Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 04 юли 2016 г., брой 4251
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(04.07.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.33309
USD/BGN   1.75647
CHF/BGN   1.80510
EUR/USD   1.1135*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  


Възможност за безвъзмездно финансиране
(до 200 хил.EUR) за подобряване моделите и организацията на производствените процеси в предприятията
Срок за кандидатстване:
15 август 2016 г.
За подготовка на проектни предложения и допълнителна информация:
e-mail: sfb@bia-bg.com
тел. 0888/ 914 452
sfb.bia-bg.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Авал Ин АД - София
Автобел 98 АД - Белене
Автомобилно рециклиране АД - София
АТМ - Център АД - София
Бели брег Бурел АД - Габер
БЛ Българска коприна АД - София
Български транспортен холдинг АД - Пловдив
Бяла лястовица АД - Добрич
Ваксон България Лимитид АД - София
Вита Ми Холдингс АД - София
Еко алфа АД - Доброславци
ЗТВ АД - Каблешково - Бс
Изи Асет Мениджмънт АД - София
Ийст транспорт АД - София
Импрегнация 2000 АД - София
Инфраструктурни системи 2013 АД - София
Ипократис Хелт Инвестмънт АД - София
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Ломоносов АД - Плевен
Металснаб България АД - София
Метрон Пропъртис ЕАД - София
НТИ Груп АД - София
П.М.К. АД - Бургас
РБ Асет АД - Варна
РМП-Дима АД - Димово
Сердика 90 АД - Добрич
Си инвестмънт АД - Пловдив
Химмаш АД - Хасково
Холдинг Нов век АД - София
Холдингово дружество Дунав АД - Враца
Чайка 97 АД - Пловдив
Черно море АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Фирми и граждани няма да могат да търсят обезщетения за претърпени от тях вреди от действието на незаконни наредби, правилници, тарифи, инструкции, постановления и няма да могат да се обръщат за това към съда по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Това става ясно от Тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС), до което се стигна заради констатирана противоречива практика. През годините е имало съдебни състави, които смятат, че ЗОДОВ може да се използва, но други състави смятат, че не може. Отсега нататък, ако фирма или гражданин търси вреди по ЗОДОВ, съдебните състави ще отказват да гледат исканията им, защото тълкувателните решения имат задължителен характер. Така гражданите и бизнесът губят една ключова възможност срещу несправедливите актове на изпълнителната власт, а администрацията ще бъде насърчена да бълва още некачествена продукция. 

Източник: Сега

През май 2016 г. общият индекс на цените на производител в промишлеността бележи най-големия си годишен спад не само от началото на 2016 г., но и от края на 2009 г. насам. В петия месец на 2016 г. съставният показател, изчисляван от индексите на цените на вътрешния и на международния пазар, претеглени със структурата на оборота, се понижава с 5,6% на годишна база, съобщи Националния статистически институт (НСИ). През април годишното понижение бе от 5,2%, а през март – от 5,5%. Спадът през май се дължи основно на по-ниските цени на международния пазар, които са със 7,8% по-ниски спрямо същия месец на 2015 г. Същевременно цените на произвежданите от българските предприятия продукти са надолу с 4,5% за същия период.

Източник: Investor.bgКвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 07.09.2016 – 17.09.2016 г.
Модул 2: 26.09.2016 – 07.10.2016 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на разходите и заплащането
 • Диференциране на заплащането - основи
 • Организация на заплащането
 • Методи за изчисляване на разходите
 • Профил на качествата

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Приватизация

  Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) организира централизиран публичен търг за продажба на акции на 18 дружества, в които държавата има дялове, посредством Българска фондова борса-София. Началната дата на търга е 11 юли, а крайната - 21 юли. Държавата предлага за приватизация 0,653% от капитала на Петрол АД. Делът съответства на този на Министерството на икономиката. Това са 713 642 броя акции с номинална стойност от 1 лв., докато пазарната цена е далеч под номинала. АПСК очаква постъпления за 713 642 лв. според минималната продажна цена. Втората по големина минимална продажна цена в търга е определена за 38,06% от капитала на Мизия-2000 АД. Акциите с номинал от 50 лв. са 10 хил. броя. За приватизация се предлагат и 0,536% от капитала на Булмикс Интернешънъл АД. Става дума за 13 401 броя акции по номинална стойност от 1 лв. Минималната продажна цена, която се очаква е 142 318,62 лв. Това прави продажна цена от 10,61 лв. Предложени са и пакети от акции над 1% от капитала на други десет дружества. От тях държавата предлага 41,29% от капитала на Хентш АД. Става дума за 417 378 броя акции с номинална цена от 1 лв., като минималната продажна цена е 417 378 лв., без промяна спрямо капитала.

