Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 23 март 2022 г., брой 5657
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(23.03.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.34997
USD   1.77416
CHF   1.90348
EUR/USD   1.1024*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Алуком АД - Плевен
Болгар Ню Кепитъл АД - Варна
Многопрофилна болница за активно лечение Търговище АД - Търговище
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Цената на вътрешния държавен дълг се покачи значително на последния аукцион. На 21 март 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия 7.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24.05.2029 г. Успешно са пласирани ДЦК за 500 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на 1.33%. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 114 базисни точки. Общият размер на подадените поръчки е достигнал 599 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.20.

Източник: mediapool.bg

Българската народна банка (БНБ) запази нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, в размер на 1,5% в сила от 1 април 2023 г., колкото е и за първото тримесечие на следващата година. При определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор, така и насоките на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които централната банка е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Добив на руди на цветни метали и техните концентрати
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД - Челопеч   212 074  
  2   Асарел-Медет АД - Панагюрище   119 775  
  3   Елаците - Мед АД - Мирково   114 665  
  4   Горубсо - Кърджали АД - Кърджали   7 960  
  5   Лъки Инвест АД - Лъки   2 897  
  6   Родопи Еко проджектс ЕООД - Златоград   1 094  
  7   Майнинг инвест ЕООД - Пловдив   105  
  8   България Алфа ЕАД - София   77  
  9   Горубсо-Лъки ЕАД - Лъки   72  
  10   Кабири Минералс ЕООД - София   1  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 22.03.2022
  Обща стойност (BGN): 2 806 741.99  
Брой търгувани компании: 45
Premium 480 562.47
Standard 1 971 099.37
АДСИЦ 269 532.52
Структурирани 554.40
BEAM - Акции: 84 993.23
Най-голяма промяна в цените
Синергон холдинг АД - София -10.00 %
Първа инвестиционна банка АД - София 6.20 %
BaSE - Акции: 70 185.36
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Френската компания "Атос" откри нов глобален оперативен център по киберсигурност в София. Над 50 специалисти по киберсигурност ще бъдат наети в новия оперативен център до края на годината, като се предвижда те да се увеличат до 300 през следващите няколко години. В България групата на "Атос" e представена от две компании с общо над 1500 служители, които предоставят ИТ решения и услуги за корпоративни клиенти в над 40 страни по света. За европейския гигант в сферата на ИТ корпоративните услуги това е 16-ият център, който отваря в световен мащаб. Той ще обслужва компании от цял свят и е предназначен за бързо идентифициране и ограничаване на въздействието на проблеми със сигурността за големи организации в глобален план.

Източник: БТА

Регламентът на Европейската комисия относно представянето на индивидуалните годишни финансови отчети на емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар във формат XHTML, е вече в сила и не се предвижда ново отлагане. Съгласно Европейския единен електронен формат (ESEF), всички законно изискуеми документи трябва да бъдат обединени в един общ машинно четим документ. В тази връзка консултантската IT компания Balkan Services предостави нова услуга за преобразуване на индивидуални финансови отчети в XHTML формат.

Източник: Фирмена информация

Участието на базовите централи в енергийния баланс в страната се е увеличило с 32,34 процента за периода 1 януари 2022 г. - 20 март 2022 г. спрямо 1 януари 2021 г. - 20 март 2021 г., съобщи Електроенергийният системен оператор (ЕСО). От началото на годината до 20 март от базови централи са произведени 11 253 277 мегаватчаса електроенергия, докато година по-рано електрическата енергия от тях е била 8 503 277 мегаватчаса. Производството на електроенергия в България се е повишило с 22,61 на сто за посочения период.

Източник: 24 часа

Мениджърите на софтуерната компания „Бианор Холдинг“ АД - София предлагат част от печалбата на дружеството за миналата година в размер на 2 903 454.60 лева да се разпредели под формата на паричен годишен дивидент на акционерите в размер на 4.30 лева за една акция преди облагане с дънъци. Редовното общо събрание е насрочено за 26 април 2022 г. Печалбата на фирмата е 8.23 млн. лева. Остатъкът от положителния финансов резултат от 5 329 252.14 лева ще се отнесе към Фонд „Неразпределена печалба“. През януари и септември 2021 година „Бианор Холдинг" разпредели на два пъти дивидент за акционерите си.

