Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 19 февруари 2021 г., брой 5389
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(19.02.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26003
USD   1.61853
CHF   1.80610
EUR/USD   1.2084*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Вапцаров АД - София
Демисвет ЕАД - София
Товарни превози-Силистра АД - Силистра
Университетска многопрофилна болница за активно лечение Kанев АД - Русе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През 2020 година застрахователите са изплатили малко над 70 млн. лв. по 61 362 подадени иска, отчита Комисията за финансов надзор. За сравнение парични компенсации за претърпени имуществени вреди са предявили 102 108 участници в пътни инциденти. Броят на възникналите, но непредявени претенции се е увеличил – до 25 275 срещу 6 440 през 2019 г. Само 801 са поискали компенсиране за неимуществени вреди и са си получили парите. Броят им също се е увеличил спрямо предходната година, когато са били 2 836 броя. Ръст, макар и незначителен има и при непредявените, но установени неимуществени вреди- през 2020 г. те са били 2 887 броя, при 2 376 броя през 2019 г.

Източник: 24 часа

Делът на необслужваните бързи кредити расте през 2020 г. По данни на БНБ размерът им се е увеличил с 58% само за една година. Ако преди пандемията бързите заеми, чието погасяване закъснява с повече от 90 дни, са били на стойност 109 млн. лв., то в края на 2020 г. те вече са 297 млн. лв. Особено ускорено лошите кредити нарастват през последните три месеца на 2020 г. - за този период те са се увеличили с 34% или със 75 млн. лв. Основната част на клиентите на фирмите за бързи кредити са граждани, които не могат да получат финансиране от банките.

Източник: Сега

 

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(12.04 - 16.04.2021 и 19.04 - 23.04.2021)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(10.05 - 14.05.2021 и 17.05 - 21.05.2021)

Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-88 или 02/980-10-90, София
Дружества
Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Гранд Агро ООД - Раковски   7 285  
  2   Сортови семена - Вардим АД - Вардим   6 870  
  3   Агро Бел 2001 ЕООД - Брест - Пл   4 485  
  4   Светослав Илчовски ЕТ - Кнежа   4 230  
  5   Про Агро ООД - Бургас   3 667  
  6   Сиби Илчовски ЕООД - Кнежа   2 840  
  7   Агро Инвест Инженеринг АД - Лом   2 463  
  8   Черногор Агро ООД - Черногор   2 330  
  9   Агро ММ ООД - Пазарджик   2 321  
  10   Видин Агро ЕООД - Вълчедръм   2 217  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.02.2021
  Обща стойност (BGN): 649 232.76  
Брой търгувани компании: 33
Premium 70 274.88
Standard 239 581.35
АДСИЦ 45 280.89
Структурирани 5 372.25
Облигации 288 723.39
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София -4.11 %
Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София 3.16 %
BaSE - Акции: 2 538.28
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Австрийска компания е стартирала работата си по проектирането на нов соларен парк с мощност от 200 мегавата върху площ от 1 400 дка в землищата на чирпанските села Златна ливада, Целина и Зетьово. Терените са общинска собственост и са от възможно най-ниската категория, използвани за мери. От „Енери Дивелопмънт Тракия солар“ ЕООД планират да инвестират 10 млн. евро само за подстанцията, както и да изградят 5-километрово трасе. Терените няма да бъдат продадени, монтирането ще стане чрез отстъпено право на строеж. Същата компания планира да изгради още един соларен парк и на територията на съседната община Димитровград, където ще използва терен от 1 650 дка. Инвеститорът е част от австрийската група „Енери“, която придоби най-голямата оперираща слънчева централа в България: ФТЕЦ Караджалово (60.4 МW). Ключов инвеститор в „Енери“ е компанията RP Global.

