби АД - София
Специализирани бизнес системи АД - София
Хасково Веслец АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Преките чужди инвестиции в България са намалели с 46% през първите десет месеца на 2016 година спрямо същия период на 2015 г., сочат данни на Българската народна банка. Размерът им е бил 942 млн. евро, докато година по-рано в страната са били вложени 1.748 млрд. евро. През октомври намаляват с 25.2 млн. евро, докато за същия месец на миналата година те са отбелязали увеличение с над 137 млн. евро. Инвестициите намаляват по всички показатели, като най-тежък е спадът при дяловия капитал, където те са едва една трета от тези през миналата година. По-малко е понижението при реинвестираната печалба, но и тук отстъплението е с над 40 млн. евро. Данните ще претърпят няколко ревизии през годината, като обикновено резултатите се подобряват. Холандия продължава да бъде първо по нетни преки инвестиции в България. Страната има облекчено данъчно законодателство, като много компании от трети страни, които имат бизнес у нас, работят през холандска дъщерна компания.

Източник: Капитал

Предприятията, които изнасят стоките и услугите си в страни извън ЕС, създават заетост на повече от 600 000 българи. На практика всяко пето работно място в България е свързано с някаква експортна индустрия, показва проучване на Европейската комисия (ЕК). А средно за ЕС работата на всеки седми е във фирма, която изнася за други страни като САЩ, Китай, Арабския свят и т.н. Данните доказват, че външната търговия е важна за държавите от ЕС и особено важна за България, защото създава заетост и осигурява ръст на икономиката и доходи на много хора. 54% от работните места, свързани с износа на България, са в сектора "Услуги", 21% са в минната индустрия и селското стопанство. 6% са заети в текстилни предприятия, произвеждащи за износ в страни извън Евросъюза. 563 000 души се трудят във фирми в България, чиято продукция се потребява от държави, нечленуващи в ЕС. Още 80 000 българи работят някъде другаде в общността в предприятия, които изнасят за останалия свят.

Източник: СегаПриватизация

София ще финансира стартиращи компании и малки предприятия. За целта ще се създаде специален фонд от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), общинския гаранционен фонд и Общинска банка. Подготвя се проект, с който да се кандидатства за финансиране от Фонда на фондовете, за да може да подкрепяме малкия бизнес. Подготвя се и база данни с конкретни проекти, които ще се предоставят на инвеститори. Ще се работи и за изготвяне на концепция за развитие на индустриални зони в столицата. Една от най-важните задачи през 2017 г. е изборът на бранд на София. Лондон е градът на банките, Тел Авив - на киберсигурността. София трябва да реши какъв бизнес иска да развива и да избере своя бранд, за да се продава по-добре. Над 11,4 млн. лв. са приходите от приватизация през 2016 г., или с 200 000 лв. повече от планираното.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на прясно или замразено месо, без месо от домашни птици
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Месокомбинат Ловеч АД - Ловеч   22 530  
  2   Биляна ООД - Българско Сливово   10 831  
  3   Алдагот ООД - Костинброд   8 003  
  4   Месокомбинат Русе АД - Русе   7 717  
  5   Надежда - М ООД - Бяла-Рс   7 114  
  6   Тандем Попово ООД - Попово   5 458  
  7   Интермес ООД - София   2 741  
  8   Боримес ООД - Русе   2 248  
  9   Месокомбинат Свищов ООД - Свищов   1 935  
  10   Месфууд АД - Пловдив   1 415  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 16.12.2016
  Обща стойност (BGN): 16 944 436.90  
Брой търгувани компании: 51
Premium 79 617.84
Standard 13 616 173.20
АДСИЦ 2 918 583.07
Структурирани 9 058.14
Облигации 321 004.65
Най-голяма промяна в цените
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София 81.82 %
Петрол АД - Ловеч -11.14 %
BaSE - Акции: 200 702.86
BaSE - АДСИЦ: 435 253.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Базираната в Тулуза компания Latecoere, която е подизпълнител на производителя на самолети Airbus, иска да строи завод за самолетни части в Пловдив. Преговорите се водят от около година, а новата фабрика може да заработи в края на 2017 г. В производството ще бъдат ангажирани на първо време 200 служители и още 400 на по-късен етап. В стратегията на Latecoere за периода 2017 - 2021 г., се вижда, че компанията смята да инвестира 100 млн. евро в производствата си, като се посочва, че смята да открие такова и в България. От "Тракия икономическа зона", където ще е заводът, потвърдиха, че става дума именно за Latecoere. Клиенти на базираната в Тулуза компании са големите фирми в самолетостроенето като освен за Airbus тя работи и за Boeing, Bombardier и Embraer. Тази есен компанията е регистрирала две дъщерни дружества в София - "Латекоер България" и "Лателек България". Първата е с капитал от 200 хил. лв., а втората - със 100 хил. лв.

