Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 15 ноември 2022 г., брой 5821
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент


Валутни курсове
(15.11.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23490
USD   1.89537
CHF   2.00577
EUR/USD   1.0308*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.59%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Как BI инструментите помагат на сектор „Търговия на едро“ във времена на криза
Сектор №1 по оборот през последните 10 години.
Как се задържат и подобряват такива бизнес резултати?
Най-важните ключови показатели за сектора.
И един пример за милиони.
Научете повече >>

Финансови новини

В България през септември спрямо август 2022 г. промишленото производство е намаляло с 1,7 на сто, с което се нарежда на седмо място измежду 14-те странни от Европейския съюз, в които показателят е спаднал. През август родното промишлено производство нарасна с 0,2 на сто, сочат сезонно изгладените данни на Евростат. На годишна основа през септември родното производство в промишлеността се е разширило с 11 на сто, което е забавяне спрямо ръст от 16,5 на сто през август и 18 на сто през юли. Така през септември страната ни е заемала петото място в ЕС по най-голям ръст на промишленото производство, докато месец по-рано заемаше първото място. Промишленото производство през септември е нараснало с 0,9 на сто на месечна основа и в Европейския съюз.

Източник: БТА

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро в България, се покачи тази седмица с 1,13 на сто до 2,219 пункта. Така ИТЦ почти стигна най-високото си историческо ниво от 2,222 пункта постигнато в началото на май тази година. Базовото ниво на ИТЦ - 1,000 пункта - е от 2005 г.

Източник: offnews.bg

Дружества
Търговия с автомобили
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Рено Нисан България ЕАД - София   292 746  
  2   Порше БГ ЕООД - София   272 756  
  3   София Франс Ауто АД - София   245 436  
  4   Силвър Стар Моторс ЕАД - София   221 477  
  5   Силвър Стар Ритейл ЕАД - София   202 902  
  6   Тойота Балканс ЕООД - София   179 335  
  7   Мото Пфое ЕООД - София   149 444  
  8   Индустриал комерс ко ЕАД - София   136 944  
  9   Еуратек ООД - София   122 915  
  10   Омникар ауто ООД - Труд   122 316  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 14.11.2022
  Обща стойност (BGN): 740 951.01  
Брой търгувани компании: 47
Premium 118 208.67
Standard 548 927.75
АДСИЦ 9 455.64
Структурирани 18 375.00
BEAM - Акции: 45 983.95
BaSE - Акции: 803 385.07
BaSE - АДСИЦ: 362.50
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София -9.41 %
Албена АД - Оброчище 4.72 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

"Булгаргаз" е на загуба от 28 млн. лв. за деветмесечието на 2022 г. За сравнение - миналата година, при в пъти по-ниските цени, газовият доставчик е бил на печалба 33 млн. лева. Заради рязкото поскъпване на природен газ "Булгаргаз" регистрира рекордни в историята си приходи - над 4.4 млрд. лв. за деветмесечието с очакване за почти 6 милиарда в края на годината. Това е повече от четворен ръст в рамките, тъй като към края на септември 2021 г. постъпленията бяха едва 1.1 млрд. лв. Промяна няма нито в количествата, които са закупени, нито в тези, които са продадени. Те продължават да са около 25-26 млн. мВтч, което се равнява на 2.5 млрд. м3, или 80% от цялото потребление в България. Търговските вземания на дружеството достигат 1.2 млрд. лв. - 30% от приходите. От тях над 500 млн. лв. са натрупани от "Топлофикация София", като голяма част са в просрочие.

Източник: Капитал

"Кингли" ООД е първата в България текстилна компания с нулев отпадък, която изработва устойчиви продукти за промоционалната индустия. Продажбите на компанията за 2021 г. се равняват на 5,8 милиона лева с нетна печалба от 1 милион лева. За предходната година продажбите на компанията възлизат на 3 милиона лева. "Кингли" ООД имат представителства в Обединеното кралство и в САЩ, а основният пазар на компанията са страни като Франция, Германия, Испания, Обединеното кралство, Италия и САЩ. В момента в компанията са наети 25 служители.

