Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 19 юли 2022 г., брой 5737
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(19.07.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.30891
USD   1.93054
CHF   1.97339
EUR/USD   1.0200*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Балки 27 АД - Стара Загора
Инермат АД - Стара Загора
Марса АД - Хасково
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Очаква се Eвpoпeйcкaтa цeнтpaлнa бaнкa в четвъртък да обяви пъpвoтo cи лиxвeнo пoвишeниe oт 2011 г. нacaм. Пaзapитe вeчe ca кaлкyлиpaли eвeнтyaлнoтo вдигaнe, нo и зaпoчвaт дa глeдaт oтвъд нeгo. И тoвa ce cлyчвa нa фoнa нa влoшaвaщa ce икoнoмичecкa cpeдa, пишe агенция Ройтерс в cвoй aнaлиз. Почти е сигурно, че EЦБ щe пoвиши лиxвитe с вeчe oбявените 0,25%, зa дa oвлaдee реколдно високата инфлaция. Зa пocлeдeн път ЕЦБ пoвиши лиxвитe пpeз 2011 г. Лиxвeният пpoцeнт пo дeпoзититe в мoмeнтa e -0,5% и e oтpицaтeлeн oт 2014 г. нacaм.

Източник: Труд

Маските отново са задължителни в здравните заведения в София. Временните противоепидемични мерки за срок от 30 дни са регламентирани в заповед на директора на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ). Те предвиждат носене на защитна маска за лице в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, Център за спешна медицинска помощ, в Столична регионална здравна инспекция, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, оптики и дрогерии. Предвижда се и провеждане на засилен сутрешен филтър в детските заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести, всекидневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област София-град. 9 области в страната са на етап 1 според Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Всички останали са на етап 0.

Източник: Сега

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)

Заявка за участие в курса: Внимание остават 3 свободни места!
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90, София

 

Дружества
Производство на други изделия от каучук
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Теклас България ЕАД - Кърджали   72 016  
  2   Каучук АД - София   5 892  
  3   Стандард Профил България ЕАД - Стара Загора   4 557  
  4   Тукаи България ЕООД - Айдемир   1 951  
  5   Тодико - Котеви С-ие СД - Стамболийски   1 255  
  6   Хидромарк ЕООД - Варна   812  
  7   Неопърл България ЕООД - Добрич   728  
  8   Сизас Зебра Интернешънъл АД - Нови Искър   299  
  9   ЗКИ Волта ООД - Димитровград   298  
  10   Екон 91 ООД - Русе   289  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.07.2022
  Обща стойност (BGN): 806 501.83  
Брой търгувани компании: 38
Premium 85 746.61
Standard 640 162.06
АДСИЦ 43 087.52
Структурирани 22 956.77
Права 6 591.21
BEAM - Акции: 7 957.65
Най-голяма промяна в цените
Телематик Интерактив България ЕООД - София 54.88 %
Зърнени храни България АД - София -3.23 %
BaSE - Акции: 45 223.60
BaSE - АДСИЦ: 203 500.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа стартира приемането на проектни предложения в рамките на 13-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд (НИФ). Финансирането е в общ размер на приблизително 5,5 млн. лв., като максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 500 000 лв. Интензитетът на помощта ще бъде до 80 на сто от допустимите разходи по проект. Минималната продължителност на всеки проект е 6 месеца, а максималната - 18 месеца. Предложенията следва да попадат в една от четирите тематични области: Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. (pariteni)

Българската фондова борса (БФБ) временно спря търговията с акции на „Телематик Интерактив България“ АД, след като Търговският регистър е отказал да впише по партидата на дружеството увеличението на капитала, което беше одобрено на общото събрание на акционерите. Търговията с емисията ще бъде възстановена след оповестяване от страна на Емитента на информация относно постановения отказ на Търговския регистър за вписване, както и планираните действия от страна на дружеството. На 23 юни общото събрание на акционерите на „Телематик“ гласува за разпределяне на дивидент в размер на над 10,1 млн. лева, или 2,35 лева на акция, както и непаричен дивидент в размер на 8 640 012 лева под формата на акции. За една съществуваща акция всеки акционер получи по две нови акции. Така беше увеличен капиталът на дружеството със собствени средства, като се направи и сплит на акциите.

