Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 24 юли 2019 г., брой 5001
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(24.07.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17726
USD   1.75050
CHF   1.78046
EUR/USD   1.1173*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алфа България АД - София
Бългериън мениджмънт енд маркетинг къмпани АД - Берковица
Дженерал Проджект Варна АД - Варна
Индустриален и логистичен парк-Бургас АД - Бургас
Ириси ЕАД - Варна
Консултхидро ЕАД - София
Пакор България АД - София
Сатби груп АД - София
Софияпласт - 96 АД - София
Тора инвест АД - Хасково
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

700 милиона лева вътрешен дълг натрупа правителството само за 1 месец. Таванът на гласувания в закона за бюджета за 2019-та пък е 1 милиард лева. Най-вероятно Министерството на финансите ще достигне тази сума до края на годината, коментира икономистът Христина Вучева. Отговор на въпроса защо правителството поема нов дълг, след като имаме 10 милиарда фискален резерв обаче няма. Нарастването на дълга, макар и планирано, го оскъпява и това за в бъдеще може да донесе проблеми на икомониката.

Източник: Дарик радио

Спадът на обема на лошите и преструктурирани кредити продължава и през юни, като през последната година сумата намалява с 1.6 млрд. лв. до малко над 5 млрд. Понижението е най-видимо при ипотеките и фирмените заеми - с 26% на годишна база. Така делът на лошите вземания пада от 12.4% от всички кредити миналата година до 8.9% към края на юни 2019 г., показват данните на Българската народна банка (БНБ). Междувременно кредитирането в България нараства с малко над 6% на годишна база, като така общият обем на поетите заеми доближава 56.3 млрд. лв. Според данните на БНБ обемът на фирмените заеми се повишава с близо 1.5 млрд. лв. през последната година до обща сума 33.5 млрд. лв. към края на полугодието. Най-голямо е увеличението при новоотпуснатите кредити за над 5 години - с 2.2 млрд. лв., или 10.4% повече спрямо година по-рано.

Източник: Капитал

 
Дружества
Други спомагателни дейности във въздушния транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Ръководство въздушно движение ДФ - София   197 530  
  2   Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД - Варна   132 448  
  3   Летище София ЕАД - София   94 450  
  4   Ер Стар ООД - София   27 917  
  5   Спидекс ООД - София   12 776  
  6   Голдеър Хендлинг България ООД - София   10 107  
  7   Флекс Карго България ООД - София   6 273  
  8   Глоубъл Мейнтенънс ООД - София   5 576  
  9   Авиейшън Сървисиз България-М И М ООД - София   5 418  
  10   М и М Ер Карго Сървис България ООД - София   5 350  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 23.07.2019
  Обща стойност (BGN): 157 046.63  
Брой търгувани компании: 27
Premium 76 314.03
Standard 67 053.98
АДСИЦ 12 685.62
Структурирани 993.00
Най-голяма промяна в цените
Елхим Искра АД - Пазарджик -5.38 %
Зърнени храни България АД - София 4.76 %
BaSE - Акции: 1 056.51

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Иск пред арбитражен съд за 10 млн. евро с възможност за увеличаване на претендираната сума е внесла въглищната централа ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" срещу "Национална електрическа компания" (НЕК) заради това, че държавното дружество не е платило изградена от "КонтурГлобал" инсталация за пречистване на серния двуокис и азотните оксиди, отделяни при производството на електроенергия. Това обясни изпълнителният директор на НЕК Петър Илиев, след като във вторник компанията спомена за започналата арбитражна процедура в анализ за отражението на регулаторните решения за цената на тока през годините върху финансовото ѝ състояние. В анализа Илиев отбелязва, че два поредни регулаторни периода НЕК иска разходите за тази инвестиция от 65 млн. лв. да се отразят в определяната от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цена за разполагаемост на "КонтурГлобал Марица Изток 3". Това обаче и до ден днешен не е направено, а в същото време е част от разписаните ангажименти на НЕК в сключеното от нея през април 2015 г. споразумение с "КонтурГлобал" за намаляване на тази цена за разполагаемост в дългосрочния ѝ договор за задължително изкупуване на тока от въглищната централа.