Източник: БТА

Производителят на смарт устройства „Алтерко“ АД планира да придобие словенския си конкурент GOAP d.o.o на два етапа. Цената на сделката ще варира от 2,7 млн. евро до 5,5 млн. евро в зависимост от постигането на определени условия. GOAP предлага решения за автоматизация и има 50% глобален пазарен дял на пазара на решения за автоматизация на круизни кораби. То предлага и системи за управление на сгради и решения за интелигентни домове. В първа фаза „Алтерко“ ще придобие 60% от дружеството за 2 млн. евро. Компанията ще сключи договор за придобиването на 30% от словенското дружество от три физически лица и още 30% - от юридическото дружество KOLEKTOR MOBILITY Upravljanje naložb d.o.o.

Източник: investor.bg

Нетните приходи от продажби на "Монбат" АД намаляват със 7.39 на сто на годишна база, като към края на септември са на стойност 233.90 млн. лева. Фирмата за производство и търговия с акумулатори и оловно-кисели батерии - стартерни, стационарни с телекомуникационно приложение, специални с военно приложение и локомотивни отчита индивидуалната нетна печалба за периода, която е в размер на 8.67 млн.лева, която намалява с 51.41 на сто в сравнение с края на деветте месеца преди година. 

Източник: investor.bg

"Алкомет" АД уведоми за намерението си да реализира инвестиционно предложение - монтаж на покривни фотоволтаични панели за производство на електроенергия върху съществуващи сгради, в рамките на производствената площадка на дружеството, с обща номинална мощност 2 MW. Фотоволтаичните панели ще бъдат изградени на покривите на двата най-нови цеха в предприятието - "Валцов" 2 и "Цех за механична обработка на профили". Инвестицията е на приблизителна стойност 2,6 млн. лева. Общият брой на монтираните панели ще бъде около 5 000, като годишното производство на енергия ще бъде 2 600 мВтч и ще покрие около 4% от консумацията на завода. Спестените въглеродни емисии от проекта се изчисляват на 1330 тона годишно, или на 33 250 тона за планирания 25-годишен период на експлоатация.

Източник: Труд


 

Индикативни дати за провеждане на Пролетния квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

 


       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БАСЗЗ със становище относно проблеми, предизвикани от прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър

Проведе се най-голямото събитие в областта на груминга в България


Предстоящи събития

15 ноември: Първо годишно събитие по Плана за възстановяване и устойчивост на България

16 ноември: Световен ГИС ден

22-23 ноември: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo Amsterdam

8-9 декември: Курс "Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи"


Актуални дискусии

До 17.11.2022: Финанси и данъчна политика: Закона за държавния бюджет, ЗБ на ДОО и на ЗБ на НЗОК РБ

До 16.11.2022: Околна среда: информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

До 17.11.2022: Социална политика и заетост: промени в Кодекса за социално осигуряване

До 17.11.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

До 17.11.2022: Бизнес среда: промени в Закона за електронната търговияБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 

 

Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Великобритания отстъпи короната си на най-голям пазар на акции в Европа на Франция, тъй като опасенията за икономическия растеж натежават върху активите на Обединеното кралство, а облекчаването на анти-Covid правилата в Китай подкрепя акциите на френските компании за луксозни стоки. Изчислена в щатски долари, общата пазарна капитализация на листнатите в Париж компании изпревари тази в Лондон, сочи индекс, съставен от Bloomberg. Цените на акциите на фокусираните върху вътрешния пазар компании в Обединеното кралство се сринаха тази година, докато книжата на френските производители на луксозни стоки като LVMH SE и собственика на Gucci Kering SA наскоро бяха подкрепени от оптимизма относно потенциалното облекчаване на политиката на Китай за нулев Covid. Валутните движения също са работили в полза на Париж. Минибюджетът на бившия британски министър-председател Лиз Тръс и последвалата буря на финансовите пазари в Обединеното кралство сринаха стойността на паунда спрямо зелените пари до най-ниското ниво от 1985 г. В рамките на около три седмици след като Лиз Тръс стана министър-председател, пазарите на акции и облигации в Обединеното кралство загубиха обща стойност за приблизително 500 млрд. долара, като доверието на инвеститорите беше разклатено от минибюджета, предвиждащ намаляване на данъците. Това остави индекса на компаниите със средна капитализация FTSE 250 с 30% намаление спрямо бенчмарка MSCI World, което е най-голямата разлика от началото на века, написаха анализатори на Goldman Sachs Inc. по-рано този месец. Разликата в пазарната капитализация между британския и френския фондов пазар се топи, откакто британците гласуваха да напуснат Европейския съюз през 2016 г., когато беше около 1,5 трлн. долара. Днес британските акции се оценяват на около 2,821 трлн. долара, а френските - на около 2,823 трлн. долара, изчисляват от Bloomberg.