  Източник: Investor.bg

  Дружества
  Добив на трошен камък, чакъл, пясък и глина
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Дълготрайни
  активи
  за 2014 г.
  (хил. лв.)
    1   Ескана АД - Варна   41 936  
    2   Холсим Кариерни материали АД - София   32 005  
    3   Андела АД - Бургас   21 072  
    4   Минерал 2000 ЕООД - София   19 874  
    5   Трансатлантик Фрейтърс България ЕООД - Бургас   19 566  
    6   Холсим Кариерни материали Рудината АД - София   14 939  
    7   Имерис Минералс България АД - Кърджали   14 343  
    8   Драгажен флот Истър АД - Свищов   12 604  
    9   Кариери за чакъл и пясък - България ЕАД - София   9 949  
    10   Инермат АД - Стара Загора   9 555  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 01.07.2016
    Обща стойност (BGN): 284 191.26  
  Брой търгувани компании: 33
  Premium 26 421.19
  Standard 253 107.86
  АДСИЦ 2 476.30
  Облигации 1 969.94
  Права 215.97
  Най-голяма промяна в цените
  Петрол АД - Ловеч 19.70 %
  Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна -19.47 %
  BaSE - Акции: 34 909.38
  BaSE - АДСИЦ: 560.00

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  Инвестиционна програма на стойност 432 млн. евро ще изпълнява АЕЦ “Козлодуй” до 2020-та година. Инвестираните средства ще са за изпълнението на няколко стратегически задачи, които АЕЦ “Козлодуй” има да изпълнява – продължаване с още 20-години на срока на експлоатация на блокове 5 и 6, чийто проектен срок изтича съответно през 2017 и 2021 година, повишаване мощността на реакторните инсталации до 104% и изпълнение на мерките за безопасност. При продължаване на експлоатационния срок на блокове 5 и 6 с 20 години, в двата фонда за безопасно управление на радиоактивни отпадъци ще се внесат около 3,8 млрд. лв. До края на първоначалния срок на експлоатация на двата блока – 2017 г. и 2021 г. постъпленията във фонд “Радиоактивни отпадъци” и фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжение” ще са акумулирани средства в размер на общо 2,2 млрд. лв.

  Източник: 24 часа

  До края на годината трябва да е готов новият строителен супермаркет, който се прави на мястото на бившия мебелен завод „Победа“ във Велико Търново. Имотът бе закупен от компанията „Шарков – Инкомс“ за 2,2 млн. лв. Поне още толкова се влагат и в обновление на комплекса. Новият собственик в момента го преустройва. Бъдещият строителен супермаркет ще е с площ от над 20 хил. кв. метра. Новият собственик, който е представител на множество марки инструменти и материали и разполага с няколко магазина, е придобил общо 6 имота, включително двора, шоурум, производствени и административни сгради на бившия мебелен завод. Заради локацията си и лицето на бившето предприятие на главния път София – Варна фирмата бе и в полезрението на веригата „Кауфланд”, но до сделка не се стигна.

  Източник: Борба - Велико Търново

  Сашо Дончев е взел контрола над най-голямата частна газоразпределителна мрежа в България. До пролетта на 2016 година "Овергаз инк", в което равни дялове имаха руската "Газпром" и българският инвеститор, държеше 99.6% от акциите на "Овергаз мрежи", която е собственик на цялата газоразпределителна система. След увеличение на капитала с близо 200 млн. лв. контролът над дружеството се премества към Дончев. Освен с нов основен собственик и паричен ресурс от него "Овергаз мрежи" взима и заем от 160 млн. лв. от Уникредит Булбанк, като с малка част от средствата се рефинансират стари заеми към ДСК, а остатъкът ще е за дългове към доскорошния мажоритарен собственик "Овергаз инк". На общо събрание на "Овергаз мрежи" в началото на април 2016 г. е взето решение да бъдат освободени двама от членовете на съвета на директорите – Иван Чолаков и Емилия Георгиева, и се избира нов състав, в който влизат директно Сашо Дончев, Михаил Захманов, който е назначен за изпълнителен директор, и Георги Дончев.