Източник: Банкеръ

„Хидравлични елементи и системи“ АД (ХЕС) ще разпредели по-голям дивидент за 2021 г. в сравнение с изплатения за 2020 г. От поканата за общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се състои на 12 май т.г. в Ямбол, се вижда, че се планира разпределянето на общо 5 640 063 млн. лева от печалбата на миналата година. Това възлиза на 0,31 лева на акция бруто спрямо 0,26 лева преди година, или с 19% повече на годишна база. Предвижда се и изплащането на сума, представляваща по 2,5% от печалбата за 2021 г., на всеки член на Съвета на директорите под формата на тантиеми.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Почина инж. Петър Папазов - бивш зам.-председател на БСК

Списанието на БСК „Noblesse Oblige“ навърши три години

BusinessEurope: Връщане на Европа към пътя на сигурността и просперитета

Становище на БСК относно проекта за промени в размера на МРЗ

Българската стопанска камара обявява национален литературен конкурс по повод своята годишнина


Предстоящи събития

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talks

5-14 април: Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво

12 февруари – 10 април: IAB Digital Marketing Masterclass

12-18 април: Онлайн Панаир "Спорт и Здраве III"

18-29 април: Решаване на проблеми с Excel – ниво за напреднали

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022


Актуални дискусии

До 25.03.2022: Земеделие: промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

До 25.03.2022: Финанси и данъчна политика: промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

До 25.03.2022: Образование: ЗИД на Закона за висшето образование

До 29.03.2022: Здравеопазване: профилактични прегледи и диспансеризация

До 30.03.2022: Туризъм: Устройствен правилник на Министерството на туризма

До 30.03.2022: Регионална политика: ЗИД на Закона за пътищата

До 30.03.2022: Култура: Национален фонд „Култура"

До 31.03.2022: Околна среда: ЗИД на Закона за опазване на околната среда

До 04.04.2022: Регионална политика: Наредба за изпълнение на стоманени конструкции

До 08.04.2022: Транспорт: ДА „Безопасност на движението по пътищата“

До 14.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Наказателния кодекс

До 21.04.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за социално подпомаганеВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 12 март 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 12 март 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Финландският концерн Fortum обяви, че ще продаде своя 50% дял в компанията Fortum Oslo Varme, която осигурява отопление на домове и предприятия в столицата на Норвегия. Стойността на сделката е $1,14 милиарда. Купувачи са Hafslund Eco - собственост на общината в Осло, норвежката частна инвестиционна компания HitecVision, както и шведския инвеститор в енергийна инфраструктура Infranode. Преди пет години финландската компания, която е под контрола на правителството, се договори с германския енергиен гигант E.ON за придобиването на 46,65 процента от Uniper. На 17 март тази година стана ясно, че гигантът Microsoft създава нов център за данни във финландската столица Хелзинки, заедно с Fortum. Излишната топлина от центъра ще се използва за отоплението на жилища и офиси в региона. Настояща инфраструктура на Fortum за градско отопление включва мрежа от 900 километра подземни тръби, които пренасят топлината до четвърт милион домакинства в Хелзинки и неговите околности. Основната дейност на енергийния концерн Fortum е в страните от Северна Европа, Прибалтика, както и Русия, Полша и Индия. В Русия компанията има осем електростанции, разположени в Урал и Западен Сибир.