Източник: Капитал

Еврохолд България емитира първия транш от програмата си за необезпечени средносрочни облигации (EMTN). Размерът на емисията е 40 млн. евро с матуритет от 5 години, 8% фиксиран купон и минимален лот за търговия от 250 хил. евро. Емисията ще започне да се търгува на фондовата борса в Ирландия на 22 декември. Средствата, набрани от облигациите, ще се използват за застрахователния холдинг „Евроинс Иншурънс Груп“, така че дружествата му да подобрят капитализацията си и да се подготвят за европейската директива „Платежоспособност“ II. Водещи мениджъри на EMTN програмата на компанията и на първия транш са базираната в Лондон Nomura International, българският инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД и Балканска Консултантска Компания ИП ЕАД (BAC Securities).

Източник: investor.bg

През 2016 г. нетните приходи от продажби на "Карлсберг България" се увеличават с 20%. Това е най-големият ръст от присъствието на компанията на българския пазар от 2004 г. досега. През 2015 година общите приходи на компанията нараснаха с над 16% и достигнаха 109.3 млн. лв. Това означава, че оборотът за тази ще е над 130 млн. лв. Другите два големи производителя - "Загорка" и "Каменица" бяха отчели продажби за по около 140 млн. лв. през 2015 г. От началото на годината до края на ноември "Карлсберг България" е най-бързо развиващото се дружество в бирения бранш в страната. Продадените количества са се увеличили с 26.6%, а пазарният дял е нараснал с 4.3% и достига 27% за 11-те месеца. Марката "Пиринско" отбелязва 25% ръст на продажбите в обем и увеличава пазарния си дял до 16.4%. Тя е пазарен лидер при бирите и бира №1 в София. "Шуменско" - другият местен бранд на "Карлсберг България", отбелязва 32% ръст в обем за 11-те месеца и достига пазарен дял от 8.8%. Успехите на "Шуменско" се дължат основно на новата стъклена бутилка от 0.33 мл – известната "Бомбичка".

Източник: Капитал

Има ръст на новообразуваните изпълнителни дела за първите 6 месеца на 2016 г. в сравнение с първите 6 месеца на миналата година, отчита Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ). Според данни новите дела са 110 000, което е с около 20 на сто увеличение в сравнение с 2015 г. Този ръст се дължи на делата, по които ЧСИ събират дълговете към съдилищата и общините. Продължава тенденцията все повече общини да се обръщат към частните съдебни изпълнители за събиране на местните данъци и такси. За първото полугодие ЧСИ са събрали 630 млн. лв. За същия период на миналата година тази сума е 475 млн. лв. Това означава, че за първата половина на 2016 г. са събрани със 155 млн. повече. Нивата на продажбите, извършвани от частните съдебни изпълнители заради дългове, се запазват. През първите 6 месеца са осъществени 4650 продажби на имоти, докато през същия период на м.г. броят им е бил 4850. Едни от най-големите продажби са на хипермаркет "Карфур" в The Mall на бул. "Цариградско шосе" в София. Той бе продаден за 32 млн. лв. Авиоремонтният завод "Авионамс" в Пловдив бе продаден за 28.9 млн. лв.

Източник: Сега

Ново дилърство на "Нисан" отвори врати в София. Шоурумът се намира на Околовръстния път, преди "София ринг мол" и ИКЕА. Това е втори автосалон на "Нисан" в София и пети оторизиран сервиз. В изграждането на комплекса са инвестирани малко над 3 млн. лева от "Омникар Ауто". За шест години като партньор на "Нисан", фирмата има представителства в Бургас и Пловдив. Първата копка на комплекса е направена през януари тази година. Новият център, се разпростира на над 1000 кв.м. Общата изложбена площ заема 500 кв. м., върху която са разположени осем експоната. Сервизната част е с обща площ от 550 кв.м., като включва приемна и склад за резервни части. Новото дилърство на "Нисан" e седмото в България, което внедрява най-новите стандарти на марката за визуална идентичност и подредба.