Източник: investor.bg

Поръчката за тол системата на стойност 118 млн. лв. без ДДС (141 млн. лв. с ДДС), възложена от Агенция "Пътна инфраструктура" чрез пряко договаряне, е незаконосъобразна. Такива са заключенията от одита на Сметната палата. Възлагането на дейности на стойност близо 118 млн. лв. без ДДС от АПИ чрез процедурата "договаряне без предварително обявление" не е законосъобразно е заключението от одита. В края на 2020 г. АПИ подписа втори договор с консорциум "Капш Трафик Солюшънс" за поддържане на надграждане на тол система за 141 млн. лв. с ДДС за следващите 5 години. Контрактът бе договорен без предварително обявление още през август 2020 г. Преди това австрийската компания изгради тол системата, за което получи 180 млн. лв. с ДДС от държавата. Тол системата влезе в експлоатация у нас на 1 март 2020 г. след половин годишно забавяне. Чрез избора на процедурата договаряне без предварително одобрение"АПИ възлага дейностите на конкретна фирма с аргумента, че тя няма конкуренция за изпълнение на тази обществена поръчка поради технически причини. Мотивът е, че въпросната фирма е изградила тол системата по предходен договор с АПИ.
   

Източник: mediapool.bg

Общото събрание на акционерите на "Актив Пропъртис“ АДСИЦ - Пловдив реши да се изплати по 0.98 лева брутен дивидент на акция от печалбата за миналата година.На притежателите на такива книжа ще бъдат изплатени общо 2 148 170.78 лева, което представлява 90.465% от положителния финансов резултат за 2021 година. Размерът на нетния дивидент за индивидуалните акционери е 0.93 лева на акция.Дивидентът ще се изплаща чрез "Централен депозитар" АД и „Райфайзенбанк (България)“. За начална дата е определена 1 декември и ще продължи в следващите до 12 месеца. До 22 юли могат да се сключват сделки с акции на това дружеството, които дават право на дивидент. Дружеството със специална инвестиционна цел завърши миналата година с 2 374 596.96 лева печалба при загуба от 142 хил. за 2020-а. Приходите му нарастват няколко пъти до над 4.6 млн. лева при 392 хил. лева през 2020-а, което е постигнато с продажба на търговски площи. Става въпрос за обекти в сграда „Панорама-Житница“ в София, обновеното бившо общежитие на столичния електротранспорт. Разходите на фирмата за управление на недвижими имоти също рязко се увеличават - до 2.08 млн. лева в сравнение с 533 хил. лева година по-рано.

Източник: Банкеръ

„Софарма“ АД не е променила цената за търговото предложение към останалите акционери в „Софарма имоти“ АДСИЦ. Най-големият акционер в дружеството със специална инвестиционна цел е запазил офертата си от 8.20 лева към останалите притежатели на такива книжа. Това е записано от коригираното предложение. На 6 юли Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от "Софарма" АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД на 14 632 655 акции, или 66.66% от капитала на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството. В момента "Софарма" контролира пряко 7 318 665 броя, представляващи 33.34% от капитала на „Софарма Имоти“, специализирано в инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. „Софарма“ няма да променя капитала на „Софарма Имоти“ в срок от три години от прекратяването на търговото предложение. Не се планира и да се правят промени в оперативната дейност и финансова стратегия на дружеството, както и в мениджмънта. Не се очаква промяна в дивидентната политика и при двете дружества, която да е в резултат от търговото предложение.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Подемът на чип индустрията в България: Където е текло, може да тече много повече

БСК: Заплатите растат в секторите, в които има инвестиции


Предстоящи събития

19 юли: Национален план за възстановяване и устойчивост: Възможности за финансиране на бизнеса

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)

19 юли: Заседание на Арбитражната колегия на АС при БСК

22-24 август: Световна конференция по изменение на климата и устойчивост


Актуални дискусии

До 20.07.2022: Култура: - ЗИД на Закона за радиото и телевизията /Възраждане/

До 22.07.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

До 29.07.2022: Регионална политика:ЗИД на ЗУТ /ДБ и ПП/

До 01.08.2022: Образование: допълнение на Списък на професионални направления и защитени специалности