  Източник: Капитал

  Частен съдебен изпълнител продава басейна на бившата текстилна фабрика „Васил Мавриков“. Имотът е обявен за продан заради огромни задължения за местни данъци и такси, които надхвърлят милион лева. Плувният комплекс, който има басейн с олимпийски размери се е превърнал в горичка.Обектът, който е част от активите на предприятието, е с площ от 4 дка и се намира източно от квартал „Асенов“. Бившата фабрика „Васил Мавриков” във В. Търново, носеща впоследствие името „Болярка”, която е и най-старата в региона, вече не съществува. Дружеството, което бе приватизирано за 150 хил. лв. от РМД, е било препродадено за 1,3 млн. Едва ли обаче сумата, фиксирана за сделката, е платена изцяло, но междувременно от активите не остава нищо. Дружеството, което се простира на площ от 87 дка, бе препродадено на „Винпром Севлиево”, след което е тотално разглобено.

  Източник: Борба - Велико Търново

  Новите влакове, които ще се движат по третия лъч на метрото, ще са от ново поколение. Мотрисите ще имат техническата възможност да се движат напълно автоматично без машинисти, обясни изпълнителният директор на „Метрополитен“ инж. Стоян Братоев. Към момента метровлакчетата у нас са с второ ниво на автоматизация, което позволява машинистът да пуска и да спира влакчето. Новите мотриси, които ще се въведат в експлоатация през 2019 г., ще са с трето ниво. При него водачът е с по-ограничени функции и може да се намесва в екстремни ситуации. То позволява обаче и добавянето на софтуер, с който движението на влакчетата ще стане напълно автоматично, без машинист. С третия метролъч ще се изгради и нова комуникационна система, която да координира подземните железници. Тя ще представлява вид джипиес, който отчита къде се намира влакчето с до 1 метър точност и изпраща радиосигнал към централната система.

  Източник: Profit.bg

  Търговецът и дистрибутор на горива Петрол АД е на печалба за пръв път от 2010 г. Нетната печалба от 102,9 млн. лв. през 2015 г. се дължи основно на еднократни ефекти, идва на фона на индивидуалната загуба от 71,1 млн. лв. и на спада на нетните приходи от продажби на горива с 35,2%. След новините акциите на компанията поскъпнаха с 20%. Петрол АД излиза на консолидирана печалба в размер на 102,9 млн. лв. след загубата от 174,5 млн. лв. през 2014 г. Компанията не е била на печалба от 2010 г. насам, когато на консолидирана основа спечели 2,1 млн. лв. след данъчно облагане. През 2011 г. имаше загуба за 44,7 млн. лв., през 2012 г. – за 43,9 млн. лв., а през 2013 г. – за 28,1 млн. лв.

  Източник: Investor.bg         Българска стопанска камара


  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност


  Външноикономическо сътрудничество  Enterprise Europe Network  Външнотърговски консултации


  Оферти от български и чуждестранни фирми  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   

  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


  Предстоящи курсове:

  Обучение за MS Office:

  м. юни
  Обучение по мрежи в Сиско академията:

  CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 2 -
  17 септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Износът на ЕС за Южна Корея е нараснал с 55% след влизането в сила на търговското споразумение между тях от 2011 г., а европейските компании са спестили 2,8 млрд. евро от премахнати или намалени мита. Двустранната търговия със стоки нараства постоянно от 2011 г. насам, като през 2015 г. достига рекордно равнище — над 90 млрд. евро. Това са част от заключенията в доклад на Европейската комисия, публикуван днес по повод петата годишнина от сключването на търговското споразумение с Южна Корея. В коментар комисарят по търговията Сесилия Малмстрьом заявява, че това е доказателство за ползата от свободната търговия. „Доказаните ползи от нашето споразумение би трябвало да помогнат да убедим хората, които се съмняват, че Европа има огромна полза от свободната търговия“, казва тя по повод критиките срещу подготвяното подобно споразумение между Евросъюза и САЩ (ТПТИ). Според доклада в момента Южна Корея е един от 10-те основни експортни пазара на ЕС.