Източник: money.bg

Америка

Американският президент Джо Байдън ще обяви съвместни действия за подобряване на европейската енергийна сигурност и намаляването на зависимостта на континента от руски петрол и газ. Това заяви съветникът по националната сигурност на САЩ Джейк Съливан, цитиран от Ройтерс. Очаква се Байдън да посети Европа по-късно през седмицата за участие в срещата на върха на НАТО, на Г-7 и на Европейския съюз (ЕС). По думите на Съливан президентът ще се присъедини към американските партньори „в налагането на още санкции върху Русия и затягането на съществуващите ограничения, за да се разбие избягването (им) и да се гарантира силно прилагане“. „Той ще обяви съвместни действия по засилване на европейската енергийна сигурност и намаляване на европейската зависимост от руски газ най-накрая“, каза Съливан, цитиран от Bloomberg. Във връзка с предстоящата среща на лидерите на Г-7 германският канцлер Олаф Шолц, който ще е домакин, заяви, че все още е прекалено рано да се коментира участието на Русия в по-широкия формат Г-20 и Световната търговска организация (СТО). Пред репортери той заяви, че първо са необходими директни преговори между Украйна и Русия, които да са „отвъд това, което имаме досега“.

Източник: investor.bg

Азия

Дейността на китайските инвеститори в Германия, която много политици разглеждат с подозрение, отново се е увеличила леко през миналата година. Според анализ на консултантската компания EY, публикуван във вторник, обаче в общото сравнение на поглъщанията на германски компании от чуждестранни купувачи китайците играят второстепенна роля. Дори австрийците и канадците са купили повече германски компании през миналата година, отколкото инвеститорите от Народната република. През 2021 г. 155 европейски компании са преминали в китайски ръце за общо 12,4 млрд. долара, по данни на EY. Това е с 23 придобивания повече, отколкото през 2020 г., но наполовина по-малко, отколкото през 2016 г., когато бе годината на бума. Според проучването на EY през миналата година китайски инвеститори са закупили в Германия 35 компании за 2 млрд. долара. През 2020 г. закупените компании бяха 28. В класацията на чуждестранните компании купувачи в Германия Китай е на девето място. Американските компании са на първо място с 284 придобивания. 

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
22.03.2022
Dow Jones Industrial
34 807.46 (254.47)
Nasdaq Composite
14 108.80 (270.36)
Стокови борси
22.03.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)110.69
Heating oil ($US/gal.)3.8600
Natural gas ($US/mmbtu)5.1200
Unleaded gas ($US/gal.)3.3300
Gold ($US/Troy Oz.)1 921.40
Silver ($US/Troy Oz.)24.94
Platinum ($US/Troy Oz.)1 025.50
Hogs (cents/lb.)120.08
Live cattle (cents/lb.)135.70

       Опознай България

Филип Тотю (1830 - 1907)

Филип Тотю е български хайдутин и революционер, виден деец на българското националноосвободително движение през 19 век. Роден на 10 април 1830 г. във Вонеща вода, община Велико Търново. Бил е хайдутин в четите на Бойчо войвода, П. Чернев, Ст. Люцканов Попов, Жельо войвода. Води дружина из Стара планина. На 15 май 1867 г. начело на чета от около 40 души преминава р. Дунав при Свищов, за да проучи настроенията на българите в страната. Дружината се укрива от пратена по дирите ѝ потеря в гората „Пустия“ край село Върбовка. Тя е обкръжена от стотици башибозуци и редовни военни поделения от Търново, Севлиево и Свищов. След разбиването ѝ при Върбовка, под прикритието на нощта и с помощта на българи от околните селища (между които и Бачо Киро) оцелелите четници стигат заедно с Филип Тотю връх Юмрукчал в Стара планина, присъединяват се към четата на Панайот Хитов и с нея се оттеглят в Сърбия. Заедно с тези си действия четата привлича вниманието на европейската общественост върху съдбата на българите. През 1868 г. участва във Втора българска легия, под ръководството на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. През 1875 г. е определен от Българския революционен централен комитет (БРЦК) за войвода на чета в Старозагорското въстание (1875), но не успява да се прехвърли в България поради неговото преждевременно избухване и потушаване. Завръща се в Русия и отказва водачеството на четници по време на Априлското въстание (1876). Мястото му заема Христо Ботев. Филип Тотю почива в Две могили на 23 март 1907 г. Източник: bg.wikipedia.org


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.03.2022
Българска версия: 30056, Английска версия: 2876

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     

Ноември 2023
 ПВСЧПСН
44  12345
456789101112
4613141516171819
4720212223242526
4827282930   

Декември 2023
 ПВСЧПСН
48    123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999