До 07.08.2022: Бизнес среда: ЗИД на Търговския закон /ПП, ИТН, ДБ и БСП/Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Централната банка на Украйна е продала златни резерви за 12,4 милиарда долара от началото на руската инвазия на 24 февруари, каза заместник-ръководителят на банката. „Продаваме (злато), за да могат нашите вносители да купят необходимите стоки за страната“, каза зам.-областният управител Катерина Рожкова. По нейни думи златото не се продава за укрепване на украинската валута - гривна.

Източник: Reuters

Америка

"Бенк ъф Америка" вероятно ще трябва да плати 200 млн. щ. долара глоба по текущото разследване в САЩ за употребата на неодобрени персонални устройства. През миналата седмица банката призна, че е глобена с 225 млн. долара от финансовите регулатори за непочтени и подвеждащи практики по програмата за предплатени карти за разпределяне на обезщетения при безработица и за други безвъзмездни плащания по време на пандемията. Глобата, която очаква "Бенк ъф Америка", бе огласена след като през миналата седмица "Моргън Стенли" съобщи, че очаква подобно наказание от регулаторите. В информацията се казва, че разход на стойност 200 млн. долара "е свързан със специфичен регулаторен казус, засягащ използването на нерегламентирани персонални устройства и на фирмените изисквания за регистриране на трансакциите".

Източник: Банкеръ

Азия

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company или TSMC продължава да е водеща в света в производството на полупроводници за смартфони, според последното проучване на Counterpoint за първото тримесечие на тази година. През първото тримесечие на 2022 г. TSMC контролира 69,9% от пазара на AP („процесор за приложения“), SoC („система на чип“) и модеми за мобилни телефони. На второ място са производствените мощности на "Самсунг" с 30%. пазарен дял. TSMC ще продължи да инвестира над 100 милиарда долара до 2023 г., за да развие производствени възможности за 4 и 3 нанометрови процесори и допълнително да увеличи производството на 5 и 28 нанометрови решения, за да отговори на нарастващите изисквания на пазара. Преди месец тази компания представи и своя 2 nm производствен процесор. В световен мащаб този пазар е намалял с 5% в сравнение с миналата година, но приходите са нараснали с 23%. Освен това TSMC загуби 9% от пазарния дял, което означава, че Samsung все още представлява заплаха въпреки огромната разлика в общия пазарен дял. Това се дължи на по-слабото търсене на чипове MediaTek и решението на Qualcomm да прехвърли производството на своите чипове X60 към мощностите на Samsung.

Източник: Сега

 
Индекси на фондови борси
18.07.2022
Dow Jones Industrial
31.00 (-215.00)
Nasdaq Composite
11.00 (-92.00)
Стокови борси
18.07.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)102.00
Heating oil ($US/gal.)3.6105
Natural gas ($US/mmbtu)7.4260
Unleaded gas ($US/gal.)3.2747
Gold ($US/Troy Oz.)1.00
Silver ($US/Troy Oz.)18.67
Platinum ($US/Troy Oz.)850.90
Hogs (cents/lb.)110.90
Live cattle (cents/lb.)135.50

       Опознай България

Дяволският мост

Територията на община Ардино (Родопите) е богата на исторически местности и паметници. Античният път, използван и през Средновековието, е минавал край река Арда и през прохода Ксантийски (Еледже) и е свързвал вътрешността на Тракия с Беломорието. Само на 15 км от града, в непосредствена близост до село Дядовци, се намира Дяволският мост. Той е построен в началото на XV век и е успял да устои на напора на водите и до наши дни. Изграден е от местен камък. Дължината му е 56 метра, а широчината – 3.5 метра. Състои се от три свода, като централният му свод достига височина 12 метра. Разположен е в много живописна местност и е едно от любимите места за посещение на туристите. Името на моста идва от една легенда, според която само Дяволът може да го прекоси.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.07.2022
Българска версия: 30301, Английска версия: 2919

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999