Източник: investor.bg

Америка

Икономисти на голямата американска банка Goldman Sachs очакват значителен спад на инфлацията в САЩ през 2023 г. Американският кредитор очаква общият инфлационен индекс PCE (индекса на цената на разходите за лично потребление, който е важен измерител за Фед относно инфлацията в САЩ) да спадне до 2,9% до декември 2023 г. от 5,1% в момента, като по-слабите цени на суровините и по-силният долар също ще натежат върху инфлацията, посочват в своя анализ икономисти на Goldman Sachs. Данните от миналата седмица показаха по-рязко от очакваното охлаждане на потребителската инфлация в САЩ през октомври до 7,7% от 8,2% месец по-рано - най-бавното нарастване на цените от януари насам.  Нивата на свободните наеми започват да се възстановяват и вероятно ще се върнат към нивата отпреди пандемията през следващата година, прогнозира американската банка. Goldman Sachs също така очаква по-бавният ръст на заплатите да намали възходящия натиск върху инфлацията в сферата на услугите до края на 2023 г.

Източник: bTV

Азия

На 15 ноември 2022 г. човечеството ще достигне 8 млрд. души. До този исторически момент остават по-малко от 24 часа и ООН започна отброяването им(link is external), въпреки че постижението едва ли носи добри новини за планетата ни. Прогнозите за следващия един милиард все пак носят и малко надежда - смята се, че прирастът ще се забави в сравнение с предходния период. За последния милиард ни трябваха 12 години, докато следващият ще отнеме 15 години - до 2037 г. До 2050 г. над половината от прираста в населението на планетата ще се дължи на осем държави - Демократична република Конго, Египет, Етиопия, Нигерия, Пакистан, Филипините, Танзания и Индия. В един момент на 2023 г. Индия ще задмине Китай и ще заеме първото място с най-многолюдно население на света. В момента Индия е малко над 1,39 млрд. души - четири пъти повече от САЩ. В Китай живеят 1,41 млрд. Но всеки ден в Индия се раждат 86 000 бебета, докато в Китай са 49 400. Така Индия ще стане държавата с най-голямо население на планетата догодина, а през 2060 г. ще е 1,65 млрд. души.

Източник: Сега

 
Индекси на фондови борси
14.11.2022
Dow Jones Industrial
33 536.70 (-211.16)
Nasdaq Composite
11 196.20 (-127.11)
Стокови борси
14.11.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)85.18
Heating oil ($US/gal.)3.5414
Natural gas ($US/mmbtu)6.4140
Unleaded gas ($US/gal.)2.5240
Gold ($US/Troy Oz.)1 775.00
Silver ($US/Troy Oz.)22.08
Platinum ($US/Troy Oz.)1 031.00
Hogs (cents/lb.)84.90
Live cattle (cents/lb.)151.60

       Опознай България

Национален природонаучен музей

Създаден през 1889 г. като Естествено-исторически музей на Княз Фердинанд Националният природонаучен музей (НПМ) при БАН е първият и най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. През 1947 г музеят става част на Зоологическия институт. През 1974 г. Националният природонаучен музей е обособен като самостоятелен институт в системата на БАН. Музеят разполага с 16 зали, в които са представени различни тематични колекции и експозиции – минералогия, птици, земноводни и влечуги, риби, палеонтология, бозайници, насекоми, ненасекоми безгръбначни и растения. В една от залите Птици е представена част от екзотичната на редки птици от Азия, Африка, Австралия, Северна и Южна Америка. В голямата зала Бозайници са представени животни от различни групи (примати, хищници, чифтокопитни, нечифтокопитни и др.) и от различни континенти. Растенията са представени от лечебни растения, ранно-пролетни растения, високопланински растения, дървесни видове от България. Характерни за експозицията са изсушените видове, представени в естествената им среда на живот. Музеят е разположен в центъра на София, като всеки ден експлозиите са отворени за посещение и гостите могат да разгледат над един милион екземпляра животни, растения и минерали.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.11.2022
Българска версия: 30441, Английска версия: 3066

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999