  Източник: Associated Press

  Америка

  Американският производител на шоколадови изделия Hershey Co отклони предложението за сливане с Mondelez International Inc на стойност $23 милиарда, в резултат на което би се създала най-голямата в света компания в сектора. Обединяването на двете водещи производител на сладкарски изделия би позволило на Mondelez да засили своето присъствие на международните пазари за сметка на разширяване на бизнеса си в САЩ. В Щатите значителен дял от този пазар се пада на Hershey. "Съветът на директорите на компанията единодушно отклони предложението и реши, че то не може да служи като основа на понататъшни преговори с Mondelez", съобщиха от Hershey. Вчера акциите се покачиха с 16,8 процента до $113,49, в същото време цената на книжата на Mondelez нарасна с 5,9 процента до $45,51. В момента Mondelez е вторият по големина играч на световния пазар на сладкарски изделия, Hershey заема петото място.Съгласно данните на изследователската компания Euromonitor International Ltd., сливането на двата големи производители би ги изкачило на първо място със 18 дял на световния пазар.

  Източник: CNBC

  Азия

  Очакванията, че Японската централна банка ще обяви поредна серия стимули, се увеличават, след като бяха публикувани притеснителни данни за инфлацията. Базисната инфлация, която изключва колебливите цени на хранителните продукти, но включва енергията, се понижава с 0,4% на годишна база през май, показват данни на статистическата служба. Резултатът оправдава очакванията на пазарите. Това е най-рязкото понижение от април 2013 г. насам и представлява удар по усилията на централната банка да съживи икономиката и да насърчи инфлацията. Инфлацията за Токио, която излиза месец преди данните за цялата страна, се понижава с 0,5% на годишна база през юни, което е без промяна спрямо предния месец и остава най-рязкото понижение в цените от три години. В началото на годината Японската централна банка изненада пазарите, като въведе отрицателна депозитна лихва от -0,1%, което обаче досега няма особен ефект. Мнозина икономисти очакват регулаторът да въведе още облекчения тази година, вероятно още на заседанието си този месец.

  Източник: CNBC

   
  Индекси на фондови борси
  01.07.2016
  Dow Jones Industrial
  17 949.37 (19.38)
  Nasdaq Composite
  4 862.57 (19.90)
  Стокови борси
  01.07.2016
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)48.95
  Heating oil ($US/gal.)1.5100
  Natural gas ($US/mmbtu)2.8900
  Unleaded gas ($US/gal.)1.5100
  Gold ($US/Troy Oz.)1 348.60
  Silver ($US/Troy Oz.)20.28
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 057.80
  Hogs (cents/lb.)0.84
  Live cattle (cents/lb.)1.13

         Опознай България

  Биосферен резерват “Царичина”

  “Царичина” е част от световната мрежа на биосферните резервати. Намира се в близост до с. Рибарица – най-южното и живописно селище от Тетевенска община. Името на резервата е свързано с чудната легенда за царската дъщеря Тамара, която се излекувала от коварна болест с помощта на магията на огнено-червеното омайниче, и до днес наричано от местните жители “царичина”. Освен това невероятно красиво цвете, в резервата виреят и много други интересни и редки растителни видове. Тук се намира единственото по-ясно обособено компактно находище на бяла мура в Средна Стара планина - този дървесен вид се среща само на Балканския полуостров и това е най-северното му находище в света. Скалистите, трудно достъпни терени на "Царичина" гарантират оцеляването на повече от шестстотин вида растения, от които двадесет и три се считат за застрашени от изчезване и са вписани в Червената книга на България. Между тях са и изключително красивите цветя - витошкото лале, нарцисолистната съсънка, самодивското лале. Сред представителите на животинския свят се открояват кафявата мечка, вълкът, благородният елен, както и дивите кози и видрите.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.07.2016
  Българска версия: 28157, Английска версия: 3027

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728

  Март 2021
   ПВСЧПСН
  91234567
  10891011121314
  1115161718192021
  1222232425262728
  13293031    


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999