Източник: mediapool.bg

Двама са кандидатите, подали оферти по обществената поръчка на Фонда на фондовете за управление на 35,6 млн. лева за стартиращи компании. Кандидатите са Обединение „Витоша Венчър Партнърс“ и Обединение „Фаърпат Венчър Фонд“, като се очаква те да бъдат допълнени с частен капитал от най-малко 10%. Компаниите са подали в срок оферти по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране II“, съобщиха от Фонд на фондовете. От държавното дружество обясниха, че той е подпомогнат със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана със средства от Европейския фонд за регионално развитие. По своята същност инструментът представлява акселераторска програма, която предоставя дялово финансиране на стартиращи предприятия в най-ранен етап от тяхното развитие, в комбинация с портфейл, насочен към по-напреднали стартъпи. В рамките на програмата одобрените кандидати имат достъп до бизнес лидери, които споделят опита и контактите си и дават практически насоки за развитието на отделните проекти. Очаква се чрез избрания фонд мениджър да бъдат финансирани най-малко 76 предприятия, като инвестициите във всяко едно да са в диапазон от 30 хил. лева до 2 млн. лева.

Източник: investor.bg

Новият Закон за публичните предприятия, с който трябва да се подобри управлението на държавните дружества, да не важи за банки. Това изненадващо предложение е внесено между четенията на проекта от петима депутати от "Атака". Реално, ако се приеме този текст, то той ще извади от обхвата на новите по-строги правила в публичния сектор единствено Българската банка за развитие (ББР) и нейните дъщерни дружества. Това предложение среща съпротивата на Министерството на финансите, което е основен двигател по закона, тъй като той е част от поетите от България ангажименти по пътя към влизането ѝ във валутния механизъм ERM II. Финансовото министерство е поискало и мнението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, с чиято подкрепа беше изготвен законопроектът и чиито насоки са в основата му. Оттам също са се произнесли против изключението за насърчителната банка.

Източник: Капитал

Над 56 млн. лева успяха да акумулират от увеличение на капитала си четири публични дружества чрез издаване на нови акции на "Българска фондова борса" АД. Някои от тях използваха парични средства от собствените си резерви, други издадоха нови акции или извършиха конвертиране на облигации, които бяха преобразувани в акции. Така те си осигуриха финансиране за инвестиции - в нови проекти, за изграждане на производствени мощности или за преоборудване и модернизация. Най-голяма е емисията на "Браво пропърти фонд" - най-новото дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, което стана публично в края на април. Размерът й е 36 млн. нови акции, като всяка от тях е с номинална и емисионна стойност един лев. След приключването на процедурата капитала на дружеството нарасна до 36.7 млн. лева. Инвеститорите подкрепиха и плановете на Холдинг "Нов век" АД с 20.2 млн. лв. след продажбата на 1.5 млн. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 13.50 лева всяка.

Източник: Банкеръ

Приходите на "БТВ медиа груп" са се повишили през второто тримесечие, след като се сметнат валутните промени през периода. Печалбата на групата също продължава да расте с огромни темпове. Това показват данните от доклада за периода на Central European Media Entertprises (CME) - компанията, майка на българската медийна група, в която най-голям акционер след придобиването на Time Warner е американският телекомуникационен гигант AT&T. Общите приходи на "БТВ медиа груп" за периода, без да се сметне валутният фактор, са 22.6 млн. долара, с 3.5% по-малко спрямо година по-рано. За шестмесечието приходите са 41.9 млн. долара, също свиване с 2.2% на годишна база. Оперативната печалба продължава да расте. След като през първото тримесечие тя се вдигна с над 120%, сега печалбата е 7.9 млн. долара, 40% повишение спрямо година по-рано. Общо за шестмесечието "БТВ медиа груп" е на печалба от малко над 14 млн. долара, или 62.8% повишение спрямо 2018 г. Приходите на "БТВ медиа груп" обаче растат, ако се сметнат промените във валутния курс. В този случай оборотът се увеличава с 2.5% за тримесечието и 4.5% за шестмесечието на годишна база. Печалбата пък се увеличава с 47.2% за трите и 72.4% за шестте месеца.