Източник: 3e News

Общините, които имат индустриални зони, се развиват много добре, отбелязва и изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес. Правителството даде съгласие за апортиране на имот - частна държавна собственост, в капитала на "Национална компания Индустриални зони" ЕАД. Той се намира в град Симитли, местност „Горна Драчевица". С придобиването на този имота, държавната фирма ще създаде възможност за изграждането на Индустриален парк на територията на Симитли, което ще осигури възможности за бизнес и технологичен трансфер и ще се създадат нови работни места. Новата зона ще бъде изградена на терен с площ около 152 декара, на мястото на бившите военни погреби. 

Източник: Банкеръ

Административният съд в Бургас обяви за нищожно разрешителното за строеж на куроротен комплекс „Алепу Вилидж". След проверка на законността на строежа на „Алепу вилидж", възложена от Върховна административна прокуратура (ВАП) на началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) през м. юни 2020 г., от Окръжна прокуратура - Бургас бе внесен протест срещу разрешението на строеж, издадено на 10.09.2018 г. от главния архитект на общ. Созопол. Въпросното разрешително е в полза на „Алепу Вилидж" АД за строеж на курортен комплекс „Алепу Вилидж" (етапно строителство). Там е предвидено да има първи етап – „укрепване на свлачище „Алепу Вилидж" и втори етап – „курортен комплекс". Съдът е приел позицията на прокуратурата, че това разрешително е издадено при нарушение на няколко разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Магистратите приемат, че това е особено съществен порок на оспорения административен акт и той трябва да бъде отменен.

Източник: Сега

Американската компания "НюСкейл пауър" (NuScale Power) ще анализира възможността за инсталиране на свои малки модулни реактори на площадка на АЕЦ "Козлодуй". Това предвижда подписано споразумение между нея и дъщерното на ядрената централа дружество "АЕЦ Козлодуй- Нови мощности". Споразумението предвижда и разработването на конкретен график за подготовка, изработване, доставка на модулите и реализация на проекта, икономически и инженерни анализи и даване на конкретна цена за специфичен проект. "НюСкейл пауър" ще помагат и за лицензирането и други взаимно договорени дейности за потенциално изграждане на техен проект в АЕЦ "Козлодуй". 

Източник: mediapool.bg

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и на Административен съд София-град (АССГ), че електроразпределителното дружество „Електроразпределение Юг“ (ЕР Юг) трябва да спре да начислява цена за пренос и достъп по разпределителната мрежа на „БМФ порт Бургас“. И това е трябвало да стане още през ноември 2016 г. Спорът между електроразпределителното дружество и концесионера на пристанището в Бургас е от над четири години и стигна до съда в Люксембург. ЕР Юг настоява БМФ да плаща на него цена за пренос и достъп до електроразпределителната мрежа, а операторът на порта отказва, тъй като е присъединен директно към Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и е сключил договор с него. ЕР Юг притежава лицензия за разпределение на електроенергия в Югоизточна България, където се намират пристанищните терминали „Бургас Запад“ и „Бургас Изток 2“, които стопанисва БМФ.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

В навечерието на своята 41-годишнина БСК се настанява в нов дом


Предстоящи събития

23 февруари: Уебинар „Невербална комуникация по време на преговори в дигитална среда“Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 27 февруари 2021, съботно-неделен
DevNet – 17 април 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

След катастрофата с Wirecard одиторът EY е заплашен от иск за обезщетение от страна на Commerzbank. Банката е наела клон във Франкфурт на британско-австралийската адвокатска кантора Ashurst, за да подготви дело, твърди германският финансов всекидневник Handelsblatt. Говорител на Commerzbank не е пожелал да коментира официално материала. EY също отказа коментар. Одиторската компания Ernst & Young (EY) е критикувана за ролята си на дългогодишен одитор на изпадналата в несъстоятелност Wirecard. Доставчикът на платежни услуги от Мюнхен, който бе делистнат от водещия индекс Dax, призна за несъщестуващи резервации на стойност 1,9 млрд. евро миналия юни и впоследствие подаде молба за несъстоятелност. Прокуратурата в Мюнхен приема, че Wirecard е показвал фиктивни финансови резултати поне от 2015 г. и разследва финансова измама на организирана престъпна група. Като лидер на консорциум, състоящ се от 15 банки, Commerzbank предостави на Wirecard револвираща кредитна линия от 200 млн. евро. 