Източник: Дневник       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Специализиран тренинг за малки и средни предприятия "Иновации чрез дизайн" - 18-19 януари 2016 г., БСК

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти - 01-05 март 2017 г., 5-дневен, 35 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 4 - 21 януари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 04 февруари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
30 януари 2017 г., вечерен
CCNA 1 - м. януари 2017 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Може да отнеме 10 години преди търговското споразумение между Великобритания и Европейския съюз след Брекзит да бъде финализирано, като все още има риск от негов провал. Това е заявил британски посланик в ЕС пред представители на правителството на Тереза Мей, съобщава Би Би Си. Айвън Роджърс, който е британски дипломатически представител в Съюза, е предупредил министрите, че е налице европейски консенсус, според който подобно споразумение няма да бъде факт до около 2025 година и че в крайна сметка националните парламенти на страни - членки на ЕС могат и да го отхвърлят. Би Би Си допълва, че от офиса на премиера Тереза Мей са заявили, че не разполагат с подобно становище, изразено от британския дипломат. От доста време насам редица официални представители на ЕС заявяват, че преговорите за търговско споразумение на Обединеното кралство с Блока могат да отнеме доста години, визирайки факта, че Съюзът започна търговски преговори с Канада през 2009 година, като все още това споразумение не е влязло в сила. Британските власти обаче се надяват да бъде съкратено времето за сключване на подобно споразумение, аргументирайки се, че британската регулация е в съответствие със стандартите на ЕС след десетилетия на членство в Съюза.

Източник: Reuters

Америка

Аррlе се ангажира да инвестира около 44 милиона долара в център за научноизследователска и развойна дейност в Индонезия през следващите три години, което позволява на производителя да започне продажбата на най-новия си іРhоnе 7 в азиатската страна. Индонезия е обещаващ пазар на смартфони, където Аррlе среща някои конкуренти. В страната се планира от януари 2017 г. всички 4G мобилни телефони, продавани там, да имат "локално съдържание от най-малко 30 на сто". Това правило може да бъде изпълнено по отношение на хардуера, софтуера или инвестиционен ангажимент. Аррlе получила такова уверение през ноември, уточняват от Министерството на промишлеността, цитирани от Rеutеrs, и ще инвестира в центъра на местно ниво. "Поради това те могат да разпространяват устройства на цена 6 милиона рупии ( 448 долара) и повече. Това означава, че айфоните ще могат да бъдат разпространявани", коментират от ведомството. Представител на Аррlе обаче не потвърди инвестицията. През второто тримесечие на тази година корейският производител Sаmsung водеше с 26 процента дял от пазара за смартфони в Индонезия по обем на продажби, следван от китайската компания ОРРО с 19 на сто. И двете дружества има заводи в Индонезия.

Източник: Reuters

Азия

Русия и Япония ще създадат фонд в размер на 1 млрд. долара за капиталови инвестиции в двустранни проекти, като например инвестиции във фармацевтичната и енергийната сфера. Руският директен инвестиционен фонд (RDІF) и Японската банка за международно сътрудничество (ЈВІС) ще инвестират по 500 млн. долара в съвместния фонд, заяви главният изпълнителен директор на руския фонд Кирил Дмитриев в интервю за "Уолстрийт Джърнъл". Двете държави изграждат икономически връзки, тъй като се стремят в крайна сметка да подпишат официален мирен договор, който да сложи край на враждебното им отношение в сила от Втората световна война насам. Трябва да се има предвид, че в края на войната СССР окупира четири японско-администрирани острова, които властите в Токио иска да си върнат. Русия, която продължава да се намира под международни икономически санкции, има голямо желание да привлече чужди инвестиции. Според шефът на RDІF са планирани около 20 съвместни инвестиционни проекти, като четири или пет от тях вероятно ще бъде факт в рамките на следващите шест месеца. Областите на проектите ще включват селското стопанство, летищни логистика, производство и здравеопазване.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
16.12.2016
Dow Jones Industrial
19 843.41 (-8.83)
Nasdaq Composite
5 437.16 (-19.69)
Стокови борси
16.12.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.36
Heating oil ($US/gal.)1.6800
Natural gas ($US/mmbtu)3.3800
Unleaded gas ($US/gal.)1.5600
Gold ($US/Troy Oz.)1 141.00
Silver ($US/Troy Oz.)16.18
Platinum ($US/Troy Oz.)926.50
Hogs (cents/lb.)64.58
Live cattle (cents/lb.)1.15

       Опознай България

Беклемето

Местността Беклемето се намира в началото на Троянския проход, на 1320 м. надморска височина, с хубави поляни и широколистни гори. Местността Беклемето е част от Национален парк “Централен Балкан”. Там е построено едноименно туристическо селище, чието изграждане започва през 1962 г. по специален план. Беклемето предлага чудесни условия за зимен туризъм. В непосредствена близост се намира най-добрата писта в България за ски-бягане и биатлон в широколистна гора, отговаряща на европейските изисквания. Беклемето разполага с три влека и три писти за любителите на зимните спортове. Снегозадържането тук е около 170 дни годишно. Беклемето е изходна база за много туристически маршрути из Троянския Балкан. В края на месец август в местността се провежда традиционен събор “Надпяване на пенсионери”, в който взимат участие изпълнители от цялата страна.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.12.2016
Българска версия: 29248, Английска версия: 3020

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999