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 24.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2019 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Сигнал до КЗК относно нарушения на свободния пазар на електроенергия


Предстоящи събития

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Една от големите европейски банки - швейцарската UВS, отчете нетна печалба от 1,4 милиарда долара през второто тримесечие на 2019 година. За същия период на предходната година банката имаше резултат от 1,29 милиарда долара. От швейцарската финансова институция посочват, че това е второто им най-добро представяне от 2010 година насам. Според обявените резултати оперативните приходи са достигнали 7,5 милиарда долара срещу 7,6 милиарда долара година по-рано. В същото време обаче от UВS отчитат спад на международния си бизнес за управление на активи. За разглеждания период оперативните приходи от него възлизат на 886 милиона долара при над 1 милиард долара за предходната година. Печалбата от инвестиционната дивизия на банката също се свива. За второто тримесечие на 2019 година тя е на ниво от 440 милиона долара при 571 милиона долара за същите месеци на 2018 година.

Източник: CNBC

Америка

Місrоsоft ще инвестира 1 милиард долара в партньорство с изследователската група ОреnАІ, привличайки известен клиент за облачните си изчислителни услуги в областта на изкуствения интелект, пише Вlооmbеrg. ОреnАІ, която е основана от Илън Мъск и други богати предприемачи от Силициевата долина, ще използват облачните услуги на Місrоsоft Аzurе, за да обучават и управляват софтуера си за изкуствен интелект. Двете фирми също така заедно ще разработят технология за суперкомпютри. Предвижда се Місrоsоft да бъде предпочитаният партньор на ОреnАІ за комерсиализиране на своите продукти. Инвестицията е бързо решение за финансовите нужди на ОреnАІ. В публичен план се заформя тенденцията за все по-голяма загриженост относно някои от дяловете на изкуствения интелект - обществото иска увеличаване на прозрачността, предпазване от пристрастия и гарантиране, че технологията няма да се използва за военни цели. Очаква се тези въпроси да стават все по-неотложни, понеже изследователите всъщност се опитват да развиват изкуствения интелект, който да притежава повече човешки способности.

Източник: Bloomberg

Азия

Пакистан планира да премине частично на енергия от възобновяеми източници. Държавата има за цел да приложи в електропреносната си система вятърни и соларни генератори, които да покрият 20% от капацитета на страната, пише Вlооmbеrg. Южноазиатската страна планира да увеличи възобновяемите се източници на енергия с повече от 4 пъти, достигайки до 7 гигавата. Планът е до 2025 година страната да произвежда 8-9 гигавата, заяви Надеем Бабар, който е шеф на енергийната работна група в Пакистан. Новата енергийна политика може да повиши общия производствен капацитет на страната с 40%, до 43-43 гигавата. Очаква се програмата да бъде одобрена в рамките на месец. Планът за смяна към чиста енергия идва, след като Пакистан едва преодоля енергийния дефицит, добавяйки нови 10 гигавата в мрежата през последните 6 години, за да сложи край на дългите и непредвидени периоди без ток в големите градове.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
23.07.2019
Dow Jones Industrial
27 349.19 (177.29)
Nasdaq Composite
8 251.40 (47.27)
Стокови борси
23.07.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)56.95
Heating oil ($US/gal.)1.9300
Natural gas ($US/mmbtu)2.2900
Unleaded gas ($US/gal.)1.8100
Gold ($US/Troy Oz.)1 420.20
Silver ($US/Troy Oz.)16.49
Platinum ($US/Troy Oz.)862.30
Hogs (cents/lb.)81.80
Live cattle (cents/lb.)109.88

       Опознай България

Мелнишки земни пирамиди

Мелнишките земни пирамиди представляват красиви пясъчни образувания, разположени в околностите на гр. Мелник. В резултат на комбинираното ерозионно действие на водата, ветровете, топлината и студа, по тези места са се образували причудливи форми (гъби, минарета, мечове, “египетски” пирамиди и др.), като най-впечатляващите природни скулптури са тези с формата на скални гъби.  Наличието на скална “корона” предпазва намиращия се под нея пясъчно-скален материал от бързо рушене, и по този начин се създават забележителни природни творения. Най-известната група от този вид се намира край Роженския манастир. Мелнишките земни пирамиди са най-популярните в България. Обявени са за природна забележителност.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.07.2019
Българска версия: 29810, Английска версия: 2908

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999