Източник: investor.bg

Америка

Броят на американците, които подават заявления обезщетения за безработица за първи път неочаквано се увеличи миналата седмица, става ясно от последните данни на Министерството на труда. Техният брой достигна сезонно коригираните 861 хил. души за седмицата, приключила на 13 февруари, в сравнение с 848 хил. през предходната седмица, съобщиха от Министерството на труда в четвъртък. Икономистите, анкетирани от Reuters, прогнозираха 765 хил. заявления през последната седмица. Част от увеличението на исковете може да бъде свързано с временното затваряне на автомобилните заводи в началото на миналата седмица поради глобален недостиг на чипове. General Motors обяви, че ще спре производството изцяло в завода си във Феърфакс в Канзас Сити през седмицата от 8 февруари. Ford Motor намали броя на смените в завода си за камиони в Диърборн и в завода в Канзас Сити. Исковете са намалели от рекордните 6,867 милиона през март миналата година, когато мерките срещу пандемията удариха САЩ.

Източник: money.bg

Азия

Глобалният недостиг на полупроводници вероятно няма да повлияе значително на финансовите профили на японските автомобилни концерни Toyota Motor Corp. или Honda Motor Co., посочва рейтинговата агенция Fitch. Автомобилните производители разполагат с достатъчно финансова гъвкавост, за да поемат повече разходи и да запазят своя рейтинг, дори ако недостигът продължи до втората половина на 2021 г., добавя агенцията. Автомобилната индустрия продължава да се сблъсква с нарушени доставки на чипове от края на миналата година, като проблемът беше породен от националните блокади, наложени от правителствата в Югоизточна Азия, и мащабното запасяване от страна на китайския технологичен гигант Huawei Technologies, засегнат от американските санкции. Недостигът накара най-големият американски производител на автомобили General Motor Co. да удължи периода на производствени съкращения в три завода в Северна Америка в рамките на миналата седмица, докато японските концерни Honda Motor и Nissan Motor съкратиха продукцията общо с 250 000 автомобила по-малко през текущата фискална година.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
18.02.2021
Dow Jones Industrial
31 493.34 (-119.68)
Nasdaq Composite
13 865.40 (-100.14)
Стокови борси
18.02.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)59.63
Heating oil ($US/gal.)1.8100
Natural gas ($US/mmbtu)3.0400
Unleaded gas ($US/gal.)1.8900
Gold ($US/Troy Oz.)1 767.80
Silver ($US/Troy Oz.)26.80
Platinum ($US/Troy Oz.)1 266.90
Hogs (cents/lb.)84.93
Live cattle (cents/lb.)122.93

       Опознай България

148 години от обесването на Васил Левски

Васил Левски е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Апостолът на свободата е роден в Карлово през 1837 г. Истинското му име е Васил Иванов Кунчев. Левски има тежко детство, и в младините си се подготвя да стане свещеник (оттам идва и другото му прозвище – Дякона). През 1862 г., обаче, разбирайки за сформирането на българска легия на Раковски в Белград, той решава да хвърли расото и да се присъедини към силите на Раковски. След като взема участие в няколко чети, той емигрира в Румъния. Там, той стига до извода, че българите трябва да се вдигнат на организирана борба срещу Османската империя. През 1868 г., той се връща в България и започва работа по създаването на революционна мрежа на цялата територия на България. Основава множество революционни комитети и започва да подготвя народа за всеобщо въстание. Предател му попречва да постигне целта си. Той е заловен от турците в края на 1872 г. и, след като е изправен пред съд, е осъден на смърт и обесен на 6 февруари 1873 г., когато в сила е Юлианският календар или на 18 февруари по нов стил. Възпоменателните церемонии се организират ден по-късно - на 19 февруари.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.02.2021
Българска версия: 30005, Английска версия: